***BOSSA*** BOSSA TİCARET VE SANAYİ İŞLETMELERİ T.A.Ş.( Finansal Rapor

17.02.2017 19:25
***BOSSA*** BOSSA TİCARET VE SANAYİ İŞLETMELERİ T.A.Ş.( Finansal Rapor


***BOSSA*** BOSSA TİCARET VE SANAYİ İŞLETMELERİ T.A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2015 - 31.12.2015
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
18 108.000.000 149.104.739 3.435 72.179.949 -5.003.393 50.822.788 -122.914.099 34.325.411 7.041.751 293.560.581 0 293.560.581
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
18 0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
18 0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
18 0 0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
18 0 0 0
Diğer Düzeltmeler
18 0 0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
18 0 0 0
Transferler
18 -2.300.635 4.741.200 4.601.186 -7.041.751 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
18 50.533.357 -5.295.323 21.803.073 67.041.107 0 67.041.107
Dönem Karı (Zararı)
18 21.803.073 21.803.073 0 21.803.073
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
18 50.533.357 -5.295.323 45.238.034 0 45.238.034
Sermaye Arttırımı
18 0 0 0
Sermaye Azaltımı
18 0 0 0
Sermaye Avansı
18 0 0 asfiye Etkisi
18 0 0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
18 0 0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
18 0 0 0
Kar Payları
18 -16.247.078 -36.564.921 -52.811.999 0 -52.811.999
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
18 0 0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
18 0 0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
18 0 0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
18 0 0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
18 0 0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
18 0 0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
18 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
18 0 0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
18 0 0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
18 0 0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
18 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
18 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
18 108.000.000 149.104.739 0 0 0 0 0 3.435 0 0 0 0 120.412.671 0 -10.298.716 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39.316.910 -122.914.099 0 0 2.361.676 21.803.073 0 307.789.689 0 307.789.689
Cari Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
18 108.000.000 149.104.739 0 0 0 0 0 3.435 0 0 0 0 120.412.671 0 -10.298.716 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39.316.910 -122.914.099 0 0 2.361.676 21.803.073 0 307.789.689 0 307.789.689
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
18 0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
18 0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
18 0 0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
18 0 0 0
Diğer Düzeltmeler
18 0 0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
18 0 0 0
Transferler
18 -2.108.873 1.705.320 22.206.626 -21.803.073 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
18 28.613.274 -7.018.688 -8.662.577 12.932.009 0 12.932.009
Dönem Karı (Zararı)
18 -8.662.577 -8.662.577 0 -8.662.577
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
18 28.613.274 -7.018.688 21.594.586 0 21.594.586
Sermaye Arttırımı
18 0 0 0
Sermaye Azaltımı
18 0 0 0
Sermaye Avansı
18 0 0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
18 0 0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
18 0 0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
18 0 0 0
Kar Payları
18 -22.453.200 -22.453.200 0 -22.453.200
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
18 0 0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
18 0 0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
18 0 0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
18 0 0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
18 0 0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
18 0 0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
18 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
18 0 0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
18 0 0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
18 0 0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
18 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
18 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
18 108.000.000 149.104.739 0 0 0 0 0 3.435 0 0 0 0 146.917.072 0 -17.317.404 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41.022.230 -122.914.099 0 0 2.115.102 -8.662.577 0 298.268.498 0 298.268.498


