Borusan, 10’uncu Sürdürülebilirlik Raporu yayında

02.09.2021 10:35
Borusan, 10’uncu Sürdürülebilirlik Raporu yayında


2019-2020 Sürdürülebilirlik Raporunu yayınlayan Borusan Grubu, bu
dönemde ürettiği 3.600 GWh temiz enerji ile 1,8 milyon ton sera gazı
salımının engellenmesini sağladı

Borusan, 2009’dan beri hazırladığı Sürdürülebilirlik Raporu’nun
10’uncusunu yayınladı. Sürdürülebilirlik stratejisini iklim, insan ve
inovasyon “İ3” odak alanları kapsamında ele alan Borusan Holding,
yürüttüğü faaliyet ve projelerin sürdürülebilirlik performansını en
üst seviyeye taşımayı hedefliyor.

Borusan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Kocabıyık, donanımlı
Ar-Ge kaynağından aldıkları güçle Borusan’ı sürdürülebilir bir şekilde
büyüteceklerini, ürün ve hizmetlerini “İ3” stratejileriyle uyumlu hale
getirdiklerini ifade etti.

Borusan Holding Grup CEO’su Erkan Kafadar, sürdürülebilir iş modeli
ışığında yenilikçi, yüksek katma değerli ve rekabetçi ürün ve
süreçlerin kıymetli olduğunu belirterek bu teknolojileri geliştirmek
amacıyla 2019-2020 yılında Ar-Ge faaliyetlerine 213,2 milyon TL’den
fazla yatırımda bulunduklarını aktardı.

Sürdürülebilirlik kavramını iş süreçlerinin temel taşı olarak gören
Borusan, 2009 yılından beri düzenli olarak hazırladığı
Sürdürülebilirlik Raporu’nun 10’uncusu yayınladı. Dünyadan aldığı
ilhamla geleceğe ilham vermek için sürdürülebilirlik çalışmalarını ݳ
olarak adlandırdığı İklim, İnsan ve İnovasyonu odak alanlarında
yürütecek olan Borusan Grubu, raporu da bu yaklaşımla hazırladı.
Sürdürülebilirliği paydaş temelli bir yapılanma olarak gören ve
belirlediği odak alanlarında “fayda” üretmeyi hedefleyen Borusan
Grubu, faaliyet gösterdiği üretim, makina ve güç sistemleri, otomotiv,
lojistik ve enerji sektörlerinde 2019 ve 2020 yıllarının tamamını
kapsayan iki yıllık sürdürülebilirlik çalışmalarını rapora yansıttı.
Borusan Grubu bünyesindeki Borçelik, Borusan Cat, Borusan EnBw Enerji,
Borusan Limanı, Borusan Lojistik, Borusan Mannesmann, Borusan Otomotiv
Grubu ve Supsan şirketlerinin Türkiye operasyonlarını kapsayan
raporda, yürütülen faaliyetler sonucu oluşan etkiler, çevresel, sosyal
ve ekonomik başlıklarda ele alındı. Borusan’ın 2006 yılından beri
imzacısı olduğu Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi (UNGC)
Prensipleri ve Global Reporting Initiative (GRI) ilkeleri gözetilerek
hazırlanan raporda, Grup şirketlerinin performansları verilerle
detaylı olarak aktarılıyor.

“Borusan’ı sürdürülebilir bir şekilde büyütüyoruz”

Borusan Grubu olarak stratejilerini içinde bulundukları çağın
gerekliliklerine uygun hale getirerek, bütüncül bir bakış açısı ile
gözden geçirdiklerini belirten Borusan Holding Yönetim Kurulu Başkanı
Ahmet Kocabıyık, sürdürülebilirlik stratejilerini “İklim, İnsan ve
İnovasyon” odak alanlarından ilham alarak şekillendirdiklerini ifade
ediyor. “İ3” stratejimiz çerçevesinde çoğul değer yaratma yaklaşımıyla
attığımız her adımı ölçümlenebilir hedeflerle zenginleştirmeyi
amaçlarken gerek toplumsal gerek çevresel anlamda izimizi bırakacak
şekilde uzun vadeli değer yaratmayı hedefliyoruz” diyen Kocabıyık,
donanımlı Ar-Ge kaynağından aldıkları güçle Borusan’ı sürdürülebilir
bir şekilde büyüteceklerini, ürün ve hizmetlerini “İ3” stratejileriyle
uyumlu hale getirdiklerini belirtiyor.

