***BOSSA*** BOSSA TİCARET VE SANAYİ İŞLETMELERİ T.A.Ş.( Finansal Rapor

05.05.2020 18:21
***BOSSA*** BOSSA TİCARET VE SANAYİ İŞLETMELERİ T.A.Ş.( Finansal Rapor


***BOSSA*** BOSSA TİCARET VE SANAYİ İŞLETMELERİ T.A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
17 33.012.769 0 0 0 25.000.000 -7.472.861 0 0 -149.992.456 0 0 0 161.550.675 0 -29.473.016 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.472.861 0 0 40.770.794 57.969.655 0 138.838.421 0 138.838.421
Transferler
17 -224.386 58.194.041 -57.969.655
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
17 -164.240 2.786.598 2.622.358 2.622.358
Dönem Karı (Zararı)
17 2.786.598 2.786.598 2.786.598
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
17 -164.240 -164.240 -164.240
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Avansı
17 8.553.114 8.553.114 8.553.114
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
17 33.012.769 33.553.114 -7.472.861 -149.992.456 161.326.289 -29.637.256 7.472.861 98.964.835 2.786.598 150.013.893 150.013.893
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
17 62.000.000 -9.609.750 4.565.883 -112.494.342 173.763.778 -32.149.482 11.077.334 58.535.407 64.559.541 220.248.369 220.248.369
Transferler
17 -504.858 65.064.399 -64.559.541 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
17 -822.465 3.642.623 2.820.158 2.820.158
Dönem Karı (Zararı)
17 3.642.623 3.642.623 3.642.623
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
17 -822.465 -822.465 -822.465
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
17 -1.699.151 1.699.151 -1.699.151 -1.699.151 -1.699.151
Dönem Sonu Bakiyeler
17 62.000.000 -11.308.901 4.565.883 -112.494.342 173.258.920 -32.971.947 12.776.485 121.900.655 3.642.623 221.369.377 221.369.377


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.697.828 8.918.010
Dönem Karı (Zararı)
3.642.623 2.786.598
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
3.642.623 2.786.598
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
47.857.974 40.651.843
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
5.316.319 5.242.766
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
896.110 118.085
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
896.110 118.085
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler

1.496.992 1.821.755
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-905.684
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
0 -2.948.744
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
460.671 6.203.677
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
0 5.959.545
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
501.076 333.161
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
-40.405 -89.029
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
38.694.475 29.572.115
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
2.258.281 642.189
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-359.190 0
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-359.190 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-48.611.705 -32.895.838
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-8.573.329 18.071.027
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-115.937 20.444
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-8.457.392 18.050.583
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-479.934 -4.213.626
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-479.934 -4.213.626
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-44.604.574 -20.452.990
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-12.222.370 -482.918
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
22.720.406 -24.139.280
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
1.569.845 487.391
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
21.150.561 -24.626.671
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
-3.365.607 -1.271.029
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.086.297 -407.022
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-2.829.278 -1.982.598
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
742.981 1.575.576
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
2.888.892 10.542.603
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-1.191.064 -962.762
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 -661.831
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-22.034.712 -2.322.253
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
359.190 0
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
359.190 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-22.393.902 -2.322.253
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-22.393.902 -2.322.253
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
5.230.437 -775.873
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri
0 8.553.114
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
-1.699.151 -7.472.861
İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.699.151 -7.472.861
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
88.311.486 47.043.200
Kredilerden Nakit Girişleri
84.530.099 46.011.665
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
3.781.387 1.031.535
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-76.601.713 -43.207.444
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-76.601.713 -45.863.379
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
0 2.655.935
Ödenen Faiz
-4.780.185 -5.691.882
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-15.106.447 5.819.884
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
232.317 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-14.874.130 5.819.884
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
20.149.966 8.482.075
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5.275.836 14.301.959


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 5.275.836 20.149.966
Ticari Alacaklar
254.347.529 246.629.906
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
27 256.335 140.398
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 254.091.194 246.489.508
Diğer Alacaklar
4.455.048 3.975.114
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
27 1.870 1.270
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 4.453.178 3.973.844
Stoklar
9 173.458.916 128.854.342
Peşin Ödenmiş Giderler
17.591.953 5.746.833
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
7 17.591.953 5.746.833
Diğer Dönen Varlıklar
8.448.700 5.619.424
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
8 8.448.700 5.619.424
ARA TOPLAM
463.577.982 410.975.585
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
463.577.982 410.975.585
DURAN VARLIKLAR

Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
12 202.295.000 202.295.000
Maddi Duran Varlıklar
10 272.094.949 255.569.607
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 14.333.397 13.781.156
Peşin Ödenmiş Giderler
813.317 436.066
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
7 813.317 436.066
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
489.536.663 472.081.829
TOPLAM VARLIKLAR
953.114.645 883.057.414
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
291.231.796 261.276.858
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
291.231.796 261.276.858
Banka Kredileri
4 287.148.726 260.975.174
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4 4.083.070 301.684
Ticari Borçlar
95.590.795 72.075.812
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
27 1.839.963 270.118
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 93.750.832 71.805.694
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
13 6.232.585 5.729.591
Devlet Teşvik ve Yardımları
14 84.954 84.954
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
3.625.017 6.990.624
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
14 3.625.017 6.990.624
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
24 0 17.356
Kısa Vadeli Karşılıklar
8.293.436 9.092.718
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
15 3.590.460 3.484.057
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
16 4.702.976 5.608.661
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
3.516.408 3.276.420
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
8 3.516.408 3.276.420
ARA TOPLAM
408.574.991 358.544.333
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
408.574.991 358.544.333
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
277.648.401 261.746.961
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
277.648.401 261.746.961
Banka Kredileri
4 262.484.975 261.746.961
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4 15.163.426 0
Ticari Borçlar
5.983.616 6.277.117
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 5.983.616 6.277.117
Devlet Teşvik ve Yardımları
14 84.954 84.954
Uzun Vadeli Karşılıklar
28.165.583 26.937.979
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
15 28.165.583 26.937.979
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
24 11.287.723 9.217.701
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
323.170.277 304.264.712
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
731.745.268 662.809.045
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
221.369.377 220.248.369
Ödenmiş Sermaye
17 62.000.000 62.000.000
Geri Alınmış Paylar (-)
17 -11.308.901 -9.609.750
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
17 4.565.883 4.565.883
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
2.5 -112.494.342 -112.494.342
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
140.286.973 141.614.296
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
140.286.973 141.614.296
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
17 173.258.920 173.763.778
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-32.971.947 -32.149.482
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
17 12.776.485 11.077.334
Geri Alınan Paylara İlişkin Yedekler
17 11.308.901 9.609.750
Diğer Kısıtlanmış Yedekler
1.467.584 1.467.584
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
17 121.900.656 58.535.407
Net Dönem Karı veya Zararı
17 3.642.623 64.559.541
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
221.369.377 220.248.369
TOPLAM KAYNAKLAR
953.114.645 883.057.414


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
18 177.900.744 149.807.816
Satışların Maliyeti
18 -129.429.390 -110.379.553
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
48.471.354 39.428.263
BRÜT KAR (ZARAR)
48.471.354 39.428.263
Genel Yönetim Giderleri
19 -5.659.265 -5.784.617
Pazarlama Giderleri
19 -11.936.990 -9.595.748
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-59.582 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
20 44.178.337 22.015.419
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
20 -29.832.844 -13.475.757
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
45.161.010 32.587.560
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
23 359.189 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
45.520.199 32.587.560
Finansman Gelirleri
21 1.226.965 1.668.263
Finansman Giderleri
22 -40.828.905 -30.056.505
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
5.918.259 4.199.318
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-2.275.636 -1.412.720
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
0 -111.059
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
24 -2.275.636 -1.301.661
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
3.642.623 2.786.598
DÖNEM KARI (ZARARI)
3.642.623 2.786.598
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
3.642.623 2.786.598
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-822.465 -164.240
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
15 -1.028.081 -205.300
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
205.616 41.060
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
24 205.616 41.060
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-822.465 -164.240
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
2.820.158 2.622.358
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
2.820.158 2.622.358http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/842773


BIST
17:592.785
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  2.795  
Önceki Kapanış :  2.785  
En Yüksek
2.807
En Düşük
2.762
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler17:59
KRTEK 22,00 40.901.086 % 10,00  
DOGUB 4,84 44.847.274 % 10,00  
MMCAS 3,08 572.871 % 10,00  
NTGAZ 13,98 48.000.084 % 9,99  
CMBTN 231,70 36.305.927 % 9,97  
17:59 Alış Satış %  
Dolar 17,9059 17,9257 % 0,15  
Euro 18,2707 18,3480 % 0,38  
Sterlin 21,5791 21,6874 % 0,05  
Frank 18,7126 18,8253 % 0,01  
Riyal 4,7503 4,7742 % -0,01  
17:59 Alış Satış %  
Altın Ons 1.794 1.794 -0,11  
Altın Gr. 1.032 1.032 -1,67  
Cumhuriyet 6.906 7.010 30,00  
Tam 6.904 7.006 9,00  
Yarım 3.364 3.425 4,00  
Çeyrek 1.687 1.712 2,00  
Gümüş.Ons 20,51 20,55 0,00  
Gümüş Gr. 11,80 11,81 -0,02  
B. Petrol 96,39 96,39 0,08