***BLCYT*** BİLİCİ YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

06.05.2022 18:10
***BLCYT*** BİLİCİ YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor


***BLCYT*** BİLİCİ YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
Not.29 168.150.499 69.913.817
Satışların Maliyeti
Not.29 -111.076.951 -42.274.655
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
57.073.548 27.639.162
BRÜT KAR (ZARAR)
57.073.548 27.639.162
Genel Yönetim Giderleri
Not.30 -4.813.963 -2.708.882
Pazarlama Giderleri
Not.30 -759.346 -456.028
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
Not.32 18.087.875 5.490.097
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
Not.32 -13.413.547 -3.559.685
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
56.174.567 26.404.664
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
Not.33 1.732.016 486.170
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
Not.16 408.425 -41.430
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
58.315.008 26.849.404
Finansman Gelirleri
Not.34 12.039.107 7.360.929
Finansman Giderleri
Not.34 -1.414.414 -1.297.721
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
68.939.701 32.912.612
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
Not.36 3.138.765 -7.444.375
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-2.492.487 -2.747.088
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
5.631.252 -4.697.287
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
72.078.466 25.468.237
DÖNEM KARI (ZARARI)
72.078.466 25.468.237
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
34.615.118 12.547.045
Ana Ortaklık Payları
37.463.348 12.921.192
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç Not.37 0,96490000 0,20760000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç Not.37 0,96490000 0,20760000


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-114.148.486 37.205.018
Dönem Karı (Zararı)
72.078.466 25.468.237
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
72.078.466 25.468.237
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
3.528.448 3.928.839
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18,19 6.068.460 1.879.401
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
4.194.767 408.089
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
23,25 1.802.151 506.028
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
23 2.342.738 -4.932
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
23 49.878 -93.007
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-1.455.573 -5.358.286
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
34 -3.288.088 -6.451.581
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
34 1.869.060 878.281
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
10 1.800.705 143.504
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
10 -1.837.250 71.510
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
14 -408.425 41.430
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
36 -3.138.765 7.444.375
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-1.732.016 -486.170
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
33 -1.732.016 -486.170
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-182.092.008 8.892.019
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-85.465.096 0
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
10 -85.931.313 -4.146.067
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
11 -3.109.593 65.100
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
13 -2.992.353 11.993.919
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
15 -12.944.240 -2.999.514
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10 4.624.190 -2.996.830
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
21 1.900.304 710.174
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
11 454.118 857.767
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
12 -554.413 572.926
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.926.388 4.834.544
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
1.967.354 4.823.718
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-40.966 10.826
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-106.485.094 38.289.095
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
25 -215.344 -164.673
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
36 -7.448.048 -919.404
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-14.044.923 132.576
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
18 1.732.016 1.197.381
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
18 -15.776.939 -1.064.805
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
21.304.180 472.291
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
20.000.000 0
Kredilerden Nakit Girişleri
8 20.000.000 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-48.848 -2.532
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8 -48.848 -2.532
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8 -66.000 -15.085
Ödenen Faiz
34 -1.869.060 -412.559
Alınan Faiz
34 3.288.088 909.348
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
34 0 -6.881
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-106.889.229 37.809.885
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-106.889.229 37.809.885
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
136.175.956 48.081.505
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
29.286.727 85.891.390


