***BRGAN* *BUR*** BURGAN BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor

13.05.2022 19:47
***BRGAN* *BUR*** BURGAN BANK  A.Ş.( Banka Finansal Rapor


***BRGAN******BUR*** BURGAN BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
II-l 1.535.000 0 0 -736 23.452 -5.496 0 0 0 3.592 -10.237 0 398.179 -273.697 0 1.670.057 0 1.670.057
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
1.535.000 0 0 -736 23.452 -5.496 0 0 0 3.592 -10.237 0 398.179 -273.697 0 1.670.057 0 1.670.057
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 -10.509 97.825 0 0 0 50.533 137.849 0 137.849
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
355.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 355.000 0 355.000
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 -1.754 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.754 0 -1.754
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -273.697 273.697 0 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -273.697 273.697 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
1.890.000 0 0 -2.490 23.452 -5.496 0 0 0 -6.917 87.588 0 124.482 0 50.533 2.161.152 0 2.161.152
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
II-l 1.890.000 0 0 -2.532 34.176 -9.954 0 0 0 -52.206 185.523 0 124.587 304.815 0 2.474.409 0 2.474.409
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
1.890.000 0 0 -2.532 34.176 -9.954 0 0 0 -52.206 185.523 0 124.587 304.815 0 2.474.409 0 2.474.409
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 -948 509 0 0 0 9.024 182.365 0 0 0 203.322 394.272 0 394.272
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15.708 0 15.708 0 15.708
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 304.815 -304.815 0 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 304.815 -304.815 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
1.890.000 0 0 -2.532 33.228 -9.445 0 0 0 -43.182 367.888 0 429.402 15.708 203.322 2.884.389 0 2.884.389


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
17.117.999 73.753.071 90.871.070 14.777.568 60.414.608 75.192.176
GARANTİ VE KEFALETLER
III-a-2-3 2.284.957 5.935.790 8.220.747 1.664.992 5.381.558 7.046.550
Teminat Mektupları
1.927.407 1.519.302 3.446.709 1.592.992 1.495.196 3.088.188
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
9.542 617 10.159 13.542 562 14.104
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
0 0 0 0 0 0
Diğer Teminat Mektupları
1.917.865 1.518.685 3.436.550 1.579.450 1.494.634 3.074.084
Banka Kredileri
0 189.257 189.257 0 209.466 209.466
İthalat Kabul Kredileri
0 189.257 189.257 0 209.466 209.466
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0 0 0 0
Akreditifler
0 3.424.175 3.424.175 0 2.515.966 2.515.966
Belgeli Akreditifler
0 3.424.175 3.424.175 0 2.515.966 2.515.966
Diğer Akreditifler
0 0 0 0 0 0
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden
357.550 803.056 1.160.606 72.000 1.160.930 1.232.930
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0 0 0 0
TAAHHÜTLER
III-a-1 931.981 3.732.847 4.664.828 1.323.073 1.127.229 2.450.302
Cayılamaz Taahhütler
931.981 3.732.847 4.664.828 1.323.073 1.127.229 2.450.302
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
317.078 3.732.847 4.049.925 785.280 1.127.229 1.912.509
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
396.711 0 396.711 375.348 0 375.348
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
102.754 0 102.754 81.744 0 81.744
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
0 0 0 0 0 0
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
115.438 0 115.438 80.701 0 80.701
Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
13.901.061 64.084.434 77.985.495 11.789.503 53.905.821 65.695.324
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
1.767.458 19.354.379 21.121.837 1.941.698 10.269.552 12.211.250
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
1.767.458 19.354.379 21.121.837 1.941.698 10.269.552 12.211.250
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
12.133.603 44.730.055 56.863.658 9.847.805 43.636.269 53.484.074
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
376.216 749.495 1.125.711 63.147 461.798 524.945
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
370.962 192.631 563.593 57.935 201.015 258.950
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
5.254 556.864 562.118 5.212 260.783 265.995
Para ve Faiz Swap İşlemleri
9.809.461 38.381.164 48.190.625 9.001.635 40.457.268 49.458.903
Swap Para Alım İşlemleri
1.436.694 18.355.914 19.792.608 1.644.276 16.735.347 18.379.623
Swap Para Satım İşlemleri
7.782.767 11.931.996 19.714.763 7.147.359 10.645.405 17.792.764
Swap Faiz Alım İşlemleri
295.000 4.046.627 4.341.627 105.000 6.538.258 6.643.258
Swap Faiz Satım İşlemleri
295.000 4.046.627 4.341.627 105.000 6.538.258 6.643.258
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
1.337.692 4.998.777 6.336.469 648.267 2.602.574 3.250.841
Para Alım Opsiyonları
499.417 2.503.741 3.003.158 545.677 960.786 1.506.463
Para Satım Opsiyonları
838.275 2.495.036 3.333.311 102.590 1.641.788 1.744.378
Faiz Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Faiz Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Futures Para İşlemleri
610.234 600.619 1.210.853 134.756 114.629 249.385
Futures Para Alım İşlemleri
551.079 56.353 607.432 111.427 26.658 138.085
Futures Para Satım İşlemleri
59.155 544.266 603.421 23.329 87.971 111.300
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
104.976.306 158.770.036 263.746.342 103.605.866 146.594.016 250.199.882
EMANET KIYMETLER
3.081.511 4.695.982 7.777.493 2.863.349 4.298.762 7.162.111
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
0 0 0 0 0 0
Emanete Alınan Menkul Değerler
849.430 3.624.424 4.473.854 763.980 2.878.374 3.642.354
Tahsile Alınan Çekler
1.836.988 219.404 2.056.392 1.932.915 249.852 2.182.767
Tahsile Alınan Ticari Senetler
23.543 13.949 37.492 20.454 13.707 34.161
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 0 0 0 0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
371.550 838.205 1.209.755 146.000 1.156.829 1.302.829
Emanet Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
REHİNLİ KIYMETLER
101.674.619 154.072.724 255.747.343 100.522.341 142.295.254 242.817.595
Menkul Kıymetler
565.112 0 565.112 171.003 0 171.003
Teminat Senetleri
22.798.033 42.878.565 65.676.598 22.484.916 39.594.685 62.079.601
Emtia
3.825.154 5.354.539 9.179.693 3.718.689 4.914.930 8.633.619
Varant
0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
71.271.729 94.617.449 165.889.178 71.551.856 87.374.886 158.926.742
Diğer Rehinli Kıymetler
3.214.591 11.222.171 14.436.762 2.595.877 10.410.753 13.006.630
Rehinli Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
220.176 1.330 221.506 220.176 0 220.176
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
122.094.305 232.523.107 354.617.412 118.383.434 207.008.624 325.392.058


