***BLCYT*** BİLİCİ YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

03.11.2021 18:10
***BLCYT*** BİLİCİ YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor


***BLCYT*** BİLİCİ YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
Not.29 222.736.250 92.518.613 76.498.754 37.601.956
Satışların Maliyeti
Not.29 -137.262.406 -58.056.240 -48.670.247 -22.310.002
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
85.473.844 34.462.373 27.828.507 15.291.954
BRÜT KAR (ZARAR)
85.473.844 34.462.373 27.828.507 15.291.954
Genel Yönetim Giderleri
Not.30 -8.817.505 -7.898.734 -2.546.522 -2.436.389
Pazarlama Giderleri
Not.30 -1.334.086 -701.669 -443.371 -334.610
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
Not.32 11.309.825 9.742.548 1.729.549 2.750.639
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
Not.32 -7.034.009 -8.269.954 -473.362 -1.996.918
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
79.598.069 27.334.564 26.094.801 13.274.676
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
Not.33 1.367.126 694.292 502.837 142.057
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
Not.33 -25.735 -10.794 0 -5.708
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
Not.16 647.944 -805.956 597.972 -230.927
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
81.587.404 27.212.106 27.195.610 13.180.098
Finansman Gelirleri
Not.34 17.774.250 7.880.630 5.416.281 4.211.455
Finansman Giderleri
Not.34 -5.483.852 -5.562.620 -2.952.275 -1.410.975
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
93.877.802 29.530.116 29.659.616 15.980.578
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-18.413.432 -1.848.658 -4.000.379 -3.510.562
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-9.199.031 -2.766.769 -3.508.030 -2.168.512
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
Not.36 -9.214.401 918.111 -492.349 -1.342.050
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
75.464.370 27.681.458 25.659.237 12.470.016
DÖNEM KARI (ZARARI)
75.464.370 27.681.458 25.659.237 12.470.016
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
38.559.282 10.649.270 11.382.303 3.864.829
Ana Ortaklık Payları
36.905.088 17.032.188 14.276.934 8.605.187
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç Not.37 0,49400000 0,27360000 0,19110000 0,20740000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
90.876.324 28.985.953
Dönem Karı (Zararı)
75.464.370 27.681.458
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
18.976.399 6.422.414
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18,19 5.940.943 5.737.386
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
749.392 1.045.239
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
22,24 1.059.436 999.306
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
22 -22.451 -23.904
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
22 -287.593 69.837
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-4.711.856 -2.331.327
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
33 -10.181.312 -6.638.378
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
33 4.851.503 4.443.228
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
10 -64.663 70.265
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
10 682.616 -206.442
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
14 -647.944 805.956
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
35 18.413.432 1.848.658
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-1.341.392 -683.498
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
32 -1.341.392 -683.498
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
573.824 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
3.072.656 -3.165.097
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
10 -27.633.492 2.164.340
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
11 -627.332 1.780.196
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
13 24.065.394 5.902.530
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
15 -1.239.146 -2.398.569
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10 5.994.227 -11.527.328
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
20 1.292.666 101.520
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
11 818.967 581.547
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
12 202.646 -255.986
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
198.726 486.653
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
178.955 487.020
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
19.771 -367
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
97.513.425 30.938.775
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
24 -1.036.348 -404.792
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
35 -5.600.753 -1.548.030
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-12.525.557 -4.040.157
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.929.794 1.906.926
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
18 1.929.794 1.906.926
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-14.005.351 -5.947.083
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
18 -14.005.351 -5.947.083
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
17 -450.000 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-17.127.347 -1.166.043
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
72.880 35.124.066
Kredilerden Nakit Girişleri
8 72.880 35.124.066
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-20.812.241 -31.982.236
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8 -20.812.241 -31.982.236
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8 -41.045 0
Ödenen Temettüler
0 -4.793.894
Ödenen Faiz
33 -601.141 -509.876
Alınan Faiz
33 4.285.407 1.242.251
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
33 -31.207 -246.354
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
61.223.420 23.779.753
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
61.223.420 23.779.753
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
48.081.505 13.798.341
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
109.304.925 37.578.094


