***BOSSA*** BOSSA TİCARET VE SANAYİ İŞLETMELERİ T.A.Ş.( Finansal Rapor

27.04.2022 18:12
***BOSSA*** BOSSA TİCARET VE SANAYİ İŞLETMELERİ T.A.Ş.( Finansal Rapor


***BOSSA*** BOSSA TİCARET VE SANAYİ İŞLETMELERİ T.A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
17 62.000.000 0 0 0 0 -11.308.901 0 4.565.883 -74.996.228 0 0 0 144.494.345 0 -33.630.175 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15.492.719 0 0 0 127.848.919 37.121.215 0 271.587.777 0 271.587.777
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
17 62.000.000 0 0 0 0 -11.308.901 0 4.565.883 -74.996.228 0 0 0 144.494.345 0 -33.630.175 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15.492.719 0 0 0 127.848.919 37.121.215 271.587.777 0 271.587.777
Transferler
17 0 0 0 -607.826 4.043.167 0 33.685.874 -37.121.215 0 0 0
Dönem Karı (Zararı)
17 25.691.440 25.691.440 0 25.691.440
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
17 81.025 -756.182 -675.157 0 -675.157
Dönem Sonu Bakiyeler
17 62.000.000 0 0 0 0 -11.308.901 0 4.565.883 -74.996.228 0 0 0 143.967.544 0 -34.386.357 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19.535.886 0 0 0 161.534.793 25.691.440 0 296.604.060 0 296.604.060
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
17 62.000.000 0 0 0 0 -11.308.901 0 4.565.883 0 0 0 0 227.415.954 0 -39.561.002 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19.535.885 0 0 0 88.362.038 327.148.279 0 678.158.136 0 678.158.136
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
17 62.000.000 0 0 0 0 -11.308.901 0 4.565.883 0 0 0 0 227.415.954 0 -39.561.002 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19.535.885 0 0 0 88.362.038 327.148.279 678.158.136 0 678.158.136
Transferler
17 0 0 0 -1.270.880 15.697.603 0 312.721.556 -327.148.279 0 0 0
Dönem Karı (Zararı)
141.505.628 141.505.628 141.505.628
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-7.158.778 -7.158.778 -7.158.778
Dönem Sonu Bakiyeler
17 62.000.000 0 0 0 0 -11.308.901 0 4.565.883 0 0 0 0 226.145.074 0 -46.719.780 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35.233.488 0 0 0 401.083.594 141.505.628 0 812.504.986 0 812.504.986


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
73.134.935 81.225.524
Dönem Karı (Zararı)
141.505.628 25.691.440
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
141.505.628 25.691.440
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
119.922.048 68.162.114
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10 , 11, 19 6.644.995 5.928.440
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
3.434.505 16.687.692
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5 3.434.505 16.687.692
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
5.197.190 1.625.657
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15 5.023.978 1.483.570
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
173.212 142.087
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
23.025.240 10.332.370
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
23.026.665 10.340.809
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
-302.432 28.626
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
301.007 -37.065
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
83.946.033 27.445.602
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
24 -2.321.565 6.180.369
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-4.350 -38.016
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
23 -4.350 -38.016
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-187.517.396 -11.339.756
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-146.806.850 3.372.348
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
0 -590.280
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-146.806.850 3.962.628
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
72.506 -557.550
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-5.655 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
78.161 -557.550
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-121.489.985 -9.927.019
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-10.945.131 -561.932
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
81.783.602 -4.167.540
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
327.672 33.418
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
81.455.930 -4.200.958
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
8.132.008 153.762
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.736.454 348.175
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-824.508 -902.334
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
2.560.962 1.250.509
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
73.910.280 82.513.798
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
15 -775.345 -773.316
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
0 -632.027
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
5 0 117.069
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-53.742.490 -3.227.724
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
4.350 329.940
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
4.350 329.940
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıklar 10, 11 -53.746.840 -3.557.664
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
59.109.206 -55.006.388
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
229.973.600 83.429.050
Kredilerden Nakit Girişleri
229.973.600 83.429.050
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-155.709.128 -129.400.409
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-150.128.920 -128.000.566
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-5.580.208 -1.399.843
Ödenen Faiz
-15.155.266 -9.035.029
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
78.501.651 22.991.412
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
78.501.651 22.991.412
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 67.178.556 14.696.578
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 145.680.207 37.687.990


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 145.680.207 67.178.556
Ticari Alacaklar
773.257.210 630.185.873
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 773.257.210 630.185.873
Diğer Alacaklar
6 1.211.401 1.283.907
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
27 5.655 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
1.205.746 1.283.907
Stoklar
9 499.920.694 378.430.709
Peşin Ödenmiş Giderler
7 39.271.782 28.686.978
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
39.271.782 28.686.978
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
24 22.650.363 22.650.363
Diğer Dönen Varlıklar
15.975.267 15.150.757
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
8 15.975.267 15.150.757
ARA TOPLAM
1.497.966.924 1.143.567.143
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.497.966.924 1.143.567.143
DURAN VARLIKLAR

Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
12 168.110.000 168.110.000
Maddi Duran Varlıklar
10 565.570.755 519.462.016
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 12.753.456 11.760.350
Peşin Ödenmiş Giderler
885.252 524.925
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
7 885.252 524.925
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
747.319.463 699.857.291
TOPLAM VARLIKLAR
2.245.286.387 1.843.424.434
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
527.918.419 381.131.096
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
527.918.419 381.131.096
Banka Kredileri
4 520.222.999 377.008.275
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4 7.695.420 4.122.821
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
237.835.177 261.374.843
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
237.835.177 261.374.843
Banka Kredileri
237.835.177 261.374.843
Ticari Borçlar
247.749.701 167.088.210
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
27 327.672 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 247.422.029 167.088.210
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
13 10.332.417 7.312.777
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
14 37.878.929 29.746.920
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
14 37.878.929 29.746.920
Kısa Vadeli Karşılıklar
10.890.325 8.700.668
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
15 6.636.113 4.619.668
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
16 4.254.212 4.081.000
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
8.109.177 8.567.856
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
8 8.109.177 8.567.856
ARA TOPLAM
1.080.714.145 863.922.370
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.080.714.145 863.922.370
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
245.479.879 202.645.633
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
245.479.879 202.645.633
Banka Kredileri
4 215.606.730 191.376.561
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4 29.873.149 11.269.072
Ticari Borçlar
32.835.925 32.016.246
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 32.835.925 32.016.246
Uzun Vadeli Karşılıklar
51.044.195 39.863.534
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
15 51.044.195 39.863.534
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
24 22.707.257 26.818.515
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
352.067.256 301.343.928
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.432.781.401 1.165.266.298
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
812.504.986 678.158.136
Ödenmiş Sermaye
17 62.000.000 62.000.000
Geri Alınmış Paylar (-)
17 -11.308.901 -11.308.901
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
17 4.565.883 4.565.883
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
179.425.294 187.854.952
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
179.425.294 187.854.952
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
17 226.145.074 227.415.954
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
15, 17 -46.719.780 -39.561.002
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
17 35.233.488 19.535.885
Geri Alınan Paylara İlişkin Yedekler
17 11.308.901 11.308.901
Diğer Kısıtlanmış Yedekler
23.924.587 8.226.984
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
17 401.083.594 88.362.038
Net Dönem Karı veya Zararı
17 141.505.628 327.148.279
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
812.504.986 678.158.136
TOPLAM KAYNAKLAR
2.245.286.387 1.843.424.434


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
18 629.840.332 220.631.248
Satışların Maliyeti
18 -425.046.717 -145.961.383
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
204.793.615 74.669.865
BRÜT KAR (ZARAR)
204.793.615 74.669.865
Genel Yönetim Giderleri
19 -12.194.271 -5.851.893
Pazarlama Giderleri
19 -29.356.024 -12.080.938
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-273.942 -58.057
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
20 119.821.854 44.806.360
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
20 -82.410.435 -35.540.201
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
200.380.797 65.945.136
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
23 4.350 38.016
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
200.385.147 65.983.152
Finansman Gelirleri
21 4.518.937 6.040.341
Finansman Giderleri
22 -65.720.021 -40.151.684
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
139.184.063 31.871.809
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
2.321.565 -6.180.369
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
24 0 -2.393.928
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
24 2.321.565 -3.786.441
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
141.505.628 25.691.440
DÖNEM KARI (ZARARI)
141.505.628 25.691.440
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
141.505.628 25.691.440
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç 25 0,02280000 0,00410000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-7.158.778 -756.181
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
15 -8.948.472 -945.228
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
1.789.694 189.047
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
24 1.789.694 189.047
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-7.158.778 -756.181
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
134.346.850 24.935.259
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
134.346.850 24.935.259http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024371


BIST
17:592.864
Değişim :  -0,15% |  -4,19
Açılış :  2.872  
Önceki Kapanış :  2.868  
En Yüksek
2.897
En Düşük
2.841
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler17:59
TKNSA 9,57 302.519.168 % 10,00  
POLHO 6,38 192.507.133 % 10,00  
COSMO 20,90 4.503.937 % 10,00  
TRCAS 10,57 105.044.965 % 9,99  
BARMA 47,90 64.239.744 % 9,96  
17:59 Alış Satış %  
Dolar 17,9258 17,9322 % -0,03  
Euro 18,3727 18,4272 % -0,57  
Sterlin 21,6822 21,7909 % -0,70  
Frank 18,9561 19,0702 % -0,20  
Riyal 4,7579 4,7817 % -0,13  
17:59 Alış Satış %  
Altın Ons 1.802 1.802 12,29  
Altın Gr. 1.039 1.039 6,05  
Cumhuriyet 6.924 7.029 5,00  
Tam 6.947 7.033 41,00  
Yarım 3.385 3.438 20,00  
Çeyrek 1.698 1.719 10,00  
Gümüş.Ons 20,79 20,84 0,50  
Gümüş Gr. 12,00 12,01 0,28  
B. Petrol 97,84 97,84 -1,76