***BRMEN*** BİRLİK MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ İŞLETMESİ A.Ş.( Finansal Rapor )

07.11.2016 18:08***BRMEN*** BİRLİK MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ İŞLETMESİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.09.2015
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
16.437.222 19.975.828 25.001 15.081.688 19.494 252.843 -31.403.519 -2.193.571 18.194.986 4.664 18.199.650
Transferler
27 -2.193.571 2.193.571
Dönem Karı (Zararı)
27 -6.151.922 -6.151.922 -6.151.922
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-86.295 -86.295 -86.295
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
911 911
Dönem Sonu Bakiyeler
16.437.222 19.975.828 25.001 15.081.688 -66.801 252.843 -33.597.090 -6.151.922 11.956.769 5.575 11.962.344
Cari Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
16.437.222 19.975.828 25.001 46.060.408 -72.547 252.843 -33.597.090 -6.560.891 42.520.774 5.721 42.526.495
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
-26.602 -26.602 -26.602
Transferler
27 -6.587.493 6.587.493
Dönem Karı (Zararı)
27 -1.307.862 -1.307.862 -1.307.862
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-143.696 -143.696 -143.696
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
444 444
Dönem Sonu Bakiyeler
16.437.222 19.975.828 25.001 46.060.408 -216.243 252.843 -40.184.583 -1.307.862 41.042.614 6.165 41.048.779


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.09.2015
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
704.602 -2.148.270
Dönem Karı (Zararı)
-1.307.418 -6.151.011
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-1.307.418 -6.151.011
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
32.232 4.756.444
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18 , 19 174.773 177.760
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
20.822 -13.697
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
24 , 29 20.822 -13.697
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
696.363 819.080
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
33 -263 -6.828
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
33 696.626 825.908
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
535.926 4.249.008
Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
32 -27 -29
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
35 -1.202.125 -406.782
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-166.898 -68.896
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
32 -166.898 -68.896
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-26.602
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
1.981.859 -710.127
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.850.093 -963.843
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
4.127
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-2.854.220 -963.843
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-157.715 -352.708
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-157.715 -352.708
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
2.444.009 -2.192.985
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.877.561 2.548.788
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
2.178.714 1.675.370
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-301.153 873.418
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
668.097 250.621
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
950.961
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-282.864 250.621
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
706.673 -2.104.694
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-2.071 -43.576
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
95.859 63.692
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
165.098 130.623
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
165.098 130.623
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-69.529 -73.788
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-69.529 -73.788
Alınan Temettüler
27 29
Alınan Faiz
263 6.828
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-729.939 1.947.023
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.185.000 5.140.403
Kredilerden Nakit Girişleri
1.185.000 5.140.403
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.473.399 -3.066.724
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.473.399 -3.066.724
Ödenen Faiz
-441.540 -126.656
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
70.522 -137.555
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
70.522 -137.555
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
52.425 455.094
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
122.947 317.539


