***BLCYT*** BİLİCİ YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

13.08.2018 18:11
***BLCYT*** BİLİCİ YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor


***BLCYT*** BİLİCİ YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
Not.28 94.264.955 69.704.716 51.265.565 36.739.098
Satışların Maliyeti
Not.28 -61.045.680 -49.232.454 -33.474.742 -26.895.694
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
33.219.275 20.472.262 17.790.823 9.843.404
BRÜT KAR (ZARAR)
33.219.275 20.472.262 17.790.823 9.843.404
Genel Yönetim Giderleri
Not.29 -3.907.087 -3.176.854 -1.741.481 -1.524.878
Pazarlama Giderleri
Not.29 -404.380 -316.672 -204.655 -177.318
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
Not.31 11.416.226 6.260.886 6.478.514 2.116.912
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
Not.31 -5.742.049 -4.789.342 -2.236.861 -1.484.638
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
34.581.985 18.450.280 20.086.340 8.773.482
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
Not.32 198.304 826.890 0 71.287
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
Not.32 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
Not.16 -199.204 -509.068 -138.645 -175.665
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
34.581.085 18.768.102 19.947.695 8.669.104
Finansman Gelirleri
Not.33 1.970.476 9.489.705 1.381.850 2.199.401
Finansman Giderleri
Not.33 -18.649.910 -13.091.452 -12.390.724 -2.601.479
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
17.901.651 15.166.355 8.938.821 8.267.026
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-1.645.729 -2.703.709 -1.099.062 -1.457.215
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-2.704.110 -2.193.715 -1.432.600 -1.247.429
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
Not.35 1.058.381 -509.994 333.538 -209.786
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
16.255.922 12.462.646 7.839.759 6.809.811
DÖNEM KARI (ZARARI)
16.255.922 12.462.646 7.839.759 6.809.811
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
5.456.651 4.832.188 2.180.416 3.078.266
Ana Ortaklık Payları
Not.36 10.799.271 7.630.458 5.659.343 3.731.545
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç Not.36 0,26020000 0,18000000 0,13640000 0,08800000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
27 45.000.000 1.690.048 -1.707.673 176.792 15.418.895 -318.744 4.192.163 19.289.386 3.472.356 87.213.222 44.145.115 131.358.337
Transferler
27 0 0 0 0 0 0 217.089 3.255.267 -3.472.356 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
27 0 0 0 0 0 44.069 0 0 7.630.458 7.674.527 4.822.819 12.497.346
Dönem Karı (Zararı)
27 0 0 0 0 0 0 0 0 7.630.458 7.630.458 4.832.188 12.462.646
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
27 0 0 0 0 0 44.069 0 0 0 44.068 -9.369 34.699
Kar Payları
27 0 0 0 0 0 0 0 -3.154.546 0 -3.154.546 0 -3.154.546
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
27 0 0 -1.397.422 0 0 0 0 0 0 -1.397.422 0 -1.397.422
Dönem Sonu Bakiyeler
27 45.000.000 1.690.048 -3.105.095 176.792 15.418.895 -274.675 4.409.253 19.390.106 7.630.458 90.335.781 48.967.932 139.303.713
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
27 45.000.000 1.690.048 -4.523.100 176.792 15.418.895 -511.962 4.409.253 19.390.106 15.136.321 96.186.353 53.652.887 149.839.240
Transferler
27 0 0 0 0 0 622.681 14.513.640 -15.136.321 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
27 0 0 0 0 0 25.926 0 10.799.271 10.825.197 5.466.930 16.292.127
Dönem Karı (Zararı)
27 0 0 0 0 0 0 0 10.799.271 10.799.271 5.456.651 16.255.922
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
27 0 0 0 0 0 25.926 0 0 25.926 10.279 36.205
Kar Payları
-2.250.000 0 -2.250.000 0 -2.250.000
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
27 0 0 0 175.000 0 0 0 0 175.000 0 175.000
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
27 0 0 0 0 0 0 134.941 0 134.941 0 134.941
Dönem Sonu Bakiyeler
27 45.000.000 1.690.048 -4.523.100 351.792 15.418.895 -486.035 5.031.934 31.788.687 10.799.271 105.071.492 59.119.816 164.191.308


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
15.962.752 7.955.787
Dönem Karı (Zararı)
16.255.922 15.166.353
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
16.255.922 15.166.353
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
21.301.254 8.337.113
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18,19 3.472.185 3.245.501
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
758.518 143.074
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
24 348.230 57.348
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
22 -54.454 0
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
22 464.742 85.726
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
15.423.922 2.562.651
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
33 -1.919.157 -9.458.306
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
33 16.771.140 11.190.850
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
10 -12.340 2.661
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
10 584.279 827.446
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
14 199.204 509.068
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
35 1.645.729 2.703.709
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-198.304 -826.890
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
32 -198.304 -826.890
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-20.021.073 -14.351.128
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
10 -6.998.809 -26.271.332
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
11 -1.310.317 -937.881
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
13 -8.298.522 9.617.887
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
15 216.572 -1.891.357
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10 1.864.615 1.446.502
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
20 78.145 -1.333
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
11 -2.155.021 1.627.797
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
12 -2.790.389 57.761
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-627.347 2.000.828
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-681.348 2.012.408
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
54.001 -11.580
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
17.536.103 9.152.338
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
24 -45.257 -245.745
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-1.528.094 -950.806
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-7.087.766 752.946
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
295.062 1.850.381
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
18 295.062 1.850.381
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-7.382.828 -1.097.435
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
18 -7.382.828 -1.097.435
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
17 0 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-8.398.639 -7.980.126
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0 -1.397.421
İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
27 0 -1.397.421
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
52.151.239 19.525.136
Kredilerden Nakit Girişleri
8 52.151.239 19.525.136
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-56.427.100 -20.694.311
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8 -56.427.100 -20.694.311
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8 -542.443 -562.936
Ödenen Temettüler
-2.250.000 -3.154.546
Ödenen Faiz
33 -1.381.654 -1.727.447
Alınan Faiz
33 51.319 31.399
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
476.347 728.607
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
476.347 728.607
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.201.446 1.303.915
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.677.793 2.032.522


