***BMSTL*** BMS BİRLEŞİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

28.10.2022 15:23
***BMSTL*** BMS BİRLEŞİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor


***BMSTL*** BMS BİRLEŞİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
23.1 841.815.640 380.343.622 297.639.539 146.096.407
Satışların Maliyeti
23.2 -637.559.243 -287.173.699 -234.440.254 -108.880.774
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
204.256.397 93.169.923 63.199.285 37.215.633
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
0 0 0 0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0 0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
204.256.397 93.169.923 63.199.285 37.215.633
Genel Yönetim Giderleri
25.1 -18.673.189 -8.573.837 -7.136.412 -3.281.632
Pazarlama Giderleri
25.2 -61.551.879 -25.446.068 -21.830.708 -10.994.479
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
26.1 3.351.006 1.115.349 642.830 268.874
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
26.2 -2.640.887 -19.863.941 -631.518 -19.022.989
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
124.741.448 40.401.426 34.243.477 .185.407
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
27.1 3.238.315 4.718.772 2.687.614 1.829.446
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
27.2 -1.290.403 -8.222.146 -83.628 -3.073.508
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
126.689.360 36.898.052 36.847.463 2.941.345
Finansman Gelirleri
28.1 11.299.472 20.850.582 1.678.927 2.528.532
Finansman Giderleri
28.2 -29.979.038 -21.264.896 -9.039.937 -6.361.563
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
108.009.794 36.483.738 29.486.453 -891.686
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-21.816.046 -1.392.373 -5.247.066 5.098.148
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
29 -17.120.187 -6.662.639 -4.244.199 -4.183.581
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
29 -4.695.859 5.270.266 -1.002.867 9.281.729
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
86.193.748 35.091.365 24.239.387 4.206.462
DÖNEM KARI (ZARARI)
86.193.748 35.091.365 24.239.387 4.206.462
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
86.193.748 35.091.365 24.239.387 4.206.462
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç 30 2,00000000 104,00000000 1,00000000 12,00000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-59.172.761 14.097.705
Dönem Karı (Zararı)
30 86.193.748 35.091.365
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
86.193.748 35.091.365
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
37.351.543 17.774.095
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
16-17-18 14.440.751 7.529.565
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
2.705.894 396.772
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
21 2.705.894 396.772
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
20.513.994 17.593.436
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
28.1 19.620.333 17.253.566
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
26.2 2.292.790 761.878
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
26.1 -1.399.129 -422.008
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
29 -309.096 -7.745.678
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-188.579.466 -44.593.166
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
6 -15.011.078 0
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7 -68.197.254 -44.126.419
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
26.949 240.183
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-68.224.203 -44.366.602
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
8 21.936.346 10.118.383
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
7.225.980 9.649.011
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
14.710.366 469.372
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
10 -90.488.552 -28.579.393
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
12 -2.135.793 8.429.577
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7 -34.843.044 23.949.748
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-34.843.044 23.949.748
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
9 2.281.168 621.651
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
104.256.482 0
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
22.1 104.256.482 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
466.104.542 127.039.667
Kredilerden Nakit Girişleri
5 466.104.542 127.039.667
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-471.464.387 -113.297.573
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
5 -471.464.387 -113.297.573
Ödenen Faiz
0 -22.291.498 -17.304.692
Alınan Faiz
28.1 2.671.165 51.126
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
7.813.478 11.313.087
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
8.866.940 -14.336.295
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
16.680.418 -3.023.208
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 36.470.877 7.384.272
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 53.151.295 4.361.064


