***BLCYT*** BİLİCİ YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

08.05.2018 18:10
***BLCYT*** BİLİCİ YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor


***BLCYT*** BİLİCİ YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
Not.28 42.999.390 32.965.618
Satışların Maliyeti
Not.28 -27.570.938 -22.336.760
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
15.428.452 10.628.858
BRÜT KAR (ZARAR)
15.428.452 10.628.858
Genel Yönetim Giderleri
Not.29 -2.165.606 -1.651.976
Pazarlama Giderleri
Not.29 -199.725 -139.354
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
Not.31 4.937.712 4.143.974
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
Not.31 -3.505.188 -3.304.704
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
14.495.645 9.676.798
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
Not.32 198.307 755.603
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
Not.32 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
-60.562 -333.403
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
14.633.390 10.098.998
Finansman Gelirleri
Not.33 588.626 7.290.304
Finansman Giderleri
Not.33 -6.259.186 -10.489.973
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
8.962.830 6.899.329
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-546.667 -1.246.494
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-1.271.510 -946.286
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
Not.35 724.843 -300.208
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
8.416.163 5.652.835
DÖNEM KARI (ZARARI)
8.416.163 5.652.835
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
3.276.235 1.753.923
Ana Ortaklık Payları
5.139.928 3.898.912
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç Not.36 0,12390000 0,08960000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç Not.36 0,12390000 0,08960000


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
27 45.000.000 1.690.048 -1.707.673 176.792 15.418.895 -318.744 4.192.163 19.289.386 3.472.356 87.213.223 44.145.115 131.358.338
Transferler
27 0 0 0 0 0 0 0 3.472.356 -3.472.356 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
27 0 0 0 0 0 117.421 0 0 3.898.912 4.016.333 1.856.031 5.872.364
Dönem Karı (Zararı)
27 0 0 0 0 0 0 0 0 3.898.912 3.898.912 1.753.923 5.652.835
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
27 0 0 0 0 0 117.421 0 0 0 117.421 102.108 219.529
Kar Payları
27 0 0 0 0 0 0 0 -3.154.546 0 -3.154.546 0 -3.154.546
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
27 0 0 -504.400 0 0 0 0 0 0 -504.400 0 -504.400
Dönem Sonu Bakiyeler
27 45.000.000 1.690.048 -2.212.073 176.792 15.418.895 -201.323 4.192.163 19.607.195 3.898.912 87.570.609 46.001.146 133.571.755
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
27 45.000.000 1.690.048 -4.523.100 176.792 15.418.895 -511.962 4.409.253 19.390.106 15.136.321 96.186.353 53.652.887 149.839.240
Transferler
27 0 0 0 0 0 0 0 15.136.321 -15.136.321 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
27 0 0 0 0 0 -91.658 0 0 5.139.928 5.048.269 3.262.154 8.310.423
Dönem Karı (Zararı)
27 0 0 0 0 0 0 0 0 5.139.928 5.139.928 3.276.238 8.416.163
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
27 0 0 0 0 0 -91.658 0 0 0 -91.658 -14.084 -105.742
Kar Payları
27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
27 45.000.000 1.690.048 -4.523.100 176.792 15.418.895 -603.620 4.409.253 34.526.428 5.139.928 101.234.624 56.915.040 158.149.664


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.439.254 2.555.773
Dönem Karı (Zararı)
8.416.163 5.652.833
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
8.416.163 5.652.833
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
7.734.196 5.088.199
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18,19 1.654.801 1.588.743
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
631.371 -29.000
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
22,24 457.317 -37.108
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
22 -46.982 0
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
22 221.036 8.108
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
5.039.102 2.704.162
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
33 -587.431 -7.278.698
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
33 5.310.813 9.504.505
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
10 -16.869 -10.937
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
10 332.589 489.292
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
17 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
14 60.562 333.403
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
35 546.667 1.246.494
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-198.307 -755.603
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
32 -198.307 -755.603
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-15.595.291 -8.102.727
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
10 -10.050.371 -11.636.256
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
11 -96.036 -198.752
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
13 -5.118.202 1.070.899
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
15 -248.035 -1.811.211
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10 1.612.075 1.950.337
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
20 374.079 166.616
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
11 -1.264.469 225.810
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
12 -1.910.031 -156.969
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.105.699 2.286.799
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
1.572.744 1.857.038
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-467.045 429.761
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
555.068 2.638.305
Ödenen Faiz
0 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
24 -72.392 -82.532
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-1.921.930 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-3.717.318 1.445.687
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
295.062 1.785.231
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
18 295.062 1.785.231
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-4.012.380 -339.544
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
18 -4.012.380 -339.544
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
17 0 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
7.365.312 -586.217
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0 -504.400
İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
27 0 -504.400
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
41.348.087 14.402.888
Kredilerden Nakit Girişleri
8 41.348.087 14.402.888
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-32.660.925 -10.268.082
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8 -32.660.925 -10.268.082
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8 -348.238 -197.901
Ödenen Temettüler
0 -3.154.546
Ödenen Faiz
33 -974.808 -875.782
Alınan Faiz
33 1.196 11.606
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.208.740 3.415.243
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.208.740 3.415.243
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.201.446 1.303.915
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3.410.186 4.719.158