“Yaşanabilir bir gelecek bırakma sorumluluğumuzun farkındayız”

Borusan Grubu olarak “Dünyadan İlham Alarak Geleceğe İlham Verme”
yaklaşımını benimsediklerini ifade eden Borusan Holding Grup CEO’su
Erkan Kafadar, 200 yıllık bir şirket olma hedeflerini, 77 yıllık kurum
kültürüyle beslediklerini ifade ederek: “İklim krizine karşı
verdiğimiz mücadeleden güç, insan ve topluma yaptığımız yatırımdan
ilham, inovatif fikirlere verdiğimiz değerden yeni olanı yaratma
arzusunu aldık. Sürdürülebilirlik kavramının çevresel, sosyal,
ekonomik ve yönetişim konularını içerdiğinin ve bu konuların
birbiriyle yakın etkileşimi olduğunun farkındayız. İklim, insan ve
inovasyonu odağına alan sürdürülebilir iş modelimiz ışığında
yenilikçi, yüksek katma değerli ve rekabetçi ürün ve süreçlerin önünü
açacak teknolojileri geliştirmek amacıyla 2019-2020 yılında Ar-Ge
faaliyetlerine 213,2 milyon TL’den fazla yatırımda bulunduk. Bu
doğrultuda, çevre, Ar-Ge, inovasyon ve dijitalleşme yatırımlarıyla
dünya için faydalı işler hayata geçirmeye çabalıyor, çalışanlarımız ve
yatırımlarımızla Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ile uyumlu
faaliyetlere imza atıyoruz. Borusan olarak yaşanabilir bir gelecek
bırakma konusundaki sorumluluğumuzun farkındayız. Doğanın, yeşilin ve
ormanların önemini bir kez daha anladığımız bu günlerde bir fidanın
bile geleceğimiz için ne kadar kıymetli olduğunu yaşayarak tecrübe
ediyoruz. Bu nedenle bu zor günlerde ağaçlandırma ve doğal yaşamı
destek çalışmalarımızı her zamankinden daha fazla önemsiyoruz. Bundan
sonra da bu amaç için çalışmaya ve sürdürülebilirlik konusunda ilham
vermeye devam edeceğiz” dedi.

1,8 milyon ton sera gazı salımı engellendi

İklim odak alanında doğaya duyduğu sorumluluk bilincinden hareketle
operasyonlarından kaynaklanan çevresel etkilerini azaltan Borusan,
sıfır atık çalışmaları kapsamında yaklaşık 2,5 milyon ton atığı geri
dönüşüme göndererek ekonomiye kazandırdı. Bununla birlikte 2020
yılında Dip Temizliği projesi ile Gemlik Körfezi’nde 131 kg çöp
temizliği yaparken Torbalı havzasındaki su tüketimlerini azaltmak
amacıyla kullanılan zaman ayarlı yıkama ünitesiyle önceki yıla kıyasla
yüzde 46 azaltım gerçekleşti. Borusan doğal kaynakları verimli
kullanmak için de çeşitli projeler yürüttü. Borusan Lojistik’in
geliştirdiği TOM Güneş Enerjisi projesiyle toplam 758.269,48 kWh
enerji sağlanırken, iyi uygulamalar ve enerji üretimiyle birlikte
toplam 3.600 GWh temiz enerji elde edildi. Bu sayede 1,8 milyon ton
sera gazı salımının önüne geçildi.

Toplumsal ve bireysel refah için fırsat eşitliği

İnsan sayesinde başarıya inanan ve insan odaklı bir kurum kültürü
benimseyen Borusan, insan başlığında toplumsal gelişim adına
çalışanları için mutlu, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamını sağlamayı
önceliklendiriyor. Toplumsal ve bireysel refaha fırsat ve toplumsal
cinsiyet eşitliği sayesinde ulaşılabileceğine inanan Borusan, üst
yönetimdeki kadın çalışan sayısını 2019-2020 yılında yüzde 21 artırdı,
çalışanlara 2 yılda yaklaşık 400 bin saat eğitim verdi. Cinsiyet
Gözlüğü Programı ile toplumsal cinsiyet eşitliği kapsamında 3 yıllık
hedefler belirlenirken Borusan Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Hane İçi
Şiddet Rehberi yayınlandı. 1000’den fazla üyesi olan Okyanus Gönüllü
Borusanlılar, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları
doğrultusunda 59 projede yaklaşık 22.400 saat gönüllü olarak çalıştı.
#AskıdaEğitimVar projesi kapsamında uzaktan eğitime erişimde güçlük
yaşayan yaklaşık 12 bin üniversite öğrencisine bilgisayar, internet
paketi, eğitim platformlarına erişim gibi çeşitli destekler sağlandı.

