***BLCYT*** BİLİCİ YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

12.02.2021 18:11
***BLCYT*** BİLİCİ YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor


***BLCYT*** BİLİCİ YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
Not.29 123.651.857 215.979.905
Satışların Maliyeti
Not.29 -76.509.610 -142.580.382
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
47.142.247 73.399.523
BRÜT KAR (ZARAR)
47.142.247 73.399.523
Genel Yönetim Giderleri
Not.30 -10.190.439 -9.919.619
Pazarlama Giderleri
Not.30 -949.513 -1.106.820
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
Not.32 13.073.374 20.359.163
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
Not.32 -12.145.990 -5.737.468
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
36.929.679 76.994.779
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
Not.33 6.383.333 17.586.982
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
Not.33 -34.310 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
Not.16 -518.428 4.901.365
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
42.760.274 99.483.126
Finansman Gelirleri
Not.34 10.973.319 9.540.539
Finansman Giderleri
Not.34 -9.310.762 -18.864.574
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
44.422.831 90.159.091
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
Not.36 -3.117.912 -13.882.249
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-3.795.110 -6.713.268
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
677.198 -7.168.981
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
41.304.919 76.276.842
DÖNEM KARI (ZARARI)
41.304.919 76.276.842
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
14.368.190 21.181.706
Ana Ortaklık Payları
26.936.729 55.095.136
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç Not.37 0,43270000 1,32760000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç Not.37 0,43270000 1,32760000


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
41.631.137 83.829.014
Dönem Karı (Zararı)
41.304.919 76.276.842
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
41.304.919 76.276.842
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
5.035.187 1.510.783
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18,19 7.711.678 7.620.525
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.056.388 432.438
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
23,25 956.406 448.473
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
23 -34.456 -15.101
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
23 134.438 -934
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-1.020.196 2.063.646
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
34 -9.044.165 -9.016.774
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
34 7.876.011 14.718.099
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
10 -117.367 39.067
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
10 265.325 -3.676.746
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-5.535.124 -17.507.121
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
17 -5.535.124 -17.507.121
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
14 518.428 -4.901.365
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
36 3.117.912 13.882.249
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-813.899 -79.589
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
33 -813.899 -79.589
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-703.162 14.018.640
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
10 4.914.708 25.010.876
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
11 1.986.443 -1.207.524
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
13 -615.446 -12.114.136
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
15 283.882 -142.724
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10 -7.503.274 5.471.668
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
21 -183.290 341.095
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
11 -75.801 683.658
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
12 949.941 -613.521
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-460.325 -3.410.752
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-452.668 -2.269.634
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-7.657 -1.141.118
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
45.636.944 91.806.265
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
25 -470.558 -1.263.983
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
36 -3.535.249 -6.713.268
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-6.765.051 -1.316.042
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.195.464 58.237
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
18 2.195.464 58.237
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-8.960.515 -1.374.279
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
18 -8.960.515 -1.374.279
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-838.026 -71.455.744
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
35.496.623 56.381.330
Kredilerden Nakit Girişleri
8 35.496.623 56.381.330
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-31.979.341 -119.234.365
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8 -31.979.341 -119.234.365
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8 -55.816 0
Ödenen Temettüler
28 -4.793.894 -4.980.000
Ödenen Faiz
34 -1.178.445 -3.539.438
Alınan Faiz
34 1.929.153 523.766
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
34 -256.306 -607.037
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
34.028.060 11.057.228
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
34.028.060 11.057.228
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
13.798.341 2.741.113
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
47.826.401 13.798.341


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
Not.6 48.081.505 13.799.275
Ticari Alacaklar
Not.10 57.079.859 61.994.567
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
20.984.911 11.829.433
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
36.094.948 50.165.134
Diğer Alacaklar
Not.11 2.489.521 4.475.413
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
2.155.803 4.241.574
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
333.718 233.839
Stoklar
Not.13 48.881.379 48.265.933
Peşin Ödenmiş Giderler
Not.15 361.949 645.831
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
Not.26 2.834.406 5.476.227
Diğer Dönen Varlıklar
Not.27 649.421 887.806
ARA TOPLAM
160.378.040 135.545.052
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
160.378.040 135.545.052
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
Not.11 6.640 7.191
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6.640 7.191
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
Not.16 5.826.677 6.329.906
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
Not.17 87.775.125 82.240.000
Maddi Duran Varlıklar
Not.18 75.524.505 75.013.942
Kullanım Hakkı Varlıkları
Not.20 502.426 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
Not.19 5.346 6.009
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
5.346 6.009
Ertelenmiş Vergi Varlığı
Not.36 6.272.433 5.575.389
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
175.913.152 169.172.437
TOPLAM VARLIKLAR
336.291.192 304.717.489
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
21.129.079 8.917.245
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
Not.8 21.129.079 8.917.245
Banka Kredileri
20.953.309 8.917.245
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
175.770 0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 2.791.312
Ticari Borçlar
Not.10 8.494.858 15.998.132
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
2.551.010 845.182
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5.943.848 15.152.950
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
Not.21 745.339 928.629
Diğer Borçlar
Not.11 1.121.353 1.197.154
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
258.066 1.895
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
863.287 1.195.259
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
Not.12 1.451.253 501.312
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
Not.36 3.795.110 6.713.268
Kısa Vadeli Karşılıklar
Not.23 1.882.656 1.353.981
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
951.044 387.913
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
931.612 966.068
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
Not.27 12.366 20.023
ARA TOPLAM
38.632.014 38.421.056
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
38.632.014 38.421.056
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
308.698 5.516.826
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
Not.8 308.698 5.516.826
Banka Kredileri
0 5.516.826
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
308.698 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
Not.25 2.538.204 2.144.928
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
2.538.204 2.144.928
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.846.902 7.661.754
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
41.478.916 46.082.810
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
Not.28 190.657.140 168.725.847
Ödenmiş Sermaye
67.500.000 45.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
1.690.048 1.690.048
Geri Alınmış Paylar (-)
-4.523.100 -4.523.100
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
1.401.792 946.792
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
15.013.448 14.959.547
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
15.418.895 15.418.895
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
-405.447 -459.348
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
8.651.525 6.621.224
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
73.986.698 48.936.200
Net Dönem Karı veya Zararı
26.936.729 55.095.136
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
104.155.136 89.908.832
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
294.812.276 258.634.679
TOPLAM KAYNAKLAR
336.291.192 304.717.489


