***BOSSA*** BOSSA TİCARET VE SANAYİ İŞLETMELERİ T.A.Ş.( Finansal Rapor

24.04.2019 20:26
***BOSSA*** BOSSA TİCARET VE SANAYİ İŞLETMELERİ T.A.Ş.( Finansal Rapor


***BOSSA*** BOSSA TİCARET VE SANAYİ İŞLETMELERİ T.A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
17 33.012.769 0 0 0 0 0 -187.490.570 0 0 0 151.796.455 0 -22.344.146 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.001.274 0 68.658.765 7.671.968 61.306.515 0 61.306.515
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0 0
Diğer Düzeltmeler
0 0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
33.012.769 0 0 0 0 0 0 0 -187.490.570 0 0 0 151.796.455 0 -22.344.146 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.001.274 0 68.658.765 7.671.968 0 61.306.515 0 61.306.515
Transferler
0 0 -169.732 -10.001.274 17.843.109 -7.671.968 135 0 135
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-510.275 2.094.331 1.584.056 0 1.584.056
Dönem Karı (Zararı)
2.094.331 2.094.331 0 2.094.331
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-510.275 -510.275 0 -510.275
Sermaye Arttırımı
0 0 0
Sermaye Azaltımı
0 0 0 0
Sermaye Avansı
0 0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0 0
Kar Payları
0 0 0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-618.782 -1.931.095 -2.549.877 0 -2.549.877
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
17 33.012.769 0 0 0 0 -618.782 0 0 -187.490.570 0 0 0 151.626.723 0 -22.854.421 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 84.570.779 2.094.331 0 60.340.829 0 60.340.829
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
17 33.012.769 0 0 0 25.000.000 -7.472.861 0 0 -149.992.455 0 0 0 161.550.675 0 -29.473.018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.472.861 0 0 40.770.795 57.969.655 0 138.838.421 0 138.838.421
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0 0
Diğer Düzeltmeler
0 0 0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
33.012.769 0 0 0 25.000.000 -7.472.861 0 0 -149.992.455 0 0 0 161.550.675 0 -29.473.018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.472.861 0 0 0 40.770.795 57.969.655 138.838.421 0 138.838.421
Transferler
0 0 0 -224.386 0 58.194.041 -57.969.655 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 -164.240 2.786.598 2.622.358 0 2.622.358
Dönem Karı (Zararı)
2.786.598 2.786.598 0 2.786.598
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 -164.240 -164.240 0 -164.240
Sermaye Arttırımı
0 0 0
Sermaye Azaltımı
0 0 0 0 0
Sermaye Avansı
8.553.114 8.553.114 0 8.553.114
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0 0
Kar Payları
0 0 0 0 0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
17 33.012.769 0 0 0 33.553.114 -7.472.861 0 0 -149.992.455 0 0 0 161.326.289 0 -29.637.258 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.472.861 0 0 0 98.964.836 2.786.598 0 150.013.893 0 150.013.893


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
8.918.010 -17.503.637
Dönem Karı (Zararı)
2.786.598 2.094.331
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
2.786.598 2.094.331
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
40.651.843 5.422.545
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10 , 11, 19 5.242.766 3.892.483
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
118.085 0
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5 118.085 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-1.126.989 808.191
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15 1.821.755 652.842
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
-2.948.744 155.349
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
6.203.677 -296.971
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
5.959.545 -84.815
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
333.161 -150.221
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
-89.029 -61.935
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
29.572.115 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
24 642.189 1.018.842
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-32.895.838 -26.974.102
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
18.071.027 -20.164.575
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
20.444 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
18.050.583 -20.164.575
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-4.213.626 -1.877.587
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
0 18.004
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-4.213.626 -1.895.591
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-20.452.990 1.465.114
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-482.918 -776.554
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-24.139.280 -6.107.213
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
487.391 117.461
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-24.626.671 -6.224.674
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
-1.271.029 -459.615
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-407.022 946.328
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-1.982.598 1.943.859
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
1.575.576 -997.531
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
10.542.603 -19.457.226
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
15 -962.762 -789.941
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
0 1.385.160
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
5 -661.831 1.358.370
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-2.322.253 -15.907.582
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-2.322.253 -15.880.706
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10, 11 -2.322.253 -15.880.706
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
-26.876
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-775.873 33.677.205
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri
8.553.114 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
-7.472.861 0
İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-7.472.861
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
47.043.200 60.305.032
Kredilerden Nakit Girişleri
46.011.665 60.598.657
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
1.031.535 -293.625
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-43.207.444 -22.490.952
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-45.863.379 -22.490.952
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları
0
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
2.655.935
Ödenen Faiz
-5.691.882 -4.136.875
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
5.819.884 265.986
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
5.819.884 265.986
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 8.482.075 12.970.185
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 14.301.959 13.236.171


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 14.301.959 8.482.075
Ticari Alacaklar
5 181.338.322 198.432.582
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
27 158 20.602
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 181.338.164 198.411.980
Diğer Alacaklar
6 6.980.400 2.766.774
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6.980.400 2.766.774
Stoklar
9 132.667.902 112.214.912
Peşin Ödenmiş Giderler
7 2.945.280 2.831.773
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
27 4.000 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
2.941.280 2.831.773
Diğer Dönen Varlıklar
8 13.682.910 11.700.312
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
8 13.682.910 11.700.312
ARA TOPLAM
351.916.773 336.428.428
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
351.916.773 336.428.428
DURAN VARLIKLAR

Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
12 175.790.000 175.790.000
Maddi Duran Varlıklar
10 254.729.415 254.357.137
Kullanım Hakkı Varlıkları
2.2 2.655.934
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 8.811.881 11.638.559
Peşin Ödenmiş Giderler
7 809.834 440.423
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
7 809.834 440.423
Ertelenmiş Vergi Varlığı
24 2.223.894 3.484.495
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
445.020.958 445.710.614
TOPLAM VARLIKLAR
796.937.731 782.139.042
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
183.940.493 153.792.795
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
183.940.493 153.792.795
Banka Kredileri
4 180.051.232 150.706.532
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4 3.889.261 3.086.263
Ticari Borçlar
90.724.050 113.398.022
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
27 487.391 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 90.236.659 113.398.022
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
13 6.560.611 4.791.373
Devlet Teşvik ve Yardımları
14 164.740 164.740
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
14 628.500 1.899.529
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
14 628.500 1.899.529
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
24 111.059 770.531
Kısa Vadeli Karşılıklar
8.901.018 8.363.599
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
15 2.804.435 2.440.319
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
16 6.096.583 5.923.280
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
8 4.471.115 5.354.229
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
8 4.471.115 5.354.229
ARA TOPLAM
295.501.586 288.534.818
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
295.501.586 288.534.818
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
319.318.506 321.750.214
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
319.318.506 321.750.214
Banka Kredileri
4 318.060.733 321.487.922
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4 1.257.773 262.292
Ticari Borçlar
10.334.986 11.467.133
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 10.334.986 11.467.133
Devlet Teşvik ve Yardımları
14 169.909 169.909
Uzun Vadeli Karşılıklar
21.598.851 20.898.674
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
15 21.598.851 20.898.674
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
8 0 479.873
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
8 0 479.873
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
351.422.252 354.765.803
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
646.923.838 643.300.621
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
150.013.893 138.838.421
Ödenmiş Sermaye
17 33.012.769 33.012.769
Sermaye Avansı
33.553.114 25.000.000
Geri Alınmış Paylar (-)
-7.472.861 -7.472.861
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
2.5 -149.992.455 -149.992.457
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
131.689.031 132.077.659
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
131.689.031 132.077.659
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
161.326.289 161.550.675
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-29.637.258 -29.473.016
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
7.472.861 7.472.861
Geri Alınan Paylara İlişkin Yedekler
7.472.861 7.472.861
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
98.964.836 40.770.794
Net Dönem Karı veya Zararı
2.786.598 57.969.656
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
150.013.893 138.838.421
TOPLAM KAYNAKLAR
796.937.731 782.139.042


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
18 149.807.816 110.887.868
Satışların Maliyeti
18 -110.379.553 -71.605.903
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
39.428.263 39.281.965
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
0 0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
39.428.263 39.281.965
Genel Yönetim Giderleri
19 -5.784.617 -4.342.388
Pazarlama Giderleri
19 -9.595.748 -7.004.368
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
20 22.015.419 17.175.936
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
20 -13.475.757 -12.867.312
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
32.587.560 32.243.833
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
32.587.560 32.243.833
Finansman Gelirleri
21 1.668.263 1.701.583
Finansman Giderleri
22 -30.056.505 -30.832.243
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
4.199.318 3.113.173
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-1.412.720 -1.018.842
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
24 -111.059 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
24 -1.301.661 -1.018.842
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
2.786.598 2.094.331
DÖNEM KARI (ZARARI)
25 2.786.598 2.094.331
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
2.786.598 2.094.331
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-164.240 -510.276
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
15 -205.300 -637.846
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
41.060 127.570
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
24 41.060 127.570
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-164.240 -510.276
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
2.622.358 1.584.055
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
2.622.358 1.584.055http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/757809


BIST
17:592.864
Değişim :  -0,15% |  -4,19
Açılış :  2.872  
Önceki Kapanış :  2.868  
En Yüksek
2.897
En Düşük
2.841
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler17:59
TKNSA 9,57 302.519.168 % 10,00  
POLHO 6,38 192.507.133 % 10,00  
COSMO 20,90 4.503.937 % 10,00  
TRCAS 10,57 105.044.965 % 9,99  
BARMA 47,90 64.239.744 % 9,96  
17:59 Alış Satış %  
Dolar 17,9258 17,9322 % -0,03  
Euro 18,3727 18,4272 % -0,57  
Sterlin 21,6822 21,7909 % -0,70  
Frank 18,9561 19,0702 % -0,20  
Riyal 4,7579 4,7817 % -0,13  
17:59 Alış Satış %  
Altın Ons 1.802 1.802 12,29  
Altın Gr. 1.039 1.039 6,05  
Cumhuriyet 6.924 7.029 5,00  
Tam 6.947 7.033 41,00  
Yarım 3.385 3.438 20,00  
Çeyrek 1.698 1.719 10,00  
Gümüş.Ons 20,79 20,84 0,50  
Gümüş Gr. 12,00 12,01 0,28  
B. Petrol 97,84 97,84 -1,76