***BJKAS*** BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

19.01.2017 18:13
***BJKAS*** BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor


***BJKAS*** BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.06.2015 - 30.11.2015
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
240.000.000 1.097.097 -449.692 974.088 -597.220.357 -131.979.330 -487.578.194 0 -487.578.194
Transferler
184.725 -132.164.055 131.979.330
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
69.703 -24.402.842 -24.333.139 0 -24.333.139
Dönem Karı (Zararı)
-24.402.842 -24.402.842 0 -24.402.842
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
69.703 69.703 0 69.703
Dönem Sonu Bakiyeler
240.000.000 1.097.097 -379.989 1.158.813 -729.384.412 -24.402.842 -511.911.333 0 -511.911.333
Cari Dönem 01.06.2016 - 30.11.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
240.000.000 1.097.097 -578.664 1.158.813 -729.384.412 -58.663.366 -546.370.532 0 -546.370.532
Transferler
103.932 -58.767.298 58.663.366
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
48.622 25.147.226 25.195.848 0 25.195.848
Dönem Karı (Zararı)
25.147.226 25.147.226 0 25.147.226
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
48.622 48.622 0 48.622
Dönem Sonu Bakiyeler
240.000.000 1.097.097 -530.042 1.262.745 -788.151.710 25.147.226 -521.174.684 0 -521.174.684


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.06.2016 - 30.11.2016 Önceki Dönem 01.06.2015 - 30.11.2015
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
67.281.493 5.138.556
Dönem Karı (Zararı)
25.147.226 -41.426.611
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
34.101.005 34.010.087
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17.477.601 16.095.755
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-3.322.127 757.428
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
103.933 -373.408
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-124.708 1.583.621
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
-3.301.352 -452.785
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
28.321.180 25.481.747
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-11.004.753 -2.490.934
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
39.325.933 27.972.681
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
15.543.766 28.464.280
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
1.271.891 440.527
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-25.191.306 -37.229.650
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
8.033.262 12.555.080
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-13.453.477 -10.467.531
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-13.453.477 -10.467.531
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
10.819.919 -2.947.443
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-3.854.302 -3.737.949
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
14.674.221 790.506
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-13.490.336 -5.280.049
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
5.954.827 21.442.166
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
5.954.827 21.442.166
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
20.469.430 10.541.530
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
20.469.430 10.541.530
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.267.101 -733.593
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-2.133.220 -477.501
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-133.881 -256.092
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
67.281.493 5.138.556
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
30.315.536 15.319.571
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
33.246.212 37.040.216
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.022 182.100
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
33.244.190 36.858.116
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
6 -13.935.429 -24.211.579
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.705.999 -726.729
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-12.229.430 -23.484.850
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0 0
Alınan Faiz
11.004.753 2.490.934
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-97.889.803 -20.746.002
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
95.190.682 117.294.071
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-79.603.775 -43.059.314
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış
11 -94.713.855 -74.291.739
Ödenen Faiz
-18.762.855 -20.689.020
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-292.774 -287.875
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-292.774 -287.875
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 2.455.528 764.889
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 2.162.754 477.014


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.11.2016 Önceki Dönem 31.05.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 2.162.754 2.455.528
Finansal Yatırımlar
8.062.810 24.617.338
Kullanımı Kısıtlı Banka Bakiyeleri
8.062.810 24.617.338
Ticari Alacaklar
53.310.753 39.993.681
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
13 73.772
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
53.310.753 39.919.909
Diğer Alacaklar
189.240.878 94.521.483
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
13 189.232.415 94.521.234
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8.463 249
Stoklar
8 30.725.187 17.479.353
Peşin Ödenmiş Giderler
9 8.969.012 4.326.675
Diğer Dönen Varlıklar
4.949.132 3.068.825
ARA TOPLAM
297.420.526 186.462.883
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
297.420.526 186.462.883
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
38 38
Ticari Alacaklar
270.783
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
270.783
Diğer Alacaklar
666.901 610.529
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
666.901 610.529
Maddi Duran Varlıklar
6 9.525.500 9.144.139
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
6 59.782.999 71.761.438
Peşin Ödenmiş Giderler
9 26.018.775 26.871.396
Ertelenmiş Vergi Varlığı
801.855 505.223
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
96.796.068 109.163.546
TOPLAM VARLIKLAR
394.216.594 295.626.429
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 275.864.490 250.447.563
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5 31.519.262 21.239.541
Ticari Borçlar
134.290.992 127.054.039
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
134.290.992 127.054.039
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
95.869.138 108.926.663
Diğer Borçlar
598.028 408.233
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
598.028 408.233
Ertelenmiş Gelirler
44.923.464 44.244.864
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
759.316 1.318.229
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.967.269 2.091.977
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
1.967.269 2.091.977
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
36.477.052 26.245.216
ARA TOPLAM
622.269.011 581.976.325
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
622.269.011 581.976.325
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 200.310.635 186.140.203
Ticari Borçlar
1.890.119 3.172.245
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
1.890.119 3.172.245
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
67.774.558 46.521.733
Ertelenmiş Gelirler
21.171.468 20.291.141
Uzun Vadeli Karşılıklar
715.568 745.516
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
715.568 745.516
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
1.259.919 3.149.798
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
293.122.267 260.020.636
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
915.391.278 841.996.961
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
-521.174.684 -546.370.532
Ödenmiş Sermaye
240.000.000 240.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
1.097.097 1.097.097
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-530.042 -578.664
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-530.042 -578.664
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-530.042 -578.664
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
1.262.745 1.158.813
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-788.151.710 -729.384.412
Net Dönem Karı veya Zararı
25.147.226 -58.663.366
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
-521.174.684 -546.370.532
TOPLAM KAYNAKLAR
394.216.594 295.626.429


