***BRKO*** BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

30.11.2021 22:57
***BRKO*** BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor


***BRKO*** BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
120.000.000 30.493.682 -20.000 -5.982.938 -29.294.385 87.180.603 9.373 9.787.115 -122.130.509 -11.095.919 78.947.022 3.581 78.950.603
Transferler
-11.095.919 11.095.919
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-562.590 -4.552.581 -5.115.171 -418 -5.115.589
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
3.352.462 -1.784.062 1.568.400 1.568.400
Dönem Sonu Bakiyeler
120.000.000 30.493.682 -20.000 -2.630.476 -31.078.447 87.180.603 -553.217 9.787.115 -133.226.428 -4.552.581 75.400.251 3.163 75.403.414
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
120.000.000 30.493.682 -20.000 -180.476 -33.498.285 112.488.883 -1.068.050 9.787.115 -131.080.370 -3.481.922 103.440.577 103.440.577
Diğer Düzeltmeler
-19.327.500 -19.327.500 -19.327.500
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
120.000.000 30.493.682 -20.000 -180.476 -33.498.285 93.161.383 -1.068.050 9.787.115 -131.080.370 -3.481.922 84.113.077 84.113.077
Transferler
-3.481.922 3.481.922
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-708.575 -9.373.647 -10.082.222 -10.082.222
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
20.000 180.476 31.853 232.329 232.329
Dönem Sonu Bakiyeler
120.000.000 30.493.682 -33.498.285 93.161.383 -1.776.625 9.787.115 -134.530.439 -9.373.647 74.263.184 74.263.184


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-74.539 -6.805.773
Dönem Karı (Zararı)
-9.373.647 -958.431
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
7.365.567 -4.819.646
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
41193 1.563.814 1.808.353
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
44385 -251.957 -2.224.236
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
13-14 487.141 -359.601
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
5.893.919 74.056
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-327.350 -4.118.218
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
1.111.372 -1.027.696
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7 1.615.751 -3.456.139
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
39.219 -482.226
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
8 -4.493.202 4.870.319
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7 8.340.112 -1.336.551
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış (Azalış)
-1.770.062
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
857.583 1.360.430
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-5.248.091 -213.467
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-896.708 -6.805.773
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
14 824.219
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-2.050
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
128.310 4.118.218
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
399.271 4.118.218
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
399.271 4.118.218
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-270.961
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-270.961
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
76.256 3.976.497
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
16 232.330 2.769.900
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
6 17.560.236 1.206.597
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
6 -17.716.310
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
130.027 1.288.942
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
130.027 1.288.942
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 52.002 45.114
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 182.029 1.334.056


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 182.029 52.002
Ticari Alacaklar
1.099.468 2.715.219
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 1.099.468 2.715.219
Diğer Alacaklar
39.219
Stoklar
8 23.779.968 19.286.766
Peşin Ödenmiş Giderler
9 7.241.168 1.566.771
Diğer Dönen Varlıklar
15 8.767 141.812
ARA TOPLAM
32.311.400 23.801.789
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
32.311.400 23.801.789
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
58.036 58.036
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
10 83.394.982 84.400.000
Maddi Duran Varlıklar
11 19.462.281 19.908.640
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 74.576
Ertelenmiş Vergi Varlığı
21 1.560.274 7.215.925
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
104.550.149 111.582.601
TOPLAM VARLIKLAR
136.861.549 135.384.390
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 859.282
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
18.219.540 18.138.158
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 18.219.540 18.138.158
Ticari Borçlar
9.250.218 910.106
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 9.250.218 910.106
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
14 394.240 651.867
Diğer Borçlar
2.056.908 1.203.508
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
4 2.056.908 1.203.508
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9 4.888.490 3.989.873
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
21 2.077 2.050
Kısa Vadeli Karşılıklar
221.961 159.740
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
13 221.961 159.740
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
4.883.858 4.332.502
İlişkili Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
15 4.875.526 4.328.353
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
8.332 4.149
ARA TOPLAM
39.917.292 30.247.086
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
39.917.292 30.247.086
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 11.464.809 10.842.982
Uzun Vadeli Karşılıklar
5.141.449 3.856.323
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
14 5.141.449 3.856.323
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
15 6.074.815 6.324.922
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
22.681.073 21.024.227
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
62.598.365 51.271.313
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
74.263.184 84.113.077
Ödenmiş Sermaye
16 120.000.000 120.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
16 30.493.682 30.493.682
Geri Alınmış Paylar (-)
16 -20.000
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
16 -180.476
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
-33.498.285 -33.498.285
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
91.384.758 92.093.333
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
91.384.758 92.093.333
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
16 93.161.383 93.161.383
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16 -1.776.625 -1.068.050
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
16 9.787.115 9.787.115
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
16 -134.530.439 -131.080.370
Net Dönem Karı veya Zararı
-9.373.647 -3.481.922
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
74.263.184 84.113.077
TOPLAM KAYNAKLAR
136.861.549 135.384.390


