***BLCYT*** BİLİCİ YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

06.11.2017 18:10
***BLCYT*** BİLİCİ YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor


***BLCYT*** BİLİCİ YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2016 - 30.09.2016
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
Not.28 104.471.261 59.410.057 34.766.545 18.684.500
Satışların Maliyeti
Not.28 -73.757.130 -44.891.384 -24.524.676 -14.074.370
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
30.714.131 14.518.673 10.241.869 4.610.130
BRÜT KAR (ZARAR)
30.714.131 14.518.673 10.241.869 4.610.130
Genel Yönetim Giderleri
Not.29 -4.583.378 -4.591.793 -1.406.524 -1.228.882
Pazarlama Giderleri
Not.29 -501.255 -271.170 -184.583 -69.408
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
Not.29 0 0 0 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
Not.31 8.906.402 7.819.417 2.645.516 2.641.389
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
Not.31 -5.735.508 -3.899.819 -946.166 -791.848
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
28.800.392 13.575.308 10.350.112 5.161.381
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
Not.32 1.888.326 394.871 1.061.436 51.828
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
Not.32 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
Not.16 -857.704 -1.259.478 -348.636 -456.450
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
29.831.014 12.710.701 11.062.912 4.756.759
Finansman Gelirleri
Not.33 10.772.060 4.908.271 1.282.355 1.028.232
Finansman Giderleri
Not.33 -17.656.925 -9.835.945 -4.565.473 -4.409.438
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
22.946.149 7.783.027 7.779.794 1.375.553
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-4.290.635 8.856.473 -1.586.926 306.404
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-3.070.322 -510.373 -876.607 -82.934
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
Not.35 -1.220.313 9.366.846 -710.319 389.338
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
18.655.514 16.639.500 6.192.868 1.681.957
DÖNEM KARI (ZARARI)
18.655.514 16.639.500 6.192.868 1.681.957
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
7.634.254 10.835.699 2.802.066 802.612
Ana Ortaklık Payları
11.021.260 5.803.801 3.390.802 879.345
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
27 45.000.000 1.690.048 0 176.792 15.418.895 -140.169 2.979.484 7.604.526 14.308.983 87.038.559 32.499.303 119.537.862
Transferler
27 0 0 0 0 0 0 0 14.308.983 -14.308.983 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
27 0 0 0 0 0 33.860 0 0 5.803.801 5.769.941 10.847.235 16.617.176
Dönem Karı (Zararı)
27 0 0 0 0 0 0 0 0 5.803.801 5.803.801 10.835.699 16.639.500
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
27 0 0 0 0 0 33.860 0 0 0 -33.860 11.536 -22.324
Kar Payları
27 0 0 0 0 0 0 0 -1.648.250 0 -1.648.250 0 -1.648.250
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
27 0 0 -696.327 0 0 0 0 0 0 -696.327 0 -696.327
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
27 0 0 0 0 0 0 0 236.807 0 236.807 0 236.807
Dönem Sonu Bakiyeler
27 45.000.000 1.690.048 -696.327 176.792 15.418.895 -174.029 2.979.484 20.502.066 5.803.801 90.700.730 43.346.538 134.047.268
Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
27 45.000.000 1.690.049 -1.707.673 176.792 15.418.895 -318.744 4.192.163 19.289.386 3.472.356 87.213.223 44.145.115 131.358.338
Transferler
27 0 0 0 0 0 0 217.089 3.255.267 -3.472.356 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
27 0 0 0 0 0 -62.112 0 0 11.021.260 10.959.149 7.625.766 18.584.915
Dönem Karı (Zararı)
27 0 0 0 0 0 0 0 11.021.260 11.021.260 7.634.255 18.655.515
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
27 0 0 0 0 0 62.112 0 0 0 -62.112 -8.488 -70.600
Kar Payları
27 0 0 0 0 0 0 0 -3.154.546 0 -3.154.546 0 -3.154.546
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
27 0 0 -1.898.723 0 0 0 0 0 0 -1.898.723 0 -1.898.723
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
27 45.000.000 1.690.048 -3.606.396 176.792 15.418.895 -380.856 4.409.252 19.390.104 11.021.260 93.119.102 51.770.879 144.889.981


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
7.674.620 15.415.579
Dönem Karı (Zararı)
18.655.514 16.639.500
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
18.655.514 16.639.500
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
14.003.530 2.366.569
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18,19 4.693.951 3.332.882
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-27.986 1.526.756
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
22,24 83.969 245.990
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
22 -103.333 856.125
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
22 -8.622 424.641
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
6.077.552 4.709.055
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
33 -10.734.603 -4.908.271
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
33 14.933.052 9.835.946
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
10 -93.776 -2.469
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
10 1.972.879 -216.151
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
14 857.704 1.259.478
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
35 4.290.635 -8.856.473
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-1.888.326 394.871
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
32 -1.888.326 394.871
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-22.139.389 -4.774.551
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
10 -30.860.358 -954.000
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
11 -833.109 -421
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
13 8.245.244 -5.332.163
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
15 -1.541.610 -386.088
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10 4.948.039 172.950
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
20 335.663 41.183
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
11 -5.340.196 1.122.905
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
12 367.413 -385.812
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
2.539.525 946.895
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
3.013.232 851.548
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-473.707 95.347
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
10.519.655 14.231.518
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
24 -351.508 -291.815
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-2.493.527 1.475.876
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
3.128.809 -19.825.856
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
5.490.259 769.048
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
18 5.490.259 769.048
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-2.361.450 -19.891.527
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
18 -2.361.450 -19.891.527
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
17 0 -980.641
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 277.264
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-7.509.026 -1.760.166
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
-1.898.723 -696.327
İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
27 -1.898.723 -696.327
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
28.771.835 31.392.533
Kredilerden Nakit Girişleri
8 28.771.835 31.392.533
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-27.887.900 -28.564.504
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8 -27.887.900 -28.564.504
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8 -907.589 -566.832
Ödenen Temettüler
-3.154.546 -1.965.029
Ödenen Faiz
33 -2.469.560 -1.360.007
Alınan Faiz
33 37.457 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.294.403 -6.170.443
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.294.403 -6.170.443
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.303.915 8.097.704
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4.598.318 1.927.261


