***BOSSA*** BOSSA TİCARET VE SANAYİ İŞLETMELERİ T.A.Ş.( Finansal Rapor

15.02.2019 03:09
***BOSSA*** BOSSA TİCARET VE SANAYİ İŞLETMELERİ T.A.Ş.( Finansal Rapor


***BOSSA*** BOSSA TİCARET VE SANAYİ İŞLETMELERİ T.A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
17 108.000.000 149.104.739 0 0 0 0 0 3.435 0 0 0 0 146.917.072 0 -17.317.404 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41.022.230 -122.914.099 0 2.115.102 -8.662.577 298.268.498 0 298.268.498
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
17 0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
17 0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
17 0 0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
17 0 0 0
Diğer Düzeltmeler
17 -178.866.382 603.767 122.914.099 140.707 -153.195.223 -38.571.885 -246.974.917 0 -246.974.917
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
17 108.000.000 149.104.739 0 0 0 0 0 3.435 -178.866.382 0 0 0 146.917.072 0 -17.317.404 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41.625.997 0 140.707 0 -151.080.121 -47.234.462 0 51.293.581 0 51.293.581
Transferler
17 -149.104.739 -3.435 -1.111.239 -41.625.997 -140.707 144.751.655 47.234.462 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
17 5.990.622 -5.026.742 7.672.103 8.635.983 0 8.635.983
Dönem Karı (Zararı)
17 7.672.103 7.672.103 0 7.672.103
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
17 5.990.622 -5.026.742 963.880 0 963.880
Sermaye Arttırımı
17 0 0 0
Sermaye Azaltımı
17 -74.987.231 74.987.231 0 0 0
Sermaye Avansı
17 0 0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
17 0 0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
17 -8.624.188 -8.624.188 0 -8.624.188
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
17 0 0 0
Kar Payları
17 0 0 0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
17 0 0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
17 0 0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
17 0 0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
17 0 0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
17 0 0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
17 0 0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
17 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
17 0 0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
17 0 0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
17 0 0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
17 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
17 10.001.274 10.001.274 0 10.001.274
Dönem Sonu Bakiyeler
17 33.012.769 0 0 0 0 0 0 0 -187.490.570 0 0 0 151.796.455 0 -22.344.146 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.001.274 0 68.658.765 7.672.103 0 61.306.650 0 61.306.650
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
17 33.012.769 0 0 0 0 0 0 0 -187.490.570 0 0 0 151.796.455 0 -22.344.146 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.001.274 0 68.658.765 7.672.103 0 61.306.650 0 61.306.650
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
17 0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
17 0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
17 0 0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
17 0 0 0
Diğer Düzeltmeler
17 0 -1.571.537 -1.571.537 0 -1.571.537
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
17 33.012.769 0 0 0 0 0 0 0 -187.490.570 0 0 0 151.796.455 0 -22.344.146 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.001.274 0 67.087.228 7.672.103 59.735.113 0 59.735.113
Transferler
17 0 0 37.498.114 -981.164 -10.001.274 -18.843.573 -7.672.103 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
17 10.735.384 -7.128.870 57.969.655 61.576.169 0 61.576.169
Dönem Karı (Zararı)
17 57.969.655 57.969.655 0 57.969.655
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
17 10.735.384 -7.128.870 3.606.514 0 3.606.514
Sermaye Arttırımı
17 0 0 0
Sermaye Azaltımı
17 0 0 0 0 0
Sermaye Avansı
17 25.000.000 25.000.000 0 25.000.000
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
17 0 0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
17 0 0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
17 0 0 0
Kar Payları
17 0 0 0 0 0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
17 0 0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
17 -7.472.861 7.472.861 -7.472.861 -7.472.861 0 -7.472.861
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
17 0 0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
17 0 0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
17 0 0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
17 0 0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
17 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
17 0 0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
17 0 0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
17 0 0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
17 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
17 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
17 33.012.769 0 0 0 25.000.000 -7.472.861 0 0 -149.992.456 0 0 0 161.550.675 0 -29.473.016 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.472.861 0 0 0 40.770.794 57.969.655 0 138.838.421 0 138.838.421


