***BOSSA*** BOSSA TİCARET VE SANAYİ İŞLETMELERİ T.A.Ş.( Finansal Rapor

27.10.2021 18:15
***BOSSA*** BOSSA TİCARET VE SANAYİ İŞLETMELERİ T.A.Ş.( Finansal Rapor


***BOSSA*** BOSSA TİCARET VE SANAYİ İŞLETMELERİ T.A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
17 62.000.000 0 0 0 0 -9.609.750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 220.248.369
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
17 62.000.000 0 0 0 0 -9.609.750 0 4.565.883 -112.494.342 0 0 0 173.763.778 0 -32.149.482 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11.077.334 0 0 0 58.535.407 64.559.541 220.248.369 0 220.248.369
Transferler
17 0 0 0 -46.162.612 -18.826.011 -18.826.011 -18.826.011
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
17 0 -476.416 -476.416 -476.416
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
17 -1.699.151 1.699.151 -1.699.151 -1.699.151 -1.699.151
Dönem Sonu Bakiyeler
17 62.000.000 0 0 0 0 -11.308.901 0 4.565.883 -112.494.342 0 0 0 127.601.166 0 -32.625.898 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15.492.719 0 0 0 164.842.175 -18.826.011 0 199.246.791 199.246.791
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
17 62.000.000 0 0 0 0 -11.308.901 271.587.777
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
17 62.000.000 0 0 0 0 -11.308.901 0 4.565.883 -74.996.228 0 0 0 144.494.345 0 -33.630.175 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15.492.719 0 0 0 127.848.919 37.121.215 271.587.777 271.587.777
Transferler
17 0 0 0 -1.823.474 4.043.167 0 34.901.522 -37.121.215 0 0
Dönem Karı (Zararı)
17 154.249.739 154.249.739 154.249.739
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
17 0 -3.619.336 -3.619.336 -3.619.336
Dönem Sonu Bakiyeler
17 62.000.000 0 0 0 0 -11.308.901 0 4.565.883 -74.996.228 0 0 0 142.670.871 0 -37.249.511 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19.535.886 0 0 0 162.750.441 154.249.739 0 422.218.180 422.218.180


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
114.451.309 101.247.918
Dönem Karı (Zararı)
154.249.739 -18.826.011
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
154.249.739 -18.826.011
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
133.305.033 175.201.868
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10 , 11, 19 18.096.092 15.816.251
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-408.444 501.076
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
239.403 -40.405
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
69.551.520 163.332.131
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
24 25.436.426 -3.433.225
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-7.126.083 19.347.137
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
23 -7.126.083 19.347.137
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-146.726.459 -52.649.644
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-132.511.280 -56.751.296
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
2.888 -2.619.836
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-132.514.168 -54.131.460
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
2.419.306 -1.386.144
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
0 1.270
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
2.419.306 -1.387.414
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-22.650.363 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-22.514.331 -11.322.623
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
7.704.429 55.546.295
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
7.704.429 55.546.295
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-30.218.760 -66.868.918
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10, 11 -30.218.760 -66.868.918
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-73.518.981 -102.146.881
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0 -1.699.151
İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 -1.699.151
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
332.950.390 404.006.877
Kredilerden Nakit Girişleri
332.950.390 383.432.385
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
0 20.574.492
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-378.146.143 -482.600.174
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-373.904.620 -482.600.174
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-4.241.523 0
Ödenen Faiz
-28.323.228 -21.854.433
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
18.417.997 -12.221.586
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
4.597.364 2.282.037
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.928.393
Stoklar
9 289.582.066 187.405.220
Peşin Ödenmiş Giderler
12.412.623 4.292.685
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
7 12.412.623 4.292.685
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
24 797.651 0
Diğer Dönen Varlıklar
8 7.249.754 1.228.201
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
8 7.249.754 1.228.201
ARA TOPLAM
777.990.701 527.343.945
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
777.990.701 527.343.945
DURAN VARLIKLAR

Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
12 137.910.000 137.910.000
Maddi Duran Varlıklar
10 343.465.632 333.521.736
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 10.737.379 9.136.953
Peşin Ödenmiş Giderler
7 783.210 626.856
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
7 783.210 626.856
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
492.896.221 481.195.545
TOPLAM VARLIKLAR
1.270.886.922 1.008.539.490
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
301.220.367 223.960.840
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
301.220.367 223.960.840
Banka Kredileri
4 297.212.229 220.289.814
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4 4.008.138 3.671.026
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
166.690.257 137.840.174
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
166.690.257 137.840.174
Banka Kredileri
4 166.690.257 137.840.174
Ticari Borçlar
118.179.848 45.452.077
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
27 0 246.017
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 118.179.848 45.206.060
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
13 7.878.524 5.946.016
Devlet Teşvik ve Yardımları
14 84.954 84.954
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
14 34.007.280 9.471.275
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
14 34.007.280 9.471.275
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
24 0 632.027
Kısa Vadeli Karşılıklar
8.626.003 7.931.158
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
15 3.973.898 3.421.140
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
16 4.652.105 4.510.018
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
8 4.153.611 2.956.832
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
8 4.153.611 2.956.832
ARA TOPLAM
640.840.844 434.275.353
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
640.840.844 434.275.353
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
144.322.662 247.286.016
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
144.322.662 247.286.016
Banka Kredileri
4 131.974.562 231.849.238
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4 12.348.100 15.436.778
Ticari Borçlar
1.756.354 2.717.655
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 1.756.354 2.717.655
Uzun Vadeli Karşılıklar
36.390.881 30.625.593
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
15 36.390.881 30.625.593
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
24 25.358.001 22.047.096
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
207.827.898 302.676.360
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
848.668.742 736.951.713
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
422.218.180 271.587.777
Ödenmiş Sermaye
17 62.000.000 62.000.000
Geri Alınmış Paylar (-)
17 -11.308.901 -11.308.901
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
17 4.565.883 4.565.883
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
-74.996.228 -74.996.228
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
105.421.360 110.864.170
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
105.421.360 110.864.170
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
17 142.670.871 144.494.345
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
15, 17 -37.249.511 -33.630.175
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
17 19.535.886 15.492.719
Geri Alınan Paylara İlişkin Yedekler
17 11.308.901 11.308.901
Diğer Kısıtlanmış Yedekler
8.226.985 4.183.818
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
17 162.750.441 127.848.919
Net Dönem Karı veya Zararı
17 154.249.739 37.121.215
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
422.218.180 271.587.777
TOPLAM KAYNAKLAR
1.270.886.922 1.008.539.490


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
18 873.166.545 443.874.729 349.541.283 185.704.975
Satışların Maliyeti
18 -587.283.099 -303.509.246 -248.004.347 -118.287.647
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
285.883.446 140.365.483 101.536.936 67.417.328
BRÜT KAR (ZARAR)
285.883.446 140.365.483 101.536.936 67.417.328
Genel Yönetim Giderleri
19 -19.405.793 -14.971.007 -6.586.747 -5.804.570
Pazarlama Giderleri
19 -44.314.639 -29.188.440 -17.040.932 -10.448.034
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-898.337 -103.630 -481.370 -28.563
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
20 116.771.875 139.538.006 31.260.193 67.820.941
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
20 -89.428.774 -78.324.414 -28.654.939 -32.610.047
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
248.607.778 157.315.998 80.033.141 86.347.055
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
23 7.188.177 -19.347.137 3.943.137 -19.808.052
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
24 -62.094 0 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
255.733.861 137.968.861 83.976.278 66.539.003
Finansman Gelirleri
21 6.568.017 4.185.524 2.693.307 2.082.325
Finansman Giderleri
22 -81.983.688 -164.396.265 -12.122.988 -71.557.004
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
180.318.190 -22.241.880 74.546.597 -2.935.676
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Ge -2.607.694
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç 25 0,02490000 -0,00300000 0,01210000 -0,00040000
150.630.403 -19.302.426 74.730.178 -2.392.984
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
150.630.403 -19.302.426 74.730.178 -2.392.984http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/972929


BIST
17:592.785
Değişim :  -0,35% |  -9,90
Açılış :  2.795  
Önceki Kapanış :  2.795  
En Yüksek
2.807
En Düşük
2.762
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler17:59
KRTEK 22,00 40.901.086 % 10,00  
DOGUB 4,84 44.847.274 % 10,00  
MMCAS 3,08 572.871 % 10,00  
NTGAZ 13,98 48.000.084 % 9,99  
CMBTN 231,70 36.305.927 % 9,97  
17:59 Alış Satış %  
Dolar 17,8847 17,8942 % -0,31  
Euro 18,2517 18,3231 % 0,14  
Sterlin 21,5411 21,6491 % -0,23  
Frank 18,6889 18,8015 % -0,02  
Riyal 4,7478 4,7716 % -0,15  
17:59 Alış Satış %  
Altın Ons 1.795 1.795 6,16  
Altın Gr. 1.034 1.034 2,42  
Cumhuriyet 6.906 7.010 30,00  
Tam 6.914 6.999 12,00  
Yarım 3.369 3.422 6,00  
Çeyrek 1.689 1.710 3,00  
Gümüş.Ons 20,52 20,54 -0,13  
Gümüş Gr. 11,82 11,83 -0,10  
B. Petrol 96,57 96,57 -0,08