***BLCYT*** BİLİCİ YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

21.02.2022 18:10
***BLCYT*** BİLİCİ YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor


***BLCYT*** BİLİCİ YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
Not.29 322.271.056 123.651.857
Satışların Maliyeti
Not.29 -191.130.096 -76.509.610
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
131.140.960 47.142.247
BRÜT KAR (ZARAR)
131.140.960 47.142.247
Genel Yönetim Giderleri
Not.30 -1.730.106 -10.190.439
Pazarlama Giderleri
Not.30 -12.005.245 -949.513
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
Not.32 29.754.564 13.073.374
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
Not.32 -10.238.058 -12.145.990
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
136.922.115 36.929.679
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
Not.33 15.752.001 6.383.333
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
Not.33 -25.735 -34.310
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
Not.16 2.385.527 -518.428
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
155.033.908 42.760.274
Finansman Gelirleri
Not.34 55.460.892 10.973.319
Finansman Giderleri
Not.34 -6.290.663 -9.310.762
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
204.204.137 44.422.831
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
Not.36 -31.242.012 -3.117.912
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-16.838.109 -3.795.110
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-14.403.903 677.198
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
172.962.125 41.304.919
DÖNEM KARI (ZARARI)
172.962.125 41.304.919
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
73.157.258 14.368.190
Ana Ortaklık Payları
99.804.867 26.936.729
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç Not.37 1,33610000 0,43270000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç Not.37 1,33610000 0,43270000


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
130.386.615 41.631.137
Dönem Karı (Zararı)
172.962.125 41.304.919
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
172.962.125 41.304.919
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
16.803.367 5.035.187
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18,19 8.506.643 7.711.678
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-484.897 1.056.388
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
23,25 -281.250 956.406
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
23 6.896 -34.456
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
23 -210.543 134.438
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-4.348.598 -1.020.196
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
34 -5.360.036 -9.044.165
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
34 754.102 7.876.011
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
10 -20.507 -117.367
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
10 277.843 265.325
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-14.264.875 -5.535.124
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
17 -14.264.875 -5.535.124
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
14 -2.385.527 518.428
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
36 31.242.012 3.117.912
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-1.461.391 -813.899
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
33 -1.461.391 -813.899
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-48.582.922 -703.162
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
10 -33.105.565 4.914.708
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
11 661.704 1.986.443
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
13 -20.145.066 -615.446
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
15 -7.893.079 283.882
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10 11.509.986 -7.503.274
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
21 1.296.861 -183.290
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
11 1.807.740 -75.801
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
12 -466.799 949.941
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.248.704 -460.325
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-2.281.472 -452.668
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
32.768 -7.657
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
141.182.570 45.636.944
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
25 -1.180.473 -470.558
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
36 -9.615.482 -3.535.249
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-26.563.712 -6.765.051
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.373.885 2.195.464
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
18 2.373.885 2.195.464
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-28.487.597 -8.960.515
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
18 -28.487.597 -8.960.515
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
17 -450.000 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-15.473.348 -838.026
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
147.480 35.496.623
Kredilerden Nakit Girişleri
8 147.480 35.496.623
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-20.841.295 -31.979.341
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8 -20.841.295 -31.979.341
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8 -51.830 -55.816
Ödenen Temettüler
28 0 -4.793.894
Ödenen Faiz
34 -611.925 -1.178.445
Alınan Faiz
34 5.949.097 1.929.153
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
34 -64.875 -256.306
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
88.349.555 34.028.060
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
88.349.555 34.028.060
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
47.826.401 13.798.341
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
136.175.956 47.826.401


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
Not.6 136.387.989 48.081.505
Ticari Alacaklar
Not.10 90.185.425 57.079.859
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
30.289.172 20.984.911
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
59.896.253 36.094.948
Diğer Alacaklar
Not.11 1.827.817 2.489.521
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
1.512.828 2.155.803
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
314.989 333.718
Stoklar
Not.13 69.026.445 48.881.379
Peşin Ödenmiş Giderler
Not.15 8.255.028 361.949
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
Not.26 9.306.966 2.834.406
Diğer Dönen Varlıklar
Not.27 3.048.311 649.421
ARA TOPLAM
318.037.981 160.378.040
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
318.037.981 160.378.040
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
Not.11 6.640 6.640
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6.640 6.640
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
Not.16 8.318.116 5.826.677
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
Not.17 102.490.000 87.775.125
Maddi Duran Varlıklar
Not.18 468.900.249 75.524.505
Kullanım Hakkı Varlıkları
Not.20 352.368 502.426
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
Not.19 4.684 5.346
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
4.684 5.346
Ertelenmiş Vergi Varlığı
Not.36 0 6.272.433
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
580.072.057 175.913.152
TOPLAM VARLIKLAR
898.110.038 336.291.192
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
211.205 21.129.079
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
Not.8 211.205 21.129.079
Banka Kredileri
48.848 20.953.309
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
162.357 175.770
Ticari Borçlar
Not.10 20.004.845 8.494.858
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
1.123.890 2.551.010
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
18.880.955 5.943.848
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
Not.21 2.042.200 745.339
Diğer Borçlar
Not.11 2.929.093 1.121.353
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
432.493 258.066
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
2.496.600 863.287
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
Not.12 984.454 1.451.253
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
Not.36 16.838.109 3.795.110
Kısa Vadeli Karşılıklar
Not.23 1.791.069 1.882.656
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
852.561 951.044
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
938.508 931.612
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
Not.27 45.134 12.366
ARA TOPLAM
44.846.109 38.632.014
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
44.846.109 38.632.014
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
Not.8 216.215 308.698
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
216.215 308.698
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
216.215 308.698
Uzun Vadeli Karşılıklar
Not.25 2.355.437 2.538.204
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
2.355.437 2.538.204
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
Not.36 60.685.495 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
63.257.147 2.846.902
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
108.103.256 41.478.916
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
Not.28 496.525.783 190.657.140
Ödenmiş Sermaye
81.000.000 67.500.000
Sermaye Düzeltme Farkları
1.690.048 1.690.048
Geri Alınmış Paylar (-)
-4.523.100 -4.523.100
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
1.401.792 1.401.792
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
220.887.467 15.013.448
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
220.755.551 15.418.895
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
131.916 -405.447
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
8.651.525 8.651.525
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
87.613.184 73.986.698
Net Dönem Karı veya Zararı
99.804.867 26.936.729
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
293.480.999 104.155.136
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
790.006.782 294.812.276
TOPLAM KAYNAKLAR
898.110.038 336.291.192