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2016 - 30.09.2016
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
Not.36 18.655.514 16.639.500 6.192.868 1.681.957
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-70.599 -22.325 -105.299 23.248
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0 0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0 0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-88.249 -27.906 -131.624 29.060
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
0 0 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Diğer Paylar
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
17.650 5.581 26.325 -5.812
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
17.650 5.581 26.325 -5.812
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0 0 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
0 0 0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0 0 0
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-70.599 -22.325 -105.299 23.248
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
18.584.915 16.617.175 6.087.569 1.705.205
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
7.625.766 10.847.233 2.802.946 803.230
Ana Ortaklık Payları
10.959.149 5.769.942 3.284.623 901.975


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
Not.6 4.600.433 1.303.915
Ticari Alacaklar
Not.10 71.126.815 40.266.456
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
25.776.561 16.704.674
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
45.350.254 23.561.782
Diğer Alacaklar
Not.11 1.468.697 635.589
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
1.237.480 429.793
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
231.217 205.796
Stoklar
Not.13 14.800.791 23.046.034
Peşin Ödenmiş Giderler
Not.15 2.085.960 659.917
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
Not.25 2.196.085 522.239
Diğer Dönen Varlıklar
Not.26 440.949 4.034.681
ARA TOPLAM
96.719.730 70.468.831
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
96.719.730 70.468.831
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
Not.11 7.191 7.191
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7.191 7.191
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
Not.16 83.580 72.167
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
Not.17 65.552.500 65.552.500
Maddi Duran Varlıklar
Not.18 75.216.760 78.193.303
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
Not.19 9.711 11.250
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
9.711 11.250
Peşin Ödenmiş Giderler
Not.15 115.567 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
Not.35 8.808.162 10.010.825
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
149.793.471 153.847.236
TOPLAM VARLIKLAR
246.513.201 224.316.067
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
Not.8 18.195.740 10.054.612
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
Not.8 11.332.683 12.599.831
Ticari Borçlar
Not.10 8.585.407 3.637.367
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
752.416 91.773
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7.832.991 3.545.594
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
Not.20 1.140.724 805.061
Diğer Borçlar
Not.11 1.640.301 6.980.497
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
193.946 5.572.152
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
1.446.355 1.408.345
Ertelenmiş Gelirler
Not.12 557.929 190.515
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
Not.35 3.070.322 119.470
Kısa Vadeli Karşılıklar
Not.22 1.146.709 1.188.080
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
360.044 285.028
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
786.665 903.052
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
Not.26 23.250 380.569
ARA TOPLAM
45.693.065 35.956.002
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
45.693.065 35.956.002
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
Not.8 50.134.701 52.088.343
Uzun Vadeli Karşılıklar
Not.22 5.795.454 4.913.384
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
1.399.907 1.390.954
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
4.395.547 3.522.430
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
55.930.155 57.001.727
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
101.623.220 92.957.729
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
Not.27 93.119.102 87.213.223
Ödenmiş Sermaye
45.000.000 45.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
1.690.048 1.690.048
Geri Alınmış Paylar (-)
-3.606.396 -1.707.673
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
176.792 176.792
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
15.038.039 15.100.151
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
15.418.895 15.418.895
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
-380.856 -318.744
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
4.409.253 4.192.163
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
19.390.106 19.289.386
Net Dönem Karı veya Zararı
11.021.260 3.472.356
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
51.770.879 44.145.115
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
144.889.981 131.358.338
TOPLAM KAYNAKLAR
246.513.201 224.316.067http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/639242


BIST
'
18:059.345
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  9.239  
Önceki Kapanış :  9.345  
En Düşük
9.200
En Yüksek
9.351
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
KARYE 65,45 244.296.570 % 10,00  
YAPRK 385,00 297.349.268 % 10,00  
TMPOL 101,20 99.762.573 % 10,00  
TURGG 687,50 107.338.645 % 10,00  
TETMT 8.222,50 26.620.430 % 10,00  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 30,9146 30,9212 % 0,04  
Euro 33,4486 33,4766 % 0,09  
Sterlin 38,9458 39,1411 % 0,10  
Frank 34,9523 35,1629 % 0,05  
Riyal 8,2207 8,2620 % 0,04  
18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 23,10 23,13 % 0,66  
Platin 907,76 909,32 % 0,66  
Paladyum 982,49 987,78 % 0,66  
Brent Pet. 82,56 82,56 % 0,66  
Altın Ons 2.028,52 2.028,83 % 0,66