***BOSSA*** BOSSA TİCARET VE SANAYİ İŞLETMELERİ T.A.Ş.( Finansal Rapor

26.04.2017 18:40
***BOSSA*** BOSSA TİCARET VE SANAYİ İŞLETMELERİ T.A.Ş.( Finansal Rapor


***BOSSA*** BOSSA TİCARET VE SANAYİ İŞLETMELERİ T.A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
18 108.000.000 149.104.739 3.435 120.412.671 -10.298.716 39.316.910 -122.914.099 2.361.676 21.803.073 307.789.689 0 307.789.689
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
18 0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
18 0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
18 0 0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
18 0 0 0
Diğer Düzeltmeler
18 0 0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
18 0 0 0
Transferler
18 -627.178 22.430.251 -21.803.073 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
18 0 -1.511.264 3.440.686 1.929.422 0 1.929.422
Dönem Karı (Zararı)
18 3.440.686 3.440.686 0 3.440.686
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
18 0 -1.511.264 -1.511.264 0 -1.511.264
Sermaye Arttırımı
18 0 0 0
Sermaye Azaltımı
18 0 0 0
Sermaye Avansı
18 0 0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
18 0 0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
18 0 0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
18 0 0 0
Kar Payları
18 0 0 0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
18 0 0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
18 0 0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
18 0 0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
18 0 0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
18 0 0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
18 0 0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
18 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
18 0 0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
18 0 0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
18 0 0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
18 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
18 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
18 108.000.000 149.104.739 0 0 0 0 0 3.435 0 0 0 0 119.785.493 0 -11.809.980 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39.316.910 -122.914.099 0 0 24.791.927 3.440.686 0 309.719.111 0 309.719.111
Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
18 108.000.000 149.104.739 0 0 0 0 0 3.435 0 0 0 0 146.917.072 0 -17.317.404 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41.022.230 -122.914.099 0 0 2.115.102 -8.662.577 0 298.268.498 0 298.268.498
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
18 0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
18 0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
18 0 0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
18 0 0 0
Diğer Düzeltmeler
18 0 0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
18 0 0 0
Transferler
18 -198.452 -8.464.125 8.662.577 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
18 0 -1.451.670 718.760 -732.910 0 -732.910
Dönem Karı (Zararı)
18 718.760 718.760 0 718.760
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
18 0 -1.451.670 -1.451.670 0 -1.451.670
Sermaye Arttırımı
18 0 0 0
Sermaye Azaltımı
18 0 0 0
Sermaye Avansı
18 0 0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
18 0 0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
18 0 0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
18 0 0 0
Kar Payları
18 0 0 0 0 0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
18 0 0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
18 0 0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
18 0 0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
18 0 0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
18 0 0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
18 0 0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
18 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
18 0 0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
18 0 0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
18 0 0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
18 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
18 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
18 108.000.000 149.104.739 0 0 0 0 0 3.435 0 0 0 0 146.718.620 0 -18.769.074 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41.022.230 -122.914.099 0 0 -6.349.023 718.760 0 297.535.588 0 297.535.588


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
7.442.586 22.361.025
Dönem Karı (Zararı)
718.760 3.440.686
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
718.760 3.440.686
Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
0 0
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
6.600.766 8.363.302
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11 , 12 4.262.175 4.989.915
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 -24.634
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 -24.634
Satış Amaçlı Duran Varlıklar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.971.154 2.809.782
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
16 1.793.876 2.809.782
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
16 0 0
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
17 177.278 0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-100.861 168.991
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
22 -4.745.760 -4.850.036
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
23 4.602.490 4.602.591
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
5 15.949 23.591
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
5 26.460 392.845
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
26 1.026.723 1.308.434
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-558.425 -889.186
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
24 , 25 -558.425 -889.186
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
4.513.076 14.593.600
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6.098.636 12.551.066
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6.098.636 12.551.066
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-12.059.080 -2.636.287
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-11.632.542 -1.755.641
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-426.538 -880.646
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
9 13.853.776 2.343.684
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
364.734 -2.291.886
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-4.658.873 7.073.386
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-4.658.873 7.073.386
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
59.200 -249.182
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
854.683 -2.197.181
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
1.743.583 -1.330.105
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-888.900 -867.076
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
11.832.602 26.397.588
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
16 -4.308.450 -4.025.703
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
26 -11.964 -10.860
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
5 -69.602 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
819.872 -5.714.201
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.733.238 1.878.998
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
11 2.733.238 1.878.998
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-2.359.809 -7.593.199
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -2.359.809 -7.593.199
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 0 0
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
446.443 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-6.929 -14.856.421
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
43.931.710 19.419.132
Kredilerden Nakit Girişleri
43.443.237 19.668.103
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
488.473 -248.971
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-44.081.907 -29.743.008
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-44.145.319 -29.787.708
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları
63.412 44.700
Ödenen Temettüler
0 0
Ödenen Faiz
23 -4.602.492 -4.779.990
Alınan Faiz
22 4.745.760 247.445
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
8.255.529 1.790.403
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
8.255.529 1.790.403
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
18.795.437 12.895.814
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
27.050.966 14.686.217


