***BOSSA*** BOSSA TİCARET VE SANAYİ İŞLETMELERİ T.A.Ş.( Finansal Rapor

15.09.2017 19:10
***BOSSA*** BOSSA TİCARET VE SANAYİ İŞLETMELERİ T.A.Ş.( Finansal Rapor


***BOSSA*** BOSSA TİCARET VE SANAYİ İŞLETMELERİ T.A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
18 108.000.000 149.104.739 3.435 120.412.671 -10.298.716 39.316.910 -122.914.099 2.361.676 21.803.073 307.789.689 0 307.789.689
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
18 0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
18 0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
18 0 0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
18 0 0 0
Diğer Düzeltmeler
18 0 0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
18 0 0 0
Transferler
18 -1.253.153 23.056.226 -21.803.073 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
18 0 -4.130.927 11.036.459 6.905.532 0 6.905.532
Dönem Karı (Zararı)
18 11.036.459 11.036.459 0 11.036.459
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
18 -4.130.927 -4.130.927 0 -4.130.927
Sermaye Arttırımı
18 0 0 0
Sermaye Azaltımı
18 0 0 0
Sermaye Avansı
18 0 0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
18 0 0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
18 0 0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
18 0 0 0
Kar Payları
18 1.705.320 -24.158.520 -22.453.200 0 -22.453.200
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
18 0 0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
18 0 0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
18 0 0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
18 0 0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
18 0 0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
18 0 0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
18 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
18 0 0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
18 0 0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
18 0 0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
18 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
18 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
18 108.000.000 149.104.739 0 0 0 0 0 3.435 0 0 0 0 119.159.518 0 -14.429.643 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41.022.230 -122.914.099 0 0 1.259.382 11.036.459 0 292.242.021 0 292.242.021
Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
18 108.000.000 149.104.739 0 0 0 0 0 3.435 0 0 0 0 146.917.072 0 -17.317.404 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41.022.230 -122.914.099 0 0 2.115.102 -8.662.577 0 298.268.498 0 298.268.498
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
18 0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
18 0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
18 0 0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
18 0 0 0
Diğer Düzeltmeler
18 0 0 0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
18 0 0 0
Transferler
18 -396.903 -8.265.674 8.662.577 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
18 0 -2.856.629 11.706.296 8.849.667 0 8.849.667
Dönem Karı (Zararı)
18 11.706.296 11.706.296 0 11.706.296
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
18 0 -2.856.629 -2.856.629 0 -2.856.629
Sermaye Arttırımı
18 0 0 0
Sermaye Azaltımı
18 0 0 0
Sermaye Avansı
18 0 0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
18 0 0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
18 0 0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
18 0 0 0
Kar Payları
EMN629878L219586T***BOSSA*** BOSSA TİCARET VE SANAYİ İŞLETMELERİ T.A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
18 108.000.000 149.104.739 3.435 120.412.671 -10.298.716 39.316.910 -122.914.099 2.361.676 21.803.073 307.789.689 0 307.789.689
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
18 0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
18 0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
18 0 0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
18 0 0 0
Diğer Düzeltmeler
18 0 0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
18 0 0 0
Transferler
18 -1.253.153 23.056.226 -21.803.073 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
18 0 -4.130.927 11.036.459 6.905.532 0 6.905.532
Dönem Karı (Zararı)
18 11.036.459 11.036.459 0 11.036.459
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
18 -4.130.927 -4.130.927 0 -4.130.927
Sermaye Arttırımı
18 0 0 0
Sermaye Azaltımı
18 16 -4.975.801 -5.352.573
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
26 -329.832 -4.214.283
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
5 -10.969 63.180
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
1.275.907 -14.647.382
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
5.497.928 3.771.714
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
11 5.497.928 3.771.714
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-4.891.247 -18.419.096
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11,12 -4.891.247 -18.419.096
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
13 222.784
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
15 446.442 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
38.410.513 -16.283.082
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
165.849.348 20.945.970
Kredilerden Nakit Girişleri
164.285.979 0
İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri
20.000.000
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
1.563.369 945.970
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-128.334.736 -37.055.734
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-105.368.416 -16.564.609
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-22.966.320 -20.491.125
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
0
Ödenen Temettüler
18 0 -1.404.034
Ödenen Faiz
23 -9.067.560 -8.527.472
Alınan Faiz
22 9.963.461 9.758.188
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
38.565.437 2.019.706
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
1.162.196 -266.083
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
39.727.633 1.753.623
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 18.796.254 12.895.814
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 58.523.887 14.649.437


