***BLCYT*** BİLİCİ YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

08.08.2022 18:10
***BLCYT*** BİLİCİ YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor


***BLCYT*** BİLİCİ YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
23 312.187.357 146.237.496 144.036.858 76.323.679
Satışların Maliyeti
23 -205.403.712 -88.592.159 -1.215.236 -890.715 -455.890 -434.687
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
26 41.567.188 9.580.276 23.479.313 4.090.179
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
26 -15.563.234 -6.560.647 -2.149.687 -3.000.962
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
121.736.592 53.503.268 65.562.025 27.098.604
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
27 1.644.023 864.289 -87.993 378.119
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
27 -7.147 -25.735 -7.147 -25.735
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
1.414.691 49.972 1.006.266 91.402
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
124.788.159 54.391.794 66.473.151 27.542.390
Finansman Gelirleri
28 34.317.126 12.357.969 22.278.019 4.997.040
Finansman Giderleri
28 -3.014.043 -2.531.577 -1.599.629 -1.233.856
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
156.091.242 64.218.186 87.151.541 31.305.574
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-6.205.132 -14.413.053 -9.343.897 -6.968.678
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
29 -5.682.177 -5.691.001 -3.189.690 -2.943.913
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
29 -522.955 -8.722.052 -6.154.207 -4.024.765
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
149.886.110 49.805.133 77.807.644 24.336.896
DÖNEM KARI (ZARARI)
149.886.110 49.805.133 77.807.644 24.336.896
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
67.240.847 27.176.977 32.625.729 14.629.932
Ana Ortaklık Payları
82.645.263 22.628.156 45.181.915 9.706.964
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 30 2,00650000 0,66670000 1,04160000 0,32580000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
7.881.292 69.920.659
Dönem Karı (Zararı)
149.886.110 49.805.133
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
7.389.364 16.447.902
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14,15 16.623.204 3.890.030
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
621.172 1.168.662
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17 628.716 1.290.477
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
18 -7.544 19.466
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
0 -141.281
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-13.008.577 -2.135.315
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-15.670.361 -4.498.724
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
1.759.239 1.925.074
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
2.590.577 137.742
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
-1.688.032 300.593
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-1.414.691 -49.972
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
29 6.205.132 14.413.053
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-1.636.876 -838.556
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-1.636.876 -838.556
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-138.541.554 7.543.062
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7 -97.199.509 -11.224.410
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
8 -3.273.566 -167.019
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
10 -41.252.116 21.019.040
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
11 -4.774.858 -6.069.136
Ticari BorçlardakVarlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.825.030 1.765.882
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.825.030 1.765.882
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-29.260.049 -2.963.669
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14 -29.260.049 -2.963.669
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13 0 -450.000
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
37.247.531 -19.023.593
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
40.000.000 10.077
Kredilerden Nakit Girişleri
6 40.000.000 10.077
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.591.590 -20.734.050
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.591.590 -20.734.050
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-132.001 -28.782
Ödenen Temettüler
-14.940.000 0
Ödenen Faiz
-1.759.239 -588.877
Alınan Faiz
15.670.361 2.335.664
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 -17.625
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
18.693.804 49.249.279
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
18.693.804 49.249.279
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
135.310.352 48.081.505
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
154.004.156 97.330.784