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
68.469.295 -48.421.027
Dönem Karı (Zararı)
57.969.655 7.671.968
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
57.969.655 7.671.968
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
139.201.575 15.318.408
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10 , 11, 19 15.988.607 17.156.803
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
4.021.076 1.698.706
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5 4.021.076 1.698.706
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
6.689.751 2.910.167
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15 4.795.925 2.433.446
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
1.893.826 476.721
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
20.952.646 16.311.007
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
0 -151.654
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
21.065.468 16.445.619
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
-404.822 213.327
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
292.000 -196.285
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
142.297.166 376.339
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-30.749.768 -20.038.962
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
23 -30.749.768 -20.038.962
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
24 -20.882.295 787.774
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
884.392 -3.883.426
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
23 884.392 -3.883.426
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-126.587.599 -66.229.032
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-95.523.824 -34.596.668
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-20.602 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-95.503.222 -34.596.668
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
720.423 -1.660.651
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
720.423 -1.660.651
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-30.720.077 -14.701.996
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
400.340 1.034.875
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
30.122.574 -9.255.204
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-13.717 13.717
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
30.136.291 -9.268.921
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
-657.624 266.184
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-30.929.411 -7.315.572
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-6.399.173 -3.180.895
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-24.530.238 -4.134.677
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
70.583.631 -43.238.656
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
15 -2.412.328 -8.767.195
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-1.385.160 3.573.855
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
5 1.683.152 10.969
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-90.675.591 -6.027.791
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 8.778.857
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 8.778.857
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-90.443.924 -15.116.826
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10, 11 -90.443.924 -15.116.826
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 222.784
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
-231.667 87.394
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
17.718.186 48.616.230
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri
25.000.000 10.001.274
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
-7.472.861
İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-7.472.861
Ortak Kontrole Tabi İşletmelerin Birleşme Etkisinden Kaynaklanan Nakit Girişleri (Çıkışları)
-8.624.188
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
234.681.534 191.084.174
Kredilerden Nakit Girişleri
232.837.737 190.130.035
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
1.843.797 954.139
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-216.201.040 -128.447.715
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-216.201.040 -87.067.920
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-41.379.795
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
0
Ödenen Temettüler
0
Ödenen Faiz
-18.289.447 -15.549.786
Alınan Faiz
0 152.471
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-4.488.110 -5.832.588
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-4.488.110 -5.832.588
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 12.970.185 18.802.773
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 8.482.075 12.970.185


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 8.482.075 12.970.185
Ticari Alacaklar
5 198.432.582 105.943.733
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
27 20.602 20.882
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 198.411.980 105.922.851
Diğer Alacaklar
6 2.766.774 3.487.197
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
27 0 29.711
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
2.766.774 3.457.486
Stoklar
9 112.214.912 81.494.835
Peşin Ödenmiş Giderler
7 2.831.773 2.931.277
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
27 0 20.962
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
2.831.773 2.910.315
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
24 0 1.385.160
Diğer Dönen Varlıklar
8 11.700.312 5.301.005
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
8 11.700.312 5.301.005
ARA TOPLAM
336.428.428 213.513.392
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
336.428.428 213.513.392
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
0 0
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
12 175.790.000 145.040.232
Maddi Duran Varlıklar
10 254.357.137 170.873.579
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 11.638.559 8.781.817
Peşin Ödenmiş Giderler
7 440.423 741.259
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
7 440.423 741.259
Ertelenmiş Vergi Varlığı
24 3.484.495
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
445.710.614 325.436.887
TOPLAM VARLIKLAR
782.139.042 538.950.279
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
153.792.795 100.710.774
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
153.792.795 100.710.774
Banka Kredileri
4 150.706.532 97.324.350
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4 3.086.263 3.386.424
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
0 0
Ticari Borçlar
113.398.022 95.147.403
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
27 0 13.717
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 113.398.022 95.133.686
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
13 4.791.373 5.620.813
Diğer Borçlar
6 0 13.547
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6 0 13.547
Devlet Teşvik ve Yardımları
14 164.740 215.013
Ertelenmiş Gelirler
1.899.529 2.557.153
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
14 1.899.529 2.557.153
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
24 770.531 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
8.363.599 5.510.643
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
15 2.440.319 1.481.189
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
16 5.923.280 4.029.454
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
8 5.354.229 4.178.101
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
8 5.354.229 4.178.101
ARA TOPLAM
288.534.818 213.953.447
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
288.534.818 213.953.447
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
321.750.214 232.344.023
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
321.750.214 232.344.023
Banka Kredileri
4 321.487.922 229.945.118
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4 262.292 2.398.905
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
0 0
Ticari Borçlar
11.467.133
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 11.467.133
Devlet Teşvik ve Yardımları
14 169.909 351.303
Uzun Vadeli Karşılıklar
20.898.674 10.563.118
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
15 20.898.674 10.563.118
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
24 0 18.359.814
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
8 479.873 2.071.924
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
8 479.873 2.071.924
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
354.765.803 263.690.182
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
643.300.621 477.643.629
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
138.838.421 61.306.650
Ödenmiş Sermaye
17 33.012.769 33.012.769
Sermaye Düzeltme Farkları
0 0
Sermaye Avansı
17 25.000.000
Geri Alınmış Paylar (-)
17 -7.472.861 0
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
17 -149.992.456 -187.490.570
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
132.077.659 129.452.309
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
132.077.659 129.452.309
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
17 161.550.675 151.796.455
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
15, 17 -29.473.016 -22.344.146
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
17 7.472.861 0
Geri Alınan Paylara İlişkin Yedekler
17 7.472.861
Diğer Özkaynak Payları
0 0
Diğer Yedekler
17 0 10.001.274
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
17 40.770.794 68.658.765
Net Dönem Karı veya Zararı
17 57.969.655 7.672.103
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
138.838.421 61.306.650
TOPLAM KAYNAKLAR
782.139.042 538.950.279