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
Not.6 109.589.105 48.081.505
Ticari Alacaklar
Not.10 84.713.351 57.079.859
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
22.190.416 20.984.911
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
62.522.935 36.094.948
Diğer Alacaklar
Not.11 3.116.853 2.489.521
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
2.862.905 2.155.803
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
253.948 333.718
Stoklar
Not.13 24.815.985 48.881.379
Peşin Ödenmiş Giderler
Not.15 1.326.362 361.949
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
Not.26 5.914.600 2.834.406
Diğer Dönen Varlıklar
Not.27 611.461 649.421
ARA TOPLAM
230.087.717 160.378.040
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
230.087.717 160.378.040
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
No.11 6.640 6.640
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6.640 6.640
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
Not.16 6.546.918 5.826.677
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
Not.17 88.225.125 87.775.125
Maddi Duran Varlıklar
Not.18 83.093.282 75.524.505
Kullanım Hakkı Varlıkları
Not.20 362.033 502.426
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
Not.19 4.851 5.346
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
4.851 5.346
Peşin Ödenmiş Giderler
Not.15 274.733 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
Not.36 0 6.272.433
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
178.513.582 175.913.152
TOPLAM VARLIKLAR
408.601.299 336.291.192
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
46.419 21.129.079
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
Not.8 46.419 21.129.079
Banka Kredileri
3.303 20.953.309
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
43.116 175.770
Ticari Borçlar
Not.10 14.489.085 8.494.858
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6.837.671 2.551.010
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7.651.414 5.943.848
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
Not.21 2.038.005 745.339
Diğer Borçlar
Not.11 1.940.320 1.121.353
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
175.025 258.066
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
1.765.295 863.287
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
Not.12 1.653.899 1.451.253
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
Not.36 9.199.031 3.795.110
Kısa Vadeli Karşılıklar
Not.23 2.369.031 1.882.656
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
1.459.870 951.044
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
909.161 931.612
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
Not.27 32.137 12.366
ARA TOPLAM
31.767.927 38.632.014
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
31.767.927 38.632.014
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
308.698 308.698
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
Not.8 308.698 308.698
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
308.698 308.698
Uzun Vadeli Karşılıklar
Not.25 3.088.814 2.538.204
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
3.088.814 2.538.204
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
Not.36 2.936.622 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
6.334.134 2.846.902
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
38.102.061 41.478.916
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
Not.28 227.759.482 190.657.140
Ödenmiş Sermaye
81.000.000 67.500.000
Sermaye Düzeltme Farkları
1.690.048 1.690.048
Geri Alınmış Paylar (-)
-4.523.100 -4.523.100
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
1.401.792 1.401.792
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
15.020.945 15.013.448
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
15.418.895 15.418.895
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
-397.950 -405.447
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
8.651.525 8.651.525
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
87.613.184 73.986.698
Net Dönem Karı veya Zararı
36.905.088 26.936.729
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
142.739.756 104.155.136
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
370.499.238 294.812.276
TOPLAM KAYNAKLAR
408.601.299 336.291.192


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
27 45.000.000 1.690.048 -4.523.100 946.792 -459.348 15.418.895 6.621.224 48.936.200 54.279.155 167.909.866 89.908.832 257.818.698
Transferler
27 22.500.000 0 0 0 0 0 2.030.301 29.748.854 -54.279.155 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
27 0 0 0 0 -95.033 0 0 0 17.032.188 16.937.154 10.550.832 27.487.986
Dönem Karı (Zararı)
27 0 0 0 0 0 0 0 0 17.032.188 17.032.188 10.649.270 27.681.458
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
27 0 0 0 0 -95.033 0 0 0 0 -95.033 -98.439 -193.472
Kar Payları
27 0 0 455.000 0 0 0 -5.850.000 0 -5.395.000 0 -5.395.000
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
27 0 0 0 0 0 0 0 335.663 0 335.663 0 335.663
Dönem Sonu Bakiyeler
27 45.000.000 1.690.048 -4.523.100 1.401.792 -554.381 lı Gelir (Gider)
27 0 0 0 0 7.498 0 0 0 36.905.088 36.912.585 38.584.620 75.497.205
Dönem Karı (Zararı)
27 0 0 0 0 0 0 0 0 36.905.088 36.905.088 38.559.282 75.464.370
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
27 0 0 0 0 7.498 0 0 0 0 7.498 25.337 32.835
Kar Payları
27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
27 0 0 0 0 0 0 0 189.757 0 187.757 0 187.757
Dönem Sonu Bakiyeler
27 81.000.000 1.690.048 -4.523.100 1.401.792 -397.949 15.418.895 8.651.525 87.613.184 36.905.088 227.759.482 142.739.756 370.499.238


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
Not.36 75.464.370 27.681.458 25.659.237 12.470.016
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
32.835 -193.472 -20.006 75.802
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-44.807 -241.840 -39.092 94.752
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
72.296 0 11.861 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
5.346 48.368 7.225 -18.950
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
5.346 48.368 7.225 -18.950
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
32.835 -193.472 -20.006 75.802
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
75.497.205 27.487.986 25.639.231 12.545.818
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
38.584.620 10.550.832 11.595.462 3.851.000
Ana Ortaklık Payları
36.912.585 16.937.154 14.043.769 8.694.818http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/974548


BIST'
18:059.097
Değişim :  -1,05% |  -96,54
Açılış :  9.218  
Önceki Kapanış :  9.194  
En Düşük
9.091
En Yüksek
9.227
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
VKING 37,84 53.338.791 % 10,00  
FONET 40,08 352.952.225 % 9,99  
OTTO 390,75 7.618.362 % 9,99  
TGSAS 52,75 30.216.185 % 9,99  
LMKDC 31,52 1.700.407.896 % 9,98  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 31,3374 32,1464 % 2,50  
Euro 34,0164 34,9548 % 2,69  
Sterlin 39,6603 39,8592 % 0,21  
Frank 35,4242 35,6376 % 0,16  
Riyal 8,3514 8,3933 % 0,16  
18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 23,13 23,17 % 0,66  
Platin 887,69 889,18 % 0,66  
Paladyum 958,61 964,00 % 0,66  
Brent Pet. 83,70 83,70 % 0,66  
Altın Ons 2.083,38 2.083,73 % 0,66