***BLCYT*** BİLİCİ YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

04.11.2020 18:10
***BLCYT*** BİLİCİ YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor


***BLCYT*** BİLİCİ YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
Not.28 92.518.613 164.375.464 37.601.956 58.585.082
Satışların Maliyeti
Not.28 -58.056.240 -108.043.247 -22.310.002 -40.035.815
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
34.462.373 56.332.217 15.291.954 18.549.267
BRÜT KAR (ZARAR)
34.462.373 56.332.217 15.291.954 18.549.267
Genel Yönetim Giderleri
Not.29 -7.898.734 -7.324.094 -2.436.389 -2.417.082
Pazarlama Giderleri
Not.29 -701.669 -783.295 -334.610 -278.080
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
Not.31 9.742.548 13.808.675 2.750.639 1.922.838
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
Not.31 -8.269.954 -7.253.287 -1.996.918 -633.071
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
27.334.564 54.780.216 13.274.676 17.143.872
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
Not.32 694.292 79.589 142.057 0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
Not.32 -10.794 0 -5.708 -807
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
Not.16 -805.956 -453.279 -230.927 -218.322
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
27.212.106 54.406.526 13.180.098 16.924.743
Finansman Gelirleri
Not.33 7.880.630 8.507.370 4.211.455 4.793.233
Finansman Giderleri
Not.33 -5.562.620 -17.062.395 -1.410.975 -5.151.057
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
29.530.116 45.851.501 15.980.578 16.566.919
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-1.848.658 -7.499.994 -3.510.562 -3.658.339
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-2.766.769 -5.460.908 -2.168.512 -1.717.425
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
Not.35 918.111 -2.039.086 -1.342.050 -1.940.914
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
27.681.458 38.351.507 12.470.016 12.908.580
DÖNEM KARI (ZARARI)
27.681.458 38.351.507 12.470.016 12.908.580
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
10.649.270 15.250.689 3.864.829 5.481.226
Ana Ortaklık Payları
17.032.188 23.100.818 8.605.187 7.427.354
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç Not.36 0,27360000 0,55660000 0,20740000 0,17900000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
28.985.953 70.927.411
Dönem Karı (Zararı)
27.681.458 38.351.507
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
27.681.458 38.351.507
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
6.422.414 18.066.990
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18,19 5.737.386 5.678.679
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.045.239 1.013.038
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
22,44 999.306 628.498
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
22 -23.904 -30.809
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
22 69.837 415.349
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-2.331.327 2.694.493
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
33 -6.638.378 -7.864.770
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
33 4.443.228 13.373.775
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
10 70.265 -40.822
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
10 -206.442 -2.773.690
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
17 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
14 805.956 415.349
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
35 1.848.658 7.499.994
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-683.498 765.437
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
32 -683.498 765.437
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-3.165.097 22.489.339
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
10 2.164.340 12.653.580
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
11 1.780.196 427.589
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
13 5.902.530 737.774
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
15 -2.398.569 -2.493.238
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10 -11.527.328 1.366.225
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
20 101.520 828.883
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
11 581.547 1.141.148
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
12 -255.986 8.795.980
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
486.653 -968.602
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
487.020 -69.631
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-367 -898.971
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
30.938.775 78.907.836
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
24 -404.792 458.661
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
35 -1.548.030 -8.439.086
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-4.040.157 -765.437
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.906.926 58.237
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
18 1.906.926 58.237
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-5.947.083 -823.674
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
18 -5.947.083 -823.674
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.166.043 -61.588.601
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
35.124.066 40.390.908
Kredilerden Nakit Girişleri
8 35.124.066 40.390.908
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8 -31.982.236 -96.204.307
Ödenen Temettüler
-4.793.894 -4.980.000
Ödenen Faiz
33 -509.876 -3.280.407
Alınan Faiz
33 1.242.251 642.600
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
33 -246.354 1.842.605
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
23.779.753 8.573.373
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
23.779.753 8.573.373
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
13.798.341 2.741.113
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
37.578.094 11.314.486


