***BOSSA*** BOSSA TİCARET VE SANAYİ İŞLETMELERİ T.A.Ş.( Finansal Rapor

09.11.2017 19:54
***BOSSA*** BOSSA TİCARET VE SANAYİ İŞLETMELERİ T.A.Ş.( Finansal Rapor


***BOSSA*** BOSSA TİCARET VE SANAYİ İŞLETMELERİ T.A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
18 108.000.000 149.104.739 3.435 120.412.671 -10.298.716 39.316.910 -122.914.099 2.361.676 21.803.073 307.789.689 0 307.789.689
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
18 0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
18 0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
18 0 0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
18 0 0 0
Diğer Düzeltmeler
18 0 0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
18 0 0 0
Transferler
18 -1.781.871 23.584.944 -21.803.073 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
18 0 -6.053.773 10.129.288 4.075.515 0 4.075.515
Dönem Karı (Zararı)
18 10.129.288 10.129.288 0 10.129.288
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
18 -6.053.773 -6.053.773 0 -6.053.773
Sermaye Arttırımı
18 0 0 0
Sermaye Azaltımı
18 0 0 0
Sermaye Avansı
18 0 0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
18 0 0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
18 0 0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
18 0 0 0
Kar Payları
18 1.705.320 -24.158.520 -22.453.200 0 -22.453.200
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
18 0 0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
18 0 0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
18 0 0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
18 0 0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
18 0 0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
18 0 0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
18 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
18 0 0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
18 0 0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
18 0 0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
18 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
18 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
18 108.000.000 149.104.739 0 0 0 0 0 3.435 0 0 0 0 118.630.800 0 -16.352.489 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41.022.230 -122.914.099 0 0 1.788.100 10.129.288 0 289.412.004 0 289.412.004
Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
18 108.000.000 149.104.739 0 0 0 0 0 3.435 0 0 0 0 146.917.072 0 -17.317.404 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41.022.230 -122.914.099 0 0 2.115.102 -8.662.577 0 298.268.498 0 298.268.498
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
18 0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
18 0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
18 0 0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
18 0 0 0
Diğer Düzeltmeler
18 0 0 0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
18 0 0 0
Transferler
18 -833.429 -7.829.148 8.662.577 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
18 0 -4.249.279 20.531.473 16.282.194 0 16.282.194
Dönem Karı (Zararı)
18 20.531.473 20.531.473 0 20.531.473
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
18 0 -4.249.279 -4.249.279 0 -4.249.279
Sermaye Arttırımı
18 0 0 0
Sermaye Azaltımı
18 0 0 0
Sermaye Avansı
18 0 0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
18 0 0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
18 0 0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
18 0 0 0
Kar Payları
18 0 0 0 0 0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
18 0 0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
18 0 0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
18 0 0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
18 0 0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
18 0 0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
18 0 0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
18 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
18 0 0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
18 0 0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
18 0 0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
18 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
18 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
18 108.000.000 149.104.739 0 0 0 0 0 3.435 0 0 0 0 146.083.643 0 -21.566.683 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41.022.230 -122.914.099 0 0 -5.714.046 20.531.473 0 314.550.692 0 314.550.692