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 58.523.887 18.796.254
Ticari Alacaklar
5 70.902.084 73.270.067
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 70.902.084 73.270.067
Diğer Alacaklar
6 5.041.527 1.826.546
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
29 11.760 120.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
5.029.767 1.706.546
Stoklar
9 62.369.663 66.792.839
Peşin Ödenmiş Giderler
7 2.624.116 3.149.543
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
23.459 320.000
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
7 2.600.657 2.829.543
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
26 0 2.070.425
Diğer Dönen Varlıklar
8 2.291.908 1.449.186
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
8 2.291.908 1.449.186
ARA TOPLAM
201.753.185 167.354.860
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
10 37.866.603 37.866.603
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
239.619.788 205.221.463
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
29 265.579.257 245.307.848
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
29 265.579.257 245.307.848
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
13 87.134.667 87.228.000
Maddi Duran Varlıklar
11 163.001.024 168.123.794
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 9.746.673 11.498.630
Peşin Ödenmiş Giderler
7 913.033 1.552.026
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
7 913.033 1.552.026
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
526.374.654 513.710.298
TOPLAM VARLIKLAR
765.994.442 718.931.761
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
94.325.374 130.266.284
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
94.325.374 130.266.284
Banka Kredileri
4 70.511.272 86.454.204
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4 3.458.127 2.432.285
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
4 20.355.975 41.379.795
Ticari Borçlar
5 101.929.145 104.396.257
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
29 5.288
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
101.923.857 104.396.257
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
14 5.611.262 7.083.214
Diğer Borçlar
6 12.009 21.130
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6 12.009 21.130
Devlet Teşvik ve Yardımları
15 359.048 269.760
Ertelenmiş Gelirler
15 1.241.651 1.384.438
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
15 1.241.651 1.384.438
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
26 1.771.917 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
4.238.467 4.215.127
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
16 972.407 956.083
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
17 3.266.060 3.259.044
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
8 5.086.293 4.547.138
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
8 5.086.293 4.547.138
ARA TOPLAM
214.575.166 252.183.348
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
214.575.166 252.183.348
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
214.648.657 139.256.221
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
214.648.657 139.256.221
Banka Kredileri
4 211.309.855 136.454.946
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4 3.338.802 2.801.275
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
4 0 0
Devlet Teşvik ve Yardımları
15 566.316 209.162
Uzun Vadeli Karşılıklar
10.687.203 11.138.546
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
16 10.687.203 11.138.546
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
26 14.902.757 14.895.682
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
8 3.496.178 2.980.304
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
8 3.496.178 2.980.304
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
244.301.111 168.479.915
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
458.876.277 420.663.263
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
307.118.165 298.268.498
Ödenmiş Sermaye
18 108.000.000 108.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
18 149.104.739 149.104.739
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
18 3.435 3.435
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
18 126.346.136 129.599.668
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
18 126.346.136 129.599.668
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
18 146.520.169 146.917.072
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16, 18 -20.174.033 -17.317.404
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
18 41.022.230 41.022.230
Sermayeye Eklenecek Gayrimenkul veya İştirak Satış Kazancı
18 9.532.977 9.532.977
Yasal Yedekler
18 31.489.253 31.489.253
Diğer Özkaynak Payları
18, 29 -122.914.099 -122.914.099
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
18 -6.150.572 2.115.102
Net Dönem Karı veya Zararı
18 11.706.296 -8.662.577
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
307.118.165 298.268.498
TOPLAM KAYNAKLAR
765.994.442 718.931.761


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2016 - 30.06.2016
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
19 173.573.438 203.907.129 91.359.233 104.967.562
Satışların Maliyeti
19 -132.102.826 -156.101.502 -69.210.778 -77.427.678
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
41.470.612 47.805.627 22.148.455 27.539.884
BRÜT KAR (ZARAR)
41.470.612 47.805.627 22.148.455 27.539.884
Genel Yönetim Giderleri
20 -14.451.288 -15.705.654 -6.748.200 -8.261.621
Pazarlama Giderleri
20 -14.664.692 -18.156.901 -8.018.441 -9.751.548
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
21 37.527.960 15.233.610 10.921.088 7.228.945
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21 -25.693.697 -16.409.238 -6.735.271 -9.640.243
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
24.188.895 12.767.444 11.567.631 7.115.417
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
24 3.509.341 2.311.125 2.044.188 1.368.311
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
25 -1.149.273 -465.311 -242.544 -411.684
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
26.548.963 14.613.258 13.369.275 8.072.044
Finansman Gelirleri
22 13.625.076 10.832.707 6.764.977 5.340.541
Finansman Giderleri
23 -28.490.148 -11.569.902 -10.195.843 -4.285.643
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
11.683.891 13.876.063 9.938.409 9.126.942
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
22.405 -2.839.604 1.049.127 -1.531.169
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
26 743.637 -3.507.285 1.061.637 -2.682.562
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
26 -721.232 667.681 -12.510 1.151.393
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
11.706.296 11.036.459 10.987.536 7.595.773
DÖNEM KARI (ZARARI)
11.706.296 11.036.459 10.987.536 7.595.773
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
11.706.296 11.036.459 10.987.536 7.595.773
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-2.856.629 -4.130.927 -1.404.959 -2.619.663
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16 -3.570.786 -5.163.659 -1.756.198 -3.274.579
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
714.157 1.032.732 351.239 654.916
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
714.157 1.032.732 351.239 654.916
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-2.856.629 -4.130.927 -1.404.959 -2.619.663
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
8.849.667 6.905.532 9.582.577 4.976.110
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
8.849.667 6.905.532 9.582.577 4.976.110http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/629878


BIST17:592.864
Değişim :  -0,15% |  -4,19
Açılış :  2.872  
Önceki Kapanış :  2.868  
En Yüksek
2.897
En Düşük
2.841
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler17:59
TKNSA 9,57 302.519.168 % 10,00  
POLHO 6,38 192.507.133 % 10,00  
COSMO 20,90 4.503.937 % 10,00  
TRCAS 10,57 105.044.965 % 9,99  
BARMA 47,90 64.239.744 % 9,96  
17:59 Alış Satış %  
Dolar 17,9258 17,9322 % -0,03  
Euro 18,3727 18,4272 % -0,57  
Sterlin 21,6822 21,7909 % -0,70  
Frank 18,9561 19,0702 % -0,20  
Riyal 4,7579 4,7817 % -0,13  
17:59 Alış Satış %  
Altın Ons 1.802 1.802 12,29  
Altın Gr. 1.039 1.039 6,05  
Cumhuriyet 6.924 7.029 5,00  
Tam 6.947 7.033 41,00  
Yarım 3.385 3.438 20,00  
Çeyrek 1.698 1.719 10,00  
Gümüş.Ons 20,79 20,84 0,50  
Gümüş Gr. 12,00 12,01 0,28  
B. Petrol 97,84 97,84 -1,76