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
553.077 -20.020
Alınan Faizler
921.524 578.517
Ödenen Faizler
-766.638 -395.691
Alınan Temettüler
0 0
Alınan Ücret ve Komisyonlar
5.956 2.462
Elde Edilen Diğer Kazançlar
0 0
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
58.117 149.318
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-98.210 -57.621
Ödenen Vergiler
-7.689 -5.314
Diğer
VI-b 440.017 -291.691
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
902.200 -313.697
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-273.598 -32.244
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
-62.705 -700.215
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-3.381.649 -51.419
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-358.288 -97.360
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
-140.516 111.058
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
4.750.483 1.128.830
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
-55.486 14.780
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
-376.618 -792.600
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
VI-b 800.577 105.473
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
1.455.277 -333.717
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-278.337 130.353
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-2.877 -2.204
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
296.135 55.362
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-555.739 -18.369
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
313.917 130.308
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
-329.773 -200.038
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 165.294
Diğer
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
0 355.000
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
0 0
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
0 0
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 355.000
Temettü Ödemeleri
0 0
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
0 0
Diğer
0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
VI-b 62.903 70.000
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
1.239.843 221.636
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
VI-a 3.093.705 1.876.967
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
VI-a 4.333.548 2.098.603


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
203.322 50.533
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
190.950 87.316
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-439 0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-439 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
191.389 87.316
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
7.681 -13.136
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
243.295 122.280
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-59.587 -21.828
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
394.272 137.849