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 53.151.295 36.470.877
Finansal Yatırımlar
6 15.011.078 0
Ticari Alacaklar
7 167.260.584 97.664.201
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
0 26.949
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
167.260.584 97.637.252
Diğer Alacaklar
8 7.126.480 30.059.407
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
101.142 7.327.122
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7.025.338 22.732.285
Stoklar
10 223.056.907 132.568.355
Peşin Ödenmiş Giderler
12 4.140.891 2.896.020
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
14 17.120.178 11.258.773
Diğer Dönen Varlıklar
11 2.876.934 7.741.754
ARA TOPLAM
489.744.347 318.659.387
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
489.744.347 318.659.387
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
8 6.069 6.073
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
15 4.266.815 2.992.500
Maddi Duran Varlıklar
16 365.678.498 258.301.708
Kullanım Hakkı Varlıkları
17 6.177.438 4.431.920
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
18 1.345.873 626.618
Peşin Ödenmiş Giderler
12 1.460.764 569.842
Ertelenmiş Vergi Varlığı
29 21.224.469 18.846.185
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
400.159.926 285.774.846
TOPLAM VARLIKLAR
889.904.273 604.434.233
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 90.497.811 109.678.952
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5 111.785.194 76.621.833
Ticari Borçlar
7 72.679.208 105.355.239
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
72.679.208 105.355.239
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
9 3.798.238 1.517.070
Diğer Borçlar
8 5.707.275 5.463.891
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
116.870 740
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
5.590.405 5.463.151
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
13 8.291.719 10.817.642
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
29 17.120.187 11.258.773
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.377.571 789.200
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
21 837.556 410.465
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
19 540.015 378.735
ARA TOPLAM
311.257.203 321.502.600
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
311.257.203 321.502.600
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 63.704.476 85.046.541
Ticari Borçlar
7 695.632 569.855
Uzun Vadeli Karşılıklar
3.246.806 2.073.013
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
21 3.246.806 2.073.013
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
29 7.545.591 5.255.394
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
75.192.505 92.944.803
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
386.449.708 414.447.403
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
503.454.565 189.986.830
Ödenmiş Sermaye
ynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Kullanım Hakkı Varlıkları Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
8.475.600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -34.364 0 0 0 0 0 0 0 0 28.722.370 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 221.471 0 0 0 1.833.093 2.939.704 0 42.157.874 0 42.157.874
Transferler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 231.553 0 0 0 2.708.151 -2.939.704 0 0 0 0
Dönem Karı (Zararı)
30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35.091.365 0 35.091.365 0 35.091.365
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -65.042 0 0 0 0 0 0 0 0 12.514.273 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.449.231 0 12.449.231
Dönem Sonu Bakiyeler
8.475.600 -99.406 41.236.643 453.024 4.541.244 35.091.365 89.698.470 89.698.470
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
30.000.000 39.744.736 152.447 84.853.796 453.024 -16.227.172 51.009.999 189.986.830 189.986.830
Transferler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 67.963 0 0 0 50.942.036 -51.009.999 0 0 0 0
Dönem Karı (Zararı)
30 86.193.748 86.193.748 86.193.748
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
884.001 122.133.504 123.017.505 123.017.505
Sermaye Arttırımı
22.1 6.525.000 97.731.482 104.256.482 104.256.482
Dönem Sonu Bakiyeler
36.525.000 97.731.482 39.744.736 1.036.448 206.987.300 520.987 34.714.864 86.193.748 503.454.565 503.454.565


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
86.193.748 35.091.365 24.239.387 4.206.462
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
884.001 -65.042 713.744 -61.046
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
21 1.105.010 -81.305 892.180 -76.308
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
29 -221.009 16.263 -178.436 15.262
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-221.009 16.263 -178.436 15.262
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
122.133.504 12.514.273 46.702.452 1.132.456
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
123.017.505 12.449.231 47.416.196 1.071.410
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
209.211.253 47.540.596 71.655.583 5.277.872
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
209.211.253 47.540.596 71.655.583 5.277.872http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1075066


BIST
'
18:059.347
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  9.360  
Önceki Kapanış :  9.347  
En Düşük
9.282
En Yüksek
9.406
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
PINSU 20,24 99.155.301 % 10,00  
FONET 22,66 177.393.938 % 10,00  
SNKRN 38,72 5.519.304 % 10,00  
SILVR 18,92 62.489.857 % 10,00  
MNDTR 7,59 95.404.023 % 10,00  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 31,0529 31,0739 % 0,28  
Euro 33,6546 33,6883 % 0,15  
Sterlin 39,2099 39,4065 % 0,25  
Frank 35,1348 35,3465 % 0,20  
Riyal 8,2571 8,2985 % 0,25  
18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 22,72 22,76 % 0,66  
Platin 900,83 902,26 % 0,66  
Paladyum 968,95 971,79 % 0,66  
Brent Pet. 83,41 83,41 % 0,66  
Altın Ons 2.024,48 2.024,74 % 0,66