***BLCYT*** BİLİCİ YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

01.11.2022 18:10
***BLCYT*** BİLİCİ YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor


***BLCYT*** BİLİCİ YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
24 527.070.136 222.736.250 214.882.779 76.498.754
Satışların Maliyeti
24 -366.191.529 -137.262.406 -160.787.817 -48.670.247
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
160.878.607 85.473.844 54.094.962 27.828.507
BRÜT KAR (ZARAR)
160.878.607 85.473.844 54.094.962 27.828.507
Genel Yönetim Giderleri
25 -15.011.702 -8.817.505 -5.175.931 -2.546.522
Pazarlama Giderleri
25 -1.658.306 -1.334.086 -443.070 -443.371
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
27 62.200.562 11.309.825 20.633.374 1.729.549
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
27 -24.997.272 -7.034.009 -9.434.038 -473.362
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
181.411.889 79.598.069 59.675.297 26.094.801
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
28 2.950.235 1.367.126 1.306.212 502.837
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
28 -7.147 -25.735 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
2.164.015 647.944 749.324 597.972
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
186.518.992 81.587.404 61.730.833 27.195.610
Finansman Gelirleri
29 61.637.881 17.774.250 27.320.755 5.416.281
Finansman Giderleri
29 -5.273.128 -5.483.852 -2.259.085 -2.952.275
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
242.883.745 93.877.802 86.792.503 29.659.616
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-6.036.869 -18.413.432 168.263 -4.000.379
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
30 -6.354.332 -9.199.031 -672.155 -3.508.030
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
30 317.463 -9.214.401 840.418 -492.349
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
236.846.876 75.464.370 86.960.766 25.659.237
DÖNEM KARI (ZARARI)
236.846.876 75.464.370 86.960.766 25.659.237
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
89.708.498 38.559.282 22.467.651 11.382.303
Ana Ortaklık Payları
147.138.378 36.905.088 64.493.115 14.276.934
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazaç 31 2,84580000 1,01020000 1,16410000 0,34350000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-13.714.493 90.813.910
Dönem Karı (Zararı)
236.846.876 75.464.370
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
236.846.876 75.464.370
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
2.610.171 18.402.575
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
15,16 25.599.030 5.940.943
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
214.014 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
3.694.320 749.392
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
18 2.578.197 771.843
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
19 1.116.123 -22.451
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-27.826.959 -4.711.856
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-29.927.132 -10.181.312
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
3.798.474 4.851.503
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
905.732 -64.663
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
-2.604.033 682.616
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-2.164.015 -647.944
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
30 6.036.869 18.413.432
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-2.943.088 -1.341.392
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-2.943.088 -1.341.392
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-238.631.984 3.584.066
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-77.857.892 0
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
8 -140.908.723 -27.633.492
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
9 -1.803.112 -627.332
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
11 -41.426.505 24.065.394
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
12 -4.618.645 -1.239.146
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8 26.842.360 5.994.227
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
18 2.233.175 1.292.666
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
9 1.203.020 818.967
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
10 -956.484 202.646
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.339.178 710.136
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-1.339.178 710.136
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
825.063 97.451.011
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
20 -1.004.339 -1.036.348
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-13.535.217 -5.600.753
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-50.972.357 -12.525.557
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
4.131.242 1.929.794
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
4.131.242 1.929.794
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-55.103.599 -14.005.351
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
15 -55.103.599 -14.005.351
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14 0 -450.000
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
126.661.913 -17.064.933
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
85.728.144 0
Geri Alınan Payların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
85.728.144 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
40.000.000 72.880
Kredilerden Nakit Girişleri
7 40.000.000 72.880
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-10.056.890 -20.812.241
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-10.056.890 -20.812.241
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-198.001 -41.045
Ödenen Temettüler
-14.940.000 0
Ödenen Faiz
-3.798.474 -601.141
Alınan Faiz
29.927.134 4.285.407
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 31.207
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
61.975.063 61.223.420
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
61.975.063 61.223.420
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
135.310.351 48.081.505
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
197.285.414 109.304.925


