***BLCYT*** BİLİCİ YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

08.05.2019 18:10
***BLCYT*** BİLİCİ YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor


***BLCYT*** BİLİCİ YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
Not.28 52.426.790 42.999.390
Satışların Maliyeti
Not.28 -34.502.467 -27.570.938
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
17.924.323 15.428.452
BRÜT KAR (ZARAR)
17.924.323 15.428.452
Genel Yönetim Giderleri
Not.29 -2.525.224 -2.165.606
Pazarlama Giderleri
Not.29 -271.540 -199.725
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
Not.31 8.493.510 4.937.712
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
Not.31 -6.038.023 -3.505.188
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
17.583.046 14.495.645
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
Not.32 40.216 198.307
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
Not.32 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
-26.717 -60.562
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
17.596.545 14.633.390
Finansman Gelirleri
Not.33 890.702 588.626
Finansman Giderleri
Not.33 -6.087.657 -6.259.186
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
12.399.590 8.962.830
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-141.111 -546.667
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-1.671.089 -1.271.510
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
Not.35 1.529.978 724.843
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
12.258.479 8.416.163
DÖNEM KARI (ZARARI)
12.258.479 8.416.163
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
5.425.165 3.276.235
Ana Ortaklık Payları
6.833.314 5.139.928
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç Not.36 0,16470000 0,12390000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç Not.36 0,16470000 0,12390000


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
5.785.559 -1.439.254
Dönem Karı (Zararı)
12.258.479 8.416.163
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
12.258.479 8.416.163
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
8.382.575 7.734.196
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18,19 1.880.423 1.654.801
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
352.734 631.371
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
22,24 339.489 457.317
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
22 -95.540 -46.982
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
22 108.785 221.036
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
4.195.842 5.039.102
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
33 -742.595 -587.431
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
33 5.077.327 5.310.813
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
10 -64.116 -16.869
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
10 -74.774 332.589
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
17 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
14 108.785 60.562
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
35 141.111 546.667
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
1.703.680 -198.307
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
32 1.703.680 -198.307
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-12.976.149 -15.595.291
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
10 -10.106.709 -10.050.371
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
11 928.389 -96.036
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
13 -3.240.747 -5.118.202
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
15 -1.114.103 -248.035
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10 954.867 1.612.075
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
20 884.448 374.079
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
11 2.868.987 -1.264.469
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
12 -901.418 -1.910.031
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.249.863 1.105.699
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-2.424.431 1.572.744
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-825.432 -467.045
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
7.664.905 555.068
Ödenen Faiz
0 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
24 167.328 -72.392
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-2.046.674 -1.921.930
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-117.281 -3.717.318
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
26.347 295.062
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
18 26.347 295.062
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-143.628 -4.012.380
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
18 -143.628 -4.012.380
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
6.497.357 7.365.312
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
27 0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
22.364.545 41.348.087
Kredilerden Nakit Girişleri
8 22.364.545 41.348.087
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-15.477.020 -32.660.925
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8 -15.477.020 -32.660.925
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8 0 -348.238
Ödenen Temettüler
0 0
Ödenen Faiz
33 -787.385 -974.808
Alınan Faiz
33 148.107 1.196
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
33 249.110 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
12.165.635 2.208.740
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
12.165.635 2.208.740
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
2.741.114 1.201.446
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
14.906.749 3.410.186


