***BJKAS*** BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

10.10.2017 18:39***BJKAS*** BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.06.2016 - 31.08.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
240.000.000 1.097.097 -578.664 1.158.813 -729.384.412 -58.663.366 -546.370.532 0 -546.370.532
Transferler
-58.663.366 58.663.366
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
38.549.741 38.549.741 0 38.549.741
Dönem Karı (Zararı)
38.549.741 38.549.741 0 38.549.741
Dönem Sonu Bakiyeler
240.000.000 1.097.097 -578.664 1.158.813 -788.047.778 38.549.741 -507.820.791 0 -507.820.791
Cari Dönem 01.06.2017 - 31.08.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
240.000.000 1.097.097 -1.046.610 1.262.745 -764.825.776 4.703.927 -518.808.617 0 -518.808.617
Transferler
4.703.927 -4.703.927
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-241.721 2.809.725 2.568.004 0 2.568.004
Dönem Karı (Zararı)
2.809.725 2.809.725 0 2.809.725
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-241.721 -241.721 0 -241.721
Dönem Sonu Bakiyeler
240.000.000 1.097.097 -1.288.331 1.262.745 -760.121.849 2.809.725 -516.240.613 0 -516.240.613


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.06.2017 - 31.08.2017 Önceki Dönem 01.06.2016 - 31.08.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
33.988.977 -1.610.417
Dönem Karı (Zararı)
2.809.725 38.549.741
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
20.378.819 -66.443.861
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9.915.197 8.871.090
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-381.863 217.080
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-381.863 217.080
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-874.654 2.089.465
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
127.580 584.946
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-317.000 -34.258
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
-685.234 1.538.777
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
24.363.596 17.544.587
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-1.645.402 -3.565.194
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
26.008.998 21.109.781
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
5.180.204 6.623.460
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
1.873.169 848.393
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
5.916.295 -73.172.968
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-25.613.125 -29.464.968
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
13.813.732 28.186.878
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.847.610 18.359.372
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-3.847.610 18.359.372
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-8.470.690 -10.665.853
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-19.324.774 -6.434.236
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
10.854.084 -4.231.617
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-2.706.740 2.440.560
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
685.831 12.434.790
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
685.831 12.434.790
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
28.152.941 5.618.009
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
28.152.941 5.618.009
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
37.002.276 292.758
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-200.557 -584.946
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-2.812.742 -1.318.229
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-2.991.847 28.640.035
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
19.903.240 37.538.676
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 34.410
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
19.903.240 37.504.266
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-22.912.336 -12.463.835
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-458.564 -544.965
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-22.453.772 -11.918.870
Alınan Faiz
17.249 3.565.194
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-29.275.722 -27.175.620
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
147.860.129 69.941.293
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-109.392.437 -32.916.614
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış
-64.893.285 -52.769.856
Ödenen Faiz
-2.850.129 -11.430.443
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.721.408 -146.002
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.721.408 -146.002
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 1.949.457 2.455.528
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 3.670.865 2.309.526


