***BLCYT*** BİLİCİ YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

03.05.2017 18:11
***BLCYT*** BİLİCİ YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor


***BLCYT*** BİLİCİ YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
28 32.965.618 21.601.865
Satışların Maliyeti
28 -22.336.760 -16.133.332
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
10.628.858 5.468.533
BRÜT KAR (ZARAR)
10.628.858 5.468.533
Genel Yönetim Giderleri
29 -1.651.976 -1.753.893
Pazarlama Giderleri
29 -139.354 -118.019
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
31 4.143.974 3.080.989
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
31 -3.304.704 -2.314.827
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
9.676.798 4.362.783
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
32 755.603 328.636
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
16 -333.403 -430.923
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
10.098.998 4.260.496
Finansman Gelirleri
33 7.290.304 1.743.893
Finansman Giderleri
33 -10.489.973 -2.055.622
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
6.899.329 3.948.767
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-1.246.494 4.618.130
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-946.286 -292.079
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
35 -300.208 4.910.209
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
5.652.835 8.566.897
DÖNEM KARI (ZARARI)
5.652.835 8.566.897
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
1.753.923 5.670.525
Ana Ortaklık Payları
3.898.912 2.896.372
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 36 0,13130000 0,19040000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

)Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar 36 0,13130000 0,19040000


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
27 45.000.000 1.690.048 0 176.792 -140.169 15.418.895 2.979.484 7.604.526 14.308.983 87.038.559 32.499.303 119.537.862
Transferler
27 0 0 0 0 0 0 584.217 13.724.766 -14.308.983 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
27 0 0 0 0 -94.681 0 0 0 2.896.372 2.799.691 5.691.148 8.490.839
Dönem Karı (Zararı)
27 0 0 0 0 0 0 0 0 2.896.372 2.896.372 5.670.525 8.566.897
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
27 0 0 0 0 -96.681 0 0 0 0 -96.681 20.623 -76.058
Kar Payları
27 0 0 0 0 0 0 0 -1.648.250 0 -1.648.250 0 -1.648.250
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 236.798 0 236.798 0 236.798
Dönem Sonu Bakiyeler
27 45.000.000 1.690.048 0 176.792 -236.850 15.418.895 3.563.701 19.917.841 2.896.372 88.426.799 38.190.451 126.617.250
Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
27 45.000.000 1.690.048 -1.707.673 176.792 -318.744 15.418.895 4.192.163 19.289.386 3.472.356 87.213.223 44.145.115 131.358.338
Transferler
27 0 0 0 0 0 0 0 3.472.356 -3.472.356 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
27 0 0 0 0 0 0 0 0 3.898.912 4.016.333 1.856.031 5.872.364
Dönem Karı (Zararı)
27 0 0 0 0 0 0 0 0 9.898.912 3.898.912 1.753.923 5.652.835
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 117.421 102.108 219.529
Kar Payları
27 0 0 0 0 0 0 0 -3.154.546 0 -3.154.546 0 -3.154.546
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
27 0 0 -504.400 0 0 0 0 0 0 -504.400 0 -504.400
Dönem Sonu Bakiyeler
27 45.000.000 1.690.043 -2.212.073 176.792 -201.323 15.418.895 4.192.163 19.607.195 3.898.912 87.570.609 46.001.144 133.571.753


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.555.773 793.689
Dönem Karı (Zararı)
5.652.833 3.948.767
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
5.652.833 3.948.767
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
5.088.199 970.889
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18,19 1.588.743 1.087.788
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-29.000 413.416
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
24 -37.108 345.112
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
22 8.108 68.304
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
2.704.162 -339.796
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
33 -7.278.698 -2.156.306
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
33 9.504.505 1.771.919
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
10 -10.937 -4.495
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
10 489.292 49.086
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
16 333.403 430.923
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
35 1.246.494 -621.442
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-755.603 0
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
32 -755.603 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-8.102.727 -3.993.561
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
10 -11.636.256 -1.857.231
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
11 -198.752 -292.740
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
13 1.070.899 -2.948.717
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
15 -1.811.211 -731.810
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10 1.950.337 998.704
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
20 166.616 192.139
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
11 225.810 539.783
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
12 -156.969 60.069
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
2.286.799 46.242
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
1.857.038 132.753
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
429.761 -86.511
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
2.638.305 926.095
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
24 -82.532 -132.406
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
1.445.687 -9.630.122
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.785.231 328.636
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
18 1.785.231 328.636
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-339.544 -9.165.622
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
18 -339.544 -9.165.622
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
17 0 -924.643
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 131.507
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-586.217 9.837.240
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
-504.400 0
İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
27 -504.400 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
14.402.888 22.230.892
Kredilerden Nakit Girişleri
8 14.402.888 22.230.892
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-10.268.082 -10.218.505
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8 -10.268.082 -10.218.505
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8 -197.901 -91.417
Ödenen Temettüler
-3.154.546 -1.648.250
Ödenen Faiz
33 -875.782 -437.894
Alınan Faiz
33 11.606 2.414
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.415.243 1.000.807
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.415.243 1.000.807
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.303.915 8.097.704
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4.719.158 9.098.511


