***BLCYT*** BİLİCİ YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

14.02.2017 18:10
***BLCYT*** BİLİCİ YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor


***BLCYT*** BİLİCİ YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 31.12.2015
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
Not.28 81.757.104 86.684.085
Satışların Maliyeti
Not.28 -61.501.747 -65.293.930
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
20.255.357 21.390.155
BRÜT KAR (ZARAR)
20.255.357 21.390.155
Genel Yönetim Giderleri
Not.29 -6.237.095 -4.942.303
Pazarlama Giderleri
Not.29 -386.244 -452.738
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
Not.31 12.584.473 10.871.666
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
Not.31 -5.727.429 -4.591.828
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
20.489.062 22.274.952
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
Not.32 399.871 13.557.997
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
Not.32 -780.641 -3.096
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
-1.420.128 -3.374.339
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
18.688.164 32.455.514
Finansman Gelirleri
Not.33 6.006.457 5.763.333
Finansman Giderleri
Not.33 -20.386.070 -15.825.125
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
4.308.551 22.393.722
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
10.898.930 -710.312
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-119.470 -651.696
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
Not.35 11.018.400 -58.616
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
15.207.481 21.683.410
DÖNEM KARI (ZARARI)
15.207.481 21.683.410
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
11.735.125 7.374.427
Ana Ortaklık Payları
3.472.356 14.308.983
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) Not.36 0,34960000 0,48190000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) Not.36 0,34960000 0,48190000


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2015 - 31.12.2015
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
27 45.000.000 1.690.048 0 176.792 15.418.895 -113.464 1.687.172 4.694.830 9.567.918 78.122.191 25.086.307 103.208.498
Transferler
27 0 0 0 0 0 0 1.292.312 8.275.606 -9.567.918 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
27 0 0 0 0 0 -26.705 0 0 14.308.983 14.282.278 7.412.996 21.695.274
Dönem Karı (Zararı)
27 0 0 0 0 0 0 0 0 14.308.983 14.308.983 7.374.428 21.683.411
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
27 0 0 0 0 0 -26.705 0 0 0 -26.705 38.568 11.863
Kar Payları
27 0 0 0 0 0 0 0 -5.365.910 0 -5.365.907 0 -5.365.907
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
27 45.000.000 1.690.048 0 176.792 15.418.895 -140.169 2.979.484 7.604.526 14.308.983 87.038.559 32.499.303 119.537.862
Cari Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
27 45.000.000 1.690.048 0 176.792 15.418.895 -140.169 2.979.484 7.604.526 14.308.983 87.038.559 32.499.303 119.537.862
Transferler
27 0 0 0 0 0 0 1.212.680 13.096.303 -14.308.983 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
27 0 0 0 0 0 -178.575 0 0 3.472.356 3.293.780 11.645.811 14.939.591
Dönem Karı (Zararı)
27 0 0 0 0 0 0 0 0 3.472.356 3.472.356 11.735.126 15.207.482
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
27 0 0 0 0 0 -178.575 0 0 0 -178.575 -89.315 -267.890
Kar Payları
27 0 0 0 0 0 0 0 -1.648.250 0 -1.648.250 0 -1.648.250
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
27 0 0 -1.707.673 0 0 0 0 0 0 -1.707.673 0 -1.707.673
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
27 0 0 0 0 0 0 0 236.807 0 236.807 0 236.807
Dönem Sonu Bakiyeler
27 45.000.000 1.690.048 -1.707.673 176.792 15.418.895 318.744 4.192.163 19.289.386 3.472.356 87.213.223 44.145.115 131.358.338


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 31.12.2015
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
9.089.360 17.341.928
Dönem Karı (Zararı)
4.308.551 22.393.722
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
4.308.551 22.393.722
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
8.732.182 -2.390.395
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
Not:18,19 4.463.514 4.108.891
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
262.266 597.399
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
Not:10 -94.810 234.972
Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
Not:10 373.157 356.591
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
Not:8 0 0
Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
Not:10 -16.081 5.836
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.813.289 1.146.618
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
Not:24 850.228 571.961
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
Not:22 860.444 573.981
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
Not:22 102.617 676
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-2.656 1.937.259
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
Not:33 0 -147.811
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
Not:33 0 2.091.069
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
Not:6 -2.656 -5.999
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
775.641 -13.167.113
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
Not:32 775.641 -13.167.113
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
Not:14 1.420.128 3.374.339
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
Not:32 0 -387.788
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-8.846.038 -1.436.745
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
Not:26 -295.742 -4.464.621
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
Not:10 -4.383.998 -953.188
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
Not:11 -245.687 480.169
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
Not:13 -8.377.074 -86.087
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
Not:15 -33.262 2.983.426
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
Not:10 19.297 -1.112.731
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış (Azalış)
Not:22 -1.215.032 1.887.269
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
Not:20 236.333 174.600
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
Not:11 5.521.184 -800.340
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
Not:12 -335.087 380.603
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
263.030 74.155
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
4.194.695 18.566.582
Ödenen Faiz
5.778.471 -62.294
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
Not:24 -370.915 -391.625
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
Not:35 -512.891 -770.735
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-20.926.450 -25.340.252
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Not:18,19 876.015 770.685
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
Not:18,19 -20.821.824 -11.368.947
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
Not:17 -980.641 -11.090.387
Ödenen Faiz
Not:32 0 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
Not:7 0 -3.651.603
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
5.040.645 14.007.786
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
-1.707.673 0
Ortak Kontrole Tabi İşletmelerin Birleşme Etkisinden Kaynaklanan Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
Not:8 78.476.479 43.392.951
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Not:8 -64.301.440 -22.138.293
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Not:8 0 0
Ödenen Temettüler
-1.648.250 -5.365.907
Ödenen Faiz
Not:8 -5.778.471 -2.028.775
Alınan Faiz
0 147.810
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-6.796.445 6.009.462
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-6.796.445 6.009.462
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
Not:6 8.097.704 2.082.243
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
Not:6 1.301.259 8.091.705


