***BLCYT*** BİLİCİ YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

09.11.2018 18:11
***BLCYT*** BİLİCİ YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor


***BLCYT*** BİLİCİ YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
Not.28 142.306.282 104.471.261 48.041.327 34.766.545
Satışların Maliyeti
Not.28 -90.487.604 -73.757.130 -29.441.924 -24.524.676
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
51.818.678 30.714.131 18.599.403 10.241.869
BRÜT KAR (ZARAR)
51.818.678 30.714.131 18.599.403 10.241.869
Genel Yönetim Giderleri
Not.29 -6.119.325 -4.583.378 -2.212.238 -1.406.524
Pazarlama Giderleri
Not.29 -535.390 -501.255 -131.010 -184.583
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
Not.29 0 0 0 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
Not.31 24.315.582 8.906.402 12.899.355 2.645.516
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
Not.31 -10.397.905 -5.735.508 -4.655.855 -946.166
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
59.081.640 28.800.392 24.499.655 10.350.112
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
Not.32 218.497 1.888.326 20.193 1.061.436
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
Not.32 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
Not.16 -219.652 -857.704 -20.448 -348.636
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
59.080.485 29.831.014 24.499.400 11.062.912
Finansman Gelirleri
Not.33 12.394.032 10.772.060 10.423.556 1.282.355
Finansman Giderleri
Not.33 -55.744.413 -17.656.925 -37.094.503 -4.565.473
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
15.730.104 22.946.149 -2.171.547 7.779.794
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
3.897.563 -4.290.635 5.543.292 -1.586.926
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-3.303.023 -3.070.322 -598.913 -876.607
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
Not.35 7.200.586 -1.220.313 6.142.205 -710.319
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
19.627.667 18.655.514 3.371.745 6.192.868
DÖNEM KARI (ZARARI)
19.627.667 18.655.514 3.371.745 6.192.868
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
6.345.459 7.634.254 888.808 2.802.066
Ana Ortaklık Payları
13.282.208 11.021.260 2.482.937 3.390.802
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç Not.36 0,32010000 0,44280000 0,59830000 0,14700000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
27 45.000.000 1.690.048 -1.707.673 176.792 15.418.895 -318.744 4.192.163 19.289.386 3.472.356 87.213.223 44.145.115 131.358.338
Transferler
27 0 0 0 0 0 0 217.089 3.255.267 -3.472.356 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
27 0 0 0 0 0 -62.112 0 0 11.021.260 10.959.149 7.625.766 18.584.915
Dönem Karı (Zararı)
27 0 0 0 0 0 0 0 0 11.021.260 11.021.260 7.634.255 18.655.515
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
27 0 0 0 0 0 -62.112 0 0 0 -62.112 -8.488 -70.600
Kar Payları
27 0 0 0 0 0 0 0 -3.154.546 0 -3.154.546 0 -3.154.546
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 -1.898.723 0 0 0 0 0 0 -1.898.723 0 -1.898.723
Dönem Sonu Bakiyeler
27 45.000.000 1.690.048 -3.606.396 176.792 15.418.895 -380.856 4.409.253 19.390.106 11.021.260 93.119.102 51.770.879 144.889.981
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
27 45.000.000 1.690.048 -4.523.100 176.792 15.418.895 -511.962 4.409.253 19.390.106 15.136.321 96.186.353 53.652.887 149.839.240
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
27 0 0 0 0 0 0 0 -30 0 -30 0 -30
Transferler
27 0 0 0 0 0 0 622.681 14.513.640 -15.136.321 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
27 0 0 0 0 0 424.034 0 0 13.282.208 13.706.243 6.361.085 20.067.328
Dönem Karı (Zararı)
27 0 0 0 0 0 0 0 0 13.282.208 13.282.208 6.345.459 19.627.667
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
27 0 0 0 0 0 424.034 0 0 0 424.034 15.627 439.661
Kar Payları
27 0 0 0 0 0 0 0 -2.250.000 0 -2.250.000 0 -2.250.000
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
27 0 0 0 175.000 0 0 0 0 0 175.000 0 175.000
Dönem Sonu Bakiyeler
27 45.000.000 1.690.048 -4.523.100 351.792 15.418.895 -87.928 5.031.934 31.653.717 13.282.208 107.817.566 60.013.972 167.831.538


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
34.885.668 7.674.620
Dönem Karı (Zararı)
19.627.668 18.655.514
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
19.627.668 18.655.514
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
39.509.647 14.003.530
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18,19 5.144.046 4.693.951
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
500.317 -27.986
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
22,24 -165.733 83.969
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
22 -28.246 -103.333
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
22 694.296 -8.622
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
37.761.692 6.077.552
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
33 -12.237.796 -10.734.603
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
33 48.854.265 14.933.052
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
10 -97.972 -93.776
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
10 1.243.195 1.972.879
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
14 219.652 857.704
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
35 -3.897.563 4.290.635
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-218.497 -1.888.326
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
32 -218.497 -1.888.326
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-20.394.271 -22.139.389
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
10 -10.467.684 -30.860.358
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
11 -254.993 -833.109
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
13 -11.632.584 8.245.244
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
15 -125.730 -1.541.610
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10 4.524.072 4.948.039
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
20 213.340 335.663
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
11 -1.396.395 -5.340.196
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
12 -1.231.394 367.413
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-22.903 2.539.525
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-90.367 3.013.232
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
67.464 -473.707
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
38.743.044 10.519.655
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
24 -549.576 -351.508
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-3.307.800 -2.493.527
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-12.816.831 3.128.809
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.232.620 5.490.259
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
18 1.232.620 5.490.259
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-14.049.451 -2.361.450
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
18 -14.049.451 -2.361.450
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
17 0 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-18.117.048 -7.509.026
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0 -1.898.723
İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
27 0 -1.898.723
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
70.160.620 28.771.835
Kredilerden Nakit Girişleri
8 70.160.620 28.771.835
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-80.440.788 -27.887.900
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8 -80.440.788 -27.887.900
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8 -542.443 -907.589
Ödenen Temettüler
-2.250.000 -3.154.546
Ödenen Faiz
33 -5.190.030 -2.469.560
Alınan Faiz
33 145.593 37.457
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.951.789 3.294.403
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.951.789 3.294.403
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.201.446 1.303.915
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5.153.235 4.598.318