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
18 555.098.120 373.261.199
Satışların Maliyeti
18 -358.029.166 -271.691.234
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
197.068.954 101.569.965
BRÜT KAR (ZARAR)
197.068.954 101.569.965
Genel Yönetim Giderleri
19 -19.197.177 -26.119.965
Pazarlama Giderleri
19 -34.562.696 -27.115.104
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
20 121.927.643 55.046.454
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
20 -125.637.489 -55.201.427
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
139.599.235 48.179.923
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
23 33.246.390 23.792.937
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
172.845.625 71.972.860
Finansman Gelirleri
21 20.815.046 9.170.964
Finansman Giderleri
22 -156.573.311 -72.683.947
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
37.087.360 8.459.877
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
20.882.295 -787.774
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
24 -770.531 2.826.031
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
24 21.652.826 -3.613.805
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
57.969.655 7.672.103
DÖNEM KARI (ZARARI)
57.969.655 7.672.103
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
57.969.655 7.672.103
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
3.606.514 963.880
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
12.769.374 7.097.633
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
15 -8.911.089 -6.283.427
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-251.771 149.674
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
24 -251.771 149.674
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
3.606.514 963.880
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
61.576.169 8.635.983
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
61.576.169 8.635.983http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/740040


BIST
17:592.785
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  2.795  
Önceki Kapanış :  2.785  
En Yüksek
2.807
En Düşük
2.762
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler17:59
KRTEK 22,00 40.901.086 % 10,00  
DOGUB 4,84 44.847.274 % 10,00  
MMCAS 3,08 572.871 % 10,00  
NTGAZ 13,98 48.000.084 % 9,99  
CMBTN 231,70 36.305.927 % 9,97  
17:59 Alış Satış %  
Dolar 17,8972 17,9020 % 0,02  
Euro 18,2877 18,3279 % 0,27  
Sterlin 21,5589 21,6670 % -0,04  
Frank 18,6931 18,8057 % -0,09  
Riyal 4,7477 4,7715 % -0,06  
17:59 Alış Satış %  
Altın Ons 1.789 1.790 -4,48  
Altın Gr. 1.030 1.030 -3,43  
Cumhuriyet 6.906 7.010 30,00  
Tam 6.890 6.984 -13,00  
Yarım 3.357 3.414 -7,00  
Çeyrek 1.684 1.707 -3,00  
Gümüş.Ons 20,39 20,43 -0,12  
Gümüş Gr. 11,73 11,74 -0,10  
B. Petrol 95,74 95,74 -0,57