***BMSTL*** BMS BİRLEŞİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

16.05.2022 18:54
***BMSTL*** BMS BİRLEŞİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor


***BMSTL*** BMS BİRLEŞİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
22.1 239.647.652 117.547.195
Satışların Maliyeti
22.2 -178.443.557 -88.013.349
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
61.204.095 29.533.846
BRÜT KAR (ZARAR)
61.204.095 29.533.846
Genel Yönetim Giderleri
24.1 -5.608.496 -2.164.389
Pazarlama Giderleri
24.2 -17.093.595 -6.601.892
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
25.1 1.933.918 817.231
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
25.2 -1.474.229 -482.888
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
38.961.693 21.101.908
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
26.1 508.358 1.441.013
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
26.2 -967.823 -913.479
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
38.502.228 21.629.442
Finansman Gelirleri
27.1 8.681.158 14.767.487
Finansman Giderleri
27.2 -7.215.062 -5.950.855
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
39.968.324 30.446.074
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-9.106.303 -3.928.782
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
28 -5.949.135 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
28 -3.157.168 -3.928.782
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
30.862.021 26.517.292
DÖNEM KARI (ZARARI)
29 30.862.021 26.517.292
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
30.862.021 26.517.292
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-87.913.299 30.890.825
Dönem Karı (Zararı)
30.862.021 26.517.292
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
29 30.862.021 26.517.292
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
9.860.121 10.985.617
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
15-16-17 4.276.190 2.295.396
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
536.750 577.342
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
20 536.750 577.342
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
3.479.538 4.977.552
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
27.1 3.368.487 4.828.586
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
25.2 1.473.280 482.859
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
25.1 -1.362.229 -333.893
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
28 1.567.643 3.135.327
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-123.325.803 -6.612.084
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6 -60.058.578 -35.038.076
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
8.641 -595.161
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-60.067.219 -34.442.915
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7.046.593 1.733.546
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 7.173.546 5.521.425
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-126.953 -3.787.879
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
9 -35.966.520 -21.988.692
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
11 -3.210.163 9.588.836
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-32.181.134 21.779.585
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 -32.181.134 21.779.585
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
8 1.437.237 258.415
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7 10.938.429 22.722.782
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
9.799.951 22.685.804
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
1.138.478 36.978
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
12 -6.600.150 -8.247.445
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-4.731.517 2.578.965
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-4.731.517 2.578.965
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-82.603.661 30.890.825
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
13 -5.309.638 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-838.823 -465.689
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
-838.823 -502.075
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
15 -316.284 -374.855
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
17 -522.539 -127.220
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 36.386
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
15 0 36.386
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
71.509.992 -25.139.220
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
204.253.792 30.189.367
Kredilerden Nakit Girişleri
5 204.253.792 30.189.367
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-129.375.313 -50.500.001
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
5 -129.375.313 -50.500.001
Ödenen Faiz
27.2 -4.430.120 -4.858.767
Alınan Faiz
27.1 1.061.633 30.181
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-17.242.130 5.285.916
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-8.266.190 -9.881.612
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-25.508.320 -4.595.696
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 36.470.877 7.384.272
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 10.962.557 2.788.576


