***BLCYT*** BİLİCİ YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

10.08.2021 18:10
***BLCYT*** BİLİCİ YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor


***BLCYT*** BİLİCİ YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
Not.29 146.237.496 54.916.657 76.323.679 6.097.987
Satışların Maliyeti
Not.29 -88.592.159 -35.746.238 -6.560.647 -6.273.036 -3.000.962 -4.072.443
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
53.503.268 14.059.888 27.098.604 -943.853
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
Not.33 864.289 552.235 378.119 448
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
Not.33 -25.735 -5.086 -25.735 -5.086
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
Not.16 49.972 -575.029 91.402 -380.437
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
54.391.794 14.032.008 27.542.390 -1.328.928
Finansman Gelirleri
Not.34 12.357.969 3.669.175 4.997.040 2.425.273
Finansman Giderleri
Not.34 -2.531.577 -4.151.645 -1.233.856 -2.172.366
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
64.218.186 13.549.538 31.305.574 -1.076.021
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-14.413.053 1.661.904 -6.968.678 331.785
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-5.691.001 -598.257 -2.943.913 123.504
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
Not.36 -8.722.052 2.260.161 -4.024.765 208.281
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
49.805.133 15.211.442 24.336.896 -744.236
DÖNEM KARI (ZARARI)
49.805.133 15.211.442 24.336.896 -744.236
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
27.176.977 6.784.440 14.629.932 -631.014
Ana Ortaklık Payları
22.628.156 8.427.002 9.706.964 -113.222
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç Not.37 0,30290000 0,20310000 0,15590000 -0,00270000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
69.920.659 20.918.289
Dönem Karı (Zararı)
49.805.133 15.211.442
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
49.805.133 15.211.442
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
16.447.902 3.296.152
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18,19 3.890.030 3.745.322
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.168.662 1.020.313
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
23,25 1.290.477 899.209
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
23 19.466 -12.128
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
23 -141.281 133.232
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-2.135.315 164.541
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
34 -4.498.724 -2.976.858
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
34 1.925.074 3.537.619
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
10 137.742 -24.093
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
10 300.593 -372.127
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
17 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
14 -49.972 575.029
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
36 14.413.053 -1.661.904
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-838.556 -547.149
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
33 -838.556 -547.149
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
7.543.062 4.194.033
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
10 -11.224.410 16.599.833
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
11 -167.019 127.521
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
13 21.019.040 -5.598.344
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
15 -6.069.136 -406.902
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10 -507.723 -5.828.991
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
21 1.083.613 -357.633
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
11 2.191.551 555.079
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
12 655.216 -125.840
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
561.930 -770.690
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
548.767 -762.246
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
13.163 -8.444
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
73.796.097 22.701.627
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
25 -470.883 -235.308
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
36 -3.404.555 -1.548.030
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.647.787 -4.158.893
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.765.882 1.639.098
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
18 1.765.882 1.639.098
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-2.963.669 -5.797.991
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
18 -2.963.669 -5.797.991
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
17 -450.000 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-19.023.593 11.706.180
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
10.077 32.631.534
Kredilerden Nakit Girişleri
8 10.077 32.631.534
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-20.734.050 -21.003.646
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8 -20.734.050 -21.003.646
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8 -28.782 0
Ödenen Faiz
34 -588.877 -377.382
Alınan Faiz
34 2.335.664 692.317
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
34 -17.625 -236.643
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
49.249.279 28.465.576
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
49.249.279 28.465.576
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
48.081.505 13.798.341
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
97.330.784 42.263.917