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 154.092.672 135.522.384
Ticari Alacaklar
184.475.384 88.389.821
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
7 77.865.938 30.448.614
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 106.609.446 57.941.207
Diğer Alacaklar
5.101.389 1.827.822
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
8 934.359 1.512.828
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
314.994
Stoklar
10 109.007.791 67.755.675
Peşin Ödenmiş Giderler
13.127.385 8.352.527
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11 13.127.385 8.352.527
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
20 0 8.659.328
Diğer Dönen Varlıklar
21 2.484.340 3.060.117
ARA TOPLAM
468.288.961 313.567.674
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
468.288.961 313.567.674
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
6.640 6.640
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 6.640 6.640
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
12 9.564.874 8.318.116
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
13 102.490.000 102.490.000
Maddi Duran Varlıklar
14 482.975.359 472.373.450
Kullanım Hakkı Varlıkları
16 220.367 352.368
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
9.321 7.306
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
15 9.321 7.306
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
595.266.561 583.547.880
TOPLAM VARLIKLAR
1.063.555.522 897.115.554
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
38.757.768 211.205
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
38.757.768 211.205
Banka Kredileri
6 38.435.379 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6 246.572 162.357
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
6 75.817 48.848
Ticari Borçlar
19.927.158 17.286.393
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
7 6.814 1.123.890
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 19.920.344 16.162.503
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
17 3.658.110 2.042.200
Diğer Borçlar
8.423.013 5.599.180
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
8 158 432.492
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 8.422.855 5.166.688
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
361.322 1.894.289
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9 361.322 1.894.289
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
29 3.074.703 16.190.470
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.985.520 2.246.351
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
18 599.275 852.562
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
18 1.386.245 1.393.789
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
21 65.203 45.132
ARA TOPLAM
76.252.797 45.515.220
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
76.252.797 45.515.220
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 216.215
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 216.215
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6 0 216.215
Uzun Vadeli Karşılıklar
5.262.065 4.380.062
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
19 5.262.065 4.380.062
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
29 68.511.667 68.048.869
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
73.773.732 72.645.146
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
150.026.529 118.160.366
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
542.797.302 482.184.633
Ödenmiş Sermaye
22 81.000.000 81.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
22 1.690.048 1.690.048
Geri Alınmış Paylar (-)
-4.523.100 -4.523.100
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
219.623.799 219.698.016
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
219.623.799 219.698.016
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
219.750.351 219.750.351
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-126.552 -52.335
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
22 9.828.622 8.638.802
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
22 152.532.670 73.804.717
Net Dönem Karı veya Zararı
82.645.263 101.876.150
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
370.731.691 296.770.555
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
913.528.993 778.955.188
TOPLAM KAYNAKLAR
1.063.555.522 897.115.554


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
67.500.000 1.690.048 -4.523.100 1.401.792 15.418.895 -405.447 8.651.525 73.986.698 26.936.729 190.657.140 104.155.136 294.812.276
Diğer Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 189.756 0 189.756 0 189.756
Transferler
13.500.000 0 0 0 0 0 0 13.436.729 -26.936.729 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 -2.469 0 0 22.628.156 22.625.686 27.232.290 49.857.976
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0 0 22.628.156 22.628.156 27.176.977 49.805.133
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 -2.469 0 0 0 -2.469 55.312 52.843
Dönem Sonu Bakiyeler
81.000.000 1.690.048 -4.523.100 1.401.792 15.418.895 -407.915 8.651.525 87.613.184 22.628.156 213.472.585 131.387.426 344.860.011
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
81.000.000 1.690.048 -4.523.100 0 219.750.351 -52.335 8.638.802 73.804.717 101.876.150 482.184.633 296.770.555 778.955.188
Transferler
0 0 0 0 0 0 1.189.819 93.667.953 -101.876.150 -7.018.378 7.018.378 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 -74.218 0 0 82.645.263 82.571.046 66.942.758 149.513.804
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0 0 82.645.263 82.645.263 67.240.847 149.886.110
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 -74.218 0 0 0 -74.218 -298.089 -372.307
Kar Payları
0 0 0 0 0 0 0 -14.940.000 0 -14.940.000 0 -14.940.000
Dönem Sonu Bakiyeler
81.000.000 1.690.048 -4.523.100 0 219.750.351 -126.552 9.828.622 152.532.670 82.645.263 542.797.302 370.731.691 913.528.993


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
149.886.110 49.805.133 77.807.644 24.336.896
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-372.306 52.843 95.882 112.825
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-600.396 -5.715 -292.946 166.642
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
167.934 60.437 454.888 -21.567
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
60.156 -1.879 -66.060 -32.250
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0'
18:059.179
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  9.351  
Önceki Kapanış :  9.179  
En Düşük
9.179
En Yüksek
9.351
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
ISATR 1.426.550,00 1.426.550 % 11.999,80  
ISBTR 588.445,00 2.942.225 % 669,89  
KERVN 1,98 5.747.850 % 10,00  
EDATA 33,00 246.215.622 % 10,00  
PATEK 99,55 1.060.567.572 % 10,00  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 31,1497 31,1580 % 0,05  
Euro 33,7476 33,7850 % -0,07  
Sterlin 39,3541 39,5515 % -0,05  
Frank 35,2684 35,4809 % -0,01  
Riyal 8,2822 8,3238 % 0,04  
18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 22,45 22,47 % 0,66  
Platin 888,53 890,31 % 0,66  
Paladyum 931,42 937,15 % 0,66  
Brent Pet. 82,28 82,28 % 0,66  
Altın Ons 2.031,22 2.031,52 % 0,66