***BOSSA*** BOSSA TİCARET VE SANAYİ İŞLETMELERİ T.A.Ş.( Finansal Rapor

13.02.2021 00:50
***BOSSA*** BOSSA TİCARET VE SANAYİ İŞLETMELERİ T.A.Ş.( Finansal Rapor


***BOSSA*** BOSSA TİCARET VE SANAYİ İŞLETMELERİ T.A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
17 33.012.769 0 0 0 25.000.000 -7.472.861 0 0 -149.992.456 0 0 0 161.550.675 0 -29.473.016 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.472.861 0 0 40.770.794 57.969.655 0 138.838.421 0 138.838.421
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
17 33.012.769 0 0 0 25.000.000 -7.472.861 0 0 -149.992.456 0 0 0 161.550.675 0 -29.473.016 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.472.861 0 0 0 40.770.794 57.969.655 0 138.838.421 0 138.838.421
Transferler
17 0 0 37.498.114 -897.545 1.467.584 0 19.901.502 -57.969.655 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
17 13.110.648 -2.676.466 64.559.541 74.993.723 0 74.993.723
Dönem Karı (Zararı)
17 64.559.541 64.559.541 0 64.559.541
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
17 13.110.648 -2.676.466 10.434.182 0 10.434.182
Sermaye Arttırımı
17 28.987.231 -25.000.000 4.565.883 8.553.114 0 8.553.114
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
17 -2.136.889 2.136.889 -2.136.889 -2.136.889 0 -2.136.889
Dönem Sonu Bakiyeler
17 62.000.000 0 0 0 0 -9.609.750 0 4.565.883 -112.494.342 0 0 0 173.763.778 0 -32.149.482 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11.077.334 0 0 0 58.535.407 64.559.541 0 220.248.369 0 220.248.369
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
17 62.000.000 0 0 0 0 -9.609.750 0 4.565.883 -112.494.342 0 0 0 173.763.778 0 -32.149.482 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11.077.334 0 0 0 58.535.407 64.559.541 0 220.248.369 0 220.248.369
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
17 62.000.000 0 0 0 0 -9.609.750 0 4.565.883 -112.494.342 0 0 0 173.763.778 0 -32.149.482 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11.077.334 0 0 0 58.535.407 64.559.541 220.248.369 0 220.248.369
Transferler
17 0 0 37.498.114 -46.667.470 2.716.234 0 71.012.663 -64.559.541 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
17 17.398.037 -1.480.693 37.121.215 53.038.559 0 53.038.559
Dönem Karı (Zararı)
17 37.121.215 37.121.215 0 37.121.215
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
17 17.398.037 -1.480.693 15.917.344 0 15.917.344
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
17 -1.699.151 1.699.151 -1.699.151 -1.699.151 0 -1.699.151
Dönem Sonu Bakiyeler
17 62.000.000 0 0 0 0 -11.308.901 0 4.565.883 -74.996.228 0 0 0 144.494.345 0 -33.630.175 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15.492.719 0 0 0 127.848.919 37.121.215 0 271.587.777 0 271.587.777


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
84.381.812 42.405.305
Dönem Karı (Zararı)
37.121.215 64.559.541
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
37.121.215 64.559.541
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
221.984.740 90.524.900
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10 , 11, 19 21.046.485 19.274.333
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
18.904.130 1.375.998
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5 18.904.130 1.375.998
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
6.080.949 6.970.256
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15 7.179.592 7.284.875
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-1.098.643 -314.619
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler

Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
34.759.566 23.600.008
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
34.240.629 23.139.337
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
61.720 501.076
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
457.217 -40.405
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
121.943.901 51.948.214
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-10.500.000 -23.525.000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
23 -10.500.000 -23.525.000
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
24 10.573.672 12.009.275
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
19.176.037 -1.128.184
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
23 19.176.037 -1.128.184
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-169.241.313 -105.512.109
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-88.524.309 -47.292.853
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
137.510 -119.796
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-88.661.819 -47.173.057
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
46.721 -1.208.340
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
1.270 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
45.451 -1.208.340
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-58.550.878 -16.639.430
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
1.263.358 -2.910.703
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-30.244.917 -47.013.302
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-24.101 270.118
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-30.220.816 -47.283.420
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
2.480.652 5.091.095
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
4.288.060 4.461.424
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
4.391.223 6.080.888
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-103.163 -1.619.464
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
89.864.642 49.572.332
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
15 -5.405.761 -3.547.415
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-77.069 -1.379.548
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
5 0 -2.240.064
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
5.341.575 -9.546.897
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
55.717.394 1.128.184
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
55.717.394 1.128.184
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-50.290.865 -10.510.340
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10, 11 -50.290.865 -10.510.340
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
-84.954 -164.741
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-97.720.918 -22.134.269
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri
0 8.553.114
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
-1.699.151 -2.136.889
İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.699.151 -2.136.889
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
543.817.964 201.924.910
Kredilerden Nakit Girişleri
543.817.964 201.830.938
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
0 93.972
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-613.656.404 -204.770.303
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-609.106.216 -204.770.303
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları

Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-4.550.188 0
Ödenen Faiz
-26.183.327 -25.705.101
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-7.997.531 10.724.139
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
2.544.143 943.752
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-5.453.388 11.667.891
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 20.149.966 8.482.075
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 14.696.578 20.149.966