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 31.12.2015
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
21.260.002 -53.628.503
Dönem Karı (Zararı)
-8.662.577 21.803.073
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-8.662.577 21.803.073
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
35.265.513 26.045.644
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11 , 12 19.175.038 21.115.961
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
17.080.791 1.071.687
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5 2.953.154 1.071.687
Satış Amaçlı Duran Varlıklar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 14.127.637
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
4.903.622 3.565.846
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
16 2.940.928 3.081.223
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17 1.962.694 484.623
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-2.233.040 871.008
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
22 -18.925.560 -20.758.605
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
23 17.316.303 21.856.150
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
5 -111.813 66.294
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
5 -511.970 -292.831
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
26 -1.044.192 3.542.178
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-2.616.706 -4.121.036
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
24 , 25 -2.616.706 -4.121.036
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
10.240.973 -92.293.771
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
17.557.872 -10.079.643
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
17.557.872 -10.079.643
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-35.446.711 -93.925.432
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-38.619.019 -141.711.832
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
3.172.308 47.786.400
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
9 6.093.786 16.187.308
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-3.295.495 1.569.996
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
18.807.668 -12.355.846
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
18.807.668 -12.355.846
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
-776.711 2.161.149
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7.300.564 4.148.697
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
493.717 -405.907
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
6.806.847 4.554.604
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
36.843.909 -44.445.054
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
16 -10.198.518 -8.285.994
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
26 -6.881.984 -1.944.353
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
5 1.496.595 1.046.898
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-34.240.828 3.589.748
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
6.045.178 5.361.730
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
11 6.045.178 5.361.730
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-39.962.687 -1.810.445
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 , 12 -39.962.687 -1.810.445
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
15 -323.319 38.463
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
18.880.449 48.295.813
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
136.981.829 325.436.672
Kredilerden Nakit Girişleri
116.382.025 302.281.452
İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri
20.000.000 23.500.000
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
599.804 -344.780
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-118.305.786 -272.740.897
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-93.832.856 -226.898.340
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-24.472.930 -45.842.557
Ödenen Temettüler
18 -1.404.034 -3.302.417
Ödenen Faiz
23 -16.991.893 -21.912.605
Alınan Faiz
22 18.600.333 20.815.060
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
5.899.623 -1.742.942
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
5.899.623 -1.742.942
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 12.895.814 14.638.756
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 18.795.437 12.895.814


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2016 Önceki Dönem 31.12.2015
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 18.796.254 12.895.814
Ticari Alacaklar
73.270.067 94.873.516
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 73.270.067 94.873.516
Diğer Alacaklar
3.232.620 5.964.928
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
29 440.000 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 2.792.620 5.964.928
Stoklar
9 66.792.839 72.886.625
Peşin Ödenmiş Giderler
1.743.469 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
7 1.743.469 0
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
25 2.070.425
Diğer Dönen Varlıklar
1.449.186 1.942.902
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
8 1.449.186 1.942.902
ARA TOPLAM
167.354.860 188.563.785
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
10 37.866.603 51.994.240
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
205.221.463 240.558.025
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
245.307.848 228.177.995
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
29 245.307.848 228.177.995
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
87.228.000 0
Maddi Duran Varlıklar
11 168.123.794 210.529.372
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 11.498.630 7.106.450
Peşin Ödenmiş Giderler
1.552.026 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
7 1.552.026 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
513.710.298 445.813.817
TOPLAM VARLIKLAR
718.931.761 686.371.842
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
130.266.284 86.952.822
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
130.266.284 86.952.822
Banka Kredileri
4 86.454.204 63.952.431
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4 2.432.285 1.381.144
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
4 41.379.795 21.619.247
Ticari Borçlar
104.396.257 85.700.402
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 104.396.257 85.700.402
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
14 7.083.214 6.221.829
Diğer Borçlar
21.130 29.533
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6 21.130 29.533
Devlet Teşvik ve Yardımları
15 269.760 323.320
Ertelenmiş Gelirler
1.384.438 2.161.149
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
15 1.384.438 2.161.149
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
26 0 3.356.205
Kısa Vadeli Karşılıklar
4.215.127 2.563.314
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
16 956.083 1.159.166
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
17 3.259.044 1.404.148
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
4.547.138 4.451.641
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
8 4.547.138 4.451.641
ARA TOPLAM
252.183.348 191.760.215
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
252.183.348 191.760.215
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
139.256.221 159.832.568
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
139.256.221 159.832.568
Banka Kredileri
4 136.454.946 136.407.550
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4 2.801.275 3.252.612
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
4 0 20.172.406
Devlet Teşvik ve Yardımları
15 209.162 478.921
Uzun Vadeli Karşılıklar
11.138.546 10.602.701
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
16 11.138.546 10.602.701
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
26 14.895.682 15.907.748
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
2.980.304 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
7 2.980.304 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
168.479.915 186.821.938
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
420.663.263 378.582.153
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
298.268.498 307.789.689
Ödenmiş Sermaye
18 108.000.000 108.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
18 149.104.739 149.104.739
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
18 3.435 3.435
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
129.599.668 110.113.955
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
129.599.668 110.113.955
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
18 146.917.072 120.412.671
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
18 -17.317.404 -10.298.716
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
41.022.230 39.316.910
Sermayeye Eklenecek Gayrimenkul veya İştirak Satış Kazancı
18 9.532.977 9.532.977
Yasal Yedekler
18 31.489.253 29.783.933
Diğer Özkaynak Payları
18 , 29 -122.914.099 -122.914.099
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
18 2.115.102 2.361.676
Net Dönem Karı veya Zararı
18 -8.662.577 21.803.073
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
298.268.498 307.789.689
TOPLAM KAYNAKLAR
718.931.761 686.371.842