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-38.095.862 34.496.086
Dönem Karı (Zararı)
20.531.473 10.129.288
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
20.531.473 10.129.288
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
14.157.691 18.759.302
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11 , 12 12.998.418 14.822.233
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 1.077.897
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 1.077.897
Satış Amaçlı Duran Varlıklar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
3.254.705 4.011.146
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
16 3.127.818 2.216.533
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
16 0 1.744.158
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
17 126.887 50.455
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-700.065 -1.514.199
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
22 -15.449.423 -13.949.013
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
23 14.871.783 13.038.757
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
5 -50.809 -81.323
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
5 -71.616 -522.620
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
26 1.522.458 2.482.348
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-2.917.825 -2.120.123
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
24 , 25 -2.917.825 -2.120.123
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-62.614.459 22.022.128
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-19.665.430 34.898.057
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-19.665.430 34.898.057
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-30.885.245 -17.534.363
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-32.120.119 -21.755.262
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
1.234.874 4.220.899
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
9 -11.762.527 10.130.362
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-2.030.290 -1.561.540
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
4.013.537 -4.317.485
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
56.742
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
3.956.795 -4.317.485
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
-877.126 758.269
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.407.378 -351.172
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-872.574 -446.072
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-534.804 94.900
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-27.925.295 50.910.718
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
16 -9.318.925 -9.544.492
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
26 -743.636 -6.873.295
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
5 -108.006 3.155
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
2.444.037 -21.678.351
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
7.734.019 4.518.869
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
11 7.734.019 4.518.869
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-5.959.209 -26.197.220
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -5.959.209 -26.197.220
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
222.784
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
446.443 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
44.223.674 -11.332.480
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
189.125.713 41.903.948
Kredilerden Nakit Girişleri
188.099.613 21.586.882
İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri
20.000.000
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
1.026.100 317.066
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-146.374.461 -52.742.648
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-125.674.461 -32.251.523
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-20.700.000 -20.491.125
Ödenen Temettüler
0 -1.404.034
Ödenen Faiz
23 -13.977.001 -13.038.759
Alınan Faiz
22 15.449.423 13.949.013
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
8.571.849 1.485.255
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
8.571.849 1.485.255
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
18.796.254 12.895.814
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
27.368.103 14.381.069


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 27.368.103 18.796.254
Ticari Alacaklar
5 92.971.888 73.270.067
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 92.971.888 73.270.067
Diğer Alacaklar
6 2.015.387 1.826.546
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
29 17.641 120.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
1.997.746 1.706.546
Stoklar
9 78.555.366 66.792.839
Peşin Ödenmiş Giderler
7 4.363.549 3.149.543
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
320.000
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
7 4.363.549 2.829.543
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
26 0 2.070.425
Diğer Dönen Varlıklar
8 4.391.368 1.449.186
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
8 4.391.368 1.449.186
ARA TOPLAM
209.665.661 167.354.860
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
10 37.866.603 37.866.603
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
247.532.264 205.221.463
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
29 277.410.326 245.307.848
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
29 277.410.326 245.307.848
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
13 87.134.667 87.228.000
Maddi Duran Varlıklar
11 158.766.252 168.123.794
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 8.871.318 11.498.630
Peşin Ödenmiş Giderler
7 962.236 1.552.026
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
7 962.236 1.552.026
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
533.144.799 513.710.298
TOPLAM VARLIKLAR
780.677.063 718.931.761
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
102.337.774 130.266.284
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
102.337.774 130.266.284
Banka Kredileri
4 78.712.503 86.454.204
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4 3.263.963 2.432.285
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
4 20.361.308 41.379.795
Ticari Borçlar
108.358.986 104.396.257
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
29 56.742
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 108.302.244 104.396.257
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
14 6.065.458 7.083.214
Diğer Borçlar
6 12.577 21.130
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6 12.577 21.130
Devlet Teşvik ve Yardımları
15 359.048 269.760
Ertelenmiş Gelirler
15 507.312 1.384.438
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
15 507.312 1.384.438
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
26 1.472.106 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
4.422.686 4.215.127
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
16 1.036.755 956.083
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
17 3.385.931 3.259.044
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
8 5.206.882 4.547.138
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
8 5.206.882 4.547.138
ARA TOPLAM
228.742.829 252.183.348
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
228.742.829 252.183.348
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
209.200.261 139.256.221
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
209.200.261 139.256.221
Banka Kredileri
4 206.204.564 136.454.946
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4 2.995.697 2.801.275
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
4 0 0
Devlet Teşvik ve Yardımları
15 566.316 209.162
Uzun Vadeli Karşılıklar
10.178.367 11.138.546
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
16 10.178.367 11.138.546
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
26 14.627.351 14.895.682
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
8 2.811.247 2.980.304
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
8 2.811.247 2.980.304
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
237.383.542 168.479.915
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
466.126.371 420.663.263
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
314.550.692 298.268.498
Ödenmiş Sermaye
18 108.000.000 108.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
18 149.104.739 149.104.739
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
18 3.435 3.435
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
124.516.960 129.599.668
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
124.516.960 129.599.668
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
18 146.083.643 146.917.072
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16, 18 -21.566.683 -17.317.404
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
18 41.022.230 41.022.230
Sermayeye Eklenecek Gayrimenkul veya İştirak Satış Kazancı
18 9.532.977 9.532.977
Yasal Yedekler
18 31.489.253 31.489.253
Diğer Özkaynak Payları
18, 29 -122.914.099 -122.914.099
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
18 -5.714.046 2.115.102
Net Dönem Karı veya Zararı
18 20.531.473 -8.662.577
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
314.550.692 298.268.498
TOPLAM KAYNAKLAR
780.677.063 718.931.761


