***BLCYT*** BİLİCİ YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

17.08.2016 18:03
***BLCYT*** BİLİCİ YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor  )


***BLCYT*** BİLİCİ YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.06.2015 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2016 - 30.06.2016 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2015 - 30.06.2015
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
28 40.725.557 42.798.271 19.123.692 23.379.247
Satışların Maliyeti
28 -30.817.014 -30.954.253 -14.683.682 -16.786.640
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
9.908.543 11.844.018 4.440.010 6.592.607
BRÜT KAR (ZARAR)
9.908.543 11.844.018 4.440.010 6.592.607
Genel Yönetim Giderleri
29 -3.362.912 -1.970.574 -1.609.019 -863.717
Pazarlama Giderleri
29 -201.762 -328.427 -83.743 -153.482
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
29 0 0 0 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
31 5.178.029 5.146.504 2.097.040 1.573.531
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
31 -3.107.971 -1.722.308 -793.144 130.336
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
8.413.927 12.969.213 4.051.144 7.279.275
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
32 343.043 112.059 14.407 77.313
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
32 0 0 0 8.812
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
16 -803.028 -670.070 -372.105 -410.763
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
7.953.942 12.411.202 3.693.446 6.954.637
Finansman Gelirleri
33 3.880.039 1.738.132 2.136.146 43.279
Finansman Giderleri
33 -5.426.507 -8.071.250 -3.370.885 -3.192.256
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
6.407.474 6.078.084 2.458.707 3.805.660
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
8.550.069 -848.066 3.931.939 -1.365.843
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-427.439 -313.718 -135.360 -199.836
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
35 8.977.508 -534.348 4.067.299 -1.166.007
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
14.957.543 5.230.018 6.390.646 2.439.817
DÖNEM KARI (ZARARI)
14.957.543 5.230.018 6.390.646 2.439.817
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
10.033.087 3.890.567 4.362.562 1.573.713
Ana Ortaklık Payları
4.924.456 1.339.451 2.028.084 866.104
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.06.2015
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
27 45.000.000 1.690.048 176.792 15.418.895 -113.464 1.687.172 4.694.830 9.567.918 78.122.191 25.086.308 103.208.499
Transferler
27 0 0 0 0 0 611.562 8.956.357 -9.567.919 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
27 0 0 0 0 68.766 0 0 1.339.451 1.408.217 3.779.370 5.187.587
Dönem Karı (Zararı)
27 0 0 0 0 0 0 0 1.339.451 1.339.451 3.890.567 5.230.018
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
27 0 0 0 0 68.766 0 0 0 68.766 -111.197 -42.431
Sermaye Arttırımı
27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Payları
27 0 0 0 0 0 0 -5.365.909 0 -5.365.909 0 -5.365.909
Dönem Sonu Bakiyeler
27 45.000.000 1.690.048 176.792 15.418.895 -44.698 2.298.734 8.285.278 1.339.451 74.164.499 28.865.678 103.030.177
Cari Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
27 45.000.000 1.690.048 176.792 15.418.895 -140.169 2.979.484 7.604.526 14.308.983 87.038.559 32.499.303 119.537.862
Transferler
27 0 0 0 0 0 0 14.308.983 -14.308.983 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
27 0 0 0 0 -56.489 0 0 4.924.456 4.867.967 10.044.003 14.911.970
Dönem Karı (Zararı)
27 0 0 0 0 0 0 0 4.924.456 4.924.456 10.033.087 14.957.543
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
27 0 0 0 0 -56.489 0 0 0 -56.489 10.916 -45.573
Kar Payları
27 0 0 0 0 0 0 -1.648.250 0 -1.648.250 0 -1.648.250
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
27 0 0 0 0 0 0 236.807 0 236.807 0 236.807
Dönem Sonu Bakiyeler
27 45.000.000 1.690.048 176.792 15.418.895 -196.658 2.979.484 20.502.066 4.924.456 90.495.083 42.543.306 133.038.389


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.06.2015
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
11.647.062 7.739.069
Dönem Karı (Zararı)
6.407.474 6.078.084
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
6.407.474 6.078.084
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
4.307.885 3.393.834
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18,19 2.234.832 1.988.671
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
586.173 905.256
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 -220.210 20.864
Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14 803.028 670.070
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 0 0
Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
10 3.355 214.322
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.186.973 401.626
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
24 501.110 398.276
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
22 607.413 -44.400
Muhtemel Riskler için Ayrılan Serbest Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 -7.420 -34.642
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
22 85.870 82.392
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
1.152.451 -13.778
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
33 1.350.780 -901.363
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
33 -198.000 887.585
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
6 -329 0
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
33 -852.544 0
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
32 0 112.059
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
0 112.059
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-3.805.833 -2.148.160
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
26 528.632 29.187
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
10 -946.083 1.825.799
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-946.083 1.825.799
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
0 0
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
11 -13.983 128.202
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-13.983 128.202
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
0 0
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
13 -3.978.874 -5.247.450
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
15 -345.256 -2.609.297
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10 117.125 1.739.117
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
117.125 1.739.117
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış (Azalış)
22 -361.085 3.363
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
20 84.356 152.274
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
11 1.267.348 1.647.030
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
1.267.348 1.647.030
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
12 215.083 83.889
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-373.096 99.726
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-373.096 99.726
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
0 0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
6.909.526 7.323.758
Ödenen Temettüler
27 -1.965.029 0
Ödenen Faiz
5.355.065 1.024.353
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
24 -247.657 -248.605
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
35 1.595.157 -360.437
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-20.062.271 -12.697.118
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
18,19 330.944 172.668
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
330.944 172.668
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
18,19 -19.608.188 -3.565.786
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 0
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-19.608.188 -3.565.786
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
17 -980.641 -9.304.000
Ödenen Faiz
32 0 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
7 195.614 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.531.906 6.740.135
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
8 24.318.727 32.910.420
Kredilerden Nakit Girişleri
24.318.727 32.910.420
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8 -17.980.536 -19.056.986
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-17.980.536 -19.056.986
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8 0 -873.941
Ödenen Temettüler
0 -5.365.909
Ödenen Faiz
8 -3.806.285 -873.449
Alınan Faiz
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-5.883.303 1.782.086
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-5.883.303 1.782.086
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 8.097.704 2.082.243
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 2.214.401 3.864.329


