***BOSSA*** BOSSA TİCARET VE SANAYİ İŞLETMELERİ T.A.Ş.( Finansal Rapor

13.02.2020 21:47
***BOSSA*** BOSSA TİCARET VE SANAYİ İŞLETMELERİ T.A.Ş.( Finansal Rapor


***BOSSA*** BOSSA TİCARET VE SANAYİ İŞLETMELERİ T.A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
17 33.012.769 0 0 0 0 0 0 0 -187.490.570 0 0 0 151.796.455 0 -22.344.146 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.001.274 0 68.658.765 7.672.103 0 61.306.650 0 61.306.650
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
17 0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
17 0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
17 0 0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
17 0 0 0
Diğer Düzeltmeler
17 0 -1.571.537 -1.571.537 0 -1.571.537
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
17 33.012.769 0 0 0 0 0 0 0 -187.490.570 0 0 0 151.796.455 0 -22.344.146 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.001.274 0 67.087.228 7.672.103 59.735.113 0 59.735.113
Transferler
17 0 0 37.498.114 -981.164 -10.001.274 -18.843.573 -7.672.103 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
17 10.735.384 -7.128.870 57.969.655 61.576.169 0 61.576.169
Dönem Karı (Zararı)
17 57.969.655 57.969.655 0 57.969.655
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
17 10.735.384 -7.128.870 3.606.514 0 3.606.514
Sermaye Arttırımı
17 0 0 0
Sermaye Azaltımı
17 0 0 0 0 0
Sermaye Avansı
17 25.000.000 25.000.000 0 25.000.000
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
17 0 0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
17 0 0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
17 0 0 0
Kar Payları
17 0 0 0 0 0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
17 0 0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
17 -7.472.861 7.472.861 -7.472.861 -7.472.861 0 -7.472.861
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
17 0 0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
17 0 0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
17 0 0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
17 0 0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
17 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
17 0 0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
17 0 0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
17 0 0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
17 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
17 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
17 33.012.769 0 0 0 25.000.000 -7.472.861 0 0 -149.992.456 0 0 0 161.550.675 0 -29.473.016 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.472.861 0 0 0 40.770.794 57.969.655 0 138.838.421 0 138.838.421
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
17 33.012.769 0 0 0 25.000.000 -7.472.861 0 0 -149.992.456 0 0 0 161.550.675 0 -29.473.016 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.472.861 0 0 40.770.794 57.969.655 0 138.838.421 0 138.838.421
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
17 0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
17 0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
17 0 0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
17 0 0 0
Diğer Düzeltmeler
17 0 0 0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
17 33.012.769 0 0 0 25.000.000 -7.472.861 0 0 -149.992.456 0 0 0 161.550.675 0 -29.473.016 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.472.861 0 0 0 40.770.794 57.969.655 138.838.421 0 138.838.421
Transferler
17 0 0 37.498.114 -897.545 1.467.584 0 19.901.502 -57.969.655 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
17 13.110.648 -2.676.466 64.559.541 74.993.723 0 74.993.723
Dönem Karı (Zararı)
17 64.559.541 64.559.541 0 64.559.541
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
17 13.110.648 -2.676.466 10.434.182 0 10.434.182
Sermaye Arttırımı
17 28.987.231 -25.000.000 4.565.883 8.553.114 0 8.553.114
Sermaye Azaltımı
17 0 0 0 0 0
Sermaye Avansı
17 0 0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
17 0 0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
17 0 0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
17 0 0 0
Kar Payları
17 0 0 0 0 0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
17 0 0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
17 -2.136.889 2.136.889 -2.136.889 -2.136.889 0 -2.136.889
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
17 0 0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
17 0 0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
17 0 0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
17 0 0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
17 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
17 0 0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
17 0 0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
17 0 0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
17 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
17 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
17 62.000.000 0 0 0 0 -9.609.750 0 4.565.883 -112.494.342 0 0 0 173.763.778 0 -32.149.482 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11.077.334 0 0 0 58.535.407 64.559.541 0 220.248.369 0 220.248.369