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 201.591.534 135.522.384
Finansal Yatırımlar
6 77.857.892 0
Ticari Alacaklar
230.118.360 88.389.821
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
8 166.257.748 30.448.614
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 63.860.612 57.941.207
Diğer Alacaklar
3.630.935 1.827.822
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
9 822.541 1.512.828
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 2.808.394 314.994
Stoklar
11 109.032.202 67.755.675
Peşin Ödenmiş Giderler
12.971.172 8.352.527
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12 12.971.172 8.352.527
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
21 0 8.659.328
Diğer Dönen Varlıklar
22 3.836.305 3.060.117
ARA TOPLAM
639.038.400 313.567.674
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
639.038.400 313.567.674
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
6.640 6.640
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 6.640 6.640
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
13 10.375.235 8.318.116
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
14 102.490.000 102.490.000
Maddi Duran Varlıklar
15 497.747.003 472.373.450
Kullanım Hakkı Varlıkları
17 154.367 352.368
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
95.999 7.306
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
16 95.999 7.306
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
610.869.244 583.547.880
TOPLAM VARLIKLAR
1.249.907.644 897.115.554
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
30.286.310 211.205
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
30.286.310 211.205
Banka Kredileri
7 30.000.000 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7 180.572 162.357
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 105.738 48.848
Ticari Borçlar
43.798.566 17.286.393
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
8 0 1.123.890
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 43.798.566 16.162.503
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
18 4.275.375 2.042.200
Diğer Borçlar
6.802.200 5.599.180
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
9 289.770 432.492
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 6.512.430 5.166.688
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
937.805 1.894.289
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 937.805 1.894.289
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
30 350.257 16.190.470
Kısa Vadeli Karşılıklar
3.523.977 2.246.351
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
19 1.014.065 852.562
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
19 2.509.912 1.393.789
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
22 64.878 45.132
ARA TOPLAM
90.039.368 45.515.220
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
90.039.368 45.515.220
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 216.215
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 216.215
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7 0 216.215
Uzun Vadeli Karşılıklar
6.796.756 4.380.062
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
20 6.796.756 4.380.062
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
30 67.443.389 68.048.869
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
74.240.145 72.645.146
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
164.279.513 118.160.366
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
692.895.636 482.184.633
Ödenmiş Sermaye
23 100.000.000 81.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
23 1.690.048 1.690.048
Geri Alınmış Paylar (-)
0 -4.523.100
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
81.207.195 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
219.498.723 219.698.016
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
219.498.723 219.698.016
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
219.750.351 219.750.351
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-251.628 -52.335
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
23 9.828.622 8.638.802
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
23 133.532.670 73.804.717
Net Dönem Karı veya Zararı
147.138.378 101.876.150
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
392.732.495 296.770.555
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.085.628.131 778.955.188
TOPLAM KAYNAKLAR
1.249.907.644 897.115.554


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
67.500.000 1.690.048 -4.523.100 1.401.792 15.418.895 -405.447 8.651.525 73.986.698 26.936.729 190.657.140 104.155.136 294.812.276
Diğer Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 189.757 0 189.757 0 189.757
Transferler
13.500.000 0 0 0 0 0 0 13.436.729 -26.936.729 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 7.498 0 0 36.905.088 36.912.585 38.584.620 75.497.205
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0 0 36.905.088 36.905.088 38.559.282 75.464.370
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 7.498 0 0 0 7.498 25.337 32.835
Dönem Sonu Bakiyeler
81.000.000 1.690.048 -4.523.100 1.401.792 15.418.895 -397.949 8.651.525 87.613.184 36.905.088 227.759.482 142.739.756 370.499.238
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
81.000.000 1.690.048 -4.523.100 0 219.750.351 -52.335 8.638.802 73.804.717 101.876.150 482.184.633 296.770.555 778.955.188
Transferler
0 0 0 0 0 0 1.189.820 93.667.953 -101.876.150 -7.018.377 7.018.377 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 -199.293 0 0 147.138.378 146.939.085 88.943.563 235.882.648
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0 0 147.138.378 147.138.378 89.708.498 236.846.876
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 -199.293 0 0 0 -199.293 -764.935 -964.228
Sermaye Arttırımı
19.000.000 0 0 0 0 0 0 -19.000.000 0 0 0 0
Kar Payları
0 0 0 0 0 0 0 -14.940.000 0 -14.940.000 0 -14.940.000
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 4.523.100 81.207.195 0 0 0 0 0 85.730.295 0 85.730.295
Dönem Sonu Bakiyeler
100.000.000 1.690.048 0 81.207.195 219.750.351 -251.628 9.828.622 133.532.670 147.138.378 692.895.636 392.732.495 1.085.628.131


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
236.846.876 75.464.370 86.960.766 25.659.237
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-964.228 32.835 -591.923 -20.006
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.359.141 -44.807 -758.745 -39.092
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
106.897 72.296 -61.037 11.861
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
288.016 5.346 227.859 7.225
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-964.228 32.835 -591.923 -20.006
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
235.882.648 75.497.205 86.368.843 25.639.231
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
146.939.085 38.584.620 64.368.038 11.595.462
Ana Ortaklık Payları
88.943.563 36.912.585 22.000.805 14.043.769http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1075971


BIST
'
18:059.194
Değişim :  1,45% |  131,33
Açılış :  9.100  
Önceki Kapanış :  9.062  
En Düşük
9.089
En Yüksek
9.215
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
KONYA 9.902,50 579.034.670 % 10,00  
SNKRN 49,50 11.661.933 % 10,00  
SELVA 15,29 89.201.807 % 10,00  
BRLSM 31,68 423.246.893 % 10,00  
ISYAT 12,10 59.855.620 % 10,00  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 31,2409 31,2827 % 0,16  
Euro 33,7874 33,8933 % 0,08  
Sterlin 39,3092 39,5063 % -0,00  
Frank 35,1639 35,3757 % -0,04  
Riyal 8,3028 8,3445 % -0,00  
18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 22,66 22,72 % 0,66  
Platin 877,50 883,00 % 0,66  
Paladyum 946,67 947,94 % 0,66  
Brent Pet. 81,98 81,98 % 0,66  
Altın Ons 2.043,84 2.044,83 % 0,66