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.06.2016 - 30.11.2016 Önceki Dönem 01.06.2015 - 30.11.2015 Cari Dönem 3 Aylık 01.09.2016 - 30.11.2016 Önceki Dönem 3 Aylık 01.09.2015 - 30.11.2015
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
10 286.369.150 204.351.081 137.788.871 92.692.509
Satışların Maliyeti
10 -188.672.479 -171.284.461 -108.511.107 -84.258.672
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
97.696.671 33.066.620 29.277.764 8.433.837
BRÜT KAR (ZARAR)
97.696.671 33.066.620 29.277.764 8.433.837
Genel Yönetim Giderleri
-6.592.725 -5.620.243 -3.558.722 -2.659.054
Pazarlama Giderleri
-11.946.346 -7.370.438 -6.555.662 -4.107.352
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
11 9.194.908 13.828.767 7.208.848 7.674.984
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
11 -15.627.450 -16.982.810 -11.012.759 -4.008.487
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
72.725.058 16.921.896 15.359.469 5.333.928
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
72.725.058 16.921.896 15.359.469 5.333.928
Finansman Gelirleri
16.208.804 5.495.872 8.121.007 3.515.715
Finansman Giderleri
-62.514.745 -46.380.083 -36.459.493 -16.689.549
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
26.419.117 -23.962.315 -12.979.017 -7.839.906
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-1.271.891 -440.527 -423.498 -53.055
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-1.574.307 -208.573 -725.914 162.331
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
302.416 -231.954 302.416 -215.386
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
25.147.226 -24.402.842 -13.402.515 -7.892.961
DÖNEM KARI (ZARARI)
25.147.226 -24.402.842 -13.402.515 -7.892.961
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0
Ana Ortaklık Payları
25.147.226 -13.402.515 -7.892.961
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başı Kar 12 0,10480000
Pay Başı Zarar 12 -0,10170000 -0,05580000 0,03290000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
48.622 69.703 48.622 -175.935
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
54.406 96.335 54.406 -153.710
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-5.784 -26.632 -5.784 -22.225
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
-5.784 -26.632 -5.784 -22.225
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
48.622 69.703 48.622 -175.935
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
25.195.848 -24.333.139 -13.353.893 -8.068.896
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
25.195.848 -24.333.139 -13.353.893 -8.068.896http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/581750


BIST
'
18:059.693
Değişim :  1,77% |  168,87
Açılış :  9.431  
Önceki Kapanış :  9.525  
En Düşük
9.421
En Yüksek
9.715
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
TTKOM 39,16 1.459.788.250 % 10,00  
MAGEN 19,58 356.147.014 % 10,00  
ISBTR 524.947,50 13.073.793 % 10,00  
TKFEN 44,94 644.409.466 % 9,99  
SILVR 22,68 111.500.027 % 9,99  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 32,4915 32,5004 % 0,08  
Euro 34,5977 34,6901 % -0,12  
Sterlin 40,0387 40,2394 % -0,46  
Frank 35,5546 35,7328 % 0,28  
Riyal 8,6287 8,6720 % 0,06  
18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 28,65 28,71 % 0,66  
Platin 934,17 937,32 % 0,66  
Paladyum 1.030,19 1.034,38 % 0,66  
Brent Pet. 87,24 87,24 % 0,66  
Altın Ons 2.391,52 2.392,09 % 0,66