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.08.2017 Önceki Dönem 31.05.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 3.670.865 1.949.457
Finansal Yatırımlar
11.901.555 19.660.728
Kullanımı Kısıtlı Banka Bakiyeleri
11.901.555 19.660.728
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Ticari Alacaklar
89.688.810 76.830.734
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
89.688.810 76.830.734
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
109.824.170 44.171.908
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
10 109.824.170 44.171.908
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Alacaklar
0 0
Türev Araçlar
0 0
Stoklar
12.895.655 10.188.915
Peşin Ödenmiş Giderler
20.967.126 5.184.784
Diğer Dönen Varlıklar
36.455.500 39.550.411
ARA TOPLAM
285.403.681 197.536.937
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
285.403.681 197.536.937
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
38 38
Ticari Alacaklar
0 44.398
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
0 44.398
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
714.482 708.401
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
714.482 708.401
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Alacaklar
0 0
Türev Araçlar
0 0
Maddi Duran Varlıklar
258.715.811 260.888.859
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
81.232.942 56.624.170
Peşin Ödenmiş Giderler
36.468.719 32.932.368
Ertelenmiş Vergi Varlığı
1.153.300 895.992
Diğer Duran Varlıklar
0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
378.285.292 352.094.226
TOPLAM VARLIKLAR
663.688.973 549.631.163
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 437.567.014 294.810.584
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5 23.972.065 24.531.092
Diğer Finansal Yükümlülükler
0 0
Ticari Borçlar
158.058.770 148.916.431
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
158.058.770 148.916.431
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
107.089.220 118.716.435
Diğer Borçlar
860.742 786.152
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
860.742 786.152
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Borçlar
0 0
Türev Araçlar
0 0
Ertelenmiş Gelirler
135.291.371 98.821.865
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
2.114.949 2.812.742
Kısa Vadeli Karşılıklar
805.654 1.529.890
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
805.654 1.529.890
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
28.003.015 42.623.364
ARA TOPLAM
893.762.800 733.548.555
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
893.762.800 733.548.555
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
140.394.517 220.008.680
Ticari Borçlar
10.979.778 1.207.086
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10.979.778 1.207.086
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
98.401.558 80.861.358
Ertelenmiş Gelirler
28.560.243 29.439.217
Uzun Vadeli Karşılıklar
1.326.412 1.118.666
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
1.326.412 1.118.666
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
6.504.278 2.256.218
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
286.166.786 334.891.225
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.179.929.586 1.068.439.780
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
-516.240.613 -518.808.617
Ödenmiş Sermaye
240.000.000 240.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
1.097.097 1.097.097
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-1.288.331 -1.046.610
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.288.331 -1.046.610
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.288.331 -1.046.610
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
1.262.745 1.262.745
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-760.121.849 -764.825.776
Net Dönem Karı veya Zararı
2.809.725 EMN634448L75053T***BJKAS*** BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.06.2016 - 31.08.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
240.000.000 1.097.097 -578.664 1.158.813 -729.384.412 -58.663.366 -546.370.532 0 -546.370.532
Transferler
-58.663.366 58.663.366
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
38.549.741 38.549.741 0 38.549.741
Dönem Karı (Zararı)
38.549.741 38.549.741 0 38.549.741
Dönem Sonu Bakiyeler
240.000.000 1.097.097 -578.664 1.158.813 -788.047.778 38.549.741 -507.820.791 0 -507.820.791
Cari Dönem 01.06.2017 - 31.08.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
240.000.000 1.097.097 -1.046.610 1.262.745 -764.825.776 4.703.927 -518.808.617 0 -518.808.617
Transferler
4.703.927 -4.703.927
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-241.721 2.809.725 2.568.004 0 2.568.004
Dönem Karı (Zararı)
2.809.725 2.809.725 0 2.809.725
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-241.721 -241.721 0 -241.721
Dönem Sonu Bakiyeler
240.000.000 1.097.097 -1.288.331 1.262.745 -760.121.849 2.809.725 -516.240.613 0 -516.240.613


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.06.2017 - 31.08.2017 Önceki Dönem 01.06.2016 - 31.08.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
33.988.977 -1.610.417
Dönem Karı (Zararı)
2.809.725 38.549.741
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
20.378.819 -66.443.861
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9.915.197 8.871.090
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-381.863 217.080
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-381.863 217.080
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-874.654 2.089.465
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
127.580 584.946
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-317.000 -34.258
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
-685.234 1.538.777
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
24.363.596 17.544.587
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-1.645.402 -3.565.194
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
26.008.998 21.109.781
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
5.180.204 6.623.460
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
1.873.169 848.393
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
5.916.295 -73.172.968
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-25.613.125 -29.464.968
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
13.813.732 28.186.878
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.847.610 18.359.372
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-3.847.610 18.359.372
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-8.470.690 -10.665.853
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-19.324.774 -6.434.236
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
10.854.084 -4.231.617
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-2.706.740 2.440.560
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
685.831 12.434.790
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
685.831 12.434.790
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
28.152.941 5.618.009
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
28.152.941 5.618.009
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
37.002.276 292.758
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-200.557 -584.946
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-2.812.742 -1.318.229
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-2.991.847 28.640.035
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
19.903.240 37.538.676
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 34.410
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
19.903.240 37.504.266
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-22.912.336 -12.463.835
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-458.564 -544.965
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-22.453.772 -11.918.870
Alınan Faiz
17.249 3.565.194
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-29.275.722 -27.175.620
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
147.860.129 69.941.293
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-109.392.437 -32.916.614
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış
-64.893.285 -52.769.856
Ödenen Faiz
-2.850.129 -11.430.443
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.721.408 -146.002
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.721.408 -146.002
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 1.949.457 2.455.528
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 3.670.865 2.309.526