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2016 - 30.09.2016
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
19 269.117.853 276.922.346 95.544.415 73.015.217
Satışların Maliyeti
19 -201.694.255 -214.733.393 -69.591.429 -58.631.891
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
67.423.598 62.188.953 25.952.986 14.383.326
BRÜT KAR (ZARAR)
67.423.598 62.188.953 25.952.986 14.383.326
Genel Yönetim Giderleri
-20.888.096 -21.601.658 -6.436.808 -5.896.004
Pazarlama Giderleri
-20.270.828 -25.801.245 -5.606.136 -7.644.344
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
52.628.652 25.873.486 15.100.692 10.639.875
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-34.206.029 -20.433.871 -8.512.332 -4.024.633
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
44.687.297 20.225.665 20.498.402 7.458.220
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
24 4.287.836 2.704.644 778.495 393.519
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
25 -1.370.010 -584.521 -220.737 -119.210
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
47.605.123 22.345.788 21.056.160 7.732.529
Finansman Gelirleri
22 21.647.246 15.154.144 8.022.170 4.321.437
Finansman Giderleri
23 -47.198.438 -24.888.295 -18.708.290 -13.318.393
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
22.053.931 12.611.637 10.370.040 -1.264.427
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-1.522.458 -2.482.349 -1.544.863 357.255
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-728.470 -3.071.392 -1.472.107 435.893
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-793.988 589.043 -72.756 -78.638
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
20.531.473 10.129.288 8.825.177 -907.172
DÖNEM KARI (ZARARI)
20.531.473 10.129.288 8.825.177 -907.172
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
20.531.473 10.129.288 8.825.177 -907.172
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-4.249.280 -6.053.773 -1.392.651 -1.922.844
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16 -5.311.600 -7.567.216 -1.740.814 -2.403.555
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
1.062.320 1.513.443 348.163 480.711
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
1.062.320 1.513.443 348.163 480.711
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-4.249.280 -6.053.773 -1.392.651 -1.922.844
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
16.282.193 4.075.515 7.432.526 -2.830.016
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
16.282.193 4.075.515 7.432.526 -2.830.016http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/640557


BIST
18:053.020
Değişim :  1,34% |  40,01
Açılış :  2.979  
Önceki Kapanış :  2.980  
En Yüksek
3.034
En Düşük
2.925
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
EKIZ 9,35 2.122.890 % 10,00  
KZBGY 35,20 106.811.077 % 10,00  
GLCVY 15,96 117.713.308 % 9,99  
GOLTS 69,45 12.687.543 % 9,98  
COSMO 29,30 4.833.060 % 9,98  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 18,0444 18,0836 % 0,76  
Euro 18,2033 18,3041 % 0,15  
Sterlin 21,4966 21,6044 % -0,31  
Frank 18,8130 18,9263 % 0,14  
Riyal 4,7941 4,8181 % 0,57  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.759 1.759 -2,46  
Altın Gr. 1.018 1.018 0,94  
Cumhuriyet 6.853 6.957 5,00  
Tam 6.829 6.943 27,00  
Yarım 3.327 3.394 13,00  
Çeyrek 1.669 1.697 7,00  
Gümüş.Ons 19,55 19,58 -0,23  
Gümüş Gr. 11,33 11,35 -0,09  
B. Petrol 96,59 96,59 2,94