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
Not.6 29.290.158 136.387.989
Finansal Yatırımlar
Not.7 85.465.096 0
Ticari Alacaklar
Not.10 175.856.264 90.185.425
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
64.507.010 30.289.172
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
111.349.254 59.896.253
Diğer Alacaklar
Not.11 4.937.411 1.827.817
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
2.718.452 1.512.828
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
2.218.959 314.989
Stoklar
Not.13 72.018.799 69.026.445
Peşin Ödenmiş Giderler
Not.15 21.199.268 8.255.028
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
Not.26 83.095 9.306.966
Diğer Dönen Varlıklar
Not.27 1.398.721 3.048.311
ARA TOPLAM
390.248.812 318.037.981
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
390.248.812 318.037.981
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
Not.11 6.640 6.640
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6.640 6.640
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
Not.16 8.439.587 8.318.116
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
Not.17 102.490.000 102.490.000
Maddi Duran Varlıklar
Not.18 478.675.014 468.900.249
Kullanım Hakkı Varlıkları
Not.20 286.368 352.368
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
Not.19 4.396 4.684
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
4.396 4.684
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
589.902.005 580.072.057
TOPLAM VARLIKLAR
980.150.817 898.110.038
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
20.335.207 211.205
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
Not.8 20.335.207 211.205
Banka Kredileri
20.000.000 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
312.572 162.357
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
22.635 48.848
Ticari Borçlar
Not.10 24.527.007 20.004.845
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
966.837 1.123.890
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
23.560.170 18.880.955
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
Not.21 3.942.504 2.042.200
Diğer Borçlar
Not.11 3.383.211 2.929.093
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
345.649 432.493
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
3.037.562 2.496.600
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
Not.12 430.041 984.454
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
Not.36 2.492.487 16.838.109
Kısa Vadeli Karşılıklar
Not.23 4.580.941 1.791.069
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
1.211.627 852.561
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
3.369.314 938.508
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
Not27 70.167 45.134
ARA TOPLAM
59.761.565 44.846.109
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
59.761.565 44.846.109
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 216.215
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
Not.8 0 216.215
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
0 216.215
Uzun Vadeli Karşılıklar
Not.25 3.798.522 2.355.437
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
3.798.522 2.355.437
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
Not.36 54.973.669 60.685.495
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
58.772.191 63.257.147
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
118.533.756 108.103.256
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
Not.28 533.559.424 496.525.783
Ödenmiş Sermaye
81.000.000 81.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
1.690.048 1.690.048
Geri Alınmış Paylar (-)
-4.523.100 -4.523.100
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
1.401.792 1.401.792
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
220.457.760 220.887.467
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
220.755.551 220.755.551
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
-297.791 131.916
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
11.875.574 8.651.525
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
184.194.002 87.613.184
Net Dönem Karı veya Zararı
37.463.348 99.804.867
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
328.057.637 293.480.999
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
861.617.061 790.006.782
TOPLAM KAYNAKLAR
980.150.817 898.110.038


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
28 67.500.000 1.690.048 -4.523.100 1.401.792 15.418.895 -405.447 8.651.525 73.986.698 26.936.729 190.657.140 104.155.136 294.812.276
Transferler
28 0 0 0 0 0 0 0 26.936.729 -26.936.729 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
28 0 0 0 0 0 115.655 0 0 12.921.192 13.036.848 12.371.407 25.408.255
Dönem Karı (Zararı)
28 0 0 0 0 0 0 0 0 12.921.192 12.921.192 12.547.045 25.468.237
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
28 0 0 0 0 0 115.655 0 0 0 115.655 -175.637 -59.982
Kar Payları
28 0 0 0 455.000 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
28 67.500.000 1.690.048 -4.523.100 1.401.792 15.418.895 -289.791 8.651.525 100.923.428 12.921.192 203.693.989 116.526.544 320.220.533
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
28 81.000.000 1.690.048 -4.523.100 1.401.792 220.755.551 131.916 8.651.525 87.613.184 99.804.867 496.525.783 293.480.999 790.006.782
Transferler
28 0 0 0 0 0 0 3.224.049 96.580.818 -99.804.867 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
28 0 0 0 0 0 -429.708 0 0 37.463.348 37.033.640 34.576.638 71.610.278
Dönem Karı (Zararı)
28 0 0 0 0 0 0 0 0 37.463.348 37.463.348 34.615.118 72.078.466
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
28 0 0 0 0 0 -429.708 0 0 0 -429.708 -38.482 -468.190
Dönem Sonu Bakiyeler
28 81.000.000 1.690.048 -4.523.100 1.401.792 220.755.551 -297.791 11.875.574 184.194.002 37.463.347 533.559.424 328.057.637 861.617.061


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
Not.37 72.078.466 25.468.237
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-468.188 -59.982
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-307.450 -172.357
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
-286.954 82.004
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
126.216 30.371
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
126.216 30.371
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-468.188 -59.982
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
71.610.278 25.408.255
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
37.033.640 12.371.407
Ana Ortaklık Payları
34.576.638 13.036.848http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1027329


BIST
'
18:059.179
Değişim :  -1,66% |  -154,65
Açılış :  9.351  
Önceki Kapanış :  9.334  
En Düşük
9.179
En Yüksek
9.351
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
ISATR 1.426.550,00 1.426.550 % 11.999,80  
ISBTR 588.445,00 2.942.225 % 669,89  
KERVN 1,98 5.747.850 % 10,00  
EDATA 33,00 246.215.622 % 10,00  
PATEK 99,55 1.060.567.572 % 10,00  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 31,1429 31,1560 % 0,04  
Euro 33,7921 33,8118 % 0,01  
Sterlin 39,3757 39,5732 % 0,00  
Frank 35,2908 35,5034 % 0,06  
Riyal 8,2813 8,3229 % 0,03  
18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 22,44 22,48 % 0,66  
Platin 891,57 893,27 % 0,66  
Paladyum 936,26 941,18 % 0,66  
Brent Pet. 82,35 82,35 % 0,66  
Altın Ons 2.032,40 2.032,62 % 0,66