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
3.403.048 8.447.876 11.850.924 4.034.915 6.684.532 10.719.447
Nakit ve Nakit Benzerleri
885.139 7.360.934 8.246.073 682.102 6.263.183 6.945.285
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
I-a 352.236 6.720.766 7.073.002 451.718 5.940.133 6.391.851
Bankalar
I-c 352 640.168 640.520 230.440 323.050 553.490
Para Piyasalarından Alacaklar
532.614 0 532.614 0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-63 0 -63 -56 0 -56
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
I-b 57.034 352.682 409.716 16.128 118.796 134.924
Devlet Borçlanma Senetleri
2.900 38.247 41.147 529 1.789 2.318
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 0 0 0 0 0
Diğer Finansal Varlıklar
54.134 314.435 368.569 15.599 117.007 132.606
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
I-d 740.348 190.540 930.888 573.771 93.408 667.179
Devlet Borçlanma Senetleri
732.674 190.540 923.214 566.097 93.408 659.505
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
7.674 0 7.674 7.674 0 7.674
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Türev Finansal Varlıklar
I-l 1.720.527 543.720 2.264.247 2.762.914 209.145 2.972.059
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
501.137 197.239 698.376 1.400.100 128.615 1.528.715
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
1.219.390 346.481 1.565.871 1.362.814 80.530 1.443.344
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
14.673.891 14.162.439 28.836.330 11.540.159 13.391.732 24.931.891
Krediler
I-e-f 15.495.210 14.016.253 29.511.463 12.331.744 13.656.299 25.988.043
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
I-k 0 0 0 0 0 0
Faktoring Alacakları
I-e-f 0 0 0 0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
I-g 0 1.442.686 1.442.686 0 1.023.468 1.023.468
Devlet Borçlanma Senetleri
0 1.442.686 1.442.686 0 1.023.468 1.023.468
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
I-e-f -821.319 -1.296.500 -2.117.819 -791.585 -1.288.035 -2.079.620
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
I-o 1.024.667 0 1.024.667 1.039.002 0 1.039.002
Satış Amaçlı
1.024.667 0 1.024.667 1.039.002 0 1.039.002
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
752.672 0 752.672 669.736 0 669.736
İştirakler (Net)
I-h 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklar (Net)
I-i 752.672 0 752.672 669.736 0 669.736
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
752.672 0 752.672 669.736 0 669.736
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
I-j 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
149.515 0 149.515 148.917 0 148.917
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
48.160 0 48.160 51.007 0 51.007
Şerefiye
0 0 0 0 0 0
Diğer
48.160 0 48.160 51.007 0 51.007
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
I-m 0 0 0 0 0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
0 0 0 2.829 0 2.829
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
I-n 0 0 0 24.389 0 24.389
DİĞER AKTİFLER (Net)
I-p 360.543 4.246 364.789 423.468 3.954 427.422
VARLIKLAR TOPLAMI
20.412.496 22.614.561 43.027.057 17.934.422 20.080.218 38.014.640
YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT
II-a 8.998.900 20.245.424 29.244.324 6.293.972 18.340.691 24.634.663
ALINAN KREDİLER
II-c 9.069 3.065.306 3.074.375 10.553 3.775.895 3.786.448
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
103.612 444.672 548.284 1.295 210.613 211.908
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
II-d 0 0 0 0 0 0
Bonolar
0 0 0 0 0 0
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Tahviller
0 0 0 0 0 0
FONLAR
0 0 0 0 0 0
Müstakrizlerin Fonları
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
II-b 0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
II-g 425.066 273.064 698.130 871.052 158.407 1.029.459
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
312.089 190.325 502.414 735.350 107.245 842.595
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
112.977 82.739 195.716 135.702 51.162 186.864
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
II-f 78.246 0 78.246 74.211 0 74.211
KARŞILIKLAR
II-h 71.105 183.182 254.287 85.030 161.447 246.477
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
54.758 0 54.758 69.674 0 69.674
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
16.347 183.182 199.529 15.356 161.447 176.803
CARİ VERGİ BORCU
II-i 79.468 0 79.468 49.701 0 49.701
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
II-i 27.188 0 27.188 0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
II-j 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
II-k 0 3.676.072 3.676.072 0 3.347.213 3.347.213
Krediler
0 3.676.072 3.676.072 0 3.347.213 3.347.213
Diğer Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
II-e 725.952 1.736.342 2.462.294 493.305 1.666.846 2.160.151
ÖZKAYNAKLAR
II-l 2.700.673 183.716 2.884.389 2.464.139 10.270 2.474.409
Ödenmiş Sermaye
1.890.000 0 1.890.000 1.890.000 0 1.890.000
Sermaye Yedekleri
-2.532 0 -2.532 -2.532 0 -2.532
Hisse Senedi İhraç Primleri
0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
-2.532 0 -2.532 -2.532 0 -2.532
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
23.783 0 23.783 24.222 0 24.222
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
140.990 183.716 324.706 123.047 10.270 133.317
Kar Yedekleri
429.402 0 429.402 124.587 0 124.587
Yasal Yedekler
31.287 0 31.287 25.728 0 25.728
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
398.010 0 398.010 98.754 0 98.754
Diğer Kar Yedekleri
105 0 105 105 0 105
Kar veya Zarar
219.030 0 219.030 304.815 0 304.815
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
15.708 0 15.708 0 0 0
Dönem Net Kâr veya Zararı
203.322 0 203.322 304.815 0 304.815
Azınlık Payları
0 0 0 0 0 0
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
13.219.279 29.807.778 43.027.057 10.343.258 27.671.382 38.014.640


