***BLCYT*** BİLİCİ YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

07.08.2020 18:10
***BLCYT*** BİLİCİ YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor


***BLCYT*** BİLİCİ YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
Not.28 54.916.657 105.790.382 6.097.987 53.363.592
Satışların Maliyeti
Not.28 -35.746.238 -68.007.432 -3.387.185 -33.504.965
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
19.170.419 37.782.950 2.710.802 19.858.627
BRÜT KAR (ZARAR)
19.170.419 37.782.950 2.710.802 19.858.627
Genel Yönetim Giderleri
Not.29 -5.462.345 -4.907.012 -2.381.407 -2.381.788
Pazarlama Giderleri
Not.29 -367.059 -505.215 -41.292 -233.675
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
Not.31 6.991.909 11.885.837 2.840.487 3.392.327
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
Not.31 -6.273.036 -6.620.216 -4.072.443 -582.193
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
14.059.888 37.636.344 -943.853 20.053.298
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
Not.32 552.235 80.396 448 40.180
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
Not.32 -5.086 0 -5.086 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
Not.16 -575.029 -234.957 -380.437 -208.240
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
14.032.008 37.481.783 -1.328.928 19.885.238
Finansman Gelirleri
Not.33 3.669.175 3.714.137 2.425.273 2.823.435
Finansman Giderleri
Not.33 -4.151.645 -11.911.338 -2.172.366 -5.823.681
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
13.549.538 29.284.582 -1.076.021 16.884.992
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
1.661.904 -3.841.655 331.785 -3.700.544
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-598.257 -3.743.483 123.504 -2.072.394
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
Not.35 2.260.161 -98.172 208.281 -1.628.150
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
15.211.442 25.442.927 -744.236 13.184.448
DÖNEM KARI (ZARARI)
15.211.442 25.442.927 -744.236 13.184.448
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
6.784.440 9.769.463 -631.014 4.344.298
Ana Ortaklık Payları
8.427.002 15.673.464 -113.222 8.840.150
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç Not.36 0,20310000 0,37770000 -0,00270000 0,21300000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
20.918.289 46.295.698
Dönem Karı (Zararı)
15.211.442 25.442.927
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
15.211.442 25.442.927
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
3.296.152 12.672.133
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18,19 3.745.322 3.769.063
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.020.313 627.128
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
22,24 899.209 696.489
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
22 -12.128 -69.361
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
22 133.232 0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
164.541 4.248.890
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
33 -2.976.858 -3.282.287
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
33 3.537.619 9.681.949
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
10 -24.093 966
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
10 -372.127 -2.151.738
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
17 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
14 575.029 265.792
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
35 -1.661.904 3.841.656
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-547.149 -80.396
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
32 -547.149 -80.396
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
4.194.033 12.731.612
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
10 16.599.833 10.415.309
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
11 127.521 318.359
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
13 -5.598.344 3.733.012
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
15 -406.902 -2.115.884
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10 -5.828.991 -1.665.532
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
20 -357.633 1.050.138
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
11 555.079 733.828
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
12 -125.840 -817.055
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-770.690 1.079.437
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-762.246 1.917.462
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-8.444 -838.025
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
22.701.627 50.846.672
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
24 -235.308 -952.662
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
35 -1.548.030 -3.598.312
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-4.158.893 -183.061
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
18 1.639.098 58.237
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
18 -5.797.991 -241.298
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
11.706.180 -10.304.222
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
27 0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
32.631.534 31.867.277
Kredilerden Nakit Girişleri
8 32.631.534 31.867.277
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-21.003.646 -36.076.057
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8 -21.003.646 -36.076.057
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
8 0 0
Ödenen Temettüler
0 -4.980.000
Ödenen Faiz
33 -377.382 -1.241.790
Alınan Faiz
33 692.317 470.188
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
33 -236.643 -343.840
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
28.465.576 35.808.415
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
28.465.576 35.808.415
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
13.798.341 2.741.113
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
42.263.917 38.549.528


