***BOSSA*** BOSSA TİCARET VE SANAYİ İŞLETMELERİ T.A.Ş.( Finansal Rapor

08.08.2020 04:14
***BOSSA*** BOSSA TİCARET VE SANAYİ İŞLETMELERİ T.A.Ş.( Finansal Rapor


***BOSSA*** BOSSA TİCARET VE SANAYİ İŞLETMELERİ T.A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
17 33.012.769 0 0 0 25.000.000 -7.472.861 0 0 -149.992.455 0 0 0 161.550.675 0 -29.473.018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.472.861 0 0 40.770.795 57.969.655 0 138.838.421 0 138.838.421
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
17 33.012.769 0 0 0 25.000.000 -7.472.861 0 0 -149.992.455 0 0 0 161.550.675 0 -29.473.018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.472.861 0 0 0 40.770.795 57.969.655 138.838.421 0 138.838.421
Transferler
17 0 0 0 -448.772 1.467.583 0 56.950.844 -57.969.655 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
17 0 -379.143 10.281.149 9.902.006 0 9.902.006
Dönem Karı (Zararı)
17 10.281.149 10.281.149 0 10.281.149
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
17 0 -379.143 -379.143 0 -379.143
Sermaye Arttırımı
17 28.987.231 -25.000.000 4.565.883 8.553.114 0 8.553.114
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
17 -1.427.664 1.427.664 -1.427.664 -1.427.664 0 -1.427.664
Dönem Sonu Bakiyeler
17 62.000.000 0 0 0 0 -8.900.525 0 4.565.883 -149.992.455 0 0 0 161.101.903 0 -29.852.161 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.368.108 0 0 0 96.293.975 10.281.149 0 155.865.877 0 155.865.877
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
17 62.000.000 0 0 0 0 -9.609.750 0 4.565.883 -112.494.342 0 0 0 173.763.778 0 -32.149.482 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11.077.334 0 0 0 58.535.407 64.559.541 .369 0 220.248.369
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
17 62.000.000 0 0 0 0 -9.609.750 0 4.565.883 -112.494.342 0 0 0 173.763.778 0 -32.149.482 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11.077.334 0 0 0 58.535.407 64.559.541 0 220.248.369 0 220.248.369
Transferler
17 0 0 0 -1.009.717 2.716.234 0 62.853.024 -64.559.541 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
17 0 -691.126 -16.218.317 -16.909.443 0 -16.909.443
Dönem Karı (Zararı)
17 -16.218.317 -16.218.317 0 -16.218.317
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
17 0 -691.126 -691.126 0 -691.126
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
17 -1.699.151 1.699.151 -1.699.150 -1.699.150 0 -1.699.150
Dönem Sonu Bakiyeler
17 62.000.000 0 0 0 0 -11.308.901 0 4.565.883 -112.494.342 0 0 0 172.754.061 0 -32.840.608 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15.492.719 0 0 0 119.689.281 -16.218.317 0 201.639.776 0 201.639.776


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
62.182.075 601.863
Dönem Karı (Zararı)
-16.218.317 10.281.149
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-16.218.317 10.281.149
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
117.234.223 72.233.302
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10 , 11, 19 10.583.961 9.557.578
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
1.098.971 186.194
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5 1.098.971 186.194
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.056.145 2.995.965
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15 2.154.787 3.310.584
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
-1.098.642 -314.619
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
14.944.612 6.289.689
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
14.483.941 5.959.545
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
501.076 366.849
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
-40.405 -36.705
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
93.116.692 51.985.905
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
24 -3.105.243 1.241.128
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-460.915 -23.157
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
23 -460.915 -23.157
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-37.034.509 -78.643.187
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
34.444.427 -21.805.538
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-98.935 19.876
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
34.543.362 -21.825.414
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.768.589 -2.337.047
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
1.270 -28.390
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.769.859 -2.308.657
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-40.426.000 -14.372.866
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-6.392.712 -2.423.967
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-21.593.163 -38.300.459
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
597.132 1.166.741
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-22.190.295 -39.467.200
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
-3.352.066 6.993.823
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
2.053.594 -6.397.133
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-1.020.533 336.162
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
3.074.127 -6.733.295
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
63.981.397 3.871.264
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
15 -1.799.322 -2.263.579
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
5 0 -1.005.822
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-31.977.833 -4.631.419
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
469.347 23.157
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
469.347 23.157
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-32.447.180 -4.654.576
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10, 11 -32.447.180 -4.654.576
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-20.926.240 472.048
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri
0 8.553.114
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
-1.699.150 -1.427.664
İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.699.150 -1.427.664
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
234.137.677 114.541.110
Kredilerden Nakit Girişleri
213.298.913 115.884.395
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
20.838.764 -1.343.285
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-240.407.789 -110.195.187
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-240.407.789 9.278.002 -3.557.508
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
398.669 1.510.247
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
9.676.671 -2.047.261
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 20.149.966 8.482.075
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 29.826.637 6.434.814


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 29.826.637 20.149.966
Ticari Alacaklar
211.126.911 246.629.906
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
27 239.333 140.398
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 210.887.578 246.489.508
Diğer Alacaklar
5.743.703 3.975.114
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
27 0 1.270
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 5.743.703 3.973.844
Stoklar
9 169.280.342 128.854.342
Peşin Ödenmiş Giderler
7 11.565.135 5.746.833
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
7 11.565.135 5.746.833
Diğer Dönen Varlıklar
8 6.639.956 5.619.424
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
8 6.639.956 5.619.424
ARA TOPLAM
434.182.684 410.975.585
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
434.182.684 410.975.585
DURAN VARLIKLAR

Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
12 202.295.000 202.295.000
Maddi Duran Varlıklar
10 276.920.668 255.569.607
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 14.284.882 13.781.156
Peşin Ödenmiş Giderler
7 1.010.477 436.066
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
7 1.010.477 436.066
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
494.511.027 472.081.829
TOPLAM VARLIKLAR
928.693.711 883.057.414
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
282.622.048 261.276.858
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
282.622.048 261.276.858
Banka Kredileri
4 279.150.048 260.975.174
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4 3.472.000 301.684
Ticari Borçlar
52.517.200 72.075.812
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
27 867.250 270.118
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 51.649.950 71.805.694
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
13 7.285.760 5.729.591
Diğer Borçlar
15.821.532 0
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
27 15.821.532 0
Devlet Teşvik ve Yardımları
14 84.954 84.954
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
14 3.638.559 6.990.624
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
14 3.638.559 6.990.624
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
24 0 17.356
Kısa Vadeli Karşılıklar
7.342.275 9.092.718
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
15 2.832.257 3.484.057
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
16 4.510.018 5.608.661
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
8 3.456.788 3.276.420
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
8 3.456.788 3.276.420
ARA TOPLAM
372.769.116 358.544.333
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
372.769.116 358.544.333
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
314.690.039 261.746.961
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
314.690.039 261.746.961
Banka Kredileri
4 297.608.357 261.746.961
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4 17.081.682 0
Ticari Borçlar
4.743.642 6.277.117
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 4.743.642 6.277.117
Devlet Teşvik ve Yardımları
14 84.954 84.954
Uzun Vadeli Karşılıklar
28.809.150 26.937.979
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
15 28.809.150 26.937.979
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
24 5.957.034 9.217.701
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
354.284.819 304.264.712
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
727.053.935 662.809.045
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
201.639.776 220.248.369
Ödenmiş Sermaye
17 62.000.000 62.000.000
Geri Alınmış Paylar (-)
17 -11.308.901 -9.609.750
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
17 4.565.883 4.565.883
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
2,5 -112.494.342 -112.494.342
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
139.913.453 141.614.296
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
139.913.453 141.614.296
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
172.754.061 173.763.778
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-32.840.608 -32.149.482
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
17 15.492.719 11.077.334
Geri Alınan Paylara İlişkin Yedekler
17 11.308.901 9.609.750
Diğer Kısıtlanmış Yedekler
17 4.183.818 1.467.584
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
119.689.281 58.535.407
Net Dönem Karı veya Zararı
-16.218.317 64.559.541
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
201.639.776 220.248.369
TOPLAM KAYNAKLAR
928.693.711 883.057.414


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
18 258.169.754 322.109.423 80.269.010 172.301.607
Satışların Maliyeti
18 -185.221.599 -235.331.862 -55.792.209 -124.952.309
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
72.948.155 86.777.561 24.476.801 47.349.298
BRÜT KAR (ZARAR)
72.948.155 86.777.561 24.476.801 47.349.298
Genel Yönetim Giderleri
19 -9.166.437 -10.641.166 -3.507.172 -4.856.549
Pazarlama Giderleri
19 -18.740.406 -22.324.876 -6.803.416 -12.729.128
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-75.067 0 -15.485 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
20 71.717.065 40.130.839 27.538.728 18.115.420
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
20 -45.714.367 -29.254.397 -15.881.523 -15.778.640
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
70.968.943 64.687.961 25.807.933 32.100.401
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
23 460.915 23.157 101.726 23.157
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
71.429.858 64.711.118 25.909.659 32.123.558
Finansman Gelirleri
21 2.103.199 2.528.949 876.234 860.686
Finansman Giderleri
22 -92.839.261 -54.836.200 -52.010.356 -24.779.695
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-19.306.204 12.403.867 -25.224.463 8.204.549
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
3.087.887 -2.122.718 5.363.523 -709.998
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
24 0 -275.609 0 -164.550
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
24 3.087.887 -1.847.109 5.363.523 -545.448
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-16.218.317 10.281.149 -19.860.940 7.494.551
DÖNEM KARI (ZARARI)
-16.218.317 10.281.149 -19.860.940 7.494.551
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-16.218.317 10.281.149 -19.860.940 7.494.551
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-691.126 -379.142 131.339 -214.903
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
15 -863.907 -473.929 164.174 -268.629
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
172.781 94.787 -32.835 53.726
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
24 172.781 94.787 -32.835 53.726
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-691.126 -379.142 131.339 -214.903
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-16.909.443 9.902.007 -19.729.601 7.279.648
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-16.909.443 9.902.007 -19.729.601 7.279.648http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/866957


BIST
11:592.788
Değişim :  1,35% |  37,20
Açılış :  2.759  
Önceki Kapanış :  2.750  
En Yüksek
2.791
En Düşük
2.759
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler11:59
NETAS 22,24 38.910.575 % 9,99  
DAPGM 38,96 57.092.961 % 9,99  
GSRAY 4,74 165.411.780 % 9,98  
NUHCM 76,15 23.744.050 % 9,96  
OBASE 15,36 12.704.425 % 9,95  
11:59 Alış Satış %  
Dolar 17,9568 17,9713 % 0,33  
Euro 18,2895 18,3016 % 0,33  
Sterlin 21,6451 21,7536 % 0,41  
Frank 18,6715 18,7840 % 0,67  
Riyal 4,7656 4,7895 % 0,27  
11:59 Alış Satış %  
Altın Ons 1.775 1.775 -0,85  
Altın Gr. 1.025 1.025 1,69  
Cumhuriyet 6.846 6.950 0,00  
Tam 6.880 6.933 -57,00  
Yarım 3.353 3.389 -29,00  
Çeyrek 1.681 1.694 -14,00  
Gümüş.Ons 20,03 20,07 0,16  
Gümüş Gr. 11,56 11,58 0,11  
B. Petrol 94,29 94,29 -0,63