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
IV-a 1.039.752 495.496
Kredilerden Alınan Faizler
774.497 381.777
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
9.276 6.355
Bankalardan Alınan Faizler
7.601 6.214
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
27.897 8.970
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
54.180 20.024
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
1.237 908
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
33.795 10.380
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
19.148 8.736
Finansal Kiralama Faiz Gelirleri
0 0
Diğer Faiz Gelirleri
IV-k 166.301 72.156
FAİZ GİDERLERİ (-)
IV-b -815.222 -391.312
Mevduata Verilen Faizler
-387.948 -221.635
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-52.189 -40.412
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-1.290 -1.227
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
0 0
Kiralama Faiz Giderleri
-2.961 -2.919
Diğer Faiz Giderleri
IV-k -370.834 -125.119
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
224.530 104.184
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
12.371 7.506
Alınan Ücret ve Komisyonlar
21.571 12.876
Gayri Nakdi Kredilerden
9.161 8.632
Diğer
IV-k 12.410 4.244
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-9.200 -5.370
Gayri Nakdi Kredilere
-6 -12
Diğer
IV-k -9.194 -5.358
TEMETTÜ GELİRLERİ
0 0
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
IV-c 63.095 57.934
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
2.354 8.836
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
5.043 31.606
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
55.698 17.492
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
IV-d 27.068 28.419
FAALİYET BRÜT KÂRI
327.064 198.043
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
IV-e 64.775 -42.159
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
IV-e -2.918 0
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-98.210 -57.621
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
IV-f -87.166 -52.017
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
203.545 46.246
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
43.246 13.919
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
IV-g 246.791 60.165
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
IV-h -43.469 -9.632
Cari Vergi Karşılığı
-36.210 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-163.202 -118.032
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
155.943 108.400
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
IV-i 203.322 50.533
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
IV-j 203.322 50.533
Grubun Karı (Zararı)
203.322 50.533
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0 0
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1030429


BIST
18:052.372
Değişim :  -0,89% |  -21,26
Açılış :  2.390  
Önceki Kapanış :  2.394  
En Yüksek
2.407
En Düşük
2.372
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
KAPLM 66,00 17.284.097 % 10,00  
IMASM 46,90 20.055.587 % 9,99  
PRKAB 34,86 91.325.170 % 9,97  
DAGHL 23,68 1.934.818 % 9,94  
NUGYO 6,20 119.932.091 % 9,93  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 15,9078 15,9097 % 0,23  
Euro 16,8351 16,8935 % 0,55  
Sterlin 19,8560 19,9555 % 0,45  
Frank 16,2695 16,3675 % 0,31  
Riyal 4,2336 4,2549 % 0,35  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.847 1.847 0,34  
Altın Gr. 944 944 1,74  
Cumhuriyet 6.289 6.384 53,00  
Tam 6.256 6.412 10,48  
Yarım 3.024 3.102 5,07  
Çeyrek 1.517 1.551 2,53  
Gümüş.Ons 21,80 21,83 0,05  
Gümüş Gr. 11,15 11,17 0,05  
B. Petrol 110 110 0,21