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
28 45.000.000 1.690.048 -4.523.100 946.792 15.418.895 -459.348 6.621.224 48.936.200 55.095.136 168.725.847 89.908.832 258.634.679
Transferler
28 22.500.000 0 0 0 0 0 2.030.301 30.564.835 -55.095.136 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
28 0 0 0 0 0 53.900 0 0 26.936.729 26.990.629 14.246.306 41.236.935
Dönem Karı (Zararı)
28 0 0 0 0 0 0 0 0 26.936.729 26.936.729 14.368.190 41.304.919
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
28 0 0 0 0 0 53.900 0 0 0 53.900 -121.885 -67.985
Kar Payları
28 0 0 0 0 0 0 0 -5.850.000 0 -5.850.000 0 -5.850.000
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
28 0 0 0 455.000 0 0 0 0 0 455.000 0 455.000
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
28 0 0 0 0 0 0 0 335.664 0 335.664 0 335.664
Dönem Sonu Bakiyeler
28 67.500.000 1.690.048 -4.523.100 1.401.792 15.418.895 -405.447 8.651.525 73.986.698 26.936.729 190.657.140 104.155.136 294.812.276
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
27 67.500.000 1.690.048 -4.523.100 1.401.792 15.418.895 -405.447 8.651.525 73.986.698 26.936.729 190.657.140 104.155.136 294.812.276
Transferler
27 13.500.000 0 0 0 0 0 0 13.436.729 -26.936.729 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
27 0 0 0 0 205.336.656 537.364 0 0 99.804.867 305.678.888 189.325.863 495.004.751
Dönem Karı (Zararı)
27 0 0 0 0 0 0 0 0 99.804.867 99.804.867 73.157.258 172.962.125
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
27 0 0 0 0 205.336.656 537.364 0 0 0 205.874.021 116.168.605 322.042.626
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
27 0 0 0 0 0 0 0 189.756 0 189.756 0 189.756
Dönem Sonu Bakiyeler
27 81.000.000 1.690.048 -4.523.100 1.401.792 220.755.551 131.916 8.651.525 87.613.184 99.804.867 496.525.783 293.480.999 790.006.782


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
Not.37 172.962.125 41.304.919
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
322.042.626 -67.984
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
373.890.255 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
600.483 -103.029
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
105.913 15.199
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-52.554.025 19.846
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-52.554.025 19.846
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
322.042.626 -67.984
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
495.004.751 41.236.935
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
189.325.863 14.246.306
Ana Ortaklık Payları
305.678.888 26.990.629http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1003214


BIST
'
12:329.190
Değişim :  0,11% |  10,49
Açılış :  9.185  
Önceki Kapanış :  9.179  
En Düşük
9.111
En Yüksek
9.204
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler12:32
EDATA 36,30 83.800.954 % 10,00  
INVEO 49,94 279.968.525 % 10,00  
KTLEV 132,00 405.069.901 % 10,00  
YAYLA 17,27 64.379.802 % 10,00  
BRKVY 181,50 24.186.733 % 10,00  
12:32 Alış Satış %  
Dolar 31,1827 31,1867 % 0,14  
Euro 33,7110 33,7182 % -0,27  
Sterlin 39,2830 39,4800 % -0,23  
Frank 35,2527 35,4651 % -0,05  
Riyal 8,2943 8,3359 % 0,19  
12:32 Alış Satış %  
Gümüş ONS 22,28 22,31 % 0,66  
Platin 880,53 881,27 % 0,66  
Paladyum 916,83 921,08 % 0,66  
Brent Pet. 81,64 81,64 % 0,66  
Altın Ons 2.025,68 2.025,94 % 0,66