***BJKAS*** BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

19.01.2021 21:41
***BJKAS*** BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor


***BJKAS*** BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.06.2019 - 30.11.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
240.000.000 1.097.097 -1.745.645 1.554.256 -750.365.592 -305.711.408 -815.171.292 -815.171.292
Transferler
1.651.119 -307.362.527 305.711.408
Dönem Karı (Zararı)
-151.668.743 -151.668.743 -151.668.743
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
301.475 301.475 301.475
Dönem Sonu Bakiyeler
240.000.000 1.097.097 -1.444.170 3.205.375 -1.057.728.119 -151.668.743 -966.538.560 -966.538.560
Cari Dönem 01.06.2020 - 30.11.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
240.000.000 1.097.097 -1.695.957 3.205.375 -1.057.728.119 -477.704.296 -1.292.825.900 -1.292.825.900
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
1.280.683 -478.984.979 477.704.296 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Dönem Karı (Zararı)
-227.764.081 -227.764.081 -227.764.081
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-190.499 -190.499 -190.499
Dönem Sonu Bakiyeler
240.000.000 1.097.097 -1.886.456 4.486.058 -1.536.713.098 -227.764.081 -1.520.780.480 -1.520.780.480


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.06.2020 - 30.11.2020 Önceki Dönem 01.06.2019 - 30.11.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-179.502.386 -27.691.036
Dönem Karı (Zararı)
-227.764.081 -151.668.743
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
256.108.552 122.924.858
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
34.553.009 37.483.166
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-17.463.767 224.864
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
782.846 224.864
Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-18.246.613 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
63.502.784 11.511.280
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
312.700 75.663
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
36.896.036 10.507.156
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
26.294.048 928.461
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
108.119.168 93.149.504
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-80.507.143 -53.040.359
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
187.964.380 146.127.600
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
661.931 62.263
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
61.059.729 -13.115.973
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
4.218.561 2.516.855
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
-6.735.805 703.262
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
8.854.873 -9.548.100
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-207.599.496 1.912.323
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
3.071.146 37.840.278
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
3.071.146 37.840.278
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-60.552.105 -8.807.028
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-60.552.105 -8.807.028
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-5.423.597 -3.667.117
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
4.166.957 20.192.893
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
4.166.957 20.192.893
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-148.861.897 -43.646.703
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-148.861.897 -43.646.703
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-179.255.025 -26.831.562
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-247.361 -859.474
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
90.217.342 -232.218.684
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
7.747.956 15.171.702
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
7.747.956 15.171.702
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
7 -16.946.574 -67.338.089
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-366.397 -1.435.238
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-16.580.177 -65.902.851
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
96.864.887 -181.524.735
İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
96.864.887 -181.524.735
Alınan Faiz
2.551.073 1.472.438
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
89.354.078 265.073.013
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
237.032.589 395.675.840
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-142.736.675 -60.646.053
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-3.346.043 -3.426.269
Ödenen Faiz
-1.595.793 -66.530.505
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
69.034 5.163.293
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
69.034 5.163.293
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 68.280 1.614.327
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
137.314 6.777.620


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.11.2020 Önceki Dönem 31.05.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 137.314 68.280
Finansal Yatırımlar
55.737.374 7.133.805
Kullanımı Kısıtlı Banka Bakiyeleri
55.737.374 7.133.805
Ticari Alacaklar
52.147.897 49.266.084
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
52.147.897 49.266.084
Diğer Alacaklar
942.339.007 962.193.104
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
14 942.282.274 962.136.371
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
56.733 56.733
Stoklar
9 19.988.557 14.564.960
Peşin Ödenmiş Giderler
10 17.162.534 4.325.715
Diğer Dönen Varlıklar
4.166.669 4.768.264
ARA TOPLAM
1.091.679.352 1.042.320.212
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.091.679.352 1.042.320.212
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
38 38
Diğer Alacaklar
1.195.242 1.373.662
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
1.195.242 1.373.662
Maddi Duran Varlıklar
231.784.262 239.070.807
Kullanım Hakkı Varlıkları
27.338.430 30.928.520
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
82.232.028 88.442.708
Peşin Ödenmiş Giderler
10 1.440.788 1.549.056
Ertelenmiş Vergi Varlığı
7.045.488 5.880.600
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
351.036.276 367.245.391
TOPLAM VARLIKLAR
1.442.715.628 1.409.565.603
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 202.233.732 94.454.852
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
345.397.091 228.245.882
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
345.397.091 228.245.882
Banka Kredileri
6 344.265.945 224.992.812
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
1.131.146 3.253.070
Ticari Borçlar
317.199.091 289.432.631
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
317.199.091 289.432.631
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
253.823.972 351.128.877
Diğer Borçlar
5.924.395 35.263.933
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
5.924.395 35.263.933
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
86.772.292 86.034.830
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
5.338.508 6.721.181
Kısa Vadeli Karşılıklar
85.719.364 22.574.221
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
85.719.364 22.574.221
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
11 114.367.797 66.437.691
ARA TOPLAM
1.416.776.242 1.180.294.098
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.416.776.242 1.180.294.098
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.449.702.318 1.379.894.861
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.449.702.318 1.379.894.861
Banka Kredileri
6 1.443.281.117 1.372.240.812
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6.421.201 7.654.049
Ticari Borçlar
6.102.338 29.701.841
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6.102.338 29.701.841
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
43.242.608 55.310.439
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
45.051.197 54.497.013
Uzun Vadeli Karşılıklar
2.621.405 2.320.626
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
2.621.405 2.320.626
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
11 0 372.625
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.546.719.866 1.522.097.405
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
2.963.496.108 2.702.391.503
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
-1.520.780.480 -1.292.825.900
Ödenmiş Sermaye
13 240.000.000 240.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
1.097.097 1.097.097
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-1.886.456 -1.695.957
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.886.456 -1.695.957
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.886.456 -1.695.957
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
4.486.058 3.205.375
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-1.536.713.098 -1.057.728.119
Net Dönem Karı veya Zararı
13 -227.764.081 -477.704.296
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
-1.520.780.480 -1.292.825.900
TOPLAM KAYNAKLAR
1.442.715.628 1.409.565.603


