***BLCYT*** BİLİCİ YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

14.08.2017 18:11
***BLCYT*** BİLİCİ YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor


***BLCYT*** BİLİCİ YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2016 - 30.06.2016
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
Not.28 69.704.716 40.725.557 36.739.098 19.123.692
Satışların Maliyeti
Not.28 -49.232.454 -30.817.014 -26.895.694 -14.683.682
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
20.472.262 9.908.543 9.843.404 4.440.010
BRÜT KAR (ZARAR)
20.472.262 9.908.543 9.843.404 4.440.010
Genel Yönetim Giderleri
Not.29 -3.176.854 -3.362.912 -1.524.878 -1.609.019
Pazarlama Giderleri
Not.29 -316.672 -201.762 -177.318 -83.743
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
Not.31 6.260.886 5.178.029 2.116.912 2.097.040
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
Not.31 -4.789.342 -3.107.971 -1.484.638 -793.144
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
18.450.280 8.413.927 8.773.482 4.051.144
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
Not.32 826.890 343.043 71.287 14.407
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
Not.32 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
Not.16 -509.068 -803.028 -175.665 -372.105
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
18.768.102 7.953.942 8.669.104 3.693.446
Finansman Gelirleri
Not.33 9.489.705 3.880.039 2.199.401 2.136.146
Finansman Giderleri
Not.33 -13.091.452 -5.426.507 -2.601.479 -3.370.885
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
15.166.355 6.407.474 8.267.026 2.458.707
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-2.703.709 8.550.069 -1.457.215 3.931.939
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-2.193.715 -427.439 -1.247.429 -135.360
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
Not.35 -509.994 8.977.508 -209.786 4.067.299
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
12.462.646 14.957.543 6.809.811 6.390.646
DÖNEM KARI (ZARARI)
12.462.646 14.957.543 6.809.811 6.390.646
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
4.832.188 10.033.087 3.078.266 4.362.562
Ana Ortaklık Payları
7.630.458 4.924.456 3.731.545 2.028.084
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç Not.36 0,29400000 0,33240000 0,16060000 0,14200000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
27 45.000.000 1.690.048 0 176.792 -140.169 15.418.895 2.979.484 7.604.526 14.308.983 87.038.559 32.499.303 119.537.862
Transferler
27 0 0 0 0 0 0 0 14.308.983 -14.308.983 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
27 0 0 0 0 -56.489 0 0 0 4.924.456 4.867.967 10.044.003 14.911.970
Dönem Karı (Zararı)
27 0 0 0 0 0 0 0 0 4.924.456 4.924.456 10.033.087 14.957.543
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
27 0 0 0 0 -56.489 0 0 0 0 -56.489 10.916 -45.573
Kar Payları
27 0 0 0 0 0 0 0 -1.648.250 0 -1.648.250 0 -1.648.250
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
27 0 0 0 0 0 0 0 236.807 0 236.807 0 236.807
Dönem Sonu Bakiyeler
27 45.000.000 1.690.048 0 176.792 -196.658 15.418.895 2.979.484 20.502.066 4.924.456 90.495.083 42.543.306 133.038.389
Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
27 45.000.000 1.690.048 -1.707.673 176.792 -318.744 15.418.895 4.192.163 19.289.386 3.472.356 87.213.222 44.145.115 131.358.337
Transferler
27 0 0 0 0 0 0 217.089 3.255.267 -3.472.356 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
27 0 0 0 0 44.069 0 0 0 7.630.458 7.674.527 4.822.819 12.497.346
Dönem Karı (Zararı)
27 0 0 0 0 0 0 0 0 7.630.458 7.630.458 4.832.188 12.462.646
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
27 0 0 0 0 44.069 0 0 0 0 44.068 -9.369 34.699
Kar Payları
27 0 0 0 0 0 0 0 -3.154.546 0 -3.154.546 0 -3.154.546
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
27 0 0 -1.397.422 0 0 0 0 0 0 -1.397.422 0 -1.397.422
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
27 45.000.000 1.690.048 -3.105.095 176.792 -274.675 15.418.895 4.409.253 19.390.106 7.630.458 90.335.781 48.967.932 139.303.713


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
7.955.787 8.257.026
Dönem Karı (Zararı)
15.166.353 6.407.474
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
15.166.353 6.407.474
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
8.337.113 5.903.042
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18,19 3.245.501 2.234.832
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
143.074 1.197.748
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
24 57.348 501.110
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 607.413
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
22 85.726 89.225
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
2.562.651 72.277
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
33 -9.458.306 497.907
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
33 11.190.850 -198.000
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
10 2.661 -7.420
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
10 827.446 -220.210
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
14 509.068 803.028
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
35 2.703.709 1.595.157
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-826.890 0
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
32 -826.890 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-14.351.128 -3.805.833
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
10 -26.271.332 -946.083
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
11 -937.881 -13.983
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
13 9.617.887 -3.978.874
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
15 -1.891.357 -345.256
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10 1.446.502 117.125
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
20 -1.333 84.356
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
11 1.627.797 1.267.348
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
12 57.761 215.083
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
2.000.828 -205.549
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
2.012.408 528.632
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-11.580 -734.181
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
9.152.338 8.504.683
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
24 -245.745 -247.657
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-950.806 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
752.946 -20.062.271
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
18 1.850.381 330.944
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.850.381 330.944
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
18 -1.097.435 -19.608.188
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.097.435 -19.608.188
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
17 0 -980.641
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 195.614
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-7.980.126 5.921.943
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
-1.397.421 0
İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
27 -1.397.421 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
19.525.136 24.318.728
Kredilerden Nakit Girişleri
8 19.525.136 24.318.728
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-20.694.311 -12.625.471
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8 -20.694.311 -12.625.471
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8 -562.936 0
Ödenen Temettüler
-3.154.546 -1.965.029
Ödenen Faiz
33 -1.727.447 -3.806.285
Alınan Faiz
33 31.399 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
728.607 -5.883.302
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
728.607 -5.883.302
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.303.915 8.097.704
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
2.032.522 2.214.402