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 31.12.2015
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
19 361.200.233 374.615.566
Satışların Maliyeti
19 -282.410.665 -279.201.141
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
78.789.568 95.414.425
BRÜT KAR (ZARAR)
78.789.568 95.414.425
Genel Yönetim Giderleri
20 -28.042.156 -32.021.667
Pazarlama Giderleri
20 -33.523.056 -38.659.783
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
0 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
21 58.845.786 67.335.138
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21 -45.317.979 -44.502.850
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
30.752.163 47.565.263
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
24 3.916.004 4.437.534
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
25 -15.426.935 -316.498
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
19.241.232 51.686.299
Finansman Gelirleri
22 21.260.140 26.551.537
Finansman Giderleri
23 -50.208.141 -52.892.586
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-9.706.769 25.345.250
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
1.044.192 -3.542.177
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
26 -1.455.354 -4.301.859
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
26 2.499.546 759.682
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-8.662.577 21.803.073
DÖNEM KARI (ZARARI)
-8.662.577 21.803.073
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-8.662.577 21.803.073
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
21.594.586 45.238.035
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
31.855.426 55.402.546
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16 -8.773.360 -6.619.153
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-1.487.480 -3.545.358
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-1.487.480 -3.545.358
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
21.594.586 45.238.035
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
12.932.009 67.041.108
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
12.932.009 67.041.108http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/587340


BIST
18:052.857
Değişim :  -0,25% |  -7,07
Açılış :  2.875  
Önceki Kapanış :  2.864  
En Yüksek
2.885
En Düşük
2.845
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
CMENT 41,20 2.640.220 % 9,98  
CMBTN 240,30 5.927.480 % 9,98  
TSPOR 6,73 268.946.113 % 9,97  
MANAS 26,08 74.629.422 % 9,95  
COSMO 22,98 5.398.622 % 9,95  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 17,9573 17,9670 % 0,19  
Euro 18,2445 18,2581 % -0,78  
Sterlin 21,5912 21,6995 % -0,48  
Frank 18,9011 19,0149 % -0,38  
Riyal 4,7687 4,7927 % 0,16  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.779 1.779 -23,12  
Altın Gr. 1.028 1.028 -11,31  
Cumhuriyet 6.860 6.964 -78,00  
Tam 6.894 6.962 -30,00  
Yarım 3.359 3.403 -15,00  
Çeyrek 1.685 1.701 -8,00  
Gümüş.Ons 20,26 20,28 -0,57  
Gümüş Gr. 11,70 11,72 -0,32  
B. Petrol 95,00 95,00 -3,15