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
Not.6 97.468.650 48.081.505
Ticari Alacaklar
Not.10 68.304.269 57.079.859
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
13.654.388 20.984.911
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
54.649.881 36.094.948
Diğer Alacaklar
Not.11 2.656.540 2.489.521
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
2.401.392 2.155.803
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
255.148 333.718
Stoklar
Not.13 27.862.339 48.881.379
Peşin Ödenmiş Giderler
Not.15 6.227.339 361.949
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
Not.26 2.864.013 2.834.406
Diğer Dönen Varlıklar
Not.27 100.654 649.421
ARA TOPLAM
205.483.804 160.378.040
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
205.483.804 160.378.040
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
Not.11 6.640 6.640
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6.640 6.640
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
Not.16 5.937.085 5.826.677
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
Not.17 88.225.125 87.775.125
Maddi Duran Varlıklar
Not.18 74.140.193 75.524.505
Kullanım Hakkı Varlıkları
Not.20 408.830 502.426
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
Not.19 5.018 5.346
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
5.018 5.346
Peşin Ödenmiş Giderler
Not.15 203.746 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
Not.36 0 6.272.433
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
168.926.637 175.913.152
TOPLAM VARLIKLAR
374.410.441 336.291.192
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
107.442 21.129.079
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
Not.8 107.442 21.129.079
Banka Kredileri
18.690 20.953.309
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
88.752 175.770
Ticari Borçlar
Not.10 7.987.135 8.494.858
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
57.130 2.551.010
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7.930.005 5.943.848
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
Not.21 1.828.952 745.339
Diğer Borçlar
Not.11 3.312.904 1.121.353
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
397.887 258.066
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
2.915.017 863.287
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
Not.12 2.106.469 1.451.253
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
Not.36 5.691.001 3.795.110
Kısa Vadeli Karşılıklar
Not.23 2.523.243 1.882.656
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
1.572.165 951.044
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
951.078 931.612
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
Not.27 25.529 12.366
ARA TOPLAM
23.582.675 38.632.014
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
23.582.675 38.632.014
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
308.698 308.698
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
Not.8 308.698 308.698
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
308.698 308.698
Uzun Vadeli Karşılıklar
Not.25 3.207.559 2.538.204
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
3.207.559 2.538.204
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
Not.36 2.451.498 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
5.967.755 2.846.902
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
29.550.430 41.478.916
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
Not.28 213.472.585 190.657.140
Ödenmiş Sermaye
81.000.000 67.500.000
Sermaye Düzeltme Farkları
1.690.048 1.690.048
Geri Alınmış Paylar (-)
-4.523.100 -4.523.100
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
1.401.792 1.401.792
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
15.010.980 15.013.448
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
15.418.895 15.418.895
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
-407.915 -405.447
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
8.651.525 8.651.525
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
87.613.184 73.986.698
Net Dönem Karı veya Zararı
22.628.156 26.936.729
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
131.387.426 104.155.136
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
344.860.011 294.812.276
TOPLAM KAYNAKLAR
374.410.441 336.291.192


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
28 45.000.000 1.690.048 -4.523.100 946.792 15.418.895 -459.348 6.621.224 48.936.200 54.279.155 167.909.866 89.908.832 257.818.698
Transferler
28 0 0 0 0 0 0 851.353 53.427.802 -54.279.155 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
28 0 0 0 0 0 -184.666 0 0 8.427.002 8.242.336 6.699.832 14.942.168
Dönem Karı (Zararı)
28 0 0 0 0 0 0 0 0 8.427.002 8.427.002 6.784.440 15.211.442
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
28 0 0 0 0 0 -184.666 0 0 0 -184.666 -84.610 -269.276
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
28 0 0 0 0 0 0 0 335.663 0 335.663 0 335.663
Dönem Sonu Bakiyeler
28 45.000.000 1.690.048 -4.523.100 946.792 15.418.895 -644.012 7.472.577 102.699.665 8.427.002 176.487.867 96.608.662 273.096.529
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
28 67.500.000 1.690.048 -4.523.100 1.401.792 15.418.895 -405.447 8.651.525 73.986.698 26.936.729 190.657.140 104.155.136 294.812.276
Diğer Düzeltmeler
28 0 0 0 0 0 0 0 189.756 0 189.756 0 189.756
Transferler
28 13.500.000 0 0 0 0 0 0 13.436.729 -26.936.729 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
28 0 0 0 0 0 -2.469 0 0 22.628.156 22.625.686 27.232.290 49.857.976
Dönem Karı (Zararı)
28 0 0 0 0 0 0 0 0 22.628.156 22.628.156 27.176.977 49.805.133
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
28 0 0 0 0 0 -2.469 0 0 0 -2.469 55.312 52.843
Dönem Sonu Bakiyeler
28 81.000.000 1.690.048 -4.523.100 1.401.792 15.418.895 -407.915 8.651.525 87.613.184 22.628.156 213.472.585 131.387.426 344.860.011


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
Not.36 49.805.133 15.211.442 24.336.896 -744.236
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
52.843 -269.274 112.825'
18:059.062
Değişim :  -1,28% |  -117,12
Açılış :  9.185  
Önceki Kapanış :  9.179  
En Düşük
9.062
En Yüksek
9.237
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
YAYLA 17,27 70.630.212 % 10,00  
KTLEV 132,00 488.352.001 % 10,00  
BRKVY 181,50 26.756.047 % 10,00  
INVEO 49,94 356.192.844 % 10,00  
PATEK 109,50 1.280.753.532 % 9,99  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 31,1931 31,2051 % 0,20  
Euro 33,8417 33,8520 % 0,13  
Sterlin 39,3662 39,5637 % -0,02  
Frank 35,3451 35,5580 % 0,21  
Riyal 8,2937 8,3353 % 0,18  
18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 22,39 22,41 % 0,66  
Platin 880,42 882,11 % 0,66  
Paladyum 925,54 929,28 % 0,66  
Brent Pet. 82,02 82,02 % 0,66  
Altın Ons 2.031,65 2.032,00 % 0,66