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2016 - 30.06.2016
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
Not.36 12.462.646 14.957.543 6.809.811 6.390.646
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
34.700 -45.573 -184.829 51.108
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0 0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0 0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
43.375 -56.966 -231.036 63.885
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-8.675 11.393 46.207 -12.777
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-8.675 11.393 46.207 -12.777
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0 0 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
34.700 -45.573 -184.829 51.108
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
12.497.346 14.911.970 6.624.982 6.441.754
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
4.822.819 10.044.003 2.966.788 4.373.478
Ana Ortaklık Payları
7.674.527 4.867.967 3.658.194 2.068.276


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
Not.6 2.032.522 1.303.915
Ticari Alacaklar
Not.10 66.537.787 40.266.456
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
28.838.960 16.704.674
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
37.698.827 23.561.782
Diğer Alacaklar
Not.11 1.573.470 635.589
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
1.204.638 429.793
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
368.832 205.796
Stoklar
Not.13 13.428.147 23.046.034
Peşin Ödenmiş Giderler
Not.15 1.665.380 659.917
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
Not.25 950.805 522.239
Diğer Dönen Varlıklar
Not.26 1.102.215 4.034.681
ARA TOPLAM
87.290.326 70.468.831
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
87.290.326 70.468.831
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
Not.11 7.191 7.191
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7.191 7.191
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
Not.16 143.325 72.167
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
Not.17 65.552.500 65.552.500
Maddi Duran Varlıklar
Not.18 75.462.259 78.193.303
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
Not.19 10.212 11.250
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10.212 11.250
Peşin Ödenmiş Giderler
Not.15 885.894 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
Not.35 9.492.156 10.010.825
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
151.553.537 153.847.236
TOPLAM VARLIKLAR
238.843.863 224.316.067
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
Not.8 14.323.664 10.054.612
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
11.018.165 12.599.831
Ticari Borçlar
Not.10 5.083.869 3.637.367
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
87.679 91.773
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
4.996.190 3.545.594
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
Not.20 803.728 805.061
Diğer Borçlar
Not.11 8.608.294 6.980.497
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6.093.000 5.572.152
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
2.515.294 1.408.345
Ertelenmiş Gelirler
Not.12 248.276 190.515
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
Not.35 2.193.715 119.470
Kısa Vadeli Karşılıklar
Not.22 1.221.607 1.188.080
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
370.755 285.028
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
850.852 903.052
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
Not.26 421.189 380.569
ARA TOPLAM
43.922.507 35.956.002
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
43.922.507 35.956.002
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
Not.8 50.062.686 52.088.343
Uzun Vadeli Karşılıklar
Not.22 5.554.957 4.913.384
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
Not.24 1.448.301 1.390.954
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
4.106.656 3.522.430
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
55.617.643 57.001.727
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
99.540.150 92.957.729
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
Not.27 90.335.781 87.213.223
Ödenmiş Sermaye
45.000.000 45.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
1.690.048 1.690.048
Geri Alınmış Paylar (-)
-3.105.095 -1.707.673
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
176.792 176.792
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
15.144.219 15.100.151
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
15.418.895 15.418.895
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
-274.676 -318.744
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
4.409.253 4.192.163
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
19.390.106 19.289.386
Net Dönem Karı veya Zararı
7.630.458 3.472.356
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
48.967.932 44.145.115
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
139.303.713 131.358.338
TOPLAM KAYNAKLAR
238.843.863 224.316.067http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/625316


BIST
'
18:059.334
Değişim :  -0,43% |  -40,07
Açılış :  9.411  
Önceki Kapanış :  9.374  
En Düşük
9.319
En Yüksek
9.450
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
KLSER 82,50 685.202.371 % 10,00  
LMKDC 21,56 10.965.826 % 10,00  
UMPAS 11,66 3.353.797 % 10,00  
ALCTL 149,60 228.386.147 % 10,00  
CMENT 459,25 10.035.072 % 10,00  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 31,1145 31,1233 % 0,27  
Euro 33,7835 33,8283 % 0,61  
Sterlin 39,3354 39,5327 % 0,33  
Frank 35,2141 35,4262 % 0,37  
Riyal 8,2726 8,3141 % 0,26  
18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 22,49 22,53 % 0,66  
Platin 878,61 880,59 % 0,66  
Paladyum 957,92 962,12 % 0,66  
Brent Pet. 81,36 81,36 % 0,66  
Altın Ons 2.026,95 2.027,21 % 0,66