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
28 45.000.000 1.690.048 -4.523.100 526.792 15.418.895 -317.048 5.031.934 29.403.717 26.269.241 118.500.479 68.769.813 187.270.292
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
815.981 815.981 0 815.981
Transferler
28 0 0 0 0 0 0 1.589.291 24.679.950 -26.269.241 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
28 0 0 0 0 0 -142.300 0 0 54.279.155 54.136.855 21.139.016 75.275.871
Dönem Karı (Zararı)
28 0 0 0 0 0 0 0 0 54.279.155 54.279.155 21.181.706 75.460.861
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
28 0 0 0 0 0 -142.300 0 0 0 -142.300 -42.690 -184.990
Kar Payları
28 0 0 0 0 0 0 0 -5.400.000 0 -5.400.000 0 -5.400.000
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
28 0 0 0 420.000 0 0 0 0 420.000 0 420.000
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
28 0 0 0 0 0 0 0 252.535 0 252.535 0 252.535
Dönem Sonu Bakiyeler
28 45.000.000 1.690.048 -4.523.100 946.792 15.418.895 -459.348 6.621.224 48.936.200 55.095.136 168.725.847 89.908.832 258.634.679
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
28 45.000.000 1.690.048 -4.523.100 946.792 15.418.895 -459.348 6.621.224 48.936.200 55.095.136 168.725.847 89.908.832 258.634.679
Transferler
28 22.500.000 0 0 0 0 0 2.030.301 30.564.835 -55.095.136 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
28 0 0 0 0 0 53.900 0 0 26.936.729 26.990.629 14.246.306 41.236.935
Dönem Karı (Zararı)
28 0 0 0 0 0 0 0 0 26.936.729 26.936.729 14.368.190 41.304.919
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
28 0 0 0 0 0 53.900 0 0 0 53.900 -121.885 -67.985
Kar Payları
28 0 0 0 0 0 0 0 -5.850.000 0 -5.850.000 0 -5.850.000
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
28 0 0 0 455.000 0 0 0 0 0 455.000 0 455.000
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
28 0 0 0 0 0 0 0 335.663 0 335.663 0 335.663
Dönem Sonu Bakiyeler
28 67.500.000 1.690.048 -4.523.100 1.401.792 15.418.895 -405.447 8.651.525 73.986.698 26.936.729 190.657.140 104.155.136 294.812.276


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
Not.37 41.304.919 76.276.842
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-67.984 -184.990
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-103.029 -231.237
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
15.199 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
19.846 46.247
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
19.846 46.247
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-67.984 -184.990
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
41.236.935 76.091.852
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
14.246.306 21.139.016
Ana Ortaklık Payları
26.990.629 54.952.836http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/909406


BIST
'
18:059.097
Değişim :  -1,05% |  -96,54
Açılış :  9.218  
Önceki Kapanış :  9.194  
En Düşük
9.091
En Yüksek
9.227
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
VKING 37,84 53.338.791 % 10,00  
FONET 40,08 352.952.225 % 9,99  
OTTO 390,75 7.618.362 % 9,99  
TGSAS 52,75 30.216.185 % 9,99  
LMKDC 31,52 1.700.407.896 % 9,98  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 31,3635 31,3757 % 0,46  
Euro 34,0210 34,0458 % 0,53  
Sterlin 39,5937 39,7923 % 0,72  
Frank 35,3816 35,5948 % 0,58  
Riyal 8,3421 8,3839 % 0,47  
18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 23,14 23,17 % 0,66  
Platin 887,15 888,04 % 0,66  
Paladyum 952,90 959,01 % 0,66  
Brent Pet. 83,43 83,43 % 0,66  
Altın Ons 2.083,22 2.083,53 % 0,66