***BLCYT*** BİLİCİ YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

13.02.2020 18:10
***BLCYT*** BİLİCİ YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor


***BLCYT*** BİLİCİ YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
Not.28 215.979.905 192.827.603
Satışların Maliyeti
Not.28 -142.580.382 -122.589.884
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
73.399.523 70.237.719
BRÜT KAR (ZARAR)
73.399.523 70.237.719
Genel Yönetim Giderleri
Not.29 -9.919.619 -8.482.569
Pazarlama Giderleri
Not.29 -1.106.820 -806.636
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
Not.31 20.359.163 27.352.361
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
Not.31 -5.737.468 -17.079.392
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
76.994.779 71.221.483
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
Not.32 17.586.982 3.030.286
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
Not.32 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
4.901.365 -284.560
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
99.483.126 73.967.209
Finansman Gelirleri
Not.33 9.540.539 25.310.853
Finansman Giderleri
Not.33 -18.864.574 -57.373.003
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
90.159.091 41.905.059
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
Not.35 -14.698.230 -525.649
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-6.713.268 -5.216.770
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-7.984.962 4.691.121
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
75.460.861 41.379.410
DÖNEM KARI (ZARARI)
75.460.861 41.379.410
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
21.181.706 15.110.169
Ana Ortaklık Payları
54.279.155 26.269.241
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç Not.36 1,30790000 0,63300000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç Not.36 1,30790000 0,63300000


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
83.829.014 45.550.079
Dönem Karı (Zararı)
75.460.861 41.379.410
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
75.460.861 41.379.410
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
2.326.492 34.073.301
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18,19 7.620.525 6.628.165
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
432.438 1.241.454
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
22,24 448.473 195.812
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
22 -15.101 128.779
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
22 -934 916.863
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
2.063.646 28.423.759
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
33 -9.016.774 -25.077.207
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
33 14.718.099 51.497.142
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
10 39.067 -92.341
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
10 -3.676.746 2.096.165
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-17.507.393 -2.790.000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
17 -17.507.393 -2.790.000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
14 -4.901.365 284.560
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
35 14.698.230 525.649
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-79.589 -240.286
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
32 -79.589 -240.286
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
14.018.912 -23.024.176
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
10 25.010.876 -8.548.381
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
11 -1.207.252 -137.062
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
13 -12.114.136 -16.856.091
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
15 -142.724 511.028
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10 5.471.668 5.624.279
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
20 341.095 -245.318
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
11 683.658 -1.891.218
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
12 -613.521 -1.726.669
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.410.752 245.256
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-2.269.634 -677.063
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-1.141.118 922.319
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
91.806.265 52.428.535
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
24 -1.263.983 -252.090
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
35 -6.713.268 -6.626.366
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.316.042 -13.590.501
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
58.237 436.139
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
18 58.237 436.139
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.374.279 -14.026.640
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
18 -1.374.279 -14.026.640
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-71.455.744 -30.419.911
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
27 0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
56.381.330 82.708.884
Kredilerden Nakit Girişleri
8 56.381.330 82.708.884
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-119.234.365 -102.444.137
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8 -119.234.365 -102.444.137
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8 0 -542.443
Ödenen Temettüler
-4.980.000 -4.500.000
Ödenen Faiz
33 -3.539.438 -5.334.603
Alınan Faiz
33 523.766 233.646
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
33 -607.037 -541.258
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
11.057.228 1.539.667
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
11.057.228 1.539.667
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
2.741.113 1.201.446
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
13.798.341 2.741.113