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
Not.36 19.627.667 18.655.514 3.371.745 6.192.868
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
439.661 -70.599 403.454 -105.299
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
549.576 -88.249 504.318 -131.624
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-109.915 17.650 -100.864 26.325
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-109.915 17.650 -100.864 26.325
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
439.661 -70.599 403.454 -105.299
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
20.067.328 18.584.915 3.775.199 6.087.569
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
6.361.085 7.625.766 894.154 2.802.946
Ana Ortaklık Payları
13.706.243 10.959.149 2.881.045 3.284.623


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
Not.6 5.163.878 1.201.446
Ticari Alacaklar
Not.10 88.924.746 78.457.062
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
34.545.536 27.586.278
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
54.379.210 50.870.784
Diğer Alacaklar
No.11 1.327.377 1.072.384
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
726.808 669.149
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
600.569 403.235
Stoklar
Not.13 30.928.290 19.295.706
Peşin Ödenmiş Giderler
Not.15 974.192 1.012.690
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
Not.25 2.509.805 3.074.710
Diğer Dönen Varlıklar
Not.26 687.300 399.029
ARA TOPLAM
130.515.588 104.513.027
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
130.515.588 104.513.027
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
Not.11 7.191 7.191
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7.191 7.191
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
Not.16 780.883 306.239
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
Not.17 65.710.000 65.710.000
Maddi Duran Varlıklar
Not.18 82.028.026 74.084.676
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
Not.19 7.724 9.210
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
7.724 9.210
Peşin Ödenmiş Giderler
Not.15 165.673 1.445
Ertelenmiş Vergi Varlığı
Not.35 15.148.091 8.057.420
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
163.847.588 148.176.181
TOPLAM VARLIKLAR
294.363.176 252.689.208
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
Not.8 13.697.436 20.591.666
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
Not.8 36.106.398 16.404.393
Ticari Borçlar
Not.10 9.426.257 4.902.185
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3.057.445 87.803
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6.368.812 4.814.382
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
Not.20 1.046.192 832.852
Diğer Borçlar
Not.11 1.649.024 3.045.419
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
799.285 181.000
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
849.739 2.864.419
Ertelenmiş Gelirler
Not.12 1.610.108 2.841.502
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
Not.35 3.303.023 3.848.421
Kısa Vadeli Karşılıklar
Not.22 1.206.959 1.159.826
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
382.815 307.436
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
824.144 852.390
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
Not.26 83.055 15.590
ARA TOPLAM
68.128.452 53.641.854
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
68.128.452 53.641.854
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
Not.8 51.720.323 42.978.435
Uzun Vadeli Karşılıklar
Not.22 6.682.863 6.229.679
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
Not.24 1.340.008 1.581.120
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
5.342.855 4.648.559
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
58.403.186 49.208.114
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
126.531.638 102.849.968
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
Not.27 107.817.566 96.186.353
Ödenmiş Sermaye
45.000.000 45.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
1.690.048 1.690.048
Geri Alınmış Paylar (-)
-4.523.100 -4.523.100
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
351.792 176.792
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
15.330.967 14.906.933
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
15.418.895 15.418.895
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
-87.928 -511.962
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
5.031.934 4.409.253
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
31.653.717 19.390.106
Net Dönem Karı veya Zararı
13.282.208 15.136.321
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
60.013.972 53.652.887
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
167.831.538 149.839.240
TOPLAM KAYNAKLAR
294.363.176 252.689.208http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/718950


BIST
'
18:059.097
Değişim :  -1,05% |  -96,54
Açılış :  9.218  
Önceki Kapanış :  9.194  
En Düşük
9.091
En Yüksek
9.227
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
VKING 37,84 53.338.791 % 10,00  
FONET 40,08 352.952.225 % 9,99  
OTTO 390,75 7.618.362 % 9,99  
TGSAS 52,75 30.216.185 % 9,99  
LMKDC 31,52 1.700.407.896 % 9,98  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 31,3374 32,1464 % 2,50  
Euro 34,0164 34,9548 % 2,69  
Sterlin 39,6603 39,8592 % 0,21  
Frank 35,4242 35,6376 % 0,16  
Riyal 8,3514 8,3933 % 0,16  
18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 23,13 23,17 % 0,66  
Platin 887,69 889,18 % 0,66  
Paladyum 958,61 964,00 % 0,66  
Brent Pet. 83,70 83,70 % 0,66  
Altın Ons 2.083,38 2.083,73 % 0,66