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
Not.6 42.387.245 13.799.275
Ticari Alacaklar
Not.10 45.394.734 61.994.567
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
22.790.190 11.829.433
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
22.604.544 50.165.134
Diğer Alacaklar
Not.11 4.348.443 4.475.413
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
4.106.241 4.241.574
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
242.202 233.839
Stoklar
Not.13 53.864.277 48.265.933
Peşin Ödenmiş Giderler
Not.15 953.928 645.831
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
Not.25 777.742 5.476.227
Diğer Dönen Varlıklar
Not.26 1.744.932 887.806
ARA TOPLAM
149.471.301 135.545.052
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
149.471.301 135.545.052
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
Not.11 6.640 7.191
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6.640 7.191
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
Not.16 5.754.877 6.329.906
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
Not.17 82.240.000 82.240.000
Maddi Duran Varlıklar
Not.18 76.830.696 75.013.942
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
Not.19 5.679 6.009
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
5.679 6.009
Peşin Ödenmiş Giderler
Not.15 98.805 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
Not.35 7.086.888 4.759.408
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
172.023.585 168.356.456
TOPLAM VARLIKLAR
321.494.886 303.901.508
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
Not.8 30.534.689 8.917.245
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 2.791.312
Ticari Borçlar
Not.10 10.169.141 15.998.132
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
978.630 845.182
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
9.190.511 15.152.950
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
Not.20 570.996 928.629
Diğer Borçlar
Not.11 1.752.233 1.197.154
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
462.471 1.895
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
1.289.762 1.195.259
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
Not.12 375.472 501.312
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
Not.35 598.257 6.713.268
Kısa Vadeli Karşılıklar
Not.22 1.481.567 1.353.981
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
527.627 387.913
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
953.940 966.068
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
Not.26 11.579 20.023
ARA TOPLAM
45.493.934 38.421.056
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
45.493.934 38.421.056
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
Not.8 0 5.516.826
Uzun Vadeli Karşılıklar
2.904.423 2.144.928
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
Not.24 2.904.423 2.144.928
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.904.423 7.661.754
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
48.398.357 46.082.810
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
Not.27 176.487.867 167.909.866
Ödenmiş Sermaye
45.000.000 45.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
1.690.048 1.690.048
Geri Alınmış Paylar (-)
-4.523.100 -4.523.100
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
946.792 946.792
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
14.774.883 14.959.547
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
15.418.895 15.418.895
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
-644.012 -459.348
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
7.472.577 6.621.224
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
102.699.665 48.936.200
Net Dönem Karı veya Zararı
8.427.002 54.279.155
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
96.608.662 89.908.832
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
273.096.529 257.818.698
TOPLAM KAYNAKLAR
321.494.886 303.901.508


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
27 45.000.000 1.690.048 -4.523.100 526.792 -317.048 15.418.895 5.031.934 29.403.717 26.269.241 118.500.479 68.769.813 187.270.292
Transferler
27 0 0 0 0 0 0 1.589.291 24.679.950 -26.269.241 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
27 0 0 0 0 -275.496 0 0 0 15.673.464 15.397.967 9.709.517 25.107.484
Dönem Karı (Zararı)
27 0 0 0 0 0 0 0 0 15.673.464 15.673.464 9.769.463 25.442.927
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
27 0 0 0 0 -275.496 0 0 0 0 -275.496 -59.947 -335.443
Kar Payları
27 0 0 0 420.000 0 0 0 -5.400.000 0 -4.980.000 0 -4.980.000
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
27 0 0 0 0 0 0 0 252.535 0 252.535 0 252.535
Dönem Sonu Bakiyeler
27 45.000.000 1.690.048 4.523.100 946.792 -592.544 15.418.895 6.621.224 48.936.200 15.673.464 129.170.979 78.479.329 207.650.308
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
27 45.000.000 1.690.048 -4.523.100 946.792 -459.348 15.418.895 6.621.224 48.936.200 54.279.155 167.909.866 89.908.832 257.818.698
Transferler
27 0 0 0 0 0 0 851.353 53.427.802 -54.279.155 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
27 0 0 0 0 -184.666 0 0 0 8.427.002 8.242.336 6.699.832 14.942.168
Dönem Karı (Zararı)
27 0 0 0 0 0 0 0 0 8.427.002 8.427.002 6.784.440 15.211.442
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
27 0 0 0 0 -184.666 0 0 0 0 -184.666 -84.610 -269.276
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
27 0 0 0 0 0 0 0 335.663 0 335.663 0 335.663
Dönem Sonu Bakiyeler
27 45.000.000 1.690.048 -4.523.100 946.792 644.012 15.418.895 7.472.577 102.699.665 8.427.002 176.487.867 96.608.662 273.096.529


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
Not.36 15.211.442 25.442.927 -744.236 13.184.448
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-269.274 -335.443 39.251 -201.580
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-336.592 -419.304 49.064 -251.975
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
67.318 83.861 -9.813 50.395
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
67.318 83.861 -9.813 50.395
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-269.274 -335.443 39.251 -201.580
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
14.942.168 25.107.484 -704.985 12.982.868
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
6.699.832 9.709.517 -632.065 4.290.530
Ana Ortaklık Payları
8.242.336 15.397.967 -72.920 8.692.338http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/866727


BIST
'
18:059.334
Değişim :  -0,43% |  -40,07
Açılış :  9.411  
Önceki Kapanış :  9.374  
En Düşük
9.319
En Yüksek
9.450
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
KLSER 82,50 685.202.371 % 10,00  
LMKDC 21,56 10.965.826 % 10,00  
ALCTL 149,60 228.386.147 % 10,00  
CMENT 459,25 10.035.072 % 10,00  
UMPAS 11,66 3.353.797 % 10,00  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 31,1173 31,1206 % 0,26  
Euro 33,7893 33,8198 % 0,59  
Sterlin 39,3303 39,5275 % 0,31  
Frank 35,1936 35,4056 % 0,31  
Riyal 8,2725 8,3140 % 0,26  
18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 22,48 22,51 % 0,66  
Platin 877,46 878,36 % 0,66  
Paladyum 950,73 953,96 % 0,66  
Brent Pet. 81,44 81,44 % 0,66  
Altın Ons 2.027,43 2.027,73 % 0,66