***BJKAS*** BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

10.04.2017 18:18
***BJKAS*** BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor


***BJKAS*** BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.06.2015 - 29.02.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
240.000.000 1.097.097 -449.692 974.088 -597.220.357 -131.979.330 -487.578.194 0 -487.578.194
Transferler
184.725 -132.164.055 131.979.330 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-12.195 -48.284.791 -48.296.986 -48.296.986
Dönem Karı (Zararı)
-48.284.791 -48.284.791 0 -48.284.791
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-12.195 -12.195 -12.195
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
240.000.000 1.097.097 -461.887 1.158.813 -746.408.181 -48.284.791 -535.875.180 -535.875.180
Cari Dönem 01.06.2016 - 28.02.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
240.000.000 1.097.097 -578.664 1.158.813 -729.384.412 -58.663.366 -546.370.532 -546.370.532
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
103.932 -58.767.298 58.663.366 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-191.401 2.966.051 2.774.650 2.774.650
Dönem Karı (Zararı)
2.966.051 2.966.051 2.966.051
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-191.401 -191.401 -191.401
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
240.000.000 1.097.097 -770.065 1.262.745 -788.151.710 2.966.051 -543.595.882 -543.595.882


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.06.2016 - 28.02.2017 Önceki Dönem 01.06.2015 - 29.02.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
92.474.946 3.987.005
Dönem Karı (Zararı)
2.966.051 -48.284.791
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
47.672.629 41.939.053
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
26.278.121 23.814.808
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-7.291.007 1.296.315
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-1.870.464 -560.734
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
708.564 1.586.931
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
-6.129.107 270.118
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
39.407.841 48.313.848
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-19.803.253 -3.591.252
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
59.211.094 51.905.100
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
19.649.952 26.902.944
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
2.018.697 348.437
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-32.390.975 -58.737.299
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
44.728.802 10.919.016
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-5.628.836 -1.720.259
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-5.628.836 -1.720.259
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
10.587.566 -2.038.765
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-6.725.070 -2.242.762
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
17.312.636 203.997
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-12.551.935 -2.055.512
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
11.350.332 29.763.823
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
11.350.332 29.763.823
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
41.237.850 -12.725.337
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
41.237.850 -12.725.337
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-266.175 -304.934
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-266.175 -304.934
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
95.367.482 4.573.278
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-2.892.536 -586.273
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
30.590.416 9.870.596
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
45.721.759 59.679.217
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
100.624 -19.290.185
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
45.621.135 78.969.402
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-34.934.596 -53.399.873
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-4.158.559 -6.216.954
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-30.776.037 -47.182.919
Alınan Temettüler

Alınan Faiz
19.803.253 3.591.252
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-122.687.194 5.072.381
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
179.699.718 172.678.950
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-136.498.873 -52.525.651
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış
-125.618.634 -86.071.727
Ödenen Faiz
-40.269.405 -29.009.191
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
378.168 18.929.982
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
378.168 18.929.982
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
2.455.528 764.889
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
2.833.696 19.694.871


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 28.02.2017 Önceki Dönem 31.05.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 2.833.696 2.455.528
Finansal Yatırımlar
6.426.121 24.617.338
Kullanımı Kısıtlı Banka Bakiyeleri
6.426.121 24.617.338
Ticari Alacaklar
48.057.849 39.993.681
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
73.772
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
48.057.849 39.919.909
Diğer Alacaklar
220.064.821 94.521.483
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
220.056.607 94.521.234
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8.214 249
Stoklar
29.802.780 17.479.353
Peşin Ödenmiş Giderler
11.866.832 4.326.675
Diğer Dönen Varlıklar
3.947.406 3.068.825
ARA TOPLAM
322.999.505 186.462.883
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
322.999.505 186.462.883
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
38 38
Ticari Alacaklar
270.783
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
270.783
Diğer Alacaklar
701.757 610.529
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
701.757 610.529
Maddi Duran Varlıklar
6 11.169.785 9.144.139
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
6 65.061.483 71.761.438
Peşin Ödenmiş Giderler
25.957.116 26.871.396
Ertelenmiş Vergi Varlığı
566.291 505.223
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
103.456.470 109.163.546
TOPLAM VARLIKLAR
426.455.975 295.626.429
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 284.545.342 250.447.563
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5 28.988.207 21.239.541
Ticari Borçlar
140.589.578 127.054.039
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
140.589.578 127.054.039
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
98.693.763 108.926.663
Diğer Borçlar
913.138 408.233
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
219.641
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
693.497 408.233
Ertelenmiş Gelirler
40.864.152 44.244.864
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
470.684 1.318.229
Kısa Vadeli Karşılıklar
2.800.541 2.091.977
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
2.800.541 2.091.977
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
36.134.497 26.245.216
ARA TOPLAM
633.999.902 581.976.325
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
633.999.902 581.976.325
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 223.069.377 186.140.203
Ticari Borçlar
987.038 3.172.245
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
987.038 3.172.245
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
88.833.960 46.521.733
Ertelenmiş Gelirler
21.291.210 20.291.141
Uzun Vadeli Karşılıklar
1.240.407 745.516
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
1.240.407 745.516
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
629.963 3.149.798
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
336.051.955 260.020.636
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
970.051.857 841.996.961
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
-543.595.882 -546.370.532
Ödenmiş Sermaye
240.000.000 240.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
1.097.097 1.097.097
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-770.065 -578.664
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-770.065 -578.664
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-770.065 -578.664
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
1.262.745 1.158.813
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-788.151.710 -729.384.412
Net Dönem Karı veya Zararı
2.966.051 -58.663.366
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
-543.595.882 -546.370.532
TOPLAM KAYNAKLAR
426.455.975 295.626.429