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
36 5.652.835 8.566.897
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
219.529 -96.681
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
274.412 -120.851
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-54.883 24.170
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-54.883 24.170
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
219.529 -96.681
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
5.872.364 8.470.216
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
1.856.031 5.670.525
Ana Ortaklık Payları
4.016.333 2.799.691


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 4.723.897 1.303.915
Ticari Alacaklar
10 51.902.712 40.266.456
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
24.485.013 16.704.674
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
27.417.699 23.561.782
Diğer Alacaklar
11 853.663 635.589
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
370.081 429.793
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
483.582 205.796
Stoklar
13 21.975.135 23.046.034
Peşin Ödenmiş Giderler
15 2.403.866 659.917
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
25 1.548 522.239
Diğer Dönen Varlıklar
26 3.095.623 4.034.681
ARA TOPLAM
84.956.444 70.468.831
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
84.956.444 70.468.831
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
11 7.191 7.191
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7.191 7.191
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
16 29.969 72.167
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
17 65.552.500 65.552.500
Maddi Duran Varlıklar
18 76.360.607 78.193.303
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 10.730 11.250
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10.730 11.250
Peşin Ödenmiş Giderler
15 67.262 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
35 9.655.734 10.010.825
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
151.683.993 153.847.236
TOPLAM VARLIKLAR
236.640.437 224.316.067
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 13.853.654 10.054.612
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
13.798.394 12.599.831
Ticari Borçlar
10 5.587.704 3.637.367
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
88.853 91.773
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5.498.851 3.545.594
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
20 971.677 805.061
Diğer Borçlar
11 7.206.307 6.980.497
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
5.950.516 5.572.152
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
1.255.791 1.408.345
Ertelenmiş Gelirler
12 33.546 190.515
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
35 946.286 119.470
Kısa Vadeli Karşılıklar
22 1.156.973 1.188.080
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
293.135 285.028
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
863.838 903.052
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
26 540.978 380.569
ARA TOPLAM
44.095.519 35.956.002
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
44.095.519 35.956.002
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 53.801.684 52.088.343
Uzun Vadeli Karşılıklar
22 5.171.481 4.913.384
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
1.353.846 1.390.954
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
3.817.635 3.522.430
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
58.973.165 57.001.727
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
103.068.684 92.957.729
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
27 87.570.609 87.213.223
Ödenmiş Sermaye
45.000.000 45.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
1.690.048 1.690.048
Geri Alınmış Paylar (-)
-2.212.073 -1.707.673
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
176.792 176.792
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
15.217.572 15.100.151
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
15.418.895 15.418.895
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
-201.323 -318.744
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
4.192.163 4.192.163
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
19.607.195 19.289.386
Net Dönem Karı veya Zararı
3.898.912 3.472.356
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
46.001.144 44.145.115
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
133.571.753 131.358.338
TOPLAM KAYNAKLAR
236.640.437 224.316.067http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/604618


BIST
'
11:079.250
Değişim :  -0,90% |  -84,18
Açılış :  9.351  
Önceki Kapanış :  9.334  
En Düşük
9.228
En Yüksek
9.351
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler11:07
ISATR 1.426.550,00 1.426.550 % 11.999,80  
PATEK 99,55 16.213.509 % 10,00  
ERCB 189,30 111.321.644 % 9,99  
BFREN 1.255,00 109.931.514 % 9,99  
CUSAN 29,94 42.000.122 % 9,99  
11:07 Alış Satış %  
Dolar 31,1326 31,1416 % 0,13  
Euro 33,8386 33,8549 % 0,18  
Sterlin 39,3871 39,5846 % 0,15  
Frank 35,2754 35,4879 % 0,24  
Riyal 8,2783 8,3198 % 0,14  
11:07 Alış Satış %  
Gümüş ONS 22,59 22,61 % 0,66  
Platin 883,36 884,78 % 0,66  
Paladyum 954,02 958,84 % 0,66  
Brent Pet. 81,98 81,98 % 0,66  
Altın Ons 2.035,02 2.035,28 % 0,66