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 14.696.578 20.149.966
Ticari Alacaklar
5 315.792.868 246.629.906
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
27 2.888 140.398
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 315.789.980 246.489.508
Diğer Alacaklar
3.928.393 3.975.114
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
27 0 1.270
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 3.928.393 3.973.844
Stoklar
9 187.405.220 128.854.342
Peşin Ödenmiş Giderler
4.292.685 5.746.833
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
7 4.292.685 5.746.833
Diğer Dönen Varlıklar
8 1.228.201 5.619.424
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
8 1.228.201 5.619.424
ARA TOPLAM
527.343.945 410.975.585
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
527.343.945 410.975.585
DURAN VARLIKLAR

Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
12 137.910.000 202.295.000
Maddi Duran Varlıklar
10 333.521.736 262.991.505
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 9.136.953 6.359.258
Peşin Ödenmiş Giderler
7 626.856 436.066
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
7 626.856 436.066
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
481.195.545 472.081.829
TOPLAM VARLIKLAR
1.008.539.490 883.057.414
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
223.960.840 118.995.272
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
223.960.840 118.995.272
Banka Kredileri
4 220.289.814 118.693.588
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4 3.671.026 301.684
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
137.840.174 142.281.586
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
137.840.174 142.281.586
Banka Kredileri
4 137.840.174 142.281.586
Ticari Borçlar
45.452.077 72.075.812
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
27 246.017 270.118
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 45.206.060 71.805.694
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
13 5.946.016 5.729.591
Devlet Teşvik ve Yardımları
14 84.954 84.954
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
14 9.471.276 6.990.624
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
14 9.471.276 6.990.624
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
24 632.027 17.356
Kısa Vadeli Karşılıklar
7.931.158 9.092.718
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
15 3.421.140 3.484.057
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
16 4.510.018 5.608.661
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
8 2.956.832 3.276.420
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
8 2.956.832 3.276.420
ARA TOPLAM
434.275.354 358.544.333
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
434.275.354 358.544.333
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
247.286.017 261.746.961
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
247.286.017 261.746.961
Banka Kredileri
4 231.849.238 261.746.961
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4 15.436.779 0
Ticari Borçlar
2.717.655 6.277.117
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 2.717.655 6.277.117
Devlet Teşvik ve Yardımları
14 0 84.954
Uzun Vadeli Karşılıklar
30.625.593 26.937.979
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
15 30.625.593 26.937.979
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
24 22.047.094 9.217.701
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
302.676.359 304.264.712
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
736.951.713 662.809.045
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
271.587.777 220.248.369
Ödenmiş Sermaye
17 62.000.000 62.000.000
Geri Alınmış Paylar (-)
17 -11.308.901 -9.609.750
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
17 4.565.883 4.565.883
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
17 -74.996.228 -112.494.342
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
110.864.170 141.614.296
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
110.864.170 141.614.296
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
17 144.494.345 173.763.778
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
15, 17 -33.630.175 -32.149.482
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
17 15.492.719 11.077.334
Geri Alınan Paylara İlişkin Yedekler
17 11.308.901 9.609.750
Diğer Kısıtlanmış Yedekler
4.183.818 1.467.584
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
17 127.848.919 58.535.407
Net Dönem Karı veya Zararı
17 37.121.215 64.559.541
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
271.587.777 220.248.369
TOPLAM KAYNAKLAR
1.008.539.490 883.057.414


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
18 703.987.557 691.666.743
Satışların Maliyeti
18 -456.536.221 -516.300.383
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
247.451.336 175.366.360
BRÜT KAR (ZARAR)
247.451.336 175.366.360
Genel Yönetim Giderleri
19 -21.287.340 -22.269.906
Pazarlama Giderleri
19 -42.911.247 -47.866.798
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-154.557 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
20 168.657.993 76.004.228
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
20 -128.714.356 -56.836.986
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
223.041.829 124.396.898
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
23 11.208.965 24.653.184
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
23 -19.885.002 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
214.365.792 149.050.082
Finansman Gelirleri
21 8.528.848 3.531.952
Finansman Giderleri
22 -175.199.753 -76.013.218
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
47.694.887 76.568.816
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-10.573.672 -12.009.275
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
24 -691.740 -626.374
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
24 -9.881.932 -11.382.901
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
37.121.215 64.559.541
DÖNEM KARI (ZARARI)
37.121.215 64.559.541
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
37.121.215 64.559.541
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç 25 0,00600000 0,01190000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
15.917.344 10.434.182
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
20.715.671 15.099.060
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
15 -1.850.866 -3.345.583
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-2.947.461 -1.319.295
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
24 -2.947.461 -1.319.295
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
15.917.344 10.434.182
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
53.038.559 74.993.723
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
53.038.559 74.993.723http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/909503


BIST16:052.960
Değişim :  1,59% |  46,30
Açılış :  2.929  
Önceki Kapanış :  2.913  
En Yüksek
2.963
En Düşük
2.920
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler16:05
AVGYO 3,30 54.962.536 % 10,00  
CMBTN 290,70 46.495.178 % 9,99  
COSMO 26,64 2.997.037 % 9,99  
TETMT 251,30 18.559.537 % 9,98  
BURCE 31,10 25.833.792 % 9,97  
16:05 Alış Satış %  
Dolar 17,9599 17,9631 % 0,27  
Euro 18,2484 18,2654 % 0,11  
Sterlin 21,5919 21,7002 % 0,00  
Frank 18,7859 18,8991 % 0,03  
Riyal 4,7703 4,7942 % 0,35  
16:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.770 1.770 -6,00  
Altın Gr. 1.023 1.024 1,55  
Cumhuriyet 6.855 6.959 -2,00  
Tam 6.890 6.942 -9,00  
Yarım 3.357 3.394 -4,00  
Çeyrek 1.684 1.696 -3,00  
Gümüş.Ons 19,86 19,88 -0,29  
Gümüş Gr. 11,50 11,52 -0,09  
B. Petrol 92,42 92,42 0,08