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.08.2017 Önceki Dönem 31.05.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 3.670.865 1.949.457
Finansal Yatırımlar
11.901.555 19.660.728
Kullanımı Kısıtlı Banka Bakiyeleri
11.901.555 19.660.728
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Ticari Alacaklar
89.688.810 76.830.734
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
89.688.810 76.830.734
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
109.824.170 44.171.908
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
10 109.824.170 44.171.908
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Alacaklar
0 0
Türev Araçlar
0 0
Stoklar
12.895.655 10.188.915
Peşin Ödenmiş Giderler
20.967.126 5.184.784
Diğer Dönen Varlıklar
36.455.500 39.550.411
ARA TOPLAM
285.403.681 197.536.937
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
285.403.681 197.536.937
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
38 38
Ticari Alacaklar
0 44.398
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
0 44.398
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
714.482 708.401
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
714.482 708.401
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Alacaklar
0 0
Türev Araçlar
0 0
Maddi Duran Varlıklar
258.715.811 260.888.859
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
81.232.942 56.624.170
Peşin Ödenmiş Giderler
36.468.719 32.932.368
Ertelenmiş Vergi Varlığı
1.153.300 895.992
Diğer Duran Varlıklar
0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
378.285.292 352.094.226
TOPLAM VARLIKLAR
663.688.973 549.631.163
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 437.567.014 294.810.584
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5 23.972.065 24.531.092
Diğer Finansal Yükümlülükler
0 0
Ticari Borçlar
158.058.770 148.916.431
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
158.058.770 148.916.431
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
107.089.220 118.716.435
Diğer Borçlar
860.742 786.152
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
860.742 786.152
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Borçlar
0 0
Türev Araçlar
0 0
Ertelenmiş Gelirler
135.291.371 98.821.865
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
2.114.949 2.812.742
Kısa Vadeli Karşılıklar
805.654 1.529.890
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
805.654 1.529.890
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
28.003.015 42.623.364
ARA TOPLAM
893.762.800 733.548.555
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
893.762.800 733.548.555
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
140.394.517 220.008.680
Ticari Borçlar
10.979.778 1.207.086
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10.979.778 1.207.086
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
98.401.558 80.861.358
Ertelenmiş Gelirler
28.560.243 29.439.217
Uzun Vadeli Karşılıklar
1.326.412 1.118.666
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
1.326.412 1.118.666
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
6.504.278 2.256.218
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
286.166.786 334.891.225
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.179.929.586 1.068.439.780
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
-516.240.613 -518.808.617
Ödenmiş Sermaye
240.000.000 240.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
1.097.097 1.097.097
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-1.288.331 -1.046.610
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.288.331 -1.046.610
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.288.331 -1.046.610
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
1.262.745 1.262.745
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-760.121.849 -764.825.776
Net Dönem Karı veya Zararı
2.809.725 4.703.927
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
-516.240.613 -518.808.617
TOPLAM KAYNAKLAR
663.688.973 549.631.163


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.06.2017 - 31.08.2017 Önceki Dönem 01.06.2016 - 31.08.2016
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
8 184.004.500 148.580.279
Satışların Maliyeti
8 -125.655.483 -80.161.372
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
58.349.017 68.418.907
BRÜT KAR (ZARAR)
58.349.017 68.418.907
Genel Yönetim Giderleri
-4.905.726 -3.034.003
Pazarlama Giderleri
-6.342.122 -5.390.684
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
2.967.756 1.986.060
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-11.711.384 -4.614.691
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
38.357.541 57.365.589
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
38.357.541 57.365.589
Finansman Gelirleri
4.810.043 8.087.797
Finansman Giderleri
-38.484.690 -26.055.252
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
4.682.894 39.398.134
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-1.873.169 -848.393
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-2.114.949 -848.393
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
241.780
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
2.809.725 38.549.741
DÖNEM KARI (ZARARI)
2.809.725 38.549.741
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
2.809.725 38.549.741
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç (Kayıp) 9 0,01170000 0,16060000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-241.721
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-257.249
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
15.528
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
15.528
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-241.721 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
2.568.004 38.549.741
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
2.568.004 38.549.741http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/634448


BIST
10:221.482
Değişim :  0,15% |  2,21
Açılış :  1.475  
Önceki Kapanış :  1.480  
En Yüksek
1.484
En Düşük
1.471
BIST En Aktif Hisseler10:20
DOBUR 45,24 2.476.761 % 9,97  
DOKTA 29,38 1.005.912 % 9,96  
TSPOR 4,43 60.112.481 % 9,93  
HEDEF 2,36 758.091 % 9,77  
GRNYO 2,76 3.448.877 % 8,66  
10:20 Alış Satış %  
Dolar 9,7329 9,7365 % 1,39  
Euro 11,3453 11,3574 % 1,47  
Sterlin 13,4394 13,5068 % 2,07  
Frank 10,6158 10,6798 % 1,66  
Riyal 2,6001 2,6131 % 1,86  
10:20 Alış Satış %  
Altın Ons 1.798 1.798 5,40  
Altın Gr. 566 566 12,16  
Cumhuriyet 3.632 3.687 -49,00  
Tam 3.613 3.704 63,86  
Yarım 1.746 1.792 30,89  
Çeyrek 876 896 15,45  
Gümüş.Ons 24,40 24,43 0,11  
Gümüş Gr. 7,68 7,69 0,18  
B. Petrol 85,29 85,29 0,65