***BOSSA*** BOSSA TİCARET VE SANAYİ İŞLETMELERİ T.A.Ş.( Finansal Rapor

28.04.2021 18:14
***BOSSA*** BOSSA TİCARET VE SANAYİ İŞLETMELERİ T.A.Ş.( Finansal Rapor


***BOSSA*** BOSSA TİCARET VE SANAYİ İŞLETMELERİ T.A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
17 62.000.000 0 0 0 0 -9.609.750 0 4.565.883 -112.494.342 0 0 0 173.763.778 0 -32.149.482 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11.077.334 0 0 0 58.535.407 64.559.541 0 220.248.369 220.248.369
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
17 62.000.000 0 0 0 0 -9.609.750 0 4.565.883 -112.494.342 0 0 0 173.763.778 0 -32.149.482 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11.077.334 0 0 0 58.535.407 64.559.541 0 220.248.369 220.248.369
Transferler
17 0 0 0 -504.858 0 0 65.064.399 -64.559.541
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
17 0 -822.465 3.642.623 2.820.158 2.820.158
Dönem Karı (Zararı)
17 3.642.623 3.642.623 3.642.623
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
17 0 -822.465 -822.465 -822.465
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
17 -1.699.151 1.699.151 -1.699.151 -1.699.151 -1.699.151
Dönem Sonu Bakiyeler
17 62.000.000 0 0 0 0 -11.308.901 0 4.565.883 -112.494.342 0 0 0 173.258.920 0 -32.971.947 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.776.485 0 0 0 121.900.656 3.642.623 0 221.369.376 221.369.376
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
17 62.000.000 0 0 0 0 -11.308.901 0 4.565.883 -74.996.228 0 0 0 144.494.345 0 -33.630.175 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15.492.719 0 0 0 127.848.919 37.121.215 0 271.587.777 271.587.777
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
17 62.000.000 0 0 0 0 -11.308.901 0 4.565.883 -74.996.228 0 0 0 144.494.345 0 -33.630.175 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15.492.719 0 0 0 127.848.919 37.121.215 0 271.587.777 271.587.777
Transferler
17 0 0 0 -607.826 4.043.167 0 33.685.874 -37.121.215 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
17 81.025 -756.182 25.691.440 25.016.283 25.016.283
Dönem Karı (Zararı)
17 25.691.440 25.691.440 25.691.440
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
17 81.025 -756.182 -675.157 -675.157
Dönem Sonu Bakiyeler
17 62.000.000 0 0 0 0 -11.308.901 0 4.565.883 -74.996.228 0 0 0 143.967.544 0 -34.386.357 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19.535.886 0 0 0 161.534.793 25.691.440 0 296.604.060 296.604.060


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
79.890.108 1.697.828
Dönem Karı (Zararı)
25.691.440 3.642.623
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
25.691.440 3.642.623
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
66.826.698 47.857.974
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10 , 11, 19 5.928.440 5.316.319
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
16.687.692 896.110
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5 16.687.692 896.110
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.625.657 591.308
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15 1.483.570 1.496.992
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
142.087 -905.684
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
10.332.370 460.671
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
10.340.809 0
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
28.626 501.076
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
-37.065 -40.405
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
26.110.186 38.694.475
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
24 6.180.369 2.258.281
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-38.016 -359.190
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
23 -38.016 -359.190
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-11.339.756 -48.611.705
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
3.372.348 -8.573.329
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-590.280 -115.937
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
3.962.628 -8.457.392
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-557.550 -479.934
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-557.550 -479.934
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-9.927.019 -44.604.574
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-561.932 -12.222.370
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-4.167.540 22.720.406
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
33.418 1.569.845
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-4.200.958 21.150.561
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
153.762 -3.365.607
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
348.175 -2.086.297
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-902.334 -2.829.278
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
1.250.509 742.981
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
81.178.382 2.888.892
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
15 -773.316 -1.191.064
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-632.027 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
5 117.069 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-3.227.724 -22.034.712
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
329.940 359.190
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
329.940 359.190
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-3.557.664 -22.393.902
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10, 11 -3.557.664 -22.393.902
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-55.006.388 5.230.437
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0 -1.699.151
İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 -1.699.151
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
83.429.050 88.311.486
Kredilerden Nakit Girişleri
83.429.050 84.530.099
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
0 3.781.387
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-129.400.409 -76.601.713
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-128.000.566 -76.601.713
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-1.399.843
Ödenen Faiz
-9.035.029 -4.780.185
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
21.655.996 -15.106.447
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
1.335.416 232.317
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
22.991.412 -14.874.130
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 14.696.578 20.149.966
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 37.687.990 5.275.836


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 37.687.990 14.696.578
Ticari Alacaklar
5 295.733.851 315.792.868
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
27 593.168 2.888
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 295.140.683 315.789.980
Diğer Alacaklar
6 4.485.943 3.928.393
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 4.485.943 3.928.393
Stoklar
9 197.332.239 187.405.220
Peşin Ödenmiş Giderler
7 4.918.876 4.292.685
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
4.918.876 4.292.685
Diğer Dönen Varlıklar
8 2.130.535 1.228.201
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
8 2.130.535 1.228.201
ARA TOPLAM
542.289.434 527.343.945
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
542.289.434 527.343.945
DURAN VARLIKLAR

Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
12 137.910.000 137.910.000
Maddi Duran Varlıklar
10 330.000.304 333.521.736
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 9.995.685 9.136.953
Peşin Ödenmiş Giderler
7 562.597 626.856
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
7 562.597 626.856
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
478.468.586 481.195.545
TOPLAM VARLIKLAR
1.020.758.020 1.008.539.490
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
253.890.787 223.960.840
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
253.890.787 223.960.840
Banka Kredileri
4 250.101.741 220.289.814
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4 3.789.046 3.671.026
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
139.964.737 137.840.174
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
139.964.737 137.840.174
Banka Kredileri
4 139.964.737 137.840.174
Ticari Borçlar
41.231.594 45.452.077
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
27 279.435 246.017
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 40.952.159 45.206.060
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
13 6.995.708 5.946.016
Devlet Teşvik ve Yardımları
14 84.954 84.954
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
14 9.625.037 9.471.275
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
14 9.625.037 9.471.275
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
24 2.393.928 632.027
Kısa Vadeli Karşılıklar
7.985.469 7.931.158
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
15 3.333.364 3.421.140
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
16 4.652.105 4.510.018
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
8 3.157.650 2.956.832
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
8 3 465.329.864 434.275.353
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
198.011.530 247.286.016
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
198.011.530 247.286.016
Banka Kredileri
4 183.590.034 231.849.237
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4 14.421.496 15.436.779
Ticari Borçlar
2.799.224 2.717.655
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 2.799.224 2.717.655
Uzun Vadeli Karşılıklar
32.368.851 30.625.593
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
15 32.368.851 30.625.593
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
24 25.644.491 22.047.096
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
258.824.096 302.676.360
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
724.153.960 736.951.713
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
296.604.060 271.587.777
Ödenmiş Sermaye
17 62.000.000 62.000.000
Geri Alınmış Paylar (-)
17 -11.308.901 -11.308.901
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
17 4.565.883 4.565.883
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
2.5 -74.996.228 -74.996.228
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
109.581.187 110.864.171
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
109.581.187 110.864.171
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
17 143.967.544 144.494.346
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
15, 17 -34.386.357 -33.630.175
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
17 19.535.886 15.492.719
Geri Alınan Paylara İlişkin Yedekler
17 11.308.901 11.308.901
Diğer Kısıtlanmış Yedekler
8.226.985 4.183.818
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
17 161.534.793 127.848.918
Net Dönem Karı veya Zararı
17 25.691.440 37.121.215
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
296.604.060 271.587.777
TOPLAM KAYNAKLAR
1.020.758.020 1.008.539.490


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
18 220.631.248 177.900.744
Satışların Maliyeti
18 -145.961.383 -129.429.390
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
74.669.865 48.471.354
BRÜT KAR (ZARAR)
74.669.865 48.471.354
Genel Yönetim Giderleri
19 -5.851.893 -5.659.265
Pazarlama Giderleri
19 -12.080.938 -11.936.990
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-58.057 -59.582
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
20 44.806.360 44.178.337
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
20 -35.540.201 -29.832.844
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
65.945.136 45.161.010
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
23 100.110 359.189
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
24 -62.094 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
65.983.152 45.520.199
Finansman Gelirleri
21 6.040.341 1.226.965
Finansman Giderleri
22 -40.151.684 -40.828.905
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
31.871.809 5.918.259
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-6.180.369 -2.275.636
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
24 -2.393.928 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
24 -3.786.441 -2.275.636
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
25.691.440 3.642.623
DÖNEM KARI (ZARARI)
25.691.440 3.642.623
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
25.691.440 3.642.623
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç 25 0,00410000 0,00060000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-756.182 -822.464
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
15 -945.228 -1.028.081
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
189.046 205.617
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
24 189.046 205.617
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-756.182 -822.464
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
24.935.258 2.820.159
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
24.935.258 2.820.159http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/931913


BIST
18:052.868
Değişim :  1,37% |  38,86
Açılış :  2.847  
Önceki Kapanış :  2.830  
En Yüksek
2.878
En Düşük
2.835
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
BARMA 43,56 7.553.260 % 10,00  
ASUZU 291,00 130.375.647 % 9,98  
GSRAY 5,99 539.358.728 % 9,91  
DMSAS 5,77 65.360.305 % 9,90  
KIMMR 4,24 42.229.129 % 9,84  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 17,9347 17,9555 % 0,48  
Euro 18,4955 18,5308 % 0,63  
Sterlin 21,8295 21,9390 % 0,29  
Frank 18,9903 19,1047 % 0,58  
Riyal 4,7639 4,7878 % 0,51  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.788 1.788 -4,32  
Altın Gr. 1.032 1.032 2,27  
Cumhuriyet 6.919 7.024 9,00  
Tam 6.905 6.987 3,00  
Yarım 3.365 3.416 2,00  
Çeyrek 1.687 1.707 0,00  
Gümüş.Ons 20,29 20,32 -0,30  
Gümüş Gr. 11,71 11,72 -0,12  
B. Petrol 100 100 2,32