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
Not.6 13.799.275 2.741.113
Ticari Alacaklar
Not.10 61.994.567 87.005.443
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
11.829.433 35.467.933
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
50.165.134 51.537.510
Diğer Alacaklar
Not.11 4.475.413 1.209.446
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
4.241.574 791.284
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
233.839 418.162
Stoklar
Not.13 48.265.933 36.151.797
Peşin Ödenmiş Giderler
Not.15 645.831 503.107
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
Not.25 5.476.227 3.329.302
Diğer Dönen Varlıklar
Not.26 887.806 765.097
ARA TOPLAM
135.545.052 131.705.305
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
135.545.052 131.705.305
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
Not.11 7.191 7.191
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7.191 7.191
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
Not.16 6.329.906 938.541
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
Not.17 82.240.000 68.500.000
Maddi Duran Varlıklar
Not.18 75.013.942 81.443.887
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
Not.19 6.009 7.223
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
6.009 7.223
Ertelenmiş Vergi Varlığı
Not.35 4.759.408 12.698.123
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
168.356.456 163.594.965
TOPLAM VARLIKLAR
303.901.508 295.300.270
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
Not.8 8.917.245 9.952.936
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
2.791.312 32.190.960
Ticari Borçlar
Not.10 15.998.132 10.526.464
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
845.182 31.089
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
15.152.950 10.495.375
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
Not.20 928.629 587.534
Diğer Borçlar
Not.11 1.197.154 1.154.201
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
1.895 619.740
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
1.195.259 534.461
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
Not.12 501.312 1.114.833
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
Not.35 6.713.268 5.216.770
Kısa Vadeli Karşılıklar
Not.22 1.353.981 1.269.732
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
387.913 288.563
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
966.068 981.169
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
Not.26 20.023 937.909
ARA TOPLAM
38.421.056 62.951.339
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
38.421.056 62.951.339
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
Not.8 5.516.826 37.717.413
Uzun Vadeli Karşılıklar
2.144.928 7.361.226
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
Not.24 2.144.928 1.795.805
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
Not.22 0 5.565.421
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
7.661.754 45.078.639
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
46.082.810 108.029.978
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
Not.27 167.909.866 118.500.479
Ödenmiş Sermaye
45.000.000 45.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
1.690.048 1.690.048
Geri Alınmış Paylar (-)
-4.523.100 -4.523.100
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
946.792 526.792
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
14.959.547 15.101.847
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
15.418.895 15.418.895
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
-459.348 -317.048
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
6.621.224 5.031.934
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
48.936.200 29.403.717
Net Dönem Karı veya Zararı
54.279.155 26.269.241
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
89.908.832 68.769.813
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
257.818.698 187.270.292
TOPLAM KAYNAKLAR
303.901.508 295.300.270


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
27 45.000.000 1.690.048 -4.523.100 176.792 -511.962 15.418.895 4.409.253 19.390.107 15.136.321 96.186.353 53.652.887 149.839.240
Transferler
27 0 0 0 0 0 0 622.681 14.513.640 -15.136.321 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
27 0 0 0 0 194.914 0 0 0 26.269.241 26.464.155 15.116.927 41.581.082
Dönem Karı (Zararı)
27 0 0 0 0 0 0 0 0 26.269.241 26.269.241 15.110.169 41.379.410
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
27 0 0 0 0 194.914 0 0 0 0 194.914 6.758 201.672
Kar Payları
27 0 0 0 350.000 0 0 0 -4.500.000 0 350.000 0 350.000
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
27 0 0 0 0 0 0 0 -30 0 -30 0 -30
Dönem Sonu Bakiyeler
27 45.000.000 1.690.048 -4.523.100 526.792 -317.048 15.418.895 5.031.934 29.403.717 26.269.241 118.500.479 68.769.813 187.270.292
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
27 45.000.000 1.690.048 -4.523.100 526.792 -317.048 15.418.895 5.031.934 29.403.717 26.269.241 118.500.479 68.769.813 187.270.292
Transferler
27 0 0 0 0 0 0 1.589.291 24.679.950 -26.269.241 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
27 0 0 0 0 -142.300 0 0 0 54.279.155 54.136.855 21.139.016 75.275.871
Dönem Karı (Zararı)
27 0 0 0 0 0 0 0 0 54.279.155 54.279.155 21.181.706 75.460.861
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
27 0 0 0 0 -142.300 0 0 0 0 -142.300 -42.690 -184.990
Kar Payları
27 0 0 0 420.000 0 0 0 -5.400.000 0 -4.980.000 0 -4.980.000
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
27 0 0 0 0 0 0 0 252.535 0 252.535 0 252.535
Dönem Sonu Bakiyeler
27 45.000.000 1.690.048 -4.523.100 946.792 -459.348 15.418.895 6.621.224 48.936.200 54.279.155 167.909.866 89.908.832 257.818.698


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
Not.36 75.460.861 41.379.410
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-184.990 201.672
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-231.237 252.088
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
46.247 -50.416
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
46.247 -50.416
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-184.990 201.672
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
75.275.871 41.581.082
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
21.139.016 15.116.927
Ana Ortaklık Payları
54.136.855 26.464.155http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/818858


BIST
'
18:059.097
Değişim :  -1,05% |  -96,54
Açılış :  9.218  
Önceki Kapanış :  9.194  
En Düşük
9.091
En Yüksek
9.227
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
VKING 37,84 53.338.791 % 10,00  
FONET 40,08 352.952.225 % 9,99  
OTTO 390,75 7.618.362 % 9,99  
TGSAS 52,75 30.216.185 % 9,99  
LMKDC 31,52 1.700.407.896 % 9,98  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 31,3635 31,3757 % 0,46  
Euro 34,0210 34,0458 % 0,53  
Sterlin 39,5937 39,7923 % 0,72  
Frank 35,3816 35,5948 % 0,58  
Riyal 8,3421 8,3839 % 0,47  
18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 23,14 23,17 % 0,66  
Platin 887,15 888,04 % 0,66  
Paladyum 952,90 959,01 % 0,66  
Brent Pet. 83,43 83,43 % 0,66  
Altın Ons 2.083,22 2.083,53 % 0,66