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 10.962.557 36.470.877
Ticari Alacaklar
6 159.085.008 97.664.201
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
18.308 26.949
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
159.066.700 97.637.252
Diğer Alacaklar
7 28.340.399 30.059.407
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
153.576 7.327.122
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
28.186.823 22.732.285
Stoklar
9 168.534.875 132.568.355
Peşin Ödenmiş Giderler
6.016.085 2.896.020
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11 6.016.085 2.896.020
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
13 5.931.183 11.258.773
Diğer Dönen Varlıklar
12.473.271 7.741.754
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
10 12.473.271 7.741.754
ARA TOPLAM
391.343.378 318.659.387
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
391.343.378 318.659.387
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
6.078 6.073
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 6.078 6.073
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
14 3.377.195 2.992.500
Maddi Duran Varlıklar
15 287.702.051 258.301.708
Arazi ve Arsalar
105.628.928 93.596.760
Binalar
34.494.017 30.688.240
Tesis, Makine ve Cihazlar
140.984.996 127.743.255
Taşıtlar
4.652.018 4.477.147
Mobilya ve Demirbaşlar
1.942.092 1.796.306
Kullanım Hakkı Varlıkları
16 4.954.410 4.431.920
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
17 1.112.071 626.618
İmtiyaz Sözleşmelerinden Doğan Haklar
62.934 41.113
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
1.049.137 585.505
Peşin Ödenmiş Giderler
11 659.940 569.842
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
659.940 569.842
Ertelenmiş Vergi Varlığı
28 18.001.812 18.846.185
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
315.813.557 285.774.846
TOPLAM VARLIKLAR
707.156.935 604.434.233
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
197.075.262 109.678.952
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 197.075.262 109.678.952
Banka Kredileri
197.050.364 109.673.891
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
24.898 5.061
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5 73.529.034 76.621.833
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
73.529.034 76.621.833
Banka Kredileri
54.722.011 59.635.921
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
18.807.023 6 74.584.278 105.355.239
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
74.584.278 105.355.239
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
8 2.954.307 1.517.070
Diğer Borçlar
7 16.353.632 5.463.891
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
9.800.691 740
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6.552.941 5.463.151
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12 4.217.492 10.817.642
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
4.217.492 10.817.642
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
28 5.949.135 11.258.773
Kısa Vadeli Karşılıklar
890.655 789.200
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
20 463.232 410.465
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
18 427.423 378.735
ARA TOPLAM
375.553.795 321.502.600
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
375.553.795 321.502.600
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
75.621.509 85.046.541
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 75.621.509 85.046.541
Banka Kredileri
58.765.101 65.778.639
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
16.856.408 19.267.902
Ticari Borçlar
6 632.962 569.855
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
632.962 569.855
Uzun Vadeli Karşılıklar
2.335.903 2.073.013
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
20 2.335.903 2.073.013
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
28 6.022.880 5.255.394
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
84.613.254 92.944.803
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
460.167.049 414.447.403
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
246.989.886 189.986.830
Ödenmiş Sermaye
21.1 30.000.000 30.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
40.074.060 39.897.183
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
40.074.060 39.897.183
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
21.5 39.744.736 39.744.736
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
21.4 329.324 152.447
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
110.817.954 84.853.796
Yabancı Para Çevrim Farkları
21.6 110.817.954 84.853.796
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
21.2 453.024 453.024
Yasal Yedekler
453.024 453.024
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
21.3 34.782.827 -16.227.172
Net Dönem Karı veya Zararı
29 30.862.021 51.009.999
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
246.989.886 189.986.830
TOPLAM KAYNAKLAR
707.156.935 604.434.233


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
8.475.600 -34.364 28.722.370 221.471 1.833.093 2.939.704 42.157.874 42.157.874
Transferler
2.939.704 -2.939.704
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
29 232.312 9.091.478 0 35.841.082 35.841.082
Dönem Karı (Zararı)
26.517.292 26.517.292 26.517.292
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
232.312 9.091.478 9.323.790 9.323.790
Dönem Sonu Bakiyeler
8.475.600 197.948 37.813.848 221.471 4.772.797 26.517.292 77.998.956 77.998.956
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
30.000.000 39.744.736 152.447 84.853.796 453.024 -16.227.172 51.009.999 189.986.830 189.986.830
Transferler
51.009.999 -51.009.999
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
176.877 25.964.158 30.862.021 57.003.056 57.003.056
Dönem Karı (Zararı)
29 0 30.862.021 30.862.021 30.862.021
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
176.877 25.964.158 26.141.035 26.141.035
Dönem Sonu Bakiyeler
30.000.000 39.744.736 329.324 110.817.954 453.024 34.782.827 30.862.021 246.989.886 246.989.886


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
30.862.021 26.517.292
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
176.877 232.312
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
20 221.093 290.386
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
28 -44.216 -58.074
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-44.216 -58.074
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
25.964.158 9.091.478
Yabancı Para Çevrim Farkları
26.141.035 9.323.790
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
57.003.056 35.841.082
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
57.003.056 35.841.082http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1030668


BIST'
18:059.347
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  9.360  
Önceki Kapanış :  9.347  
En Düşük
9.282
En Yüksek
9.406
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
PINSU 20,24 99.155.301 % 10,00  
FONET 22,66 177.393.938 % 10,00  
SNKRN 38,72 5.519.304 % 10,00  
SILVR 18,92 62.489.857 % 10,00  
MNDTR 7,59 95.404.023 % 10,00  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 31,0719 31,0816 % 0,30  
Euro 33,6655 33,6793 % 0,12  
Sterlin 39,2439 39,4408 % 0,33  
Frank 35,1628 35,3747 % 0,28  
Riyal 8,2613 8,3028 % 0,30  
18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 22,75 22,78 % 0,66  
Platin 901,56 902,80 % 0,66  
Paladyum 967,15 972,49 % 0,66  
Brent Pet. 83,38 83,38 % 0,66  
Altın Ons 2.025,32 2.025,67 % 0,66