Sanatın iyileştirici gücü kullanıldı

Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası (BİFO) ve Borusan Quartet’i 2019
sezon konserlerini 100 bin seyirci izlerken sanatın iyileştirici
gücüne inanan Borusan Sanat, her sezon 12-14 arasında düzenlenen
konserlerin sayısını pandemi koşullarına uyum sağlamak için 28’e
çıkardı. Bu konserlerin radyodan canlı olarak dinleyiciye sunulmasıyla
birlikte de hedef kitlesi genişletildi. Yeni Medya sanatına odaklanan
Borusan Contemporary 2019 yılında 14.388 ziyaretçi ağırladı. 2020
yılında 6.266 kişi fiziki olarak, 78.491 kişi ise dijital platformlar
aracılığıyla sergileri izledi, eserlere erişim sağladı.

Ar-Ge faaliyetlerine 213,2 milyon TL yatırım

İnovasyonu gelecekte de varlığını başarıyla koruyabilen bir iş
modelinin olmazsa olmaz bir aracı olarak gören Borusan, geleceğe ilham
yaklaşımlarının bir parçası olan İnovasyon ile yeni bir çağ için
düşlüyor, yenilikçi fikirler tasarlıyor ve üretiyor. Dijitalleşme,
inovasyon ve girişimcilik alanlarında yatırımlar yapan Borusan
2019-2020 yıllarında Ar-Ge faaliyetlerine 213,2 milyon TL yatırımda
bulundu. 2019 yılında 85 yeni robotik süreç otomasyon robotunu devreye
alınırken 120'den fazla yazılım robotunu kullanıma alınarak 27 bin
saat iş gücü sağlandı. “Sağlık Olsun” uygulaması ile çalışanların işe
gelmeden COVID-19 belirti, filyasyon sorularına cevap alan Borusan,
ayrıca “Sağlık Olsun” bilekliğiyle bulaş riski azaltarak fabrikalarda
üretimin kesintisiz devam etmesi sağladı.

Hedef 1,5 milyon ağaç

Borusan, çalışmalarına paralel olarak iklim krizine karşı
sürdürülebilir ve inovatif çevre teknolojileri geliştiren sosyal
girişim ecording ile anlamlı bir projeye de imza attı. Proje
kapsamında, Orman Bakanlığı’nın belirleyeceği, ulaşılması zor bir
bölgeye, ilgili bölgenin üretici kadınlarının emeğiyle hazırlanan
tohum topları, ecording’in insansız hava araçları ile atılacak. Bu
proje ile hedef Borusan’ın 77. yılında 177 bin tohum topu atışı
yaparak son 10 yılda yaptıkları ağaçlandırma çalışmalarında 1,5
milyonu aşmak.

Borusan Grubu 2019-2020 Sürdürülebilirlik Raporu’nu incelemek için:
https://www.borusan.com/surdurulebilirlik-raporu/2019-2020/index.html

Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey
18:051.983
Değişim :  -0,73% |  -14,51
Açılış :  2.007  
Önceki Kapanış :  1.998  
En Yüksek
2.019
En Düşük
1.977
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
DOBUR 81,95 4.701.661 % 10,00  
YBTAS 23.100,00 2.679.600 % 10,00  
ULUSE 60,50 9.120.561 % 10,00  
PCILT 15,97 118.316.271 % 9,99  
UTPYA 13,79 3.505.966 % 9,97  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 13,4938 13,5404 % -0,80  
Euro 15,0466 15,1030 % -0,84  
Sterlin 18,0613 18,1518 % -0,81  
Frank 14,4709 14,5581 % -0,87  
Riyal 3,5949 3,6129 % -0,89  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.789 1.790 -5,61  
Altın Gr. 778 778 -10,06  
Cumhuriyet 5.193 5.271 -54,00  
Tam 5.166 5.297 -59,09  
Yarım 2.497 2.562 -28,58  
Çeyrek 1.252 1.281 -14,29  
Gümüş.Ons 22,39 22,42 -0,32  
Gümüş Gr. 9,73 9,74 -0,24  
B. Petrol 88,71 88,71 0,54