***BLCYT*** BİLİCİ YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

05.08.2019 18:10
***BLCYT*** BİLİCİ YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor


***BLCYT*** BİLİCİ YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
Not.28 105.790.382 94.264.955 53.363.592 51.265.565
Satışların Maliyeti
Not.28 -68.007.432 -61.045.680 -33.504.965 -33.474.742
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
37.782.950 33.219.275 19.858.627 17.790.823
BRÜT KAR (ZARAR)
37.782.950 33.219.275 19.858.627 17.790.823
Genel Yönetim Giderleri
Not.29 -4.907.012 -3.907.087 -2.381.788 -1.741.481
Pazarlama Giderleri
Not.29 -505.215 -404.380 -233.675 -204.655
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
Not.31 11.885.837 11.416.226 3.392.327 6.478.514
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
Not.31 -6.620.216 -5.742.049 -582.193 -2.236.861
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
37.636.344 34.581.985 20.053.298 20.086.340
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
Not.32 80.396 198.304 40.180 0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
Not.32 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
Not.16 -234.957 -199.204 -208.240 -138.645
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
37.481.783 34.581.085 19.885.238 19.947.695
Finansman Gelirleri
Not.33 3.714.137 1.970.476 2.823.435 1.381.850
Finansman Giderleri
Not.33 -11.911.338 -18.649.910 -5.823.681 -12.390.724
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
29.284.582 17.901.651 16.884.992 8.938.821
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-3.841.655 -1.645.729 -3.700.544 -1.099.062
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-3.743.483 -2.704.110 -2.072.394 -1.432.600
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
Not.35 -98.172 1.058.381 -1.628.150 333.538
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
25.442.927 16.255.922 13.184.448 7.839.759
DÖNEM KARI (ZARARI)
25.442.927 16.255.922 13.184.448 7.839.759
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
9.769.463 5.456.651 4.344.298 2.180.416
Ana Ortaklık Payları
15.673.464 10.799.271 8.840.150 5.659.343
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç Not.36 0,37770000 0,26020000 0,21300000 0,13640000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
46.295.698 15.962.752
Dönem Karı (Zararı)
25.442.927 16.255.922
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
25.442.927 16.255.922
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
12.672.133 21.301.254
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18,19 3.769.063 3.472.185
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
627.128 758.518
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
24 696.489 348.230
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
22 -69.361 -54.454
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
22 0 464.742
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
4.248.890 15.423.922
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
33 -3.282.287 -1.919.157
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
33 9.681.949 16.771.140
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
10 966 -12.340
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
10 -2.151.738 584.279
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
14 265.792 199.204
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
35 3.841.656 1.645.729
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-80.396 -198.304
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
32 -80.396 -198.304
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
12.731.612 -20.021.073
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
10 10.415.309 -6.998.809
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
11 318.359 -1.310.317
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
13 3.733.012 -8.298.522
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
15 -2.115.884 216.572
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10 -1.665.532 1.864.615
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
20 1.050.138 78.145
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
11 733.828 -2.155.021
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
12 -817.055 -2.790.389
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.079.437 -627.347
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
1.917.462 -681.348
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-838.025 54.001
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
50.846.672 17.536.103
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
24 -952.662 -45.257
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-3.598.312 -1.528.094
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-183.061 -7.087.766
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
58.237 295.062
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
18 58.237 295.062
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-241.298 -7.382.828
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
18 -241.298 -7.382.828
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-10.304.222 -8.398.639
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
31.867.277 52.151.239
Kredilerden Nakit Girişleri
8 31.867.277 52.151.239
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-36.076.057 -56.427.100
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8 -36.076.057 -56.427.100
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8 0 -542.443
Ödenen Temettüler
-4.980.000 -2.250.000
Ödenen Faiz
33 -1.241.790 -1.381.654
Alınan Faiz
33 470.188 51.319
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
33 -343.840 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
35.808.415 476.347
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
35.808.415 476.347
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
2.741.113 1.201.446
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
38.549.528 1.677.793


