***BMSTL*** BMS BİRLEŞİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

08.08.2022 19:24
***BMSTL*** BMS BİRLEŞİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor


***BMSTL*** BMS BİRLEŞİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
22.1 544.176.101 234.247.215 304.528.449 116.700.020
Satışların Maliyeti
22.2 -403.118.989 -178.292.925 -224.675.432 -90.279.576
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
141.057.112 55.954.290 79.853.017 26.420.444
BRÜT KAR (ZARAR)
141.057.112 55.954.290 79.853.017 26.420.444
Genel Yönetim Giderleri
24.1 -11.536.777 -5.292.205 -5.928.281 -3.127.816
Pazarlama Giderleri
24.2 -39.721.171 -14.451.589 -22.627.576 -7.849.697
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
25.1 2.708.176 846.475 774.258 29.244
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
25.2 -2.009.369 -840.952 -535.140 -358.064
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
90.497.971 36.216.019 51.536.278 15.114.111
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
26.1 550.701 2.889.326 42.343 1.448.313
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
26.2 -1.206.775 -5.148.638 -238.952 -4.235.159
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
89.841.897 33.956.707 51.339.669 12.327.265
Finansman Gelirleri
27.1 9.620.545 18.322.050 939.387 3.554.563
Finansman Giderleri
27.2 -20.939.101 -14.903.333 -13.724.039 -8.952.478
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
78.523.341 37.375.424 38.555.017 6.929.350
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-16.568.980 -6.490.521 -7.462.677 -2.561.739
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
28 -12.875.988 -2.479.058 -6.926.853 -2.479.058
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
28 -3.692.992 -4.011.463 -535.824 -82.681
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
61.954.361 30.884.903 31.092.340 4.367.611
DÖNEM KARI (ZARARI)
29 61.954.361 30.884.903 31.092.340 4.367.611
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
29 61.954.361 30.884.903 31.092.340 4.367.611
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-121.740.308 8.758.422
Dönem Karı (Zararı)
61.954.361 30.884.903
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
29 61.954.361 30.884.903
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
24.451.852 20.310.846
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
15-16-17 8.968.134 4.908.671
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.654.418 309.261
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
20 1.654.418 309.261
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
13.545.122 12.458.141
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
27.1 13.358.391 12.154.080
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
25.2 1.739.098 641.394
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
25.1 -1.552.367 -337.333
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
28 284.178 2.634.773
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-209.763.736 -44.079.157
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6 -98.452.068 -29.776.684
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
26.949 240.183
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-98.479.017 -30.016.867
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7 846.623 1.615.847
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
7.327.122 5.090.312
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-6.480.499 -3.474.465
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
9 -89.815.358 -43.466.760
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
11 -6.238.063 10.150.322
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6 -16.938.842 14.420.713
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
41.377 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-16.980.219 14.420.713
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
8 1.388.553 328.484
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7 3.961.346 -462.048
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
74.020 5.259.034
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
3.887.326 -5.721.082
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
12 -4.515.927 3.110.969
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-123.357.523 7.116.592
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
13 1.617.215 1.641.830
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-2.985.382 322.277
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 36.386
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
15 0 36.386
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-2.985.382 -697.015
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
15 -2.348.727 -570.351
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
17 -636.655 -126.664
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
14 982.906
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
131.800.873 3.957.936
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
104.256.482 0
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
21.1 104.256.482 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
346.920.385 90.267.552
Kredilerden Nakit Girişleri
5 346.920.385 90.267.552
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-306.017.603 -74.155.536
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
5 -306.017.603 -74.155.536
Ödenen Faiz
27.2 -15.440.663 -12.201.477
Alınan Faiz
27.1 2.082.272 47.397
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
7.075.183 13.038.635
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
436.280 -13.437.462
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
7.511.463 -398.827
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 36.470.877 7.384.272
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 43.982.340 6.985.445