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
Not.36 16.255.922 12.462.646 7.839.759 6.809.811
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
36.205 34.700 141.947 -184.829
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
45.256 43.375 177.434 -231.036
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-9.051 -8.675 -35.487 46.207
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-9.051 -8.675 -35.487 46.207
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
36.205 34.700 141.947 -184.829
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
16.292.127 12.497.346 7.981.706 6.624.982
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
5.466.930 4.822.819 2.204.778 2.966.788
Ana Ortaklık Payları
10.825.197 7.674.527 5.776.928 3.658.194


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
Not.6 1.677.793 1.201.446
Ticari Alacaklar
Not.10 85.455.871 78.457.062
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
33.333.915 27.586.278
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
52.121.956 50.870.784
Diğer Alacaklar
Not.11 2.382.701 1.072.384
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
1.465.244 669.149
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
917.457 403.235
Stoklar
No.13 27.594.228 19.295.706
Peşin Ödenmiş Giderler
Not.15 714.208 1.012.690
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
Not.25 1.277.785 3.074.710
Diğer Dönen Varlıklar
Not.26 1.061.764 399.029
ARA TOPLAM
120.164.350 104.513.027
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
120.164.350 104.513.027
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
Not.11 7.191 7.191
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
7.191 7.191
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
Not.16 571.778 306.239
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
Not.17 65.710.000 65.710.000
Maddi Duran Varlıklar
Not.18 77.947.821 74.084.676
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
Not.19 8.224 9.210
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
8.224 9.210
Peşin Ödenmiş Giderler
Not.15 83.355 1.445
Ertelenmiş Vergi Varlığı
Not.35 9.106.750 8.057.420
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
153.435.119 148.176.181
TOPLAM VARLIKLAR
273.599.469 252.689.208
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
Not.8 20.288.272 20.591.666
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
17.980.201 16.404.393
Ticari Borçlar
Not.10 6.766.800 4.902.185
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
22.322 87.803
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6.744.478 4.814.382
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
Not.20 910.997 832.852
Diğer Borçlar
Not.11 890.398 3.045.419
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
177.000 181.000
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
713.398 2.864.419
Ertelenmiş Gelirler
Not.12 51.113 2.841.502
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
Not.35 2.704.110 3.848.421
Kısa Vadeli Karşılıklar
Not.22 1.235.082 1.159.826
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
437.146 307.436
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
797.936 852.390
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
Not.26 69.591 15.590
ARA TOPLAM
50.896.564 53.641.854
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
50.896.564 53.641.854
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
Not.8 51.598.654 42.978.435
Uzun Vadeli Karşılıklar
Not.22 6.912.943 6.229.679
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
Not.24 1.799.642 1.581.120
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
5.113.301 4.648.559
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
58.511.597 49.208.114
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
109.408.161 102.849.968
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
Not.27 105.071.492 96.186.353
Ödenmiş Sermaye
45.000.000 45.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
1.690.048 1.690.048
Geri Alınmış Paylar (-)
-4.523.100 -4.523.100
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
351.792 176.792
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
14.932.860 14.906.933
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
15.418.895 15.418.895
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
-486.035 -511.962
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
5.031.934 4.409.253
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
31.788.687 19.390.106
Net Dönem Karı veya Zararı
10.799.271 15.136.321
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
59.119.816 53.652.887
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
164.191.308 149.839.240
TOPLAM KAYNAKLAR
273.599.469 252.689.208http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/703143


BIST
'
15:279.266
Değişim :  -0,73% |  -68,46
Açılış :  9.351  
Önceki Kapanış :  9.334  
En Düşük
9.186
En Yüksek
9.351
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler15:25
ISATR 1.426.550,00 1.426.550 % 11.999,80  
PATEK 99,55 28.824.006 % 10,00  
FONET 30,14 268.144.873 % 10,00  
EDATA 33,00 241.946.544 % 10,00  
BRKVY 165,00 135.768.716 % 10,00  
15:25 Alış Satış %  
Dolar 31,1440 31,1492 % 0,15  
Euro 33,8430 33,8542 % 0,18  
Sterlin 39,4087 39,6063 % 0,20  
Frank 35,2801 35,4927 % 0,25  
Riyal 8,2837 8,3253 % 0,21  
15:25 Alış Satış %  
Gümüş ONS 22,65 22,69 % 0,66  
Platin 892,28 893,57 % 0,66  
Paladyum 963,14 966,56 % 0,66  
Brent Pet. 81,43 81,43 % 0,66  
Altın Ons 2.037,49 2.037,82 % 0,66