***BLCYT*** BİLİCİ YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

27.03.2018 16:29
***BLCYT*** BİLİCİ YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim


***BLCYT*** BİLİCİ YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi A Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Olağan Genel Kurul Sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulu
Toplantısı Yapılan İmtiyazlı Pay Bilgileri A Grubu
Karar Tarihi 05.03.2018
Genel Kurul Tarihi 27.03.2018
Genel Kurul Saati 12:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 26.03.2018
Ülke Türkiye
Şehir ADANA
İlçe SEYHAN
Adres Çınarlı Mah. Turhan Cemal Beriker Blv. NO:33 Adana Diva Oteli

Gündem Maddeleri
1 - Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması ve toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
2 - Yönetim Kurulunun 2017 yılı kârının dağıtılması ve kar dağıtım tarihi konusundaki önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,
3 - Şirket Ana Sözleşmesinin 4. maddesinin tadilinin Genel Kurul'un onayına sunulması,
4 - Dilek ve temenniler.
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Genel Kurula Davet A Grubu.pdf - İlan Metni
EK: 2 Vekaletname A Grubu.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 3 Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı A Grubu.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları 1 – Toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Mehmet Ali BİLİCİ tarafından açıldı. Toplantı Başkanı'nın seçimine geçildi. Sn Mehmet Ali Bilici toplantı başkanlığı için teklif edildi, teklif oylamaya sunuldu. Toplantı Başkanı olarak Mehmet Ali BİLİCİ,. Tutanak yazmanlığına Esra BİLİCİ PEKCAN ve oy toplama memurluğuna Mehmet Fatih BİLİCİ'nin 900.000 oy ile genel kurula katılanların oy birliği ile seçildiler.
Başkan Genel Kurul toplantısında müzakere edilecek gündem maddeleri için gerekli evrakların hazır bulunduğunu belirterek Genel Kurul Toplantı Tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığına 900.000 oy ile genel kurula katılanların oy birliği ile yetki verildi.,
2 – Şirketin "Kar Dağıtım Politikası" çerçevesinde Yönetim Kurulu'nun 2017 hesap dönemine ilişkin 05.03.2018 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Şirketin www.biliciyatirim.com adresindeki Kurumsal İnternet Sitesinde Kamuya açıklanmış olan kar dağıtım yapılamamasına yönelik teklifi Toplantı Başkanı tarafından okundu Özetle
"Türk Ticaret Kanunu ("TTK"), Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") Düzenlemeleri, Kurumlar Vergisi, Gelir Vergisi ve diğer ilgili yasal mevzuat hükümleri ile Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin ilgili hükümleri ve kamuya açıklamış olduğumuz "kâr dağıtım politikası" dikkate alınarak
Şirketimiz tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II-14.1 sayılı Tebliği hükümleri çerçevesinde Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına uyumlu olarak hazırlanan ve Lisans Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş. tarafından bağımsız denetime tabi tutulan 01.01.2017 - 31.12.2017 hesap dönemine ait Konsolide Finansal tablolarımıza göre 24.616.746 TL "(Konsolide) Net Dönem Karı" elde edilmiş olup, bunun 15.136.321 TL Ana Ortaklığa düşen Net Dönem karıdır.
- Mevcut çıkarılmış sermayenin % 10,00 oranına tekabül eden 4.500.000 Türk Lirası tutarındaki brüt temettünün nakden ödenmesine
- .Nakit temettünün 2 Eşit taksitte 30 Nisan ve 30 Kasım tarihlerinde ödenmesi hususunu görüş ve onaylarınıza sunarım.
Yönündeki öneri açıklanarak oylamaya sunuldu. Yönetim Kurulu'nun Kar dağıtımı yapılmasına ilişkin teklifi 900.000 oy ile genel kurula katılanların oy birliği ile kabul edildi.
3 – Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğünün 06/02/2018 tarih ve 31816377 sayılı ön iznine istinaden Şirket Ana sözleşmesinin "Şirketin Merkez ve Şubeleri" başlıklı 4. maddesinde yapılan değişiklik önerisinin kabulüne ve aşağıdaki gibi değiştirilmesine 900.000 oy ile genel kurula katılanların oy birliği ile kabul edildi.
Yeni Metin:
ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ
Madde 4
4.1 Merkez
Şirket'in merkezi Adana'dır. Adresi Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi OSB Atatürk Bulvarı No: 7 Sarıçam / Adana'dır.
Adres değişikliğinde yeni adres Ticaret Siciline Tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca T.C Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na ve Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve İlan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.
Şirket Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na bilgi vermek kaydıyla yurt içinde ve yurt dışında şubeler açabilir.
4.2 Şubeler
Adana ili Sarıçam ilçesi Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi Atatürk Bulvarı No:1 adresinde kayıtlı bulunan İplik Büküm Tesisimizi Bilici Yatırım Sanayi ve Ticaret A.Ş. İplik Büküm Şubesi
Adana ili Ceyhan ilçesi Türlübaş Mahallesi Adana Caddesi No:10 adresinde kayıtlı bulunan Sawgın Pamuk Tesisimizi Bilici Yatırım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Ceyhan Şubesi
İstanbul ili Beşiktaş İlçesi Vişnezade Mahallesi Çavdarcı Sokak No:3 Maçka Adresinde Bilici Yatırım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi İstanbul Şubesi
4 – Dilek ve temennilerde söz alan olmadı.
5– Toplantı Başkanı Toplantıyı Saat 12.08 de kapattı.


Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 Genel Kurul Toplantı Tutanağı A Grubu.pdf - Tutanak
EK: 2 Hazır Bulunanlar Listesi A Grubu.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi


Ek Açıklamalar
Bilici Yatırım Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 2017 yılına ait A Grubu imtiyazlı paylar Olağan Genel Kurul Toplantısı 27 Mart 2018 Salı günü saat 12:00' de Çınarlı Mh. Turhan Cemal Beriker Blv. NO:33 Seyhan / ADANA adresindeki Adana Divan Oteli Şar Salonunda, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Adana Ticaret İl Müdürlüğü'nün 21/03/2018 tarih ve 32906201 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Adnan Ekiz gözetiminde yapılmıştır.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/670794


BIST
'
18:059.179
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  9.351  
Önceki Kapanış :  9.179  
En Düşük
9.179
En Yüksek
9.351
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
ISATR 1.426.550,00 1.426.550 % 11.999,80  
ISBTR 588.445,00 2.942.225 % 669,89  
KERVN 1,98 5.747.850 % 10,00  
EDATA 33,00 246.215.622 % 10,00  
PATEK 99,55 1.060.567.572 % 10,00  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 31,1495 31,3284 % 0,59  
Euro 33,7618 33,9593 % 0,45  
Sterlin 39,3559 39,5532 % -0,05  
Frank 35,2789 35,4914 % 0,02  
Riyal 8,2800 8,3215 % 0,01  
18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 22,48 22,50 % 0,66  
Platin 890,80 892,29 % 0,66  
Paladyum 937,66 942,33 % 0,66  
Brent Pet. 82,34 82,34 % 0,66  
Altın Ons 2.032,28 2.032,66 % 0,66