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
17 23.076.856 16.206.963 7.249.433 8.692.020
Satışların Maliyeti
17 -15.581.523 -14.408.131 -4.782.460 -7.973.382
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
7.495.333 1.798.832 2.466.973 718.638
BRÜT KAR (ZARAR)
7.495.333 1.798.832 2.466.973 718.638
Genel Yönetim Giderleri
-4.714.693 -4.076.198 -1.202.382 -2.453.713
Pazarlama Giderleri
-1.900.014 -2.097.988 -632.086 -780.460
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-71.234 0 -38.520 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
19 5.598.188 6.798.313 4.100.505 4.227.606
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
19 -3.957.471 -837.528 -1.865.443 817.770
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
2.450.109 1.585.431 2.829.047 2.529.841
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
1.278.496 5.931.106 188.737 5.930.735
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
3.728.605 7.516.537 3.017.784 8.460.576
Finansman Giderleri
20 -7.208.333 -8.184.476 -2.630.630 -4.727.565
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-3.479.728 -667.939 387.154 3.733.011
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-5.893.919 -290.492 102.803 -135.443
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
21 -2.076 -1.089 0 -709
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
21 -5.891.843 -289.403 102.803 -134.734
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-9.373.647 -958.431 489.957 3.597.568
DÖNEM KARI (ZARARI)
-9.373.647 -958.431 489.957 3.597.568
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 -1.470 0 -1.052
Ana Ortaklık Payları
-9.373.647 -956.961 489.957 3.598.620
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-708.575 -646.038 502.382 -83.448
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
14 -944.767 -861.384 -272.013 -158.147
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
21 236.192 215.346 774.395 74.699
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-708.575 -646.038 502.382 -83.448
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-10.082.222 -1.604.469 992.339 3.514.120
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 -1.470 0 -1.052
Ana Ortaklık Payları
-10.082.222 -1.602.999 992.339 3.515.172http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/980372


BIST18:051.983
Değişim :  -0,73% |  -14,51
Açılış :  2.007  
Önceki Kapanış :  1.998  
En Yüksek
2.019
En Düşük
1.977
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
DOBUR 81,95 4.701.661 % 10,00  
YBTAS 23.100,00 2.679.600 % 10,00  
ULUSE 60,50 9.120.561 % 10,00  
PCILT 15,97 118.316.271 % 9,99  
UTPYA 13,79 3.505.966 % 9,97  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 13,4938 13,5404 % -0,80  
Euro 15,0466 15,1030 % -0,84  
Sterlin 18,0613 18,1518 % -0,81  
Frank 14,4709 14,5581 % -0,87  
Riyal 3,5949 3,6129 % -0,89  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.789 1.790 -5,61  
Altın Gr. 778 778 -10,06  
Cumhuriyet 5.193 5.271 -54,00  
Tam 5.166 5.297 -59,09  
Yarım 2.497 2.562 -28,58  
Çeyrek 1.252 1.281 -14,29  
Gümüş.Ons 22,39 22,42 -0,32  
Gümüş Gr. 9,73 9,74 -0,24  
B. Petrol 88,71 88,71 0,54