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 27.052.307 18.796.254
Ticari Alacaklar
5 67.214.574 73.270.067
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
67.214.574 73.270.067
Diğer Alacaklar
6 3.659.158 5.303.045
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
440.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
3.659.158 4.863.045
Stoklar
9 52.939.063 66.792.839
Peşin Ödenmiş Giderler
7 1.566.092 1.743.469
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
1.566.092 1.743.469
Diğer Dönen Varlıklar
8 1.776.028 1.449.186
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
1.776.028 1.449.186
ARA TOPLAM
154.207.222 167.354.860
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
10 37.866.603 37.866.603
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
192.073.825 205.221.463
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
28 256.940.389 245.307.848
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
256.940.389 245.307.848
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
13 87.228.000 87.228.000
Maddi Duran Varlıklar
11 164.923.218 168.123.794
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 10.622.028 11.498.630
Peşin Ödenmiş Giderler
7 1.364.670 1.552.026
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
1.364.670 1.552.026
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
521.078.305 513.710.298
TOPLAM VARLIKLAR
713.152.130 718.931.761
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
136.929.790 130.266.284
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
136.929.790 130.266.284
Banka Kredileri
4 92.640.067 86.454.204
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4 2.846.516 2.432.285
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
4 41.443.207 41.379.795
Ticari Borçlar
5 99.753.333 104.396.257
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
99.753.333 104.396.257
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
14 6.037.469 7.083.214
Diğer Borçlar
6 11.725 21.130
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11.725 21.130
Devlet Teşvik ve Yardımları
15 359.048 269.760
Ertelenmiş Gelirler
15 1.443.638 1.384.438
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
1.443.638 1.384.438
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
26 306.036 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
4.232.597 4.215.127
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
16 796.275 956.083
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
3.436.322 3.259.044
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
8 4.713.911 4.547.138
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
4.713.911 4.547.138
ARA TOPLAM
253.787.547 252.183.348
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
253.787.547 252.183.348
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
132.442.519 139.256.221
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
132.442.519 139.256.221
Banka Kredileri
4 129.567.001 136.454.946
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4 2.875.518 2.801.275
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
4 0 0
Devlet Teşvik ve Yardımları
14 566.316 209.162
Uzun Vadeli Karşılıklar
10.598.369 11.138.546
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
16 10.598.369 11.138.546
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
26 15.241.487 14.895.682
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
2.980.304 2.980.304
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
8 2.980.304 2.980.304
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
161.828.995 168.479.915
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
415.616.542 420.663.263
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
297.535.588 298.268.498
Ödenmiş Sermaye
17 108.000.000 108.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
17 149.104.739 149.104.739
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
18 3.435 3.435
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
127.949.547 129.599.669
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
127.949.547 129.599.669
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
18 146.718.620 146.917.072
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
18 -18.769.073 -17.317.403
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
18 41.022.230 41.022.230
Sermayeye Eklenecek Gayrimenkul veya İştirak Satış Kazancı
18 9.532.977 9.532.977
Yasal Yedekler
18 31.489.253 31.489.253
Diğer Özkaynak Payları
18 -122.914.099 -122.914.099
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
18 -6.349.024 2.115.101
Net Dönem Karı veya Zararı
18 718.760 -8.662.577
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
297.535.588 298.268.498
TOPLAM KAYNAKLAR
713.152.130 718.931.761


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
19 82.214.205 98.939.567
Satışların Maliyeti
19 -62.892.048 -78.673.824
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
19.322.157 20.265.743
BRÜT KAR (ZARAR)
19.322.157 20.265.743
Genel Yönetim Giderleri
20 -7.703.088 -7.444.033
Pazarlama Giderleri
20 -6.646.251 -8.405.353
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
21 26.606.872 8.004.665
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21 -18.958.426 -6.768.995
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
12.621.264 5.652.027
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
24 1.465.153 942.814
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
25 -906.729 -53.627
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
13.179.688 6.541.214
Finansman Gelirleri
22 6.860.099 5.492.166
Finansman Giderleri
23 -18.294.305 -7.284.259
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.745.482 4.749.121
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-1.026.722 -1.308.435
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
26 -318.000 -824.723
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
26 -708.722 -483.712
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
718.760 3.440.686
DÖNEM KARI (ZARARI)
718.760 3.440.686
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
718.760 3.440.686
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-1.451.670 -1.511.264
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16 -1.814.588 -1.889.080
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
362.918 377.816
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
362.918 377.816
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-1.451.670 -1.511.264
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-732.910 1.929.422
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-732.910 1.929.422http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/602977


BIST
17:592.864
Değişim :  -0,15% |  -4,19
Açılış :  2.872  
Önceki Kapanış :  2.868  
En Yüksek
2.897
En Düşük
2.841
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler17:59
TKNSA 9,57 302.519.168 % 10,00  
POLHO 6,38 192.507.133 % 10,00  
COSMO 20,90 4.503.937 % 10,00  
TRCAS 10,57 105.044.965 % 9,99  
BARMA 47,90 64.239.744 % 9,96  
17:59 Alış Satış %  
Dolar 17,9228 17,9658 % 0,19  
Euro 18,3929 18,4387 % 0,21  
Sterlin 21,7336 21,8426 % 0,18  
Frank 18,9933 19,1077 % 0,11  
Riyal 4,7646 4,7884 % 0,07  
17:59 Alış Satış %  
Altın Ons 1.801 1.801 -1,07  
Altın Gr. 1.038 1.038 -0,98  
Cumhuriyet 6.937 7.042 13,00  
Tam 6.950 7.018 26,00  
Yarım 3.387 3.431 13,00  
Çeyrek 1.698 1.715 6,00  
Gümüş.Ons 20,83 20,87 0,00  
Gümüş Gr. 11,99 12,01 -0,03  
B. Petrol 97,88 97,88 -0,13