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.06.2015 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2016 - 30.06.2016 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2015 - 30.06.2015
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
36 14.957.543 5.230.018 6.390.646 2.439.817
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-45.573 68.766 51.108 62.973
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0 0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0 0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-56.966 111.594 63.885 104.352
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
11.393 -42.828 -12.777 -41.379
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
11.393 -42.828 -12.777 -41.379
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0 0 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-45.573 68.766 51.108 62.973
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
14.911.970 5.298.784 6.441.754 2.502.790
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
10.044.003 111.197 4.373.478 87.890
Ana Ortaklık Payları
4.867.967 5.187.587 2.068.276 2.414.900


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2016 Önceki Dönem 31.12.2015
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 2.214.731 8.097.704
Finansal Yatırımlar
7 0 0
Ticari Alacaklar
10 37.106.889 36.160.806
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
16.900.782 19.359.717
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
20.206.107 16.801.089
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
12 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflardan Alacaklar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
11 406.750 368.677
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
194.133 230.003
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
212.617 138.674
Türev Araçlar
0 0
Stoklar
13 18.647.834 14.668.960
Canlı Varlıklar
0 0
Peşin Ödenmiş Giderler
15 882.086 626.653
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
25 300.982 192.209
Diğer Dönen Varlıklar
26 4.672.235 5.200.867
ARA TOPLAM
64.231.507 65.315.876
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
34 0 0
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
64.231.507 65.315.876
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
7 0 0
Ticari Alacaklar
10 0 0
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
11 4.326 28.416
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
4.326 28.416
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
16 81.650 277.264
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
17 66.328.141 65.347.500
Maddi Duran Varlıklar
18 79.199.907 61.942.977
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 12.313 14.404
Şerefiye
0 0
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12.313 14.404
Peşin Ödenmiş Giderler
15 89.823 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
35 7.914.356 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
153.630.516 127.610.561
TOPLAM VARLIKLAR
217.862.023 192.926.437
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 20.128.102 15.909.488
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
10.845.086 10.690.252
Diğer Finansal Yükümlülükler
9 0 0
Ticari Borçlar
10 3.751.277 3.634.152
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
88.500 82.169
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
3.662.777 3.551.983
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
20 653.084 568.728
Diğer Borçlar
11 2.726.661 1.459.313
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
1.779 30.149
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
2.724.882 1.429.164
Türev Araçlar
0 0
Devlet Teşvik ve Yardımları
21 0 0
Ertelenmiş Gelirler
12 740.685 525.602
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
35 427.439 497.891
Kısa Vadeli Karşılıklar
22 1.155.017 1.110.237
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
268.282 182.411
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
886.735 927.826
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
26 356.318 676.311
ARA TOPLAM
40.783.669 35.071.974
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
40.783.669 35.071.974
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 39.902.504 34.022.897
Diğer Finansal Yükümlülükler
9 0 0
Ticari Borçlar
10 0 0
Diğer Borçlar
11 0 0
Türev Araçlar
12 0 0
Devlet Teşvik ve Yardımları
12 0 0
Ertelenmiş Gelirler
12 0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
22 4.137.461 3.219.040
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
24 1.222.648 911.641
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
2.914.813 2.307.399
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar
0 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
35 0 1.074.664
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
26 0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
44.039.965 38.316.601
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
84.823.634 73.388.575
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
27 90.495.083 87.038.559
Ödenmiş Sermaye
45.000.000 45.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
1.690.048 1.690.048
Geri Alınmış Paylar (-)
0 0
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
0 0
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
176.792 176.792
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
15.222.237 15.278.726
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
15.418.895 15.418.895
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
-196.658 -140.169
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
2.979.484 2.979.484
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
20.502.066 7.604.526
Net Dönem Karı veya Zararı
4.924.456 14.308.983
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
42.543.306 32.499.303
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
133.038.389 119.537.862
TOPLAM KAYNAKLAR
217.862.023 192.926.437http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/553457


BIST
'
18:059.097
Değişim :  -1,05% |  -96,54
Açılış :  9.218  
Önceki Kapanış :  9.194  
En Düşük
9.091
En Yüksek
9.227
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
VKING 37,84 53.338.791 % 10,00  
FONET 40,08 352.952.225 % 9,99  
OTTO 390,75 7.618.362 % 9,99  
TGSAS 52,75 30.216.185 % 9,99  
LMKDC 31,52 1.700.407.896 % 9,98  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 31,3635 31,3757 % 0,46  
Euro 34,0210 34,0458 % 0,53  
Sterlin 39,5937 39,7923 % 0,72  
Frank 35,3816 35,5948 % 0,58  
Riyal 8,3421 8,3839 % 0,47  
18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 23,14 23,17 % 0,66  
Platin 887,15 888,04 % 0,66  
Paladyum 952,90 959,01 % 0,66  
Brent Pet. 83,43 83,43 % 0,66  
Altın Ons 2.083,22 2.083,53 % 0,66