***BRKO*** BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

11.05.2022 07:09
***BRKO*** BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor


***BRKO*** BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
120.000.000 30.493.682 -20.000 -180.476 -33.498.285 112.488.883 -1.068.050 9.787.115 -131.080.370 -3.481.922 103.440.577 103.440.577
Diğer Düzeltmeler
-19.327.500 -19.327.500 -19.327.500
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
120.000.000 30.493.682 -20.000 -180.476 -33.498.285 93.161.383 -1.068.050 9.787.115 -131.080.370 -3.481.922 84.113.077 84.113.077
Transferler
-3.481.922 3.481.922
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-262.180 -419.886 -10.082.222 -10.082.222
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
31.854 232.329 232.329
Dönem Sonu Bakiyeler
120.000.000 30.493.682 -20.000 -180.476 -33.498.285 93.161.383 -1.068.050 9.787.115 -131.080.370 -3.481.922 84.113.077 84.113.077
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
120.000.000 30.493.682 -20.000 -180.476 -33.498.285 112.488.883 -1.330.230 9.787.115 -131.080.370 -3.481.922 103.440.577 103.440.577
Diğer Düzeltmeler
-19.327.500 -19.327.500 -19.327.500
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
120.000.000 30.493.682 -20.000 -180.476 -33.498.285 93.161.383 -1.330.230 9.787.115 -131.080.370 -3.481.922 84.113.077 84.113.077
Transferler
-3.481.922 3.481.922
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-419.886 -10.082.222 -10.082.222
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
20.000 180.476 31.854 232.329 232.329
Dönem Sonu Bakiyeler
120.000.000 30.493.682 -33.498.285 93.161.383 -1.330.230 9.787.115 -134.530.438 -419.886 83.663.341 83.663.341


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.207.014 -552.147
Dönem Karı (Zararı)
-419.886 -419.886
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
531.450 4.536.115
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12_13_14 531.450 2.028.815
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
8_9 0 -694.380
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
16_18 0 572.772
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
27 0 3.198.832
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
25 0 -569.924
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
1.531.580 -4.091.908
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
8 -15.205.602 -23.409.260
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
9 0 -171.139
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
10 -9.577.993 -8.884.733
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8 26.315.175 36.437.089
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
9 0 579.748
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0 -8.643.613
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
1.643.144 24.321
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
18 -436.130 -574.418
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
0 -2.050
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
0 370.885
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 -270.960
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 -270.960
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 242.165
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
20 0 232.330
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
7 0 16.002.900
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
7 0 RTIŞ (AZALIŞ)
1.207.014 60.903
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 112.905 52.002
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 1.319.919 112.905


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 1.319.919 112.905
Ticari Alacaklar
27.653.497 26.088.393
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 27.653.497 26.088.393
Diğer Alacaklar
666.232 210.358
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
5_9 666.232 210.358
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 0
Stoklar
10 38.479.958 28.901.965
Peşin Ödenmiş Giderler
11 1.968.677 9.051.871
Diğer Dönen Varlıklar
19 4.384
ARA TOPLAM
70.088.283 64.369.876
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
83.663.341
Ödenmiş Sermaye
20 120.000.000 120.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
20 30.493.682 30.493.682
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
170.992.462


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
21 6.492.991 63.899.849
Satışların Maliyeti
21 -7.934.234 -44.188.607
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
-1.441.243 19.711.242
BRÜT KAR (ZARAR)
-1.441.243 19.711.242
Genel Yönetim Giderleri
23 -2.013.338 -5.282.163
Pazarlama Giderleri
23 -857.360 -2.704.706
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
23 0 -72.734
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
24 3.020.819 1.809.606
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
24 -839.152 -4.123.481
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-2.130.274 9.337.764
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
25 0 1.896.688
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
25 0 -1.340.025
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-2.130.274 9.894.427
Finansman Giderleri
26 0 -7.115.481
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-2.130.274 2.778.946
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
1.710.388 -3.198.832
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
27 -3.047
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
27 -3.195.785
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-419.886 -419.886
DÖNEM KARI (ZARARI)
-419.886 -419.886
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-419.886 -419.886
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 -262.180
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
18 -327.725
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
27 65.545
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 -262.180
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-419.886 -682.066
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-419.886 -682.066http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1029021


BIST
18:052.381
Değişim :  0,36% |  8,55
Açılış :  2.392  
Önceki Kapanış :  2.372  
En Yüksek
2.398
En Düşük
2.346
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
KAPLM 72,60 19.386.502 % 10,00  
MZHLD 47,52 7.130.308 % 10,00  
PRKAB 38,34 91.877.758 % 9,98  
INTEM 61,35 23.637.243 % 9,95  
DERHL 6,77 17.591.882 % 9,90  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 15,8947 15,9189 % 0,29  
Euro 16,9806 17,0214 % 1,31  
Sterlin 19,8965 19,9963 % 0,65  
Frank 16,3645 16,4631 % 0,90  
Riyal 4,2185 4,2397 % -0,00  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.852 1.852 5,28  
Altın Gr. 943 943 0,39  
Cumhuriyet 6.279 6.374 -10,00  
Tam 6.248 6.406 -6,07  
Yarım 3.020 3.099 -2,93  
Çeyrek 1.515 1.549 -1,47  
Gümüş.Ons 21,76 21,79 0,01  
Gümüş Gr. 11,08 11,09 -0,03  
B. Petrol 110 110 0,33