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 43.982.340 36.470.877
Ticari Alacaklar
6 197.668.636 97.664.201
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
26.949
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
197.668.636 97.637.252
Diğer Alacaklar
7 29.559.338 30.059.407
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
7.327.122
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
29.559.338 22.732.285
Stoklar
9 222.383.713 132.568.355
Peşin Ödenmiş Giderler
11 7.649.721 2.896.020
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
7.649.721 2.896.020
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
13 12.875.986 11.258.773
Diğer Dönen Varlıklar
10 5.777.992 7.741.754
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
5.777.992 7.741.754
ARA TOPLAM
519.897.726 318.659.387
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
519.897.726 318.659.387
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
7 6.068 6.073
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6.068 6.073
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
14 3.843.726 2.992.500
Maddi Duran Varlıklar
15 324.733.773 258.301.708
Arazi ve Arsalar
120.220.717 93.596.760
Binalar
40.311.421 30.688.240
Tesis, Makine ve Cihazlar
156.994.443 127.743.255
Taşıtlar
4.842.394 4.477.147
Mobilya ve Demirbaşlar
2.364.798 1.796.306
Özel Maliyetler
0 0
Kullanım Hakkı Varlıkları
16 5.598.084 4.431.920
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
17 1.189.183 626.618
Diğer Haklar
70.243 41.113
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
1.118.940 585.505
Peşin Ödenmiş Giderler
11 2.054.204 569.842
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
2.054.204 569.842
Ertelenmiş Vergi Varlığı
28 20.052.690 18.846.185
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
357.477.728 285.774.846
TOPLAM VARLIKLAR
877.375.454 604.434.233
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 140.464.179 109.678.952
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
140.464.179 109.678.952
Banka Kredileri
140.464.179 109.678.952
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5 96.016.673 76.621.833
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
96.016.673 76.621.833
Banka Kredileri
75.771.673 59.635.921
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
20.245.000 16.985.912
Ticari Borçlar
6 90.045.288 105.355.239
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
41.377
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
90.003.911 105.355.239
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
8 2.905.623 1.517.070
Diğer Borçlar
7 9.317.504 5.463.891
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
74.760 740
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9.242.744 5.463.151
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12 6.301.715 10.817.642
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
28 12.875.988 11.258.773
Kısa Vadeli Karşılıklar
20 1.765.830 789.200
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
1.279.362 410.465
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
18 486.468 378.735
ARA TOPLAM
359.692.800 321.502.600
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
359.692.800 321.502.600
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
75.769.256 85.046.541
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 75.769.256 85.046.541
Banka Kredileri
62.455.376 65.778.639
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
13.313.880 19.267.902
Ticari Borçlar
6 680.062 569.855
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
680.062 569.855
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
28 6.788.650 5.255.394
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
6.788.650 5.255.394
Uzun Vadeli Karşılıklar
2.645.704 2.073.013
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
20 2.645.704 2.073.013
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
85.883.672 92.944.803
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
445.576.472 414.447.403
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
431.798.982 189.986.830
Ödenmiş Sermaye
21.1 36.525.000 30.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
21.3 97.731.482 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
200.352.288 124.750.979
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
40.067.440 39.897.183
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
21.6 39.744.736 39.744.736
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
21.5 322.704 152.447
Yabancı Para Çevrim Farkları
21.7 160.284.848 84.853.796
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
21.2 520.987 453.024
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
21.4 34.714.864 -16.227.172
Net Dönem Karı veya Zararı
29 61.954.361 51.009.999
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
431.798.982 189.986.830
TOPLAM KAYNAKLAR
877.375.454 604.434.233


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
8.475.600 -34.364 28.722.370 221.471 1.833.093 2.939.704 42.157.874 42.157.874
Transferler
231.553 2.708.151 -2.939.704
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-3.996 11.381.817 30.884.903 42.262.724 42.262.724
Dönem Karı (Zararı)
29 30.884.903 30.884.903 30.884.903
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-3.996 11.381.817 11.377.821 11.377.821
Dönem Sonu Bakiyeler
8.475.600 -38.360 40.104.187 453.024 4.541.244 30.884.903 84.420.598 84.420.598
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
30.000.000 39.744.736 152.447 84.853.796 453.024 -16.227.172 51.009.999 189.986.830 189.986.830
Transferler
67.963 50.942.036 -51.009.999
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
170.257 75.431.052 61.954.361 137.555.670 137.555.670
Dönem Karı (Zararı)
29 61.954.361 61.954.361 61.954.361
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
170.257 75.431.052 75.601.309 75.601.309
Sermaye Arttırımı
21 6.525.000 97.731.482 104.256.482 104.256.482
Dönem Sonu Bakiyeler
36.525.000 97.731.482 39.744.736 322.704 160.284.848 520.987 34.714.864 61.954.361 431.798.982 431.798.982


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
29 61.954.361 30.884.903 31.092.340 4.367.611
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
170.257 -3.996 -6.620 -236.308
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
20 212.830 -4.997 -8.263 -295.383
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
28 -42.573 1.001 1.643 59.075
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-42.573 1.001 1.643 59.075
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
75.431.052 11.381.817 49.466.894 2.290.339
Yabancı Para Çevrim Farkları
75.431.052 11.381.817 49.466.894 2.290.339
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
75.601.309 11.377.821 49.460.274 2.054.031
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
137.555.670 42.262.724 80.552.614 6.421.642
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
137.555.670 42.262.724 80.552.614 6.421.642http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1053165


BIST'
18:059.347
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  9.360  
Önceki Kapanış :  9.347  
En Düşük
9.282
En Yüksek
9.406
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
PINSU 20,24 99.155.301 % 10,00  
FONET 22,66 177.393.938 % 10,00  
SNKRN 38,72 5.519.304 % 10,00  
SILVR 18,92 62.489.857 % 10,00  
MNDTR 7,59 95.404.023 % 10,00  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 31,0735 31,0798 % 0,30  
Euro 33,6444 33,7009 % 0,19  
Sterlin 39,2267 39,4235 % 0,29  
Frank 35,1513 35,3631 % 0,25  
Riyal 8,2610 8,3024 % 0,29  
18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 22,74 22,77 % 0,66  
Platin 900,70 902,39 % 0,66  
Paladyum 967,30 969,97 % 0,66  
Brent Pet. 83,34 83,34 % 0,66  
Altın Ons 2.025,46 2.025,79 % 0,66