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2016 Önceki Dönem 31.12.2015
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 122.947 52.425
Ticari Alacaklar
10 7.270.875 4.417.207
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
10,37 0 4.127
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 7.270.875 4.413.080
Diğer Alacaklar
12 0 3.642
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
12 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
12 0 3.642
Stoklar
13 4.567.988 7.011.997
Peşin Ödenmiş Giderler
22 400.485 130.790
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
22 400.485 130.790
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
23 11.683 21.806
Diğer Dönen Varlıklar
26 1.032.414 1.134.271
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
26 1.032.414 1.134.271
ARA TOPLAM
13.406.392 12.772.138
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
13.406.392 12.772.138
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
478.932 478.932
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar
7 478.932 478.932
Diğer Alacaklar
12 14.717 14.650
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
12 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
12 14.717 14.650
Maddi Duran Varlıklar
64.423.014 64.509.846
Arazi ve Arsalar
62.123.400 62.123.400
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
5.259 5.383
Binalar
2.033.581 2.120.792
Tesis, Makine ve Cihazlar
6.258 6.848
Taşıtlar
5.170 9.401
Mobilya ve Demirbaşlar
249.346 244.022
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 134.056 150.668
Diğer Haklar
19 134.056 150.668
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
65.050.719 65.154.096
TOPLAM VARLIKLAR
78.457.111 77.926.234
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
9.164.293 6.079.911
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 9.164.293 6.079.911
Banka Kredileri
8 9.164.293 6.079.911
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
3.533.368 3.454.288
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
3.533.368 3.454.288
Banka Kredileri
8 3.533.368 3.454.288
Ticari Borçlar
10 4.425.044 2.547.483
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
10 , 37 3.671.244 1.492.530
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 753.800 1.054.953
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
11 71.109 67.021
Diğer Borçlar
12, 37 3.015.128 2.064.167
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
12 , 37 3.015.128 2.064.167
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
0 0
Ertelenmiş Gelirler
727.033 1.026.867
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
22 727.033 1.026.867
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
35 17.764
Kısa Vadeli Karşılıklar
24 105.245 86.864
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
24 105.245 86.864
ARA TOPLAM
21.058.984 15.326.601
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
21.058.984 15.326.601
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 7.133.407 9.794.257
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 7.133.407 9.794.257
Banka Kredileri
8 7.133.407 9.794.257
Uzun Vadeli Karşılıklar
24 392.674 217.565
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
24 392.674 217.565
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
35 8.823.267 10.061.316
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
16.349.348 20.073.138
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
37.408.332 35.399.739
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
41.042.614 42.520.774
Ödenmiş Sermaye
27 16.437.222 16.437.222
Sermaye Düzeltme Farkları
27 19.975.828 19.975.828
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
27 25.001 25.001
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
27 45.844.165 45.987.861
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
27 46.060.408 46.060.408
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
27 -216.243 -72.547
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
27 252.843 252.843
Yasal Yedekler
27 252.843 252.843
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
27 -40.184.583 -33.597.090
Net Dönem Karı veya Zararı
27 -1.307.862 -6.560.891
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
27 6.165 5.721
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
41.048.779 42.526.495
TOPLAM KAYNAKLAR
78.457.111 77.926.234


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.09.2015 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2016 - 30.09.2016 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2015 - 30.09.2015
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
28 11.592.179 9.455.372 3.460.496 3.291.314
Satışların Maliyeti
28 -9.207.201 -7.312.437 -2.699.649 -2.490.209
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
2.384.978 2.142.935 760.847 801.105
BRÜT KAR (ZARAR)
2.384.978 2.142.935 760.847 801.105
Genel Yönetim Giderleri
29 -717.231 -961.184 -183.705 -168.843
Pazarlama Giderleri
29 -2.747.968 -3.047.917 -918.606 -1.013.858
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
31 268.245 640.421 214.013 33.760
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
31 -106.761 -169.443 -37.397 -32.801
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-918.737 -1.395.188 -164.848 -380.637
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
32 166.925 68.925 27 34.115
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
32 0 0 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-751.812 -1.326.263 -164.821 -346.522
Finansman Gelirleri
33 2.188.490 437.196 482.876 77.506
Finansman Giderleri
33 -3.928.457 -5.668.726 -1.479.201 -2.690.293
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-2.491.779 -6.557.793 -1.161.146 -2.959.309
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
1.184.361 406.782 -29.108 33.190
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-17.764 0 -17.764 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
35 1.202.125 406.782 -11.344 33.190
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-1.307.418 -6.151.011 -1.190.254 -2.926.119
DÖNEM KARI (ZARARI)
-1.307.418 -6.151.011 -1.190.254 -2.926.119
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
444 911 153 141
Ana Ortaklık Payları
-1.307.862 -6.151.922 -1.190.407 -2.926.260
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-143.696 -86.295 -37.710 -71.776
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
24 , 35 -143.696 -86.295 -37.710 -71.776
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-143.696 -86.295 -37.710 -71.776
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-1.451.114 -6.237.306 -1.227.964 -2.997.895
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
444 911 153 141
Ana Ortaklık Payları
-1.451.558 -6.238.217 -1.228.117 -2.998.036http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/566680


BIST
18:05104.954
Değişim :  1,87% |  1.929,16
Açılış :  103.798  
Önceki Kapanış :  103.024  
En Yüksek
105.495
En Düşük
103.798
BIST En Aktif Hisseler
IHGZT 3,85 16.271.837 % 10,00  
GLBMD 4,07 4.525.635 % 10,00  
RODRG 2,64 929.704 % 10,00  
TAVHL 20,58 353.388.060 % 9,99  
THYAO 12,33 1.688.618.538 % 9,99  
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,2665 8,3080 % 0,27  
Frank 6,9638 7,0058 % 0,74  
Riyal 1,7983 1,8073 % 1,14  
Alış Satış %  
Altın Gr. 372 372 3,18  
Cumhuriyet 2.413 2.443 12,70  
Tam 2.483 2.507 13,20  
Yarım 1.212 1.225 6,40  
Çeyrek 606 613 3,80