***BJKAS*** BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

19.01.2022 20:56
***BJKAS*** BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor


***BJKAS*** BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.06.2020 - 30.11.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
240.000.000 1.097.097 -1.695.957 3.205.375 -1.057.728.119 -477.704.296 -1.292.825.900 -1.292.825.900
Transferler
1.280.683 -478.984.979 477.704.296 0 0
Dönem Karı (Zararı)
-227.764.081 -227.764.081 -227.764.081
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-190.499 -190.499 -190.499
Dönem Sonu Bakiyeler
240.000.000 1.097.097 -1.886.456 4.486.058 -1.536.713.098 -227.764.081 -1.520.780.480 -1.520.780.480
Cari Dönem 01.06.2021 - 30.11.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
240.000.000 1.097.097 -2.104.592 4.486.058 -1.536.713.098 -399.174.748 -1.692.409.283 -1.692.409.283
Transferler
1.902.727 -401.077.475 399.174.748 0 0
Dönem Karı (Zararı)
-73.512.425 -73.512.425 -73.512.425
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.146.583 -1.146.583 -1.146.583
Dönem Sonu Bakiyeler
240.000.000 1.097.097 -3.251.175 6.388.785 -1.937.790.573 -73.512.425 -1.767.068.291 -1.767.068.291


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.06.2021 - 30.11.2021 Önceki Dönem 01.06.2020 - 30.11.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
34.911.723 -179.502.386
Dönem Karı (Zararı)
-73.512.425 -227.764.081
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
230.031.631 256.108.552
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
45.196.021 34.553.009
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-2.528.169 -17.463.767
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-1.460.551 782.846
Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 -18.246.613
Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-1.067.618 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
6.789.053 63.502.784
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
2.623.905 312.700
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
4.135.233 36.896.036
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
29.915 26.294.048
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
170.718.510 108.119.168
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-150.630.495 -80.507.143
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
320.103.596 187.964.380
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
1.245.409 661.931
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
0 61.059.729
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
8.395.665 4.218.561
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
1.460.551 -6.735.805
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 8.854.873
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-121.497.726 -207.599.496
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-34.674.041 3.071.146
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-34.674.041 3.071.146
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-46.862.567 -60.552.105
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-46.862.567 -60.552.105
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-3.471.734 -5.423.597
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-43.643.500 4.166.957
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-43.643.500 4.166.957
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7.154.116 -148.861.897
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
7.154.116 -148.861.897
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
35.021.480 -179.255.025
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-109.757 -247.361
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-23.617.073 90.217.342
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 7.747.956
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 7.747.956
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
7 -140.556.301 -16.946.574
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-769.235 -366.397
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-139.787.066 -16.580.177
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
116.938.950 96.864.887
İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
116.938.950 96.864.887
Alınan Faiz
278 2.551.073
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-7.220.493 89.354.078
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
294.998.553 237.032.589
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-298.376.034 -142.736.675
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-3.750.708 -3.346.043
Ödenen Faiz
-92.304 -1.595.793
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
4.074.157 69.034
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
5 4.074.157 69.034
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 268.386 68.280
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4.342.543 137.314


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.11.2021 Önceki Dönem 31.05.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 4.342.543 268.386
Finansal Yatırımlar
13.096.092 20.940.682
Kullanımı Kısıtlı Banka Bakiyeleri
5 13.096.092 20.940.682
Ticari Alacaklar
149.954.461 115.280.420
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
149.954.461 115.280.420
Diğer Alacaklar
1.639.735.157 1.607.428.663
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
15 1.638.955.099 1.606.628.460
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
780.058 800.203
Stoklar
9 14.307.816 10.836.082
Peşin Ödenmiş Giderler
10 137.125.303 97.618.069
Diğer Dönen Varlıklar
18.345.054 4.301.365
ARA TOPLAM
1.976.906.426 1.856.673.667
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.976.906.426 1.856.673.667
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
38 38
Diğer Alacaklar
1.347.290 962.470
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
1.347.290 962.470
Maddi Duran Varlıklar
223.423.470 228.504.607
Kullanım Hakkı Varlıkları
23.639.714 24.823.045
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
164.148.525 58.283.802
Peşin Ödenmiş Giderler
10 805.924 14.365
Ertelenmiş Vergi Varlığı
5.090.521 6.361.963
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
418.455.482 318.950.290
TOPLAM VARLIKLAR
2.395.361.908 2.175.623.957
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 0 202.854
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
770.152.507 1.302.375
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
770.152.507 1.302.375
Banka Kredileri
6 766.674.613 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
3.477.894 1.302.375
Ticari Borçlar
217.372.536 286.819.057
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
217.372.536 286.819.057
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
323.807.621 322.141.378
Diğer Borçlar
5.707.187 5.220.228
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
5.707.187 5.220.228
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
110.099.485 101.332.168
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
7.094.308 10.425.630
Kısa Vadeli Karşılıklar
69.108.611 64.973.378
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
69.108.611 64.973.378
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
11 15.105.070 33.796.296
ARA TOPLAM
1.518.447.325 826.213.364
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.518.447.325 826.213.364
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
2.424.069.263 2.898.148.460
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
2.424.069.263 2.898.148.460
Banka Kredileri
6 2.421.494.331 2.892.967.537
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
2.574.932 5.180.923
Ticari Borçlar
30.020.975 4.217.954
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
30.020.975 4.217.954
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
165.011.803 127.545.877
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
17.915.527 8.632.925
Uzun Vadeli Karşılıklar
6.965.306 3.274.660
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
6.965.306 3.274.660
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.643.982.874 3.041.819.876
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
4.162.430.199 3.868.033.240
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
-1.767.068.291 -1.692.409.283
Ödenmiş Sermaye
14 240.000.000 240.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
14 1.097.097 1.097.097
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-3.251.175 -2.104.592
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-3.251.175 -2.104.592
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-3.251.175 -2.104.592
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
6.388.785 4.486.058
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-1.937.790.573 -1.536.713.098
Net Dönem Karı veya Zararı
14 -73.512.425 -399.174.748
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
-1.767.068.291 -1.692.409.283
TOPLAM KAYNAKLAR
2.395.361.908 2.175.623.957


