***BOSSA*** BOSSA TİCARET VE SANAYİ İŞLETMELERİ T.A.Ş.( Finansal Rapor

06.08.2021 18:53
***BOSSA*** BOSSA TİCARET VE SANAYİ İŞLETMELERİ T.A.Ş.( Finansal Rapor


***BOSSA*** BOSSA TİCARET VE SANAYİ İŞLETMELERİ T.A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
17 62.000.000 0 0 0 0 -9.609.750 0 4.565.883 -112.494.342 0 0 0 173.763.778 0 -32.149.482 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11.077.334 0 0 0 58.535.407 64.559.541 0 220.248.369 220.248.369
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
17 62.000.000 0 0 0 0 -9.609.750 0 4.565.883 -112.494.342 0 0 0 173.763.778 0 -32.149.482 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11.077.334 0 0 0 58.535.407 64.559.541 220.248.369 0 220.248.369
Transferler
17 0 0 0 -1.009.717 2.716.234 0 62.853.024 -64.559.541 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
17 0 -691.126 -16.218.317 -16.909.443 0 -16.909.443
Dönem Karı (Zararı)
17 -16.218.317 -16.218.317 0 -16.218.317
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
17 0 -691.126 -691.126 0 -691.126
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
17 -1.699.151 1.699.151 -1.699.151 -1.699.151 0 -1.699.151
Dönem Sonu Bakiyeler
17 62.000.000 0 0 0 0 -11.308.901 0 4.565.883 -112.494.342 0 0 0 172.754.061 0 -32.840.608 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15.492.719 0 0 0 119.689.280 -16.218.317 0 201.639.775 0 201.639.775
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
17 62.000.000 0 0 0 0 -11.308.901 0 4.565.883 -74.996.228 0 0 0 144.494.345 0 -33.630.175 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15.492.719 0 0 0 127.848.919 37.121.215 0 271.587.777 0 271.587.777
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
17 62.000.000 0 0 0 0 -11.308.901 0 4.565.883 -74.996.228 0 0 0 144.494.345 0 -33.630.175 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15.492.719 0 0 0 127.848.919 37.121.215 0 271.587.777 0 271.587.777
Transferler
17 0 0 0 -1.215.649 4.043.166 0 34.293.698 -37.121.215 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
17 -3.237.537 79.137.762 75.981.252 0 75.981.252
Dönem Karı (Zararı)
17 79.137.762 79.137.762 0 79.137.762
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
17 -3.237.537 -3.237.537 0 -3.237.537
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
81.027 81.027 81.027
Dönem Sonu Bakiyeler
17 62.000.000 0 0 0 0 -11.308.901 0 4.565.883 -74.996.228 0 0 0 143.359.723 0 -36.867.712 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19.535.885 0 0 0 162.142.617 79.137.762 0 347.569.029 0 347.569.029


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
133.012.374 62.182.075
Dönem Karı (Zararı)
79.137.762 -16.218.317
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
79.137.762 -16.218.317
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
132.771.750 117.234.223
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10 , 11, 19 12.036.134 10.583.961
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
19.419.429 1.098.971
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5 19.419.429 1.098.971
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
3.778.640 1.056.145
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15 3.778.640 2.154.787
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
0 -1.098.642
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
18.867.780 14.944.612
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
18.943.311 14.483.941
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
-37.641 501.076
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
-37.890 -40.405
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
55.218.882 93.116.692
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
24 26.633.831 -3.105.243
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-3.182.946 -460.915
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
23 -3.182.946 -460.915
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-73.976.626 -37.034.509
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-57.624.032 34.444.427
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
2.888 -98.935
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-57.626.920 34.543.362
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
2.033.607 -1.768.589
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
0 1.270
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
2.033.607 -1.769.859
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-37.865.850 -40.426.000
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-1.027.985 -6.392.712
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
14.807.687 -21.593.163
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-246.017 597.132
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
15.053.704 -22.190.295
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
2.315.028 -3.352.066
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
3.384.919 2.053.594
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-206.611 -1.020.533
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
3.591.530 3.074.127
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
137.932.886 63.981.397
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
15 -1.975.585 -1.799.322
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-3.025.955 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
5 81.028 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-2.472.493 -31.977.833
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
3.477.669 469.347
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
3.477.669 469.347
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-5.950.162 -32.447.180
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10, 11 -5.950.162 -32.447.180
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-137.443.021 -20.926.240
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0 -1.699.150
İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 -1.699.150
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
123.818.140 234.137.677
Kredilerden Nakit Girişleri
123.818.140 213.298.913
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
0 20.838.764
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-250.273.410 -240.407.789
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-247.445.728 -240.407.789
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-2.827.682 0
Ödenen Faiz
-10.987.751 -12.956.978
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-6.903.140 9.278.002
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
3.618.376 398.669
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-3.284.764 9.676.671
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 14.696.578 20.149.966
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 11.411.814 29.826.637


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 11.411.814 14.696.578
Ticari Alacaklar
5 354.035.361 315.792.868
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
27 0 2.888
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 354.035.361 315.789.980
Diğer Alacaklar
6 1.894.786 3.928.393
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 1.894.786 3.928.393
Stoklar
9 225.271.070 187.405.220
Peşin Ödenmiş Giderler
7 5.432.405 4.292.685
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
7 5.432.405 4.292.685
Diğer Dönen Varlıklar
8 1.434.812 1.228.201
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
8 1.434.812 1.228.201
ARA TOPLAM
599.480.248 527.343.945
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
599.480.248 527.343.945
DURAN VARLIKLAR

Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
12 137.910.000 137.910.000
Maddi Duran Varlıklar
10 325.781.426 333.521.736
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 10.496.568 9.136.953
Peşin Ödenmiş Giderler
7 515.121 626.856
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
7 515.121 626.856
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
474.703.115 481.195.545
TOPLAM VARLIKLAR
1.074.183.363 1.008.539.490
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
211.535.058 223.960.840
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
211.535.058 223.960.840
Banka Kredileri
4 207.638.233 220.289.814
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4 3.896.825 3.671.026
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
4 172.723.789 137.840.174
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
172.723.789 137.840.174
Banka Kredileri
4 172.723.789 137.840.174
Ticari Borçlar
60.079.428 45.452.077
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
27 0 246.017
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 60.079.428 45.206.060
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
13 7.895.070 5.946.016
Devlet Teşvik ve Yardımları
14 84.954 84.954
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
14 11.786.304 9.471.276
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
14 11.786.304 9.471.276
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
24 20.256.435 632.027
Kısa Vadeli Karşılıklar
8.424.802 7.931.158
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
15 3.914.784 3.421.140
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
16 4.510.018 4.510.018
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
8 4.599.308 2.956.832
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
8 4.599.308 2.956.832
ARA TOPLAM
497.385.148 434.275.354
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
497.385.148 434.275.354
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
165.165.732 247.286.017
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
165.165.732 247.286.017
Banka Kredileri
4 151.768.923 231.849.238
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4 13.396.809 15.436.779
Ticari Borçlar
5 2.860.350 2.717.655
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 2.860.350 2.717.655
Uzun Vadeli Karşılıklar
15 35.981.924 30.625.593
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
15 35.981.924 30.625.593
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
24 25.221.180 22.047.094
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
229.229.186 302.676.359
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
726.614.334 736.951.713
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
347.569.029 271.587.777
Ödenmiş Sermaye
17 62.000.000 62.000.000
Geri Alınmış Paylar (-)
17 -11.308.901 -11.308.901
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
17 4.565.883 4.565.883
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
17 -74.996.228 -74.996.228
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
106.492.011 110.864.170
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
106.492.011 110.864.170
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
17 143.359.723 144.494.345
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
15, 17 -36.867.712 -33.630.175
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
17 19.535.885 15.492.719
Geri Alınan Paylara İlişkin Yedekler
17 11.308.901 11.308.901
Diğer Kısıtlanmış Yedekler
8.226.984 4.183.818
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
17 162.142.617 127.848.919
Net Dönem Karı veya Zararı
17 79.137.762 37.121.215
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
347.569.029 271.587.777
TOPLAM KAYNAKLAR
1.074.183.363 1.008.539.490


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
18 523.625.262 258.169.754 302.994.014 80.269.010
Satışların Maliyeti
18 -339.278.752 -185.221.599 -193.317.369 -55.792.209
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
184.346.510 72.948.155 109.676.645 24.476.801
BRÜT KAR (ZARAR)
184.346.510 72.948.155 109.676.645 24.476.801
Genel Yönetim Giderleri
19 -12.819.046 -9.166.437 -6.967.153 -3.507.172
Pazarlama Giderleri
19 -27.273.707 -18.740.406 -15.192.769 -6.803.416
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-416.967 -75.067 -358.910 -15.485
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
20 85.511.682 71.717.065 40.705.322 27.538.728
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
20 -60.773.835 -45.714.367 -25.233.634 -15.881.523
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
168.574.637 70.968.943 102.629.501 25.807.933
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
23 3.245.040 460.915 3.144.930 101.726
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
24 -62.094 0 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
171.757.583 71.429.858 105.774.431 25.909.659
Finansman Gelirleri
21 3.874.710 2.103.199 -2.165.631 876.234
Finansman Giderleri
22 -69.860.700 -92.839.261 -29.709.016 -52.010.356
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
105.771.593 -19.306.204 73.899.784 -25.224.463
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-26.633.831 3.087.887 -20.453.462 5.363.523
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
24 -22.650.363 0 -20.256.435 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
24 -3.983.468 3.087.887 -197.027 5.363.523
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
79.137.762 -16.218.317 53.446.322 -19.860.940
DÖNEM KARI (ZARARI)
79.137.762 -16.218.317 53.446.322 -19.860.940
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
79.137.762 -16.218.317 53.446.322 -19.860.940
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç 25 0,01280000 -0,00260000 0,00860000 -0,00320000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-3.237.537 -691.126 -2.481.355 131.339
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
15 -4.046.921 -863.907 -3.101.693 164.174
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
809.384 172.781 620.338 -32.835
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
24 809.384 172.781 620.338 -32.835
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-3.237.537 -691.126 -2.481.355 131.339
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
75.900.225 -16.909.443 50.964.967 -19.729.601
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
75.900.225 -16.909.443 50.964.967 -19.729.601http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/955623


BIST
18:052.913
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  0  
Önceki Kapanış :  2.913  
En Yüksek
0
En Düşük
0
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
KORDS 48,96 135.106.204 % 0,00  
PEGYO 2,26 14.739.945 % 0,00  
KRSTL 6,50 25.977.917 % 0,00  
KRTEK 24,32 30.193.500 % 0,00  
KUTPO 43,66 38.493.486 % 0,00  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 17,9569 17,9654 % 0,29  
Euro 18,2517 18,2641 % 0,10  
Sterlin 21,6818 21,7905 % 0,42  
Frank 18,7995 18,9128 % 0,10  
Riyal 4,7700 4,7939 % 0,34  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.777 1.777 1,41  
Altın Gr. 1.026 1.026 4,33  
Cumhuriyet 6.857 6.961 -3,00  
Tam 6.893 6.952 1,00  
Yarım 3.359 3.399 1,00  
Çeyrek 1.685 1.699 0,00  
Gümüş.Ons 20,15 20,17 0,00  
Gümüş Gr. 11,64 11,66 0,05  
B. Petrol 93,19 93,19 0,85