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
Not.6 38.587.866 2.741.113
Ticari Alacaklar
Not.10 76.590.134 87.005.443
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
27.698.312 35.467.933
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
48.891.822 51.537.510
Diğer Alacaklar
Not.11 891.088 1.209.446
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
197.000 791.284
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
694.088 418.162
Stoklar
Not.13 32.418.785 36.151.797
Peşin Ödenmiş Giderler
Not.15 2.512.984 503.107
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
Not.25 1.710.253 3.329.302
Diğer Dönen Varlıklar
Not.26 463.717 765.097
ARA TOPLAM
153.174.827 131.705.305
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
153.174.827 131.705.305
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
Not.11 7.191 7.191
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7.191 7.191
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
Not.16 969.376 938.541
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
Not.17 68.500.000 68.500.000
Maddi Duran Varlıklar
Not.18 77.911.636 81.443.887
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
Not.19 6.343 7.223
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
6.343 7.223
Peşin Ödenmiş Giderler
Not.15 106.007 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
Not.35 12.683.812 12.698.123
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
160.184.365 163.594.965
TOPLAM VARLIKLAR
313.359.192 295.300.270
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
Not.8 25.429.037 9.952.936
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
29.248.124 32.190.960
Ticari Borçlar
Not.10 8.860.932 10.526.464
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
45.766 31.089
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8.815.166 10.495.375
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
Not.20 1.637.672 587.534
Diğer Borçlar
Not.11 1.888.029 1.154.201
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
1.160.282 619.740
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
727.747 534.461
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
Not.12 297.778 1.114.833
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
Not.35 3.743.483 5.216.770
Kısa Vadeli Karşılıklar
Not.22 1.373.195 1.269.732
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
461.388 288.563
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
911.807 981.169
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
Not.26 99.884 937.909
ARA TOPLAM
72.578.134 62.951.339
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
72.578.134 62.951.339
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
Not.8 24.980.067 37.717.413
Uzun Vadeli Karşılıklar
8.150.683 7.361.226
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
Not.24 2.319.470 1.795.805
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
Not.22 5.831.213 5.565.421
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
33.130.750 45.078.639
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
105.708.884 108.029.978
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
Not.27 129.170.979 118.500.479
Ödenmiş Sermaye
45.000.000 45.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
1.690.048 1.690.048
Geri Alınmış Paylar (-)
-4.523.100 -4.523.100
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
946.792 526.792
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
14.826.351 15.101.847
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
15.418.895 15.418.895
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
-592.544 -317.048
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
6.621.224 5.031.934
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
48.936.200 29.403.717
Net Dönem Karı veya Zararı
15.673.464 26.269.241
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
78.479.329 68.769.813
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
207.650.308 187.270.292
TOPLAM KAYNAKLAR
313.359.192 295.300.270


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
27 45.000.000 1.690.048 -4.523.100 176.792 15.418.895 -511.962 4.409.253 19.390.106 15.136.321 96.186.353 53.652.887 149.839.240
Transferler
27 0 0 0 0 0 0 622.681 14.513.640 -15.136.321 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
27 0 0 0 0 0 25.926 0 0 10.799.271 10.825.197 5.466.930 16.292.127
Dönem Karı (Zararı)
27 0 0 0 0 0 0 0 0 10.799.271 10.799.271 5.456.651 16.255.922
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
27 0 0 0 0 0 25.926 0 0 0 25.926 10.279 36.205
Kar Payları
27 0 0 0 0 0 0 0 -2.250.000 0 -2.250.000 0 -2.250.000
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
27 0 0 0 175.000 0 0 0 0 0 175.000 0 175.000
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
27 0 0 0 0 0 0 0 134.941 0 134.491 0 134.491
Dönem Sonu Bakiyeler
27 45.000.000 1.690.048 -4.523.100 351.792 15.418.895 -486.035 5.031.934 31.788.687 10.799.271 105.071.491 59.119.817 164.191.308
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
27 45.000.000 1.690.048 -4.523.100 526.792 15.418.895 -317.048 5.031.934 29.403.717 26.269.241 118.500.479 68.769.813 187.270.292
Transferler
27 0 0 0 0 0 0 1.589.290 24.679.951 -26.269.241 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
27 0 0 0 0 0 -275.496 0 0 15.673.464 15.397.967 9.709.517 25.107.484
Dönem Karı (Zararı)
27 0 0 0 0 0 0 0 0 15.673.464 15.673.464 9.796.463 25.469.927
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
27 0 0 0 0 0 -275.496 0 0 0 -275.496 -59.947 -335.443
Kar Payları
27 0 0 0 420.000 0 0 0 -5.400.000 0 -4.980.000 0 -4.980.000
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
27 0 0 0 0 0 0 0 252.532 0 252.532 0 252.532
Dönem Sonu Bakiyeler
27 45.000.000 1.690.048 -4.523.100 946.792 15.418.895 -592.544 6.621.224 48.936.200 15.673.464 129.170.979 78.479.329 207.650.308


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
Not.36 25.442.927 16.255.922 13.184.448 7.839.759
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-335.443 36.205 -201.580 141.947
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-419.304 45.256 -251.975 177.434
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
83.861 -9.051 50.395 -35.487
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
83.861 -9.051 50.395 -35.487
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-335.443 36.205 -201.580 141.947
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
25.107.484 16.292.127 12.982.868 7.981.706
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
9.709.517 5.466.930 4.290.530 2.204.778
Ana Ortaklık Payları
15.397.967 10.825.197 8.692.338 5.776.928http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/779896


BIST
'
18:059.374
Değişim :  0,29% |  27,03
Açılış :  9.362  
Önceki Kapanış :  9.347  
En Düşük
9.294
En Yüksek
9.417
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
OZGYO 7,15 229.984.947 % 10,00  
SMART 57,20 381.604.773 % 10,00  
PSDTC 89,65 29.547.847 % 10,00  
PSDTC 89,65 29.547.847 % 10,00  
PSDTC 89,65 29.547.847 % 10,00  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 31,0075 31,0391 % 0,17  
Euro 33,5663 33,6226 % -0,05  
Sterlin 39,1769 39,3734 % 0,16  
Frank 35,0560 35,2672 % -0,02  
Riyal 8,2456 8,2869 % 0,11  
18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 22,94 22,97 % 0,66  
Platin 901,43 903,33 % 0,66  
Paladyum 979,26 980,75 % 0,66  
Brent Pet. 81,73 81,73 % 0,66  
Altın Ons 2.036,43 2.036,78 % 0,66