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
37.632.186 68.469.295
Dönem Karı (Zararı)
64.559.541 57.969.655
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
64.559.541 57.969.655
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
84.372.234 139.201.575
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
19.253.913 15.988.607
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
1.375.998 4.021.076
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
1.375.998 4.021.076
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
6.970.254 6.689.751
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7.284.873 4.795.925
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-314.619 1.893.826
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
460.671 20.952.646
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
0 21.065.468
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
501.076 -404.822
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
-40.405 292.000
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
70.334.855 142.297.166
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-23.525.000 -30.749.768
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-23.525.000 -30.749.768
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10.629.727 -20.882.295
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-1.128.184 884.392
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-1.128.184 884.392
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-105.512.109 -126.587.599
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-47.292.853 -95.523.824
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-119.796 -20.602
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-47.173.057 -95.503.222
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.208.340 720.423
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.208.340 720.423
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-16.639.430 -30.720.077
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-2.910.703 400.340
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-47.013.302 30.122.574
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
270.118 -13.717
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-47.283.420 30.136.291
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
5.091.095 -657.624
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
4.461.424 -30.929.411
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
6.080.888 -6.399.173
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-1.619.464 -24.530.238
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
43.419.666 70.583.631
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-3.547.415 -2.412.328
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
0 -1.385.160
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-2.240.065 1.683.152
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-9.526.475 -90.675.591
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.128.185 0
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.128.185 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-10.489.919 -90.443.924
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-10.489.919 -90.443.924
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
-164.741 -231.667
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-17.381.574 17.718.186
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
4.565.883 0
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
4.565.883 0
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri
3.987.231 25.000.000
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
-2.136.889 -7.472.861
İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-2.136.889 -7.472.861
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
201.924.910 234.681.534
Kredilerden Nakit Girişleri
201.830.938 232.837.737
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
93.972 1.843.797
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-204.770.303 -216.201.040
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-204.770.303 -216.201.040
Ödenen Faiz
-20.952.406 -18.289.447
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
10.724.137 -4.488.110
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
943.754 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
11.667.891 -4.488.110
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
8.482.075 12.970.185
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
20.149.966 8.482.075


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 20.149.966 8.482.075
Ticari Alacaklar
246.629.906 198.432.582
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
27 140.398 20.602
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 246.489.508 198.411.980
Diğer Alacaklar
3.975.114 2.766.774
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
27 1.270 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 3.973.844 2.766.774
Stoklar
9 128.854.342 112.214.912
Peşin Ödenmiş Giderler
7 5.746.833 2.831.773
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
5.746.833 2.831.773
Diğer Dönen Varlıklar
8 5.619.424 11.700.312
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
8 5.619.424 11.700.312
ARA TOPLAM
410.975.585 336.428.428
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
410.975.585 336.428.428
DURAN VARLIKLAR

Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
12 202.295.000 175.790.000
Maddi Duran Varlıklar
10 255.569.607 254.357.137
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 13.781.156 11.638.559
Peşin Ödenmiş Giderler
7 436.066 440.423
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
7 436.066 440.423
Ertelenmiş Vergi Varlığı
24 0 3.484.495
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
472.081.829 445.710.614
TOPLAM VARLIKLAR
883.057.414 782.139.042
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
261.276.858 153.792.795
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
261.276.858 153.792.795
Banka Krediler18:052.913
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  2.862  
Önceki Kapanış :  2.913  
En Yüksek
2.913
En Düşük
2.773
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
MRSHL 233,20 46.214.811 % 10,00  
CMENT 45,32 2.154.222 % 10,00  
CMBTN 264,30 55.471.010 % 9,99  
TRCAS 12,78 58.491.197 % 9,98  
INTEM 88,15 12.530.483 % 9,98  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 17,9446 17,9612 % 0,26  
Euro 18,2486 18,2778 % 0,18  
Sterlin 21,6622 21,7708 % 0,33  
Frank 18,8293 18,9427 % 0,26  
Riyal 4,7663 4,7902 % 0,27  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.775 1.776 -0,05  
Altın Gr. 1.025 1.025 2,77  
Cumhuriyet 6.857 6.961 -3,00  
Tam 6.872 6.952 1,00  
Yarım 3.348 3.399 1,00  
Çeyrek 1.679 1.699 0,00  
Gümüş.Ons 20,06 20,09 -0,08  
Gümüş Gr. 11,58 11,60 -0,02  
B. Petrol 92,79 92,79 0,45