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.06.2021 - 30.11.2021 Önceki Dönem 01.06.2020 - 30.11.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.09.2021 - 30.11.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.09.2020 - 30.11.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
12 574.395.013 241.826.511 357.347.572 121.555.363
Satışların Maliyeti
12 -518.679.267 -197.379.205 -342.595.969 -144.564.203
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
55.715.746 44.447.306 14.751.603 -23.008.840
BRÜT KAR (ZARAR)
55.715.746 44.447.306 14.751.603 -23.008.840
Genel Yönetim Giderleri
-29.493.112 -6.689.597 -11.582.358 -5.363.613
Pazarlama Giderleri
-15.678.525 -11.228.084 -7.925.596 -5.188.185
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13 156.394.702 33.422.099 89.794.947 946.443
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-59.728.635 -122.409.766 -55.093.319 -46.642.471
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
107.210.176 -62.458.042 29.945.277 -79.256.666
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
0 8.854.873 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
107.210.176 -53.603.169 29.945.277 -79.256.666
Finansman Gelirleri
154.704.734 80.894.058 80.957.135 32.209.840
Finansman Giderleri
-327.031.670 -250.836.409 -175.644.900 -137.491.009
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-65.116.760 -223.545.520 -64.742.488 -184.537.835
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-8.395.665 -4.218.561 -2.632.408 -2.835.398
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-7.094.308 -5.338.508 -1.877.275 -3.106.381
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-1.301.357 1.119.947 -755.133 270.983
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-73.512.425 -227.764.081 -67.374.896 -187.373.233
DÖNEM KARI (ZARARI)
-73.512.425 -227.764.081 -67.374.896 -187.373.233
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-73.512.425 -227.764.081 -67.374.896 -187.373.233
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-1.146.583 -190.499 -208.031 -143.644
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.176.498 -235.440 -243.265 -174.521
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
29.915 44.941 35.234 30.877
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
29.915 44.941 35.234 30.877
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-1.146.583 -190.499 -208.031 -143.644
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-74.659.008 -227.954.580 -67.582.927 -187.516.877
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-74.659.008 -227.954.580 -67.582.927 -187.516.877http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/995229


BIST
'
18:059.548
Değişim :  -1,36% |  -131,71
Açılış :  9.645  
Önceki Kapanış :  9.680  
En Düşük
9.513
En Yüksek
9.650
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
MAGEN 18,37 576.507.472 % 10,00  
KCAER 63,25 1.832.055.682 % 10,00  
UFUK 379,50 27.577.234 % 10,00  
OYAYO 42,94 10.178.594 % 9,99  
DNISI 19,61 79.764.082 % 9,98  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 32,4995 32,5287 % 0,24  
Euro 34,4753 34,6266 % 0,24  
Sterlin 40,3677 40,5700 % 0,02  
Frank 35,5813 35,7596 % 0,02  
Riyal 8,6587 8,7021 % 0,00  
18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 28,08 28,12 % 0,66  
Platin 955,70 961,29 % 0,66  
Paladyum 1.015,86 1.018,75 % 0,66  
Brent Pet. 89,95 89,95 % 0,66  
Altın Ons 2.382,48 2.383,42 % 0,66