***BJKAS*** BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

09.08.2021 22:37***BJKAS*** BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.06.2019 - 31.05.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
240.000.000 1.097.097 -1.745.645 1.554.256 -750.365.592 -305.711.408 -815.171.292 -815.171.292
Transferler
1.651.119 -307.362.527 305.711.408
Dönem Karı (Zararı)
-477.704.296 -477.704.296 -477.704.296
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
49.688 49.688 49.688
Dönem Sonu Bakiyeler
240.000.000 1.097.097 -1.695.957 3.205.375 -1.057.728.119 -477.704.296 -1.292.825.900 -1.292.825.900
Cari Dönem 01.06.2020 - 31.05.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
240.000.000 1.097.097 -1.695.957 3.205.375 -1.057.728.119 -477.704.296 -1.292.825.900 -1.292.825.900
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
1.280.683 -478.984.979 477.704.296 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Dönem Karı (Zararı)
-399.174.748 -399.174.748 -399.174.748
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-408.635 -408.635 -408.635
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
240.000.000 1.097.097 -2.104.592 4.486.058 -1.536.713.098 -399.174.748 -1.692.409.283 -1.692.409.283


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.06.2020 - 31.05.2021 Önceki Dönem 01.06.2019 - 31.05.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-374.577.129 117.582.325
Dönem Karı (Zararı)
-399.174.748 -477.704.296
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
319.559.321 349.582.508
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11-12-13 69.128.780 77.277.706
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-19.051.898 20.042.950
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 2.497.276 2.353.001
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 227.497 -556.664
Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
11 -3.530.058 0
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12 -18.246.613 18.246.613
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
43.419.868 18.520.312
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15 921.781 87.132
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15 42.399.157 18.302.001
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
98.930 131.179
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
206.490.716 176.182.481
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
24 -181.582.340 -127.914.046
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
25 385.442.244 302.553.640
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
22 2.630.812 1.542.887
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
0 29.898.983
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10.043.197 3.144.244
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
673.785 14.967.732
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
8.854.873 9.548.100
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-294.486.390 245.977.376
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-69.185.397 47.606.966
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-69.185.397 47.606.966
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-105.429.919 24.188.079
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-105.429.919 24.188.079
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
3.501.381 1.293.591
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-28.097.461 59.586.968
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-28.097.461 59.586.968
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-95.274.994 113.301.772
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-95.274.994 113.301.772
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-374.101.817 117.855.588
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
15 -475.312 -273.263
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
0 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-476.020.374 -309.573.867
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
10.020.998 -666.860
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
312.677 1.636.388
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
9.708.321 -2.303.248
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11-12 -20.907.400 -71.997.064
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.027.223 -1.568.763
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-19.880.177 -70.428.301
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
-471.451.487 -241.383.397
İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
-471.451.487 -241.383.397
Alınan Faiz
6.317.515 4.473.454
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
850.797.609 190.445.495
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.304.956.444 459.496.592
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-5.066.644 -87.742.254
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-3.978.383 -6.016.285
Ödenen Faiz
-445.113.808 -175.292.558
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
200.106 -1.546.047
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
200.106 -1.546.047
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 68.280 1.614.327
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 268.386 68.280


