***BLCYT*** BİLİCİ YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

06.11.2019 18:10
***BLCYT*** BİLİCİ YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor


***BLCYT*** BİLİCİ YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
Not.28 164.375.464 142.306.282 58.585.082 48.041.327
Satışların Maliyeti
Not.28 -108.043.247 -90.487.604 -40.035.815 -29.441.924
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
56.332.217 51.818.678 18.549.267 18.599.403
BRÜT KAR (ZARAR)
56.332.217 51.818.678 18.549.267 18.599.403
Genel Yönetim Giderleri
Not.29 -7.324.094 -6.119.325 -2.417.082 -2.212.238
Pazarlama Giderleri
Not.29 -783.295 -535.390 -278.080 -131.010
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
Not.29 0 0 0 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
Not.31 13.808.675 24.315.582 1.922.838 12.899.355
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
Not.31 -7.253.287 -10.397.905 -633.071 -4.655.855
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
54.780.216 59.081.640 17.143.872 24.499.655
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
Not.32 79.589 218.497 0 20.193
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
Not.32 0 0 -807 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
Not.16 -453.279 -219.652 -218.322 -20.448
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
54.406.526 59.080.485 16.924.743 24.499.400
Finansman Gelirleri
Not.33 8.507.370 12.394.032 4.793.233 10.423.556
Finansman Giderleri
Not.33 -17.062.395 -55.744.413 -5.151.057 -37.094.503
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
45.851.501 15.730.104 16.566.919 -2.171.547
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-7.499.994 3.897.563 -3.658.339 5.543.292
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-5.460.908 -3.303.023 -1.717.425 -598.913
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
Not.35 -2.039.086 7.200.586 -1.940.914 6.142.205
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
38.351.507 19.627.667 12.908.580 3.371.745
DÖNEM KARI (ZARARI)
38.351.507 19.627.667 12.908.580 3.371.745
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
15.250.689 6.345.459 5.481.226 888.808
Ana Ortaklık Payları
23.100.818 13.282.208 7.427.354 2.482.937
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç Not.36 0,55660000 0,32010000 0,17900000 0,05980000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
70.927.411 34.885.668
Dönem Karı (Zararı)
38.351.507 19.627.668
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
18.066.990 39.509.647
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18,19 5.678.679 5.144.046
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.013.038 500.317
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
22,24 628.498 -165.733
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
22 -30.809 -28.246
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
22 415.349 694.296
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan (Gelirler) Giderler ile İlgili Düzeltmeler
6 -56.889 0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
2.751.382 37.761.692
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
33 -7.807.881 -12.237.796
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
33 13.373.775 48.854.265
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
10 -40.822 -97.972
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
10 -2.773.690 1.243.195
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
14 415.349 219.652
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
35 7.499.994 -3.897.563
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
765.437 -218.497
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
32 765.437 -218.497
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
22.489.339 -20.394.271
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
10 12.653.580 -10.467.684
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
11 427.589 -254.993
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
13 737.774 -11.632.584
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
15 -2.493.238 -125.730
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10 1.366.225 4.524.072
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
20 828.883 213.340
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
11 1.141.148 -1.396.395
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
12 8.795.980 -1.231.394
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-968.602 -22.903
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-69.631 -90.367
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-898.971 67.464
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
78.907.836 38.743.044
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
458.661 -549.576
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-8.439.086 -3.307.800
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-765.437 -12.816.831
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
58.237 1.232.620
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
18 58.237 1.232.620
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-823.674 -14.049.451
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
18 -823.674 -14.049.451
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
17 0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-61.588.601 -18.117.048
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
27 0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
40.390.908 70.160.620
Kredilerden Nakit Girişleri
8 40.390.908 70.160.620
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-96.204.307 -80.440.788
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8 -96.204.307 -80.440.788
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8 0 -542.443
Ödenen Temettüler
-4.980.000 -2.250.000
Ödenen Faiz
33 -3.280.407 -5.190.030
Alınan Faiz
33 642.600 145.593
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
1.842.605 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
8.573.373 3.951.789
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
8.573.373 3.951.789
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
2.741.113 1.201.446
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
11.314.486 5.153.235