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
Not.6 14.906.748 2.741.113
Ticari Alacaklar
Not.10 97.112.152 87.005.443
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
23.473.336 35.467.933
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
73.638.816 51.537.510
Diğer Alacaklar
Not.11 281.057 1.209.446
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
146.280 791.284
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
134.777 418.162
Stoklar
Not.13 39.392.544 36.151.797
Peşin Ödenmiş Giderler
Not.15 1.513.940 503.107
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
Not.25 1.383 3.329.302
Diğer Dönen Varlıklar
Not.26 1.482.748 765.097
ARA TOPLAM
154.690.572 131.705.305
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
154.690.572 131.705.305
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
Not.11 7.191 7.191
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7.191 7.191
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
Not.16 1.020.609 938.541
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
Not.17 68.500.000 68.500.000
Maddi Duran Varlıklar
Not.18 79.699.991 81.443.887
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
Not.19 6.733 7.223
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
6.733 7.223
Peşin Ödenmiş Giderler
Not.15 103.270 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
Not.35 14.261.566 12.698.123
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
163.599.360 163.594.965
TOPLAM VARLIKLAR
318.289.932 295.300.270
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
Not.8 20.327.111 9.952.936
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
34.144.942 32.190.960
Ticari Borçlar
Not.10 11.481.331 10.526.464
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
699.198 31.089
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10.782.133 10.495.375
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
Not.20 1.471.982 587.534
Diğer Borçlar
Not.11 4.069.652 1.154.201
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
2.810.850 619.740
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
1.258.802 534.461
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
Not.12 213.415 1.114.833
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
Not.35 1.671.089 5.216.770
Kısa Vadeli Karşılıklar
Not.22 1.226.780 1.269.732
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
341.152 288.563
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
885.628 981.169
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
No.26 112.476 937.909
ARA TOPLAM
74.718.778 62.951.339
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
74.718.778 62.951.339
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
Not.8 36.419.336 37.717.413
Uzun Vadeli Karşılıklar
7.756.912 7.361.226
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
Not.24 2.082.706 1.795.805
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
Not.22 5.674.206 5.565.421
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
44.176.248 45.078.639
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
118.895.026 108.029.978
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
Not27 125.206.106 118.500.479
Ödenmiş Sermaye
45.000.000 45.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
1.690.048 1.690.048
Geri Alınmış Paylar (-)
-4.523.100 -4.523.100
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
526.792 526.792
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
14.974.163 15.101.847
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
15.418.895 15.418.895
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
-444.732 -317.048
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
5.740.936 5.031.934
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
54.963.953 29.403.717
Net Dönem Karı veya Zararı
6.833.314 26.269.241
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
74.188.800 68.769.813
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
199.394.906 187.270.292
TOPLAM KAYNAKLAR
318.289.932 295.300.270


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
27 45.000.000 1.690.048 -4.523.100 176.792 15.418.895 -511.962 4.409.253 19.390.106 15.136.321 96.186.353 53.652.887 149.839.240
Transferler
27 0 0 0 0 0 0 0 15.136.321 -15.136.321 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
27 0 0 0 0 0 -91.658 0 0 5.139.928 5.048.269 3.262.152 8.310.421
Dönem Karı (Zararı)
27 0 0 0 0 0 0 0 0 5.139.928 5.139.928 3.276.235 8.416.163
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
27 0 0 0 0 0 -91.658 0 0 0 -91.658 -14.084 -105.742
Kar Payları
27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
27 45.000.000 1.690.048 -4.523.100 176.792 15.418.895 -603.620 4.409.253 34.526.428 5.139.928 101.234.624 56.915.040 158.149.664
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
27 45.000.000 1.690.048 -4.523.100 526.792 15.418.895 -317.048 5.031.934 29.403.717 26.269.241 118.500.479 68.769.813 187.270.292
Transferler
27 0 0 0 0 0 0 709.002 25.560.239 -26.269.241 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
27 0 0 0 0 0 -127.687 0 0 6.833.314 6.705.629 5.418.987 12.124.616
Dönem Karı (Zararı)
27 0 0 0 0 0 0 0 0 6.833.314 6.833.314 5.425.165 12.258.479
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
27 0 0 0 0 0 -127.687 0 0 0 -127.685 -6.178 -133.863
Kar Payları
27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
27 45.000.000 1.690.048 -4.523.100 526.792 15.418.895 -444.735 5.740.936 54.963.953 6.833.314 125.206.106 74.188.800 199.394.906


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
Not.36 12.258.479 8.416.163
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-133.863 -105.742
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-167.328 -132.178
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
33.465 26.436
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
33.465 26.436
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-133.863 -105.742
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
12.124.616 8.310.421
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
5.418.987 3.262.152
Ana Ortaklık Payları
6.705.629 5.048.269http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/762234


BIST
'
18:059.374
Değişim :  0,29% |  27,03
Açılış :  9.362  
Önceki Kapanış :  9.347  
En Düşük
9.294
En Yüksek
9.417
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
OZGYO 7,15 229.984.947 % 10,00  
SMART 57,20 381.604.773 % 10,00  
PSDTC 89,65 29.547.847 % 10,00  
PSDTC 89,65 29.547.847 % 10,00  
PSDTC 89,65 29.547.847 % 10,00  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 31,0075 31,0391 % 0,17  
Euro 33,5663 33,6226 % -0,05  
Sterlin 39,1769 39,3734 % 0,16  
Frank 35,0560 35,2672 % -0,02  
Riyal 8,2456 8,2869 % 0,11  
18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 22,94 22,97 % 0,66  
Platin 901,43 903,33 % 0,66  
Paladyum 979,26 980,75 % 0,66  
Brent Pet. 81,73 81,73 % 0,66  
Altın Ons 2.036,43 2.036,78 % 0,66