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.06.2020 - 30.11.2020 Önceki Dönem 01.06.2019 - 30.11.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.09.2020 - 30.11.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.09.2019 - 30.11.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
12 241.826.511 274.051.494 121.555.363 161.157.758
Satışların Maliyeti
12 -197.379.205 -307.230.967 -144.564.203 -173.174.471
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
44.447.306 -33.179.473 -23.008.840 -12.016.713
BRÜT KAR (ZARAR)
44.447.306 -33.179.473 -23.008.840 -12.016.713
Genel Yönetim Giderleri
-6.689.597 -19.429.638 -5.363.613 -11.601.650
Pazarlama Giderleri
-11.228.084 -15.918.719 -5.188.185 -8.353.031
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
33.422.099 9.728.491 946.443 4.039.844
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-122.409.766 -14.808.556 -46.642.471 -10.360.003
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-62.458.042 -73.607.895 -79.256.666 -38.291.553
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
8.854.873 5.274.115 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-53.603.169 -68.333.780 -79.256.666 -38.291.553
Finansman Gelirleri
80.894.058 73.093.410 32.209.840 39.414.234
Finansman Giderleri
-250.836.409 -153.911.518 -137.491.009 -84.166.567
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-223.545.520 -149.151.888 -184.537.835 -83.043.886
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-4.218.561 -2.516.855 -2.835.398 -1.842.549
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-5.338.508 -4.133.992 -3.106.381 -3.497.045
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
1.119.947 1.617.137 270.983 1.654.496
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-227.764.081 -151.668.743 -187.373.233 -84.886.435
DÖNEM KARI (ZARARI)
-227.764.081 -151.668.743 -187.373.233 -84.886.435
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-227.764.081 -151.668.743 -187.373.233 -84.886.435
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-190.499 301.475 -143.644 867.844
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-235.440 203.496 -174.521 781.522
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
44.941 97.979 30.877 86.322
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
44.941 97.979 30.877 86.322
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-190.499 301.475 -143.644 867.844
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-227.954.580 -151.367.268 -187.516.877 -84.018.591
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-227.954.580 -151.367.268 -187.516.877 -84.018.591http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/903368


BIST
'
14:109.801
Değişim :  0,81% |  78,42
Açılış :  9.754  
Önceki Kapanış :  9.722  
En Düşük
9.735
En Yüksek
9.827
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler14:08
CMENT 544,50 4.730.710 % 10,00  
MAGEN 23,10 162.249.375 % 10,00  
YONGA 85,90 1.114.550 % 9,99  
YGYO 7,50 5.450.445 % 9,97  
ULAS 34,66 18.959.604 % 9,96  
14:08 Alış Satış %  
Dolar 32,5246 32,5313 % -0,03  
Euro 34,9693 35,0114 % 0,52  
Sterlin 40,5166 40,7197 % 0,55  
Frank 35,4729 35,6507 % 0,41  
Riyal 8,6417 8,6850 % 0,26  
14:08 Alış Satış %  
Gümüş ONS 27,44 27,48 % 0,66  
Platin 906,81 909,08 % 0,66  
Paladyum 999,57 1.003,45 % 0,66  
Brent Pet. 87,99 87,99 % 0,66  
Altın Ons 2.329,03 2.329,44 % 0,66