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
Not.36 8.416.163 5.652.835
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-105.742 219.529
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
-132.178 274.412
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
26.436 -54.883
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
26.436 -54.883
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-105.742 219.529
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
8.310.421 5.872.364
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
3.262.152 1.856.031
Ana Ortaklık Payları
5.048.269 4.016.333


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
Not.6 3.410.186 1.201.446
Ticari Alacaklar
Not.10 88.507.433 78.457.062
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
35.355.187 27.586.278
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
53.152.246 50.870.784
Diğer Alacaklar
Not.11 1.168.420 1.072.384
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
909.992 669.149
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
258.428 403.235
Stoklar
Not.13 24.413.908 19.295.706
Peşin Ödenmiş Giderler
Not.15 1.179.139 1.012.690
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
Not.25 179 3.074.710
Diğer Dönen Varlıklar
Not.26 1.149.537 399.029
ARA TOPLAM
119.828.802 104.513.027
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
119.828.802 104.513.027
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
Not.11 7.191 7.191
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7.191 7.191
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
Not.16 466.714 306.239
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
Not.17 65.710.000 65.710.000
Maddi Duran Varlıklar
Not.18 76.147.192 74.084.676
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
Not.19 8.720 9.210
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
8.720 9.210
Peşin Ödenmiş Giderler
Not.15 83.031 1.445
Ertelenmiş Vergi Varlığı
Not.35 8.808.699 8.057.420
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
151.231.547 148.176.181
TOPLAM VARLIKLAR
271.060.349 252.689.208
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
Not.8 25.342.825 20.591.666
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
16.231.718 16.404.393
Ticari Borçlar
Not.10 6.514.260 4.902.185
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
134.453 87.803
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6.379.807 4.814.382
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
Not.20 1.206.931 832.852
Diğer Borçlar
Not.11 1.780.950 3.045.419
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
177.000 181.000
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
1.603.950 2.864.419
Ertelenmiş Gelirler
Not.12 931.471 2.841.502
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
Not.35 1.268.514 3.848.421
Kısa Vadeli Karşılıklar
Not.22 1.192.341 1.159.826
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
386.933 307.436
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
805.408 852.390
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
Not.26 11.859 15.590
ARA TOPLAM
54.480.869 53.641.854
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
54.480.869 53.641.854
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
Not.8 51.601.282 42.978.435
Uzun Vadeli Karşılıklar
Not.22 6.828.534 6.229.679
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
1.958.939 1.581.120
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
4.869.595 4.648.559
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
58.429.816 49.208.114
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
112.910.685 102.849.968
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
Not.27 101.234.624 96.186.353
Ödenmiş Sermaye
45.000.000 45.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
1.690.048 1.690.048
Geri Alınmış Paylar (-)
-4.523.100 -4.523.100
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
176.792 176.792
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
14.815.275 14.906.933
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
15.418.895 15.418.895
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
-603.620 -511.962
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
4.409.253 4.409.253
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
34.526.428 19.390.106
Net Dönem Karı veya Zararı
5.139.928 15.136.321
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
56.915.040 53.652.887
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
158.149.664 149.839.240
TOPLAM KAYNAKLAR
271.060.349 252.689.208http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/681976


BIST
'
18:059.062
Değişim :  -1,28% |  -117,12
Açılış :  9.185  
Önceki Kapanış :  9.179  
En Düşük
9.062
En Yüksek
9.237
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
YAYLA 17,27 70.630.212 % 10,00  
KTLEV 132,00 488.352.001 % 10,00  
BRKVY 181,50 26.756.047 % 10,00  
INVEO 49,94 356.192.844 % 10,00  
PATEK 109,50 1.280.753.532 % 9,99  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 31,1911 31,1975 % 0,17  
Euro 33,8293 33,8472 % 0,11  
Sterlin 39,3640 39,5614 % -0,03  
Frank 35,3553 35,5683 % 0,24  
Riyal 8,2942 8,3358 % 0,19  
18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 22,36 22,40 % 0,66  
Platin 880,07 881,77 % 0,66  
Paladyum 926,22 929,40 % 0,66  
Brent Pet. 82,05 82,05 % 0,66  
Altın Ons 2.031,64 2.031,83 % 0,66