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
Not.6 11.371.375 2.741.113
Ticari Alacaklar
Not.10 74.351.863 87.005.443
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
25.786.664 35.467.933
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
48.565.199 51.537.510
Diğer Alacaklar
Not.11 781.857 1.209.446
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
438.670 791.284
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
343.187 418.162
Stoklar
Not.13 35.414.023 36.151.797
Peşin Ödenmiş Giderler
Not.15 2.811.630 503.107
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
Not.25 3.772.641 3.329.302
Diğer Dönen Varlıklar
Not.26 629.201 765.097
ARA TOPLAM
129.132.590 131.705.305
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
129.132.590 131.705.305
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
Not.11 7.191 7.191
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7.191 7.191
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
Not.16 900.611 938.541
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
Not.17 68.500.000 68.500.000
Maddi Duran Varlıklar
Not.18 76.582.955 81.443.887
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
Not.19 6.176 7.223
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
6.176 7.223
Peşin Ödenmiş Giderler
Not.15 184.715 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
Not.35 10.750.769 12.698.123
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
156.932.417 163.594.965
TOPLAM VARLIKLAR
286.065.007 295.300.270
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
Not.8 1.218.386 9.952.936
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6.914.000 32.190.960
Ticari Borçlar
Not.10 11.892.689 10.526.464
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
369.652 31.089
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
11.523.037 10.495.375
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
Not.20 1.416.417 587.534
Diğer Borçlar
Not.11 2.295.349 1.154.201
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
1.217.493 534.461
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
1.077.856 619.740
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
Not.12 9.910.813 1.114.833
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
Not.35 5.460.908 5.216.770
Kısa Vadeli Karşılıklar
Not.22 1.383.440 1.269.732
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
433.080 288.563
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
950.360 981.169
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
Not.26 38.938 937.909
ARA TOPLAM
40.530.940 62.951.339
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
40.530.940 62.951.339
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
Not.8 16.746.110 37.717.413
Uzun Vadeli Karşılıklar
8.260.555 7.361.226
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
Not.24 2.279.786 1.795.805
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
Not.22 5.980.769 5.565.421
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
25.006.665 45.078.639
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
65.537.605 108.029.978
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
Not.27 136.539.510 118.500.479
Ödenmiş Sermaye
45.000.000 45.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
1.690.048 1.690.048
Geri Alınmış Paylar (-)
-4.523.100 -4.523.100
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
946.792 526.792
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
14.767.528 15.101.847
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
15.418.895 15.418.895
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
-651.367 -317.048
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
6.621.224 5.031.934
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
48.936.200 29.403.717
Net Dönem Karı veya Zararı
23.100.818 26.269.241
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
83.987.892 68.769.813
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
220.527.402 187.270.292
TOPLAM KAYNAKLAR
286.065.007 295.300.270


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
27 45.000.000 1.690.048 -4.523.100 176.792 -511.962 15.418.895 4.409.253 19.390.106 15.136.321 96.186.353 53.652.887 149.839.240
Transferler
27 0 0 0 0 0 0 622.681 14.513.640 -15.136.321 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
27 0 0 0 0 424.035 0 0 0 13.282.208 13.706.243 6.361.085 20.067.328
Dönem Karı (Zararı)
27 0 0 0 0 0 0 0 0 13.282.208 13.282.208 6.345.459 19.627.667
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
27 0 0 0 0 424.035 0 0 0 0 424.034 15.627 439.661
Kar Payları
27 0 0 0 0 0 0 0 -2.250.000 0 -2.250.000 0 -2.250.000
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
27 0 0 0 175.000 0 0 0 0 0 175.000 0 175.000
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
27 0 0 0 0 0 0 0 -30 0 -30 0 -30
Dönem Sonu Bakiyeler
27 45.000.000 1.690.048 -4.523.100 351.792 -87.928 15.418.895 5.031.934 31.653.717 13.282.208 107.817.566 60.013.972 167.831.538
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
27 45.000.000 1.690.048 -4.523.100 526.792 -317.048 15.418.895 5.031.934 29.403.717 26.269.241 118.500.479 68.769.813 187.270.292
Transferler
27 0 0 0 0 0 0 1.589.291 24.679.950 -26.269.241 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
27 0 0 0 0 -334.321 0 0 0 23.100.818 22.766.497 15.218.082 37.984.579
Dönem Karı (Zararı)
27 0 0 0 0 0 0 0 0 23.100.818 23.100.818 15.250.689 38.351.507
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
27 0 0 0 0 -334.321 0 0 0 0 -334.320 -32.609 -366.929
Kar Payları
27 0 0 0 420.000 0 0 0 -5.400.000 0 -4.980.000 0 -4.980.000
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
27 0 0 0 0 0 0 0 252.533 0 252.533 0 252.533
Dönem Sonu Bakiyeler
27 45.000.000 1.690.048 -4.523.100 946.792 -651.361 15.418.895 6.621.225 48.936.200 23.100.818 136.539.510 83.987.892 220.527.402


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
Not.36 38.351.507 19.627.667 12.908.580 3.371.745
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-366.928 439.661 -31.485 403.454
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-458.660 549.576 -39.356 504.318
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
91.732 -109.915 7.871 -100.864
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
91.732 -109.915 7.871 -100.864
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-366.928 439.661 -31.485 403.454
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
37.984.579 20.067.328 12.877.095 3.775.199
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
15.218.082 6.361.085 5.508.563 894.154
Ana Ortaklık Payları
22.766.497 13.706.243 7.368.532 2.881.045http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/796996


BIST
'
15:249.266
Değişim :  -0,73% |  -68,13
Açılış :  9.351  
Önceki Kapanış :  9.334  
En Düşük
9.186
En Yüksek
9.351
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler15:23
ISATR 1.426.550,00 1.426.550 % 11.999,80  
PATEK 99,55 28.771.145 % 10,00  
FONET 30,14 268.088.782 % 10,00  
EDATA 33,00 241.946.544 % 10,00  
BRKVY 165,00 135.768.716 % 10,00  
15:23 Alış Satış %  
Dolar 31,1425 31,1482 % 0,15  
Euro 33,8514 33,8641 % 0,21  
Sterlin 39,4089 39,6065 % 0,20  
Frank 35,2817 35,4943 % 0,26  
Riyal 8,2841 8,3257 % 0,21  
15:23 Alış Satış %  
Gümüş ONS 22,67 22,69 % 0,66  
Platin 892,94 894,18 % 0,66  
Paladyum 962,63 968,51 % 0,66  
Brent Pet. 81,41 81,41 % 0,66  
Altın Ons 2.037,65 2.038,17 % 0,66