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 31.12.2015
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
Not.36 15.207.481 21.683.410
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-267.889 -26.705
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-334.861 -33.381
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
66.972 6.676
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
66.972 6.676
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
0 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-267.889 -26.705
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
14.939.592 21.656.705
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
11.645.812 7.374.428
Ana Ortaklık Payları
3.293.780 14.282.277


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2016 Önceki Dönem 31.12.2015
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
Not.6 1.303.915 8.097.704
Ticari Alacaklar
Not.10 40.266.456 36.160.806
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
16.704.674 19.359.717
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
23.561.782 16.801.089
Diğer Alacaklar
Not.11 635.589 368.677
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
429.793 230.003
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
205.796 138.674
Stoklar
Not.13 23.046.034 14.668.960
Peşin Ödenmiş Giderler
Not.15 659.917 626.653
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
Not.25 522.239 192.209
Diğer Dönen Varlıklar
Not.26 4.034.681 5.200.867
ARA TOPLAM
70.468.831 65.315.876
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
70.468.831 65.315.876
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
Not.11 7.191 28.416
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7.191 28.416
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
Not.16 72.167 277.264
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
Not.17 65.552.500 65.347.500
Maddi Duran Varlıklar
Not.18 78.193.303 61.942.977
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
Not.19 11.250 14.404
Şerefiye
0 0
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11.250 14.404
Ertelenmiş Vergi Varlığı
Not.35 10.010.825 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
153.847.236 127.610.561
TOPLAM VARLIKLAR
224.316.067 192.926.437
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
Not.8 10.054.612 15.909.488
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
12.599.831 10.690.252
Ticari Borçlar
Not.10 3.637.367 3.634.152
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
91.773 82.169
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
3.545.594 3.551.983
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
Not.20 805.061 568.728
Diğer Borçlar
Not.11 6.980.497 1.459.313
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
5.572.152 30.149
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
1.408.345 1.429.164
Ertelenmiş Gelirler
Not.12 190.515 525.602
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
Not.35 119.470 497.891
Kısa Vadeli Karşılıklar
Not.22 1.188.080 1.110.237
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
285.028 182.411
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
903.052 927.826
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
Not26 380.569 676.311
ARA TOPLAM
35.956.002 35.071.974
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
35.956.002 35.071.974
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
Not.8 52.088.343 34.022.897
Uzun Vadeli Karşılıklar
Not.22 4.913.384 3.219.040
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
Not.24 1.390.954 911.641
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
3.522.430 2.307.399
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
Not.35 0 1.074.664
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
57.001.727 38.316.601
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
92.957.729 73.388.575
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
Not.27 87.213.223 87.038.559
Ödenmiş Sermaye
45.000.000 45.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
1.690.048 1.690.048
Geri Alınmış Paylar (-)
-1.707.673 0
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
176.792 176.792
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
15.100.151 15.278.726
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
15.418.895 15.418.895
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
-318.744 -140.169
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
4.192.163 2.979.484
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
19.289.386 7.604.526
Net Dönem Karı veya Zararı
3.472.356 14.308.983
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
44.145.115 32.499.303
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
131.358.338 119.537.862
TOPLAM KAYNAKLAR
224.316.067 192.926.437http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/586573


BIST
'
18:059.097
Değişim :  -1,05% |  -96,54
Açılış :  9.218  
Önceki Kapanış :  9.194  
En Düşük
9.091
En Yüksek
9.227
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
VKING 37,84 53.338.791 % 10,00  
FONET 40,08 352.952.225 % 9,99  
OTTO 390,75 7.618.362 % 9,99  
TGSAS 52,75 30.216.185 % 9,99  
LMKDC 31,52 1.700.407.896 % 9,98  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 31,3635 31,3757 % 0,46  
Euro 34,0210 34,0458 % 0,53  
Sterlin 39,5937 39,7923 % 0,72  
Frank 35,3816 35,5948 % 0,58  
Riyal 8,3421 8,3839 % 0,47  
18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 23,14 23,17 % 0,66  
Platin 887,15 888,04 % 0,66  
Paladyum 952,90 959,01 % 0,66  
Brent Pet. 83,43 83,43 % 0,66  
Altın Ons 2.083,22 2.083,53 % 0,66