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.06.2016 - 28.02.2017 Önceki Dönem 01.06.2015 - 29.02.2016 Cari Dönem 3 Aylık 01.12.2016 - 28.02.2017 Önceki Dönem 3 Aylık 01.12.2015 - 29.02.2016
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
8 403.707.327 285.389.990 123.463.577 81.038.909
Satışların Maliyeti
8 -294.961.228 -241.016.936 -112.414.149 -69.732.475
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
108.746.099 44.373.054 11.049.428 11.306.434
BRÜT KAR (ZARAR)
108.746.099 44.373.054 11.049.428 11.306.434
Genel Yönetim Giderleri
-9.785.226 -8.587.819 -3.192.501 -2.967.576
Pazarlama Giderleri
-17.437.062 -13.349.826 -5.490.716 -5.979.388
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
9 15.070.670 19.094.609 5.875.762 5.265.842
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
9 -29.948.911 -27.351.386 -14.321.461 -10.368.576
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
66.645.570 14.178.632 -6.079.488 -2.743.264
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
66.645.570 14.178.632 -6.079.488 -2.743.264
Finansman Gelirleri
26.778.136 7.293.373 10.569.332 1.797.501
Finansman Giderleri
-88.438.958 -69.408.359 -25.924.213 -23.028.276
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
4.984.748 -47.936.354 -21.434.369 -23.974.039
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-2.018.697 -348.437 -746.806 92.090
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-2.044.991 -236.006 -470.684 -27.433
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
26.294 -112.431 -276.122 119.523
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
2.966.051 -48.284.791 -22.181.175 -23.881.949
DÖNEM KARI (ZARARI)
2.966.051 -48.284.791 -22.181.175 -23.881.949
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
2.966.051 -48.284.791 -22.181.175 -23.881.949
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-191.401 -12.195 -240.023 -81.898
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-226.175 13.814 -280.581 -82.521
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
34.774 -26.009 40.558 623
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
34.774 -26.009 40.558 623
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-191.401 -12.195 -240.023 -81.898
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
2.774.650 -48.296.986 -22.421.198 -23.963.847
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
2.774.650 -48.296.986 -22.421.198 -23.963.847http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/599792


BIST
'
18:059.645
Değişim :  -0,50% |  -48,44
Açılış :  9.795  
Önceki Kapanış :  9.693  
En Düşük
9.645
En Yüksek
9.832
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
AKYHO 6,90 29.290.868 % 0,00  
AVTUR 12,95 30.940.993 % 0,00  
AYEN 29,38 72.532.047 % 0,00  
BRMEN 5,97 1.331.606 % 0,00  
ATAGY 14,00 14.293.674 % 0,00  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 32,5420 32,5581 % 0,14  
Euro 34,8765 34,9186 % 0,74  
Sterlin 40,3230 40,5251 % 1,28  
Frank 35,5245 35,7026 % 0,50  
Riyal 8,6329 8,6761 % 0,41  
18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 27,31 27,34 % 0,66  
Platin 913,17 914,67 % 0,66  
Paladyum 1.023,82 1.028,92 % 0,66  
Brent Pet. 88,14 88,14 % 0,66  
Altın Ons 2.327,22 2.327,59 % 0,66