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
Not.6 37.716.343 13.799.275
Ticari Alacaklar
Not.10 59.830.227 61.994.567
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
23.662.189 11.829.433
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
36.168.038 50.165.134
Diğer Alacaklar
Not.11 2.695.768 4.475.413
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
2.279.961 4.241.574
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
415.807 233.839
Stoklar
Not.13 42.363.403 48.265.933
Peşin Ödenmiş Giderler
Not.15 2.932.904 645.831
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
Not.25 854.551 5.476.227
Diğer Dönen Varlıklar
Not.26 518.564 887.806
ARA TOPLAM
146.911.760 135.545.052
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
146.911.760 135.545.052
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
Not.11 6.640 7.191
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6.640 7.191
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
Not.16 5.523.950 6.329.906
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
Not.17 82.240.000 82.240.000
Maddi Duran Varlıklar
Not.18 74.875.030 75.013.942
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
Not.19 5.513 6.009
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
5.513 6.009
Peşin Ödenmiş Giderler
Not.15 111.496 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
Not.35 5.725.887 4.759.408
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
168.488.516 168.356.456
TOPLAM VARLIKLAR
315.400.276 303.901.508
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
Not.8 20.367.212 8.917.245
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 2.791.312
Ticari Borçlar
Not.10 4.470.804 15.998.132
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
8.983 845.182
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
4.461.821 15.152.950
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
Not.20 1.030.149 928.629
Diğer Borçlar
Not.11 1.778.701 1.197.154
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
203.727 1.895
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
1.574.974 1.195.259
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
Not.12 245.326 501.312
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
Not.35 2.766.769 6.713.268
Kısa Vadeli Karşılıklar
Not.22 1.730.117 1.353.981
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
787.953 387.913
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
942.164 966.068
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
Not.26 19.656 20.023
ARA TOPLAM
32.408.734 38.421.056
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
32.408.734 38.421.056
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
Not.8 0 5.516.826
Uzun Vadeli Karşılıklar
2.744.195 2.144.928
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
Not.24 2.744.195 2.144.928
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.744.195 7.661.754
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
35.152.929 46.082.810
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
Not.27 179.787.684 167.909.866
Ödenmiş Sermaye
67.500.000 45.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
1.690.048 1.690.048
Geri Alınmış Paylar (-)
-4.523.100 -4.523.100
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
1.401.792 946.792
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
14.864.514 14.959.547
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
15.418.895 15.418.895
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
-554.381 -459.348
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
8.651.525 6.621.224
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
73.170.717 48.936.200
Net Dönem Karı veya Zararı
17.032.188 54.279.155
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
100.459.663 89.908.832
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
280.247.347 257.818.698
TOPLAM KAYNAKLAR
315.400.276 303.901.508


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
27 45.000.000 1.690.048 -4.523.100 526.792 15.418.895 -317.048 5.031.934 29.403.717 26.269.241 118.500.479 68.769.813 187.270.292
Transferler
27 0 0 0 0 0 0 1.589.291 24.679.950 -26.269.241 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
27 0 0 0 0 0 -334.320 0 0 23.100.818 22.766.497 22.766.497
Dönem Karı (Zararı)
27 0 0 0 0 0 0 0 0 23.100.818 23.100.818 15.250.689 38.351.507
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
27 0 0 0 0 0 -334.320 0 0 0 -334.320 -32.609 -366.929
Kar Payları
27 0 0 0 420.000 0 0 0 -5.400.000 0 -4.980.000 0 -4.980.000
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
27 0 0 0 0 0 0 0 252.535 0 252.533 0 252.533
Dönem Sonu Bakiyeler
27 45.000.000 1.690.048 -4.523.100 946.792 15.418.895 -651.368 6.621.225 48.936.202 23.100.818 136.539.510 83.987.892 220.527.402
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
27 45.000.000 1.690.048 -4.523.100 946.792 15.418.895 -459.348 6.621.224 48.936.200 54.279.155 167.909.866 89.908.832 257.818.698
Transferler
27 22.500.000 0 0 0 0 0 2.030.301 29.748.854 -54.279.155 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
27 0 0 0 0 0 -95.033 0 0 17.032.188 16.937.154 10.550.832 27.487.986
Dönem Karı (Zararı)
27 0 0 0 0 0 0 0 0 17.032.188 17.032.188 10.649.270 27.681.458
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
27 0 0 0 0 0 -95.033 0 0 0 -95.033 -98.439 -193.472
Kar Payları
27 0 0 0 455.000 0 0 0 -5.850.000 0 -5.395.000 0 -5.395.000
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
27 0 0 0 0 0 0 0 335.663 0 335.663 0 335.663
Dönem Sonu Bakiyeler
27 67.500.000 1.690.048 -4.523.100 1.401.792 15.418.895 -554.381 8.651.525 73.170.717 17.032.188 179.787.684 100.459.663 280.247.347


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
Not.36 27.681.458 38.351.507 12.470.016 12.908.580
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-193.472 -366.928 75.802 -31.485
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-241.840 -458.660 94.752 -39.356
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
48.368 91.732 -18.950 7.871
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
48.368 91.732 -18.950 7.871
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-193.472 -366.928 75.802 -31.485
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
27.487.986 37.984.579 12.545.818 12.877.095
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
10.550.832 15.218.082 3.851.000 5.508.563
Ana Ortaklık Payları
16.937.154 22.766.497 8.694.818 7.368.532http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/886196


BIST
'
18:059.097
Değişim :  -1,05% |  -96,54
Açılış :  9.218  
Önceki Kapanış :  9.194  
En Düşük
9.091
En Yüksek
9.227
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
VKING 37,84 53.338.791 % 10,00  
FONET 40,08 352.952.225 % 9,99  
OTTO 390,75 7.618.362 % 9,99  
TGSAS 52,75 30.216.185 % 9,99  
LMKDC 31,52 1.700.407.896 % 9,98  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 31,3374 32,1464 % 2,50  
Euro 34,0164 34,9548 % 2,69  
Sterlin 39,6603 39,8592 % 0,21  
Frank 35,4242 35,6376 % 0,16  
Riyal 8,3514 8,3933 % 0,16  
18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 23,13 23,17 % 0,66  
Platin 887,69 889,18 % 0,66  
Paladyum 958,61 964,00 % 0,66  
Brent Pet. 83,70 83,70 % 0,66  
Altın Ons 2.083,38 2.083,73 % 0,66