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.05.2021 Önceki Dönem 31.05.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 268.386 68.280
Finansal Yatırımlar
20.940.682 7.133.805
Kullanımı Kısıtlı Banka Bakiyeleri
4 20.940.682 7.133.805
Ticari Alacaklar
115.280.420 49.266.084
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 115.280.420 49.266.084
Diğer Alacaklar
1.607.428.663 962.193.104
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
28 1.606.628.460 962.136.371
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 800.203 56.733
Stoklar
8 10.836.082 14.564.960
Peşin Ödenmiş Giderler
10 97.618.069 4.325.715
Diğer Dönen Varlıklar
17 4.301.365 4.768.264
ARA TOPLAM
1.856.673.667 1.042.320.212
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.856.673.667 1.042.320.212
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
38 38
Diğer Alacaklar
962.470 1.373.662
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 962.470 1.373.662
Maddi Duran Varlıklar
11 228.504.607 239.070.807
Kullanım Hakkı Varlıkları
13 24.823.045 30.928.520
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 58.283.802 88.442.708
Peşin Ödenmiş Giderler
10 14.365 1.549.056
Ertelenmiş Vergi Varlığı
26 6.361.963 5.880.600
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
318.950.290 367.245.391
TOPLAM VARLIKLAR
2.175.623.957 1.409.565.603
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 202.854 94.454.852
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
1.302.375 228.245.882
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
1.302.375 228.245.882
Banka Kredileri
5 0 224.992.812
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
13 1.302.375 3.253.070
Ticari Borçlar
286.819.057 289.432.631
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 286.819.057 289.432.631
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
9 322.141.378 351.128.877
Diğer Borçlar
5.220.228 35.263.933
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 5.220.228 35.263.933
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
14 101.332.168 86.034.830
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
10.425.630 6.721.181
Kısa Vadeli Karşılıklar
64.973.378 22.574.221
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
15 64.973.378 22.574.221
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
17 33.796.296 66.437.691
ARA TOPLAM
826.213.364 1.180.294.098
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
826.213.364 1.180.294.098
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
2.898.148.460 1.379.894.861
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
2.898.148.460 1.379.894.861
Banka Kredileri
5 2.892.967.537 1.372.240.812
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
13 5.180.923 7.654.049
Ticari Borçlar
4.217.954 29.701.841
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 4.217.954 29.701.841
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
9 127.545.877 55.310.439
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
14 8.632.925 54.497.013
Uzun Vadeli Karşılıklar
3.274.660 2.320.626
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
15 3.274.660 2.320.626
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
17 0 372.625
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.041.819.876 1.522.097.405
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
3.868.033.240 2.702.391.503
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
-1.692.409.283 -1.292.825.900
Ödenmiş Sermaye
18 240.000.000 240.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
18 1.097.097 1.097.097
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-2.104.592 -1.695.957
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.104.592 -1.695.957
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.104.592 -1.695.957
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
18 4.486.058 3.205.375
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-1.536.713.098 -1.057.728.119
Net Dönem Karı veya Zararı
27 -399.174.748 -477.704.296
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
-1.692.409.283 -1.292.825.900
TOPLAM KAYNAKLAR
2.175.623.957 1.409.565.603


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.06.2020 - 31.05.2021 Önceki Dönem 01.06.2019 - 31.05.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
19 534.462.210 497.829.215
Satışların Maliyeti
19 -497.590.611 -653.419.520
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
36.871.599 -155.590.305
BRÜT KAR (ZARAR)
36.871.599 -155.590.305
Genel Yönetim Giderleri
20 -22.925.909 -26.441.336
Pazarlama Giderleri
20 -21.769.543 -25.766.993
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
22 4.761.907 1.061.519
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
22 -134.612.122 -64.052.264
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-137.674.068 -270.789.379
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
23 8.854.873 3.312.187
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-128.819.195 -267.477.192
Finansman Gelirleri
24 182.373.499 128.427.577
Finansman Giderleri
25 -442.685.855 -335.510.437
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-389.131.551 -474.560.052
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-10.043.197 -3.144.244
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
26 -10.425.630 -6.721.181
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
26 382.433 3.576.937
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-399.174.748 -477.704.296
DÖNEM KARI (ZARARI)
-399.174.748 -477.704.296
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-399.174.748 -477.704.296
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-408.635 49.688
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
15 -507.565 -81.491
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
98.930 131.179
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
98.930 131.179
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-408.635 49.688
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-399.583.383 -477.654.608
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-399.583.383 -477.654.608http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/956580


BIST18:051.433
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  0  
Önceki Kapanış :  1.433  
En Yüksek
0
En Düşük
0
BIST En Aktif Hisseler18:05
TUPRS 131,90 766.984.046 % 0,00  
TKNSA 6,02 22.612.097 % 0,00  
SAYAS 20,62 5.070.712 % 0,00  
MEDTR 35,24 25.826.162 % 0,00  
MGROS 32,46 53.552.866 % 0,00  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 9,2537 9,2579 % 0,50  
Euro 10,7956 10,8034 % 0,49  
Sterlin 12,7369 12,8008 % 0,33  
Frank 10,0254 10,0858 % 0,43  
Riyal 2,4576 2,4700 % 0,38  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.785 1.785 2,49  
Altın Gr. 531 531 3,25  
Cumhuriyet 3.501 3.554 -23,00  
Tam 3.483 3.571 -26,32  
Yarım 1.684 1.727 -12,73  
Çeyrek 844 864 -6,37  
Gümüş.Ons 24,25 24,28 -0,03  
Gümüş Gr. 7